In 2016, Janek Wolski spent some time as a researcher at the Hilandar Research Library (HRL) (see CMH 39 [Dec. 2016]: 8) after attending the International Congress on Medieval Studies in Kalamazoo, Michigan with Kirił Marinow. During his visit, Jan presented the HRL with a copy of a book he co-authored with Georgi Minczew and Małgorzata Skowronek on medieval dualistic heresies in the Balkans, published as the the first volume of Series Ceranea by the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe at the University of Łódź, Poland. Note that one of the collaborators on the book is Marek Majer (MSSI 2015)!

With contact established between the HRL and the Resource Center for Medieval Slavic Studies (RCMSS) at Ohio State, the Ceran Research Centre generously provided the HRL with copies of its most recent publications relevant to the mission of the HRL/RCMSS.

These include the journal Studia Ceranea, titles from Series Ceranea, and Byzantina Lodziensia volume 23: Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów : wczesnoi średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe edited by Mirosław J. Leszka and Kirił Marinow; volume 24: Sofia, upersonifikowana Mądrość Boża : dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej by Zofia A. Brzozowska;  and volume 25: Trzy oblicza Sawy Nemanjicia : postać historyczna, autokreacja, postać literacka by Błażej Szefliński.

We were also very happy to receive two publications from the Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Ivan Petrov‘s Od inkunabułów do pierwszych gramatyk: Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV–początek XVII wieku), and Zofia A. Brzozowska’s Święta księżna kijowska Olga : wybór tekstów źródłowych.