Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

ריצ'רד השני

King Richard II

על היצירה:

 • דין, ליאונרד פ.  ריצ'ארד השני.  בתוך: העולם השקספירי : ילקוט עיונים חדשים לציון יובל ה-400 להולדת שקספיר / בעריכת מאיר רוסטון (תל-אביב : עם הספר, 1965), עמ' 209־214 <מאנגלית: אברהם ברטורא>
 • נבו, רות.  ריצ'ארד השני.  בספרה: הטראגדיות של שקספיר (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשל"ו 1976), עמ' 49־83.
 • נדלר, בני.  ריצ'רד השני.  בספרו:  שקספיר : המחזות, הדמויות וקורות חייו (חיפה : רקפת, 2001), עמ' 222־227.
  כולל גיבורי המחזה ותקציר העלילה.
 • עוז, אברהם. ריצ'רד השני, המלך ג'ון: נאמנויות השלטון.  בספרו:  היצירה השקספירית (תל-אביב : משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשס"ז 2006), עמ' 66־77.
 • פוירשטין, אמיל. ריצ'רד השני. בספרו: וויליאם שקספיר : חייו ויצירותיו (תל-אביב : אודים, תשי"ט 1959), עמ' 191־192.
 • שלוי, אליס.  דיונים בבעיית המלכות:  ב.  "ריצ'ארד השני".   בספרה: שקספיר - עולמו ויצירתו  (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, מהד' 2 מורחבת, תשמ"ה 1985), עמ' 90־95.
הפקות:
 • ריצ'רד השני / מאת ויליאם שקספיר ; נוסח עברי - שמעון זנדבנק ; עיבוד ובימוי - ארתור קוגן ; תפאורה - ערן עצמון ; תלבושות - אורנה סמורגונסקי ; קרבות במה - גיל וינברג.
  בהשתתפות:
  תיאטרון הקאמרי,
  התוכניה כוללת שיחה עם הבמאי ארתור קוגן, מאמר מאת אברהם עוז, קטע ממסה על ריצ'רד השני מאת צבי יגנדורף, מאמר מאת מנחם דורמן, קטע ממאמר מאת ברברה אברט, ועוד. כמו כן ביוגרפיות קצרות של השחקנים.
  על ההפקה:
  • מירון, כרמית.  המלחמות תמיד עוזרות למלכים : שקספיר על בימת הקאמרי.  עתון 77, גל' 363־364 (כסלו-טבת תשע"ג, נובמבר-דצמבר 2012), עמ' 551.

לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger