Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

המלך ג'ון

King John

על היצירה:

  • נדלר, בני.  המלך ג'והן.  בספרו:  שקספיר : המחזות, הדמויות וקורות חייו (חיפה : רקפת, 2001), עמ' 56־61.
    כולל גיבורי המחזה ותקציר העלילה.
  • עוז, אברהם. ריצ'רד השני, המלך ג'ון : נאמנויות השלטון.  בספרו:  היצירה השקספירית (תל-אביב : משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשס"ז 2006), עמ' 66־77.
  • פוירשטין, אמיל. המלך ג'ון. בספרו: וויליאם שקספיר : חייו ויצירותיו (תל-אביב : אודים, תשי"ט 1959), עמ' 190־191.

לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger