אליעזר ירושלמי (1900־1962)

Eliezer Jerushalmi


אליעזר ירושלמי.
    באהלי ספרות
/ אליעזר ירושלמי ; [הכתבים הובאו לדפוס על-ידי שרה ירושלמי, רעיית המחבר ז"ל, ונערכו על-ידי ש. שלום]. -- תל-אביב : הוצאת ממעמקים ע"י הוצאת מחברות לספרות, תשכ"ו.
    268 עמ'.

תוכן העניינים:
        א. מספרים
 • אמן הנובלה (ג. שופמן) (עמ' 9־16)
 • יהודה בורלא - צייר היהדות המזרחית (עמ' 17־24)
 • "רום ותהום" ליוחנן טברסקי (עמ' 25־27)
 • "לפידים בלילה" ליוחנן טברסקי (עמ' 28־30)
 • "סנחריב ביהודה" ליוסף אריכא (עמ' 31־35)
 • "הבית מספר 29" (ש. ד. בונין) (עמ' 36־43)

  ב. משוררים
 • משורר הגבורה והיצרים <על זלמן שניאור> (עמ' 47־60)
 • שירת מסדה <על יצחק למדן> (עמ' 61־64)

  ג. מסאים ובעלי מאמרים
 • "אור אישים" לז. שזר (עמ' 67־68)
 • "חזון והגשמה" לשלמה קפלנסקי (עמ' 69־77)
 • י. לופבן (עמ' 78־81)
 • יהדות הגולה לאן? <"החברה היהודית" לאריה טרטקובר> (עמ' 82־86)
 • ספר הפרטיזנים - "מלחמת הפארטיזנים היהודים במזרח-אירופה" למשה כהנוביץ (עמ' 87־91)
 • "החינוך העברי ביצירתו של פרץ סמולנסקין" לנח פניאל (עמ' 92־94)
 • מקיאבלי  <מקיאבל: כתבים פוליטיים. תרגם ד"ר אפרים שמואלי> (עמ' 95־98)
 • הקריאה של ג. לנדאואר ומשמעותה לזמננו ולעמנו <הערות לספר של ג. לנדאואר "קריאה לסוציאליזם" בתרגום ישראל כהן> (עמ' 99־104)
 • ר' יוסף זכריה שטרן (מה שספרו עליו אנשי שבלי) (עמ' 105־107)

  ד. ספרות בעולם
 • שניות ומוות ביצירת טולסטוי (עמ' 111־116)
 • וולדימיר קורולנקו (עמ' 117־129)
 • א. פ. צ'כוב (עמ' 130־138)
 • על משנתו ההיסטורית של טוינבי (עמ' 139־145)

  ה. שואה
 • אנו סופרי השואה (עמ' 149־150)
 • "בגיטו רומא" לש. אפטר (עמ' 151־154)
 • "מאה הילדים שלי" לקיכלר זילברמן (עמ' 155־158)

  ו. ספרות אידיש
 • טיפוסי-אב ביצירתו של שלום עליכם (עמ' 161־166)
 • רעיון הגאולה ביצירתו של לייוויק <על "חזיוני גאולה" מאת ה. לייוויק, תרגום א. שלונסקי ובן ישי, ועל המחזות "הירש לקרט", "כבלים", ו"החתונה בפארנוואלד"> (עמ' 167־178)
 • מספר חדש <על "אונטערן האקנקרייץ", נאָוועלן פון זיינוול דיאמאנט> (עמ' 179־182)

  ז. בעט סופר
 • שתי החברות (עמ' 185־230)
 • במצדה  <מחזה בשלוש מערכות> (עמ' 231־259)

   
 • עם הסיום / שרה ירושלמי (עמ' 261־266)
 • כתבי א. ירושלמי ז"ל / מאת ישראל זמורה (עמ' 267־268)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף