יעקב הורוביץ (1901־1975)

 <בהכנה>

Jacob Horowitz

    יעקב בן יהושע הלוי איש הורוביץ נולד בקאלוש, גליציה המזרחית (כיום אוקראינה) בי"ב בשבט תרס"א, 1 בפברואר 1901. קיבל חינוך מסורתי בבית משפחתו ולימודים כלליים בגימנסיה בוינה, לשם עברה המשפחה בעת מלחמת העולם הראשונה. בוינה היה פעיל בתנועת הנוער ה"השומר הצעיר". עלה ארצה ב-1919. עבד במקומות שונים בכבישים, בנין, שמירה וכו'. יצא לחוץ-לארץ וסיים לימודיו באוניברסיטת וינה (1924) ובה בשנה חזר ארצה. מ-1934 שימש כמזכיר החברה הארץ-ישראלית לביטוח ובשנים 1943־1966 היה עורך המוסף הספרותי "תרבות וספרות" של עיתון 'הארץ'. בשנת 1958 מונה כנספח תרבות בארצות סקנדינביה. את פעילותו הספרותית החל בוינה ב-1924 עם פרסום סיפורו "סולייקה" בקובץ 'פרט' שהוציא לאור גרשם שופמן. לאחר מכן השתתף בקביעות ב"הדים", "הפועל הצעיר", "העולם" ועוד. הוא גם פירסם אז תרגומי מחזות וקטעי מחזות ובמיוחד כשעבד עם להקות התיאטרון "התיאטרון העברי" וה"תיאטרון האמנותי" במחצית הראשונה של שנות העשרים. עם היווסד "כתובים" (1927) נעשה במשתתפים הקבועים בסיפורים, רשימות וביקורות על הצגות תיאטרוניות. הוא גם השתתף בכתיבה ב"טורים" והיה חבר בחבורת הסופרים "אמודאים" ואח"כ "יחדיו". בשנים 1925־1926 חבר עם א"צ גרינברג והשתתף ב"סדן". לאחר מכן החל לכתוב בקביעות ב"הארץ". יעקב הורוביץ נפטר בתל-אביב בכ"ז בטבת תשל"ה, 10 בינואר 1975 ונטמן בבית העלמין קרית שאול.
[מקורות: קרסל, ארכיון קרסל בספריה הלאומית בירושלים, ויקיפדיה]
[צילום: ארכיון גנזים]

ספריו:

 • עד דכא (תל אביב : סדן, תרפ"ה)
 • מזמור הנקמה : ספור (תל אביב : פסח גינזבורג, תרפ"ח)
 • אור זרוע (תל אביב : כתובים, תרפ"ט) <כולל עשרה פרקים: א. נאום אברהם דון בונאפיוס הרופא – ב. אמר יהושע מן הכהנים הסופר – ג. אשר נשא אבא ויצינצו – ד. מגלת פרא רופרטוס הכהן – ה. מפנקסו של רב חובל – ו. תפלת עלמה – ז. מדברי בוסתאני אשר לשריעת – ח. נביא בבקבוק – ט. אור זרוע – י. מאת המחבר> <עם עשרה ציורים מעשי ידי נחום גוטמן> <מהדורה שניה הופיעה בהוצאת מחברות לספרות בתש"ז>
 • שערי טומאה : רומן (ברלין - תל אביב : א"י שטיבל, תר"ץ)
 • גלגולו של אשן התלין : ספור (תל אביב : פסח גינזבורג, תרצ"ב)
 • חתולותי הלבנות : קומץ ספורים (תל אביב : יחדיו, תרצ"ט)<מהדורה שניה הופיעה בהוצאת מחברות לספרות בתש"ג ובספריית תרמיל של משרד הבטחון בתשמ"ב 1982>
 • עולם שלא נחרב עדיין (תל אביב : אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תש"י)
 • כי האדם אינו כוזב : סיפורים ומחזות (תל אביב : עיינות, תשט"ז)
 • מסיבה משפחתית נהדרת : ספורים ומחזות (תל אביב : מחברות לספרות, תשכ"ד)
 • שלש מיתות : וסיפורים אחרים (תל אביב : מחברות לספרות, תשכ"ה 1964)
 • השולחנות היו עיפים : ספורים (תל אביב : מחברות לספרות, תשכ"ה)
 • מותר לכם גם לחלום : ספורים (תל אביב : מחברות לספרות, תשכ"ה)

תרגום:

 • במערב אין כל חדש / אריך מריא רמרק (תל-אביב : שטיבל, תרפ"ט 1929)
 • חטיפת בנות הסבינים : מחזה היתולים בארבע מערכות / מאת פרנץ ופאול פון שנתן (תל-אביב : הבימה, תש"א)
 • הרב מבכרך ; לילות פירנצי / היינריך היינה (ירושלים ; תל אביב : שוקן, תש"ו) <נדפס מחדש במסגרת ספריית תרמיל של משרד הביטחון בתשמ"ח 1987>
 • שאול : חזיון בחמש מערכות / מכס צויג (ירושלים : המחלקה לעניני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, תש"ט)

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • פרנקל-מדן, רחל. במחשבה תחילה : הסיפור האידיאי ביצירת יעקב הורוביץ (תל אביב : פפירוס, תשמ"ט 1989) <"הספר מתבסס על עבודת דוקטוראט, שנכתבה במסגרת החוג לספרות עברית באוניברסיטת תל-אביב, תשמ"ז 1986">
  על הספר:
מאמרים:
 • "שווא תברח, גם לחדר הצר, שברחוב הכרמל הדלוח. את הדרך אליך מצאה, יעקב, הספרות העברית".  הארץ, תרבות וספרות, כ' בניסן תשס"ז, 8 באפריל 2007, עמ' 3 <קטעים מחיי חבורת "כתובים" בשנות השלושים, כפי שנמצאו בעזבונו של יעקב הורוביץ, מי שהיה העורך של "תרבות וספרות" של "הארץ" במשך 22 שנה>
 • ארז, אליעזר.  שחקנים כבני אדם : בשולי סיפור תיאטרוני של יעקב הורוביץ.  במה: כתב-עת לאמנות התיאטרון, חוב' 20 (73) (חורף תשכ"ד 1964), עמ' 105־107.
 • ברזל, הלל.  מחזותיו של יעקב הורוביץ.  במה: כתב-עת לאמנות התיאטרון, חוב' 26 (79) (קיץ תשכ"ה 1965), עמ' 16־21, 27.
 • ברתיני, ק. א. דרכו של יעקב הורוביץ בסיפור.  בספרו: שדה ראייה : מסות ספרותיות (ירושלים : מוסד ביאליק, תשל"ח 1977), מאמר ראשון: עמ' 179־188 (נחתם: 1965)  מאמר שני: עמ' 188־199 (נחתם: 1971).
 • גרץ, נורית. המהפכה שלא היתה (הפרוזה המודרניסטית בכתב-העת "טורים"). דפים למחקר בספרות, כרך 3 (תשמ"ו 1986), עמ' 175־198 <בעיקר על הכתיבה המודרניסטית של מנשה לוין ויעקב הורוביץ, לאה גולדברג ונתן אלתרמן>
 • כהן, ישראל.  כתבי יעקב הורוביץ. הפועל הצעיר, שנה נ"ח, כרך ל"ו, גל' 31־32 (י"א בניסן תשכ"ה, 13 באפריל 1965), עמ' 32 <חזר ונדפס ב'הדואר', שנה 44, גל' ל' (כ"ה בסיון תשכ"ה, 25 ביוני 1965), עמ' 555; כונס בספריו אספקלריות (רמת גן : מקור, 1968) ובספרו סופרים.
 • כהן, ישראל. יעקב הורוביץמאזנים, כרך מ"ז, גל' 2 (תמוז תשל"ח, יולי 1978), עמ' 97־105.
 • מיכלי, ב. י.  יעקב הורוביץ בסיפורו הראשון : במלאות לו שבעים.  דבר, לספרות ולאמנות, ג' בשבט תשל"א, 29 בינואר 1971, עמ' 12, 13 <המשך>
 • מירון, דן.  האיש שהיה מן המודרניסטים והחתרנים בסופרי דורו.  הארץ, כ"ט באלול תשע"ו, 2 באוקטובר 2016, עמ'  <על יעקב הורוביץ, שערך את המוסף לספרות של "הארץ" בשנים 1943-1962, ועל נובלה שלו, שמסמנת בפירוש מפנה במהלכה של הספרות העברית>
 • Silberschlag, Eisig. The Avant-gardists: Avigdor Hameiri, Uri Zevi Gruenberg, Jacob Horowitz. In his From renaissance to renaissance : Hebrew literature from 1492-1970 (New York : Ktav Publishing House, 1973-1977), vol. 2, pp. 34-46.
על "ספר אור זרוע" על "חתולותי הלבנות"
קישורים:


[עודכן לאחרונה: 23 בינואר 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף