הלל ברזל (1925)

Hillel Barzel


 
 

הלל ברזל.
    שירת חיבת ציון
/ הלל ברזל -- [תל-אביב] : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשמ"ח 1987.
    506 עמ'  -- (פואטיקה וביקורת)  (תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו ; כרך א)
    A History of Hebrew Poetry. Volume 1: The Chibbat Zion Period / Hillel Barzel

בפתח הספר (עמ' 9־10)

חלק ראשון: "חיבת ציון" : התקופה ומשורריה
    פרק ראשון: היסטוריוגראפיה של ספרות -- הרחבה וצמצום (עמ' 11־22)
    פרק שני: תקופה בייחודה: "חבת ציון" בין "השכלה" ל"תחייה" (עמ' 23־38)
    פרק שלישי: לאחר "סופות בנגב": תמורות בשירת יל"ג (עמ' 39־65)
    פרק רביעי: חדוות המראות: מרדכי צבי מאנה (עמ' 66־94)
    פרק חמישי: המנון ומאניפסט: נפתלי הרץ אימבר, יהודה ליב לוין (יהל"ל), יצחק אייזיק קמינר (עמ' 95־122)
    פרק שישי: הרגשנות בשיאיה: מנחם מנדל דוליצקי, קונסטנטין אב"א (אשר בן אליהו) שפירא, יצחק רבינוביץ "איש קובנה" (עמ' 123־162)
    פרק שביעי: תנ"ך והיסטוריה: שלמה מנדלקרן, שמואל ליב גורדון, יהודה ליב לנדא, נתן נטע סמואלי, זאב יעבץ (עמ' 163־223)

חלק שני: הרחבת תחומים
    פתיחה (עמ' 224־226)
    פרק שמיני: שירה והגות: משולם זלמן גולדבוים (עמ' 227־250)
    פרק תשיעי: אפיקה ורומאנטיקה: יצחק ליבוש פרץ (עמ' 251־283)
    פרק עשירי: מכל העולמות: דוד פרישמן (עמ' 284־331)
    פרק אחד-עשר: בשוליים: יוסף הלוי, שמעון בכרך, יוסף מזל, יואל משה סלומון, דוד רוזנבנד, שרה שפירא (עמ' 332־358)
    פרק שנים-עשר: חותמי התקופה: אהרן קמינקא, אהרן ליבושיצקי, נח פינס, י.ל. ברוך (ברוכוביץ), אלתר יצחק לוין - "אסף הלוי איש ירושלים" (עמ' 359־395)

חתימה: צבירה ומהפכה (עמ' 396־397)

הערות (עמ' 398־490)

ביבליוגראפיה נבחרת (עמ' 491־496)

מפתחות (עמ' 497־506) 

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף