ירוחם טולקס (1907־1987)

<בהכנה>

J. Tolkes

ירוחם טולקס נולד בבלז, גליציה המזרחית, בי"ג בניסן תרס"ז, 28 במארס 1907. קיבל חינוך מסורתי וכללי. ב-1928 יצא לוינה, למד בבית המדרש העברי למורים מיסודו של צ"פ חיות ועסק כל השנים בהוראה. ב-1939 עלה ארצה וסיים לימודיו בספרות באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנים 1951־1962 נמנה עם עובדי מכון 'גנזים' על-שם אשר ברש בתל-אביב. פירסם מאז שנת תרצ"ו מאמרים ומסות על סופרים וספרים בספרות העברית והכללית וכן שירים. עסק בתרגום (בעיקר מגרמנית) ומתרגומיו נדפסו גם בכתבי-עת ובעיתונים. ירוחם טולקס נפטר בתל-אביב בי' באדר תשמ"ז, 11 במארס 1987.

ספריו:

תרגום:

  • שבת של ישראל / הרב שמשון רפאל הירש (ירושלים : ישראל, הועדה לתורה וספרות של המועצה למען השבת, תש"ט)
  • זכרונות / מאת מוריץ אופנהיים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשי"א)
  • הרצל הסופר / קרל רוזנפלד (תל אביב : מ' ניומן, תשט"ו) <מבוא - דב סדן>
  • אלים, קברים ומלומדים : הרומן של הארכיאולוגיה / ק' וו' צראם (תל אביב : מ' ניומן, תשי"ח)
  • בסוד עמי : נאומים, הרצאות, שיעורים / צבי פרץ חיות (ירושלים : הספריה הציונית, תשכ"ב 1962) <בשיתוף מנחם הרטום ; ערך שמשון מלצר>
  • גורלה הכלכלי של יהדות גרמניה / יעקב לשצ'ינסקי (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ג)
  • ילדינו העיוורים : אנו לומדים ועולים יחד עמהם / ברתולד לוונפלד (תל אביב : שירותי יעוץ לעיוור, תשכ"ה)
  • דרכי ההיסטוריה היהודית : מסות, פרקי יומן, איגרות / צבי גרץ ; ההדיר, פירש והקדים מבוא שמואל אטינגר ; מבוא ביוגראפי - ראובן מיכאל (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"ט)

על המחבר ויצירתו:

  • סדן, דב. הולך חשכים ונוגה לו.  בתוך: בסוד סופרים והוגים / ירוחם טולקס (תל-אביב : עומר, תשל"ו 1976), עמ' א-י <נחתם: מנחם אב תשל"ו> <חזר ונדפס בספרו  ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר:  כרך האישים  (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1977), עמ' 219־230>
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף