מרדכי טמקין (1891־1960)

 <בהכנה>

Mordechai Temkin

    מרדכי טמקין, משורר עברי. נולד בתמוז תרנ"א, יולי  1891* בשֶדְלֶץ שבפולין, לאביו דב (סוחר בביאליסטוק), ולאמו חוה בת אברהם זילברברג. קיבל בילדותו חינוך דתי, והתפקר בנעוריו. מגיל חמש-עשרה הסתופף בחוגי הספרות העברית בווארשה, ולאחר מכן עסק בהוראה בעיירה מְלַאבָה. ב-1909 עלה לארץ-ישראל, ובאותה שנה, יוני 1909, פורסם שירו הראשון בשבועון 'הפועל הצעיר'. למד בבית המדרש למורים של חברת 'עזרה' בירושלים. שהה תקופה נוספת בפולין מטעמי בריאות, ושב ארצה בערך ב-1911. אחרי תקופת טלטול ונדודים בגליל בשנות מלחמת העולם הראשונה חזר לירושלים וחי בה עד סוף ימיו, והיה מעורה בקרב הסופרים ואנשי הרוח המקומיים. לפרנסתו עסק עשרות שנים בהוראה בבתי ספר יסודיים. מרדכי טמקין נפטר בירושלים במוצאי שבת, י"ד בתמוז תש"ך, 9 ביולי 1960 ונטמן בבית הקברות בקבוצת כינרת.
    טמקין היה מן המשוררים הבודדים שפעלו בארץ-ישראל בתקופת העלייה השנייה. באותן שנים חיבר בעיקר שירי נוף אימפרסיוניסטיים עדינים, כתובים בריתמוס חופשי, המפגינים רגישות לגוני-הגוונים המתחלפים של מראות הטבע. שירתו בלטה בייחודה מראשית דרכו, ואינה משתייכת לא לחוג ההשפעה הביאליקאי ולא לאסכולה המודרניסטית של שלונסקי ובני חבורתו. מקובל לקשר אותה למעגל של מודרניזם מינורי שהתהווה בשירה העברית בתחילת המאה העשרים, יחד עם שירתם של אברהם בן-יצחק, דוד פוגל, יהודה קרני ואחרים. משנות העשרים ואילך אמנם ניסה טמקין להיענות בשירתו לנושאים הגדולים של התקופה: מחאה חברתית-סוציאליסטית והאדרת עבודת הכפיים, הפגישה עם נוף הארץ, מושג המולדת, ירושלים כממשות וכחזון, שואת יהודי אירופה, מלחמת העצמאות ותקומת מדינת ישראל. עם זאת, בעיקרו של דבר הוא היה ליריקן אישי-אינטימי, ומיטב יצירתו מרוכז בנושאים שבין היחיד לעצמו, למשפחתו ולשירתו. החטיבה החשובה והמקורית ביותר בשירתו היא סדרת שירי התפילה, המכונסת בעיקרה בספריו שירים ותפילות וספר השירים והתפילות. אלה מעין וריאציות אישיות נועזות על מזמורי תהילים, המעמידות את האדם מול ישות אלוהית השוכנת ספק מחוץ לו ספק בתוכו, ופורשׂות קשת של עמדות רגשיות והגותיות של הדובר ביחס למצבו הקיומי המוגבל. השאיפה להתגלוּת אלוהית המעניקה טעם ופשר לחיים היא אחד מביטוייה של עמדת היסוד בשירת טמקין: השתוקקותו של האדם, שלעולם אינה מתגשמת, לחרוג מבדידותו ולגעת מגע של אמת בזולת כלשהו
קבצי השירה של טמקין: נטפים (תרפ"ז), שירים ותפילות (תרצ"ד), ספר השירים והתפילות (תש"ב), באלם קול (תשט"ז), אגד קט (תשכ"א), שירי ירושלים (מבחר מן הספרים הקודמים, תשכ"ה). בשנת תשע"ג, 2013 יצא לאור ספרו פרחי בדידות לבנים, אסופה נבחרת משיריו שראו אור בספריו בין השנים 1927–1969 בעריכת יובל גלעד וקווים ביוגרפיים מאת נכדת המשורר, הילה טל-קריספין.
משנת 1919 עסק גם בתרגום פרוזה, ובמהלך השנים תרגם כתריסר ספרים, רובם מן הספרות הגרמנית (היינריך פון קלייסט, אדלברט פון שמיסו, אדלברט שטיפטר, הרמן בנג, ברנרד קלרמן, תומס מאן, מאכס ברוד, יעקב וסרמן, י"ו ינסן). תרגומו הבולט ביותר, הרומן היינריך הירוק מאת גוטפריד קלר, הוכן בשנותיו האחרונות וראה אור אחרי מותו.
אחיו הוא הסופר משה טמקין (1885–1958) ובתו, רוחמה לאריש-טמקין, כתבה לילדים.
* על מצבתו מצוין כי נולד בכסלו תרנ"א (נובמבר או דצמבר 1890)

נכתב על-ידי אבנר הולצמן עבור לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים
[מקורות נוספים: קרסל ב 25–26, תדהר,ארכיון גצל קרסל בספריה הלאומית, ויקיפדיה]

ספריו:

 • נטפים : שירים (ירושלים : כתובים, תרפ"ז)
 • שירים ותפילות : מבחר שירים, תרפ"ז-תרצ"ד (ירושלים : דבר, תרצ"ד)
 • ספר השירים והתפלות : מבחר שירים, תרע"ב-תש"ב (תל-אביב : דבר בסיוע מוסד ביאליק, תש"ב)
 • באלם קול (ירושלים : מוסד ביאליק, תשט"ז 1956) <שירים>
 • אגד קט (תל-אביב : דבר, תשכ"א 1961) <שירים> <כולל מבוא מאת יצחק עוגן: "לשירתו של מרדכי טמקין">
 • שירי ירושלים (ירושלים : יפה נוף, תשכ"ה 1965)
 • שירי ירושלים (ירושלים : יפה-נוף, תשכ"ט 1969) <מהד' שניה מורחבת ומתוקנת הובאה לדפוס על-ידי דב ירדן>
 • פרחי בדידות לבנים : אסופה נבחרת משירי המשורר שראו אור בספריו בין השנים 1927־1969 (תל אביב : הוצאת שמואל טל, תשע"ג 2013) <עריכה ואחרית דבר - יובל גלעד ; קווים ביוגרפיים מחיי סבא, מאת הילה טל-קריספין>
תרגום:
 • ספורים / י.פ. ינסן (יפו : ספריה חקלאית, תרע"ט)
 • שתי אחיות / א. שטיפטר (יפו : ספריה-חקלאית, תרע"ט) <יצא לאור מחדש במסגרת סדרת תרמיל של משרד הבטחון בתשל"ז 1976>
 • עובדיה : ספור / א.שטיפטר (ירושלים : מצפה, תרפ"ו 1926) <יצא לאור מחדש במסגרת סדרת תרמיל של משרד הביטחון בתשל"ג 1973>
 • תינה : רומן / מאת הרמן בנג (ירושלם : מצפה, תרפ"ז)
 • המנהרה : רומן / מאת ב' קלרמן (ירושלים ; תל אביב : מצפה, תרפ"ט)
 • בית בודנברוק : שקיעתה של משפחה אחת : רומן (ברלין ; תל אביב : א"י שטיבל, תר"ץ) <יצא לאור מחדש בהוצאת רמדור ב-1970>
 • הטפול בילדים : ספר למוד לאחיות / א' לוינסון (ירושלם : הסתדרות הנשים הציוניות באמריקה - הדסה, 1933) <בשיתוף עם אברהם יהודה לוי>
 • דרך טיכו ברהי לאלהים / מכס ברוד (תל-אביב : א. י. שטיבל, 1935)
 • זהב קכמלקה / יעקב וסרמן (ירושלים : קהלת, תרצ"ח 1938) <יצא לאור מחדש במסגרת ספרית תרמיל של משרד הבטחון בתשכ"ז 1967 בשם: הזהב של פרו>
 • ספורי ילדים / א. צ'חוב (תל-אביב : יבנה, תש"י 1950)
 • פטר שלומיאל / אדלברט שמיסו (תל-אביב : עם עובד, תשי"א) <כולל מבוא מאת יעקב פיכמן> <יצא לאור מחדש במסגרת סדרת תרמיל של משרד הביטחון בתשמ"ה 1985>
 • שלוש נובלות : מיכאל קולהאז, המרקיזה פון או---, דו-קרב / היינריך פון קלייסט (תל אביב : עם עובד, תשי"ד) <הסיפור מיכאל קולהאז תורגם בידי ישראל זרחי>
 • היינריך הירוק / גוטפריד קלר (תל-אביב : עם עובד, תשכ"ט 1969) <ערך והביא לדפוס לפי כתב-היד מעזבון המתרגם - א"ד שפיר>
על המחבר ויצירתו: ספרים:
 • אלקד-להמן, אילנה. שירת מרדכי טמקין : ערכים צורניים ותמאטיים (רמת גן, תשמ"ג 1983) <דיסרטציה (מ.א.) - אוניברסיטת בר-אילן, תשמ"ג (ספרות עברית)>
 • קריץ, אורי.  "מול שחקים אפלים" : על שירתו של מרדכי טמקין (תל-אביב, 1985) <עבודת גמר לתואר "מוסמך". אוניברסיטת תל-אביב, 1985>
מאמרים:
על "שירים ותפילות"
על "ספר השירים והתפלות" (תש"ב)
על "באלם קול" על "אגד קט"
 • ש. ב-י.  האיש שבשיר.  אמות: דו-ירחון לענייני חברה וספרות, שנה א', חוב' א' (אב-אלול תשכ"ב, אוגוסט-ספטמבר 1962), עמ' 88־91.
על "פטר שלומיאל" לאדלברט שמיסו
 • עינת, עמלה. "פטר שלומיאל" מאת אדלברט שמיסו.  עתון 77, גל' 66־67 (אב-אלול תשמ"ה, יולי-אוגוסט 1985), עמ' 10, 11.
 • ציפר, בני. "שלומיאל מצא צל" מאת אדלברט פון שמיסו.  הארץ, תרבות וספרות, י' באדר ב' תשמ"ו, 21 במארס 1986, עמ' 19.

קישורים:


עודכן לאחרונה: 25 בינואר 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף