יורם ברונובסקי (1948־2001)

Yoram Bronowski


ברונובסקי, יורם.
ביקורת תהיֶה
: רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / יורם ברונובסקי ; ערך והוסיף אחרית דבר דוד וינפלד. -- ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006.  336 עמ'.
Criticism should be : articles on poetry, prose, and essays in Hebrew literature / Yoram Bronovski

תוכן העניינים:

 • סקיצה למסה על המסה (עמ' 9־14)

  לאה גולדברג
 • לאה גולדברג על הספרות הרוסית במאה התשע-עשרה (עמ' 15־19)
 • הצברית של הספרות הרוסית (עמ' 20־24)
 • פרדס ריבוני לחלוטין  (עמ' 25־29)
   
 • נטעי נעמנים לפרופ' קלוזנר  (עמ' 30־32)
 • קטנות בגולה ובארץ  [על סיפורי דבורה בארון] (עמ' 33־36)

  ש"י עגנון 
 • 'שירה' (עמ' 37־39)
 • עגנון והתחייה שלא היתה [על ספרו של אהרן בר-אדון 'עגנון ותחיית הלשון העברית' (תשל"ח)] (עמ' 40־45)
 • עגנון בן-ימינו?  [על האנתולוגיה 'ש"י עגנון בביקורת העברית' (1992); על ספרו של גוסטב קרויאנקר 'יצירתו של ש"י עגנון' (1992) ועל ספרו של משה גרנות 'עגנון ללא מסווה' (1992)] (עמ' 46־50)
   
 • 'וירח בעמק אילון' לעמליה כהנא-כרמון  (עמ' 51־53)

  פנחס שדה 
 • 'נסיעה' לפנחס שדה  (עמ' 54־56)
 • אלנבי, פנחס שדה  (עמ' 57־59)
 • ייסוריו וגדולתו של פ"ש  (עמ' 60־61)
   
 • "אוי הפולקלור, הפולקלור"  (עמ' 62־64)

  אברהם שלונסקי 
 • אברהם שלונסקי: תרגומי שירה  (עמ' 65־70)
 • פרידה מאברהם שלונסקי (עמ' 71־73)
 • שירת רוסיה ו"הפלייאדה השלונסקאית"  (עמ' 74־79)
   
 • רצנזיה תיאטרלית - דיווח או ויכוח?  (עמ' 80־82)

  ח"נ ביאליק 
 • דפים בשולי ביאליק  (עמ' 83־87)
 • למה צריך ללמוד את ביאליק?  (עמ' 88־90)

  שלמה גרודזנסקי 
 • שלמה גרודזנסקי  (עמ' 91־94)
 • מגבה-הקול הטבעי  (עמ' 95־99)

  שאול טשרניחובסקי
 • טשרניחובסקי והסתירה הרומנטית  (עמ' 100־107)
 • תסביך טשרניחובסקי  (עמ' 108־114)
 • התשוקה אל האֶפּוֹס  (עמ' 115־119)
 • שור, הגיע תור הזמיר (עמ' 120־122)

  נתן אלתרמן
 • הנפש והחרוז  (עמ' 123־127)
 • למקורותיו של מיתוס תל-אביב (עמ' 128־131)
 • נעים זמירות השטחים  (עמ' 132־136)

  דוד פוגל
 • משחקי אהבה ומוות (עמ' 137־142)
 • צבע הנפש (עמ' 143־147)
 • האשה הערפד, הגבר השפן (עמ' 148־153)
   
 • הפרידה מאירופה, הטיול בדיזנגוף  (על "קרקס הפרעושים" למרדכי הורוביץ) (עמ' 154־158)
 • ברגע זה החל הרנסנס  (על "בתוך הבית" לישראל פנקס) (עמ' 159־163)

  אורי צבי גרינברג 
 • אצ"ג: מדריך למסע ארוך ומופלא  (עמ' 164־170)
 • משורר על קוטב האוטופיה (מהלך אישי בשירתו של אורי צבי גרינברג) (עמ' 171־176)
   
 • רמח"ל והספרות האמריקאית  (עמ' 177־180)
 • אנתולוגיה כמוזיאון (עמ' 181־189)
 • גמלים, לטאות וארנבים - בקריית ספר (על 'הגמל המעופף ודבשת הזהב' לאהרן מגד) (עמ' 190־195)
 • ביקורת תהיֶה (עמ' 196־201)
 • הניסיון הנואש, הגואל, לשוב (זיכרון על א"ד שפיר(עמ' 202־206)
 • ביקורת עכשיו (ב) (עמ' 207־212)
 • רומנטיקן זך מאוד <על "קווי אוויר" לנתן זך> (עמ' 213־217)
 • יונתן רטוש: ובכל-זאת מרוח השירה (עמ' 218־224)
 • מרדכי גיאורגו לנגר: הבחור מפראג  (עמ' 225־230)
 • משורר רוסי הכותב עברית <על עזרא זוסמן>  (עמ' 231־235)
 • חיים לנסקי: אור גנוז בייסורים (עמ' 236־240)
 • גנסין: הקשר-הספרות והקשר-החיים (עמ' 241־247)
 • הרומן של זרובבל ודורותיאה <על זרובבל גלעד> (עמ' 248־252)

  דן מירון 
 • ללא סיסמה וללא דגל <על "אם לא תהיה ירושלים"> (עמ' 253־258)
 • במקום ביוגרפיות <על "בודדים במועדם"> (עמ' 259־262)
 • סיפורם של שני דימויים <על "אמהות מייסדות, אחיות חורגות"> (עמ' 263־266)
   
 • דיזנגוף, לאה איילון  (עמ' 267־269)
 • דיזנגוף, הורוביץ, גלדמן (עמ' 270־272)
 • האיש שלא היתה לו שִכחה <על דב סדן> (עמ' 273־277)
 • חיוורי הפנים ואדומי העור (עמ' 278־284)
 • בחיפוש אחר הלשון האבודה (עמ' 285־289)
 • חדשות מן החדר הסגור (עמ' 290־293)
 • הייסורים והפארודיה  (עמ' 294־298)
 • אחוזת הנפש (עמ' 299־302)
 • אין יום בלי שורה  <על פרופ' נתן שפיגל ז"ל> (עמ' 303־304)
 • העניין המנודה של השירה <על אורי ברנשטיין> (עמ' 305־308)
 • מוּחש אבל חתוּם (עם מותו של המשורר עוזר רבין(עמ' 309־311)
 • זיכרון על בנימין תמוז  (עמ' 312־317)
 • השאר, והעיקר, עברית <על דורי מנור> (עמ' 318־321)
   
 • ברונובסקי ואמנות המסה מאת דוד וינפלד  (עמ' 323־326)
   
 • מפתח שמות

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף