Gift books received in April 2016 include Реторика на историчното: Деяние на Св. Никола в южнославянски контекст by Diana Atanassova,

Book cover of paperback book, white/gray background with decorative edge along the top and viaz' along the outer lower half of the cover; image of St. Nicholas appearing in a dream to Emperor Constantine the Great from fresco in Grachanitsa Monastery.

Book cover image is from a fresco in Gračanica Monastery of St. Nicholas appearing in a dream to Constantine the Great.

and Кирило-Методиевски четения 2015: Юбилеен сборник edited by Anna-Maria Totomanova and Diana Atanassova (Department of Slavic Studies, Sofia University “St. Kliment Ohridski”).

Kirilo-MetodievskCheteniia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirilo-Metodievski cheteniia 2015: Iubileen sbornik (Sofia, 2015).

Увод / Introduction, 7

Margaret Dimitrova, “Найранният превод на Песен на Песните на старобългарски книжовен език,” 8-17;

Aneta Dimitrova, “Преводачески подходи в сборника Златоструй (Златоустовите коментари върху 1 Кор.),” 18-32;

Anna-Maria Totomanova, “Юлий Африкан и еврейската равинска традиция,” 33-43;

Regina Koicheva, “Мостове между старобългарската и грузинската химнография (За славянския ирмологий и Св. Методий),” 44-50;

Khristo Trendafilov, “Гробът на покръстителя като политически мит и археологически мираж,” 51-62;

Iveta Rasheva, “Триизмерната митологема за Св. Методий като покръстител (история-литература-изобразително изкуство) в примери: П. Хилендарски-Добри Войников и Йозефина Турноградска-Николай Павлович,” 63-77;

Maria Spasova, “Мотивът Вграждане в Прѣставленїє ст᷉го еѵглїста і҆оанна бг᷉ослова от Търновската редакция на Стишния пролог,” 78-94;

Diana Atanasova, “Реторика на историчното,” 95-107;

Tatiana Ilieva, “Богословската терминология в старобългарския превод на книгата на Пророк Иезекиил,” 108-129;

Tatiana Slavova, “Някои наблюдения върху глаголната система в учителното евангелие на Константин Преславски,” 130-139;

Veneta Savova, “Наблюдения върху старобългарската служба за Св. Климент Охридски,” 140-149;

Zheni Valentinova Zhikova, “Учително евангелие на Константин Преславски – предварителни лексикални наблюдения,” 150-156;

Iskra Khristova-Shomova, “Проложните четива в Драгановия миней,” 157-174;

Rumiana Zlatanova, “Житието на Пророк Авакум и неговата реконструкция,” 175-206;

Iva Trifonova, “Третият славянски превод на Сказанието на Афродитиан в състава на Словото за Рождество Христово от Йоан Дамаскин (Публикация по ръкопис 2/23 от сбирката на Рилския манастир, XV в.), 207-220;

Maria Totomanova-Paneva, “Типология на грешките в славянския превод на Книга Царства,” 221-230;

Gergana Ganeva, “Съдбата на тематичните суфикси в историята на български език,” 231-240;

Khristo Trendafilov, “Козма и кучетата, Песът в послеслова на Беседата” 241-246;

Maria Spasova, “Мотивът Възраждане на живота през пролетта в народната песен Що ми е мило и драго, че се е пролет пукнала и в Oratio XLIV на Св. Григорий Богослов – заимстване на мотив или вечна тема?” 247-256;

Valentina Stefanova, “Формална логика на определеността,” 257-260;

svesht. Kozma (Krasimir) Popovski, “Кой е най-ранният псалтир между Зографските ркописи?,” 261-266.