Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

מידה כנגד מידה

Measure for Measure

תרגומים לעברית:

 • מדה כנגד מדה / ויליאם שקספיר ; נוסח עברי - ט' כרמי ; עם מבוא מאת צבי יגנדורף והערות מאת המתרגם. -- [תל אביב] : ספרית פועלים - המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות - המפעל לתרגום ספרי מופת, 1979. 168 עמ'.

עבודים לילדים:

 • מידה כנגד מידה / ויליאם שקספיר ; [נוסח עברי - אהרן בר על-פי צ'רלס ומרי לם ; עריכה - יעל שכנאי]. – תל אביב : תמוז, 2003. 42 עמ'. – (סדרת סיפורי שקספיר)

על היצירה:

 • אבינור, גיטה.  קנה מידה של נסיכיםבספרה: הפורטת על הפסנתר הכחול : מאמרים בבקורת הספרות (חיפה : מפעל סופרי חיפה ע"י הוצאת "פינת הספר", תשל"ה 1974), עמ' 192־195.
 • נבו, רות.  "מידה כנגד מידה" -- מראה כנגד מראה.  בספרה: שפתו האחרת של שקספיר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס"ב 2002), עמ' 67־95.
 • נדלר, בני.  מידה כנגד מידה.  בספרו:  שקספיר : המחזות, הדמויות וקורות חייו (חיפה : רקפת, 2001), עמ' 170־174.
  כולל גיבורי המחזה ותקציר העלילה.
 • עוז, אברהם.   טרוילוס וקרסידה, סוף טוב הכול טוב, מידה כנגד מידה: חידות לא פתורות.  בספרו:  היצירה השקספירית (תל-אביב : משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשס"ז 2006), עמ' 133־146.
 • שלוי, אליס.  המחזות ה"בעייתיים":  "טרואילוס וקרסידה" - "סוף טוב, הכל טוב" - "מידה כנגד מידה".   בספרה: שקספיר - עולמו ויצירתו  (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, מהד' 2 מורחבת, תשמ"ה 1985), עמ' 177־189.

הפקות:

 • מידה כנגד מידה / ויליאם שקספיר ; בימוי - ג'ויס מילר ואליס שלוי.
  הסדנה הדרמטית ליד המחלקה לאנגלית של האוניברסיטה העברית בירושלים. 1965.
  על ההפקה:
  • מילר, ג'ויס.  סדנת-סטודנטים ירושלמית בפעולתה.  במה: כתב-עת לאמנות התיאטרון, חוב' 25 (78) (אביב תשכ"ה 1965), עמ' 39־44.
  • שלוי, אליס.  למה "מידה כנגד מידה".  במה: כתב-עת לאמנות התיאטרון, חוב' 25 (78) (אביב תשכ"ה 1965), עמ' 44־46.

עודכן לאחרונה: 1 ביוני 2017

לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger