שלמה אבן-שושן (1910־2004)

Shlomo Even-Shoshan


שלמה אבן-שושן.
    עֵל הָאָבנִים
: בסוד סופרים וספרים / שלמה אבן-שושן. -- [תל אביב] : הקיבוץ המאוחד, תשל"ט.
    287 עמ'.
    On Potter's Wheels : about writers and books / Shlomo Even-Shoshan

    שלמה אבן שושן, חבר ותיק במערכת בית ההוצאה של הקיבוץ המאוחד. ששיקע כוחו בעיקר בעריכה, בתרגום ובהבאה לדפוס, כינס בספר זה מבחר דברים שפירסם בנושאים ספרותיים.
    הדברים חדורים נימה אישית מובהקת, כשבשילוב עם מונוגראפיות ומאמרי הערכה, באים רשמי פגישות ופרשיות של מגע אישי שנצמח, על רקע ספרותי, עם רובם של האישים שמדובר בהם בספר זה.

תוכן העניינים:

כעין התנצלות  (עמ' 9־10)

בסוד יוצרים
יצחק קצנלסון
    א. משורר העם היהודי (ציונים ביוגראפיים) (עמ' 13־36)
    ב. אוהב עמו : שבעים שנה להולדתו של יצחק קצנלסון (עמ' 36־41)
    ג. לדיוקן של שם (עמ' 41־44)
   
ד. שלושה שהלכו <עם זכרם של דוד כנעני (נפטר בי"א כסלו תשי"ז), דוד שמעוני (נפטר בו' טבת תשי"ז) ומנחם פוזננסקי (נפטר בט"ז טבת תשי"ז)>  (עמ' 45־48)
פניה ברגשטין
    מתת לבבה : פרשת חיים ויצירה (עמ' 49־59)
משה בסוק
    פרקי בסוק (עמ' 60־69)
    כמכהן בקודש : בשלושים לפטירת משה בסוק (עמ' 70־72)
יצחק טבנקין
    שיחות עם טבנקין (עמ' 73־83)
    פגישה אחרונה (עמ' 83)

מבט אל מעבר למסך
ניקולאי אוסטרובסקי
    גבורת יוצר  (עמ' 87־102)
    בבית היוצר  (עמ' 103־104)
אלכסנדר בֶק
    "אנשי פאנפילוב"  (עמ' 105־109)
    אלכסנדר בק והטרילוגיה שלו (עמ' 109־115)
    גלגולה של אגדת גבורה (25 שנה למערכה על מוסקבה)  (עמ' 115־121)
    ערב עם מחבר "אנשי פאנפילוב"  (עמ' 121־126)
קונסטאנטין סימונוב
    בחותם המלחמה (עמ' 127־133)
    כעבור עשרים שנה ... (עמ' 134־137)
    ספרא דסייפא (עמ' 137־138)
יבגני יבטושנקו
    באבי-יאר, השיר והשר  (עמ' 139־153)
    עוד ל"בעיית יבטושנקו" (עמ' 153־155)
    "יושר-לב פשוט" : שנה לפרסום "באבי יאר" (עמ' 155־159)
    מודה ועוזב - ולא ירוחם (עמ' 160־162)
    אמו של משורר (עמ' 162־166)
    "סלח לי על שאינני יודע לכתוב מכתבים ..." (עמ' 166־168)
ויקטור נֶקראסוב
    שלוש שעות עם ויקטור נֶקראסוב (עמ' 169־176)
    סופר ואדם (עמ' 176־186)
פרידה ויגדורובה
    עם פ. ויגדורובה וא. ראסקין  (עמ' 187־191)
    "לחדר נכנסו עינים" (עמ' 191־193)
מארק שֶחטֶר
    בהתוודע משורר אל אֶחיו (עמ' 194־196)
בוריס באלטֶר
    ערב עם סופר צעיר (עמ' 197־199)
    מה משמע "ליטול מן החיים"?  (עמ' 199־203)
ראסול גאמזאטוב
    שירה בת-הרים (עמ' 204־209)
אנטולי קוזנצוב
    אנאטולי קוזנֶצוב וספרו "באבי יאר" (עמ' 210־215)
    ה"אש" לקוזנֶצוב - ערעור על מוסכמות (עמ' 215־219)
    שוחר האמת  (עמ' 220־224)
    שיח ממרחקים (עמ' 224־242)
    חָפשי לחלוטין ...  (עמ' 243־246)

אַחַי הרחוקים-הקרובים
    בכוחם של כיסופים : עם עלייתו של יוסף קרלר (עמ' 249־251)
    דליית ארץ-ישראל : עם עלייתם של רחל בוימוול וזיאמה טֶלֶסין (עמ' 252־255)
    אחד שלא זכה : שרטוטי דיוקן של אורי פינקל (עמ' 256־261)
    וידויו של רוסי ציוני : על ויקטור פדוסייב (עמ' 262־265)
    הסופר מתל-אביב שקדם לסולז'ניצין בעשרים שנה : על ד"ר יולי מרגולין (עמ' 266־272)
    בצלו ולאורו של פרץ מרקיש : בעקבות דברים בבית מניה ביאליק בתל-אביב (עמ' 273־276)
    בחותם אהבה : על מכתבי אברהם שלונסקי ליהודים בברית-המועצות (עמ' 277־282)

מפתח השמות (עמ' 283־287)
 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף