Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

שווא עמל האהבה (טורח אהבה לחינם - ייסורי אהבה לתוהו)

Love's Labor's Lost

תרגומים לעברית:

על היצירה:

  • נדלר, בני.  טורח אהבה לחינם.  בספרו:  שקספיר : המחזות, הדמויות וקורות חייו (חיפה : רקפת, 2001), עמ' 131־134.
    כולל גיבורי המחזה ותקציר העלילה.
  • פראגר, ליאונרד.  ייסורי אהבה לתוהו.  בתוך: העולם השקספירי : ילקוט עיונים חדשים לציון יובל ה-400 להולדת שקספיר / בעריכת מאיר רוסטון (תל-אביב : עם הספר, 1965), עמ' 164־170 <תרגום, אליעזרה אייג>
  • שלוי, אליס.  ניסויים בשדה הקומדיה : "קומדיה של טעויות" - "אילוף הסוררת" - "שני ג'נטלמנים מוורונה" - "שווא עמל האהבה" - "חלום ליל קיץ".בספרה: שקספיר - עולמו ויצירתו  (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, מהד' 2 מורחבת, תשמ"ה 1985), עמ' 69־82.

הפקות:

לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger