Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

המלט

Hamlet

תרגומים לעברית:

 • המלט, נסיך דניה / וו' שקספיר ; מתרגם מאנגלית, עם מבוא והערות מאת - ח"י בורנשטיין. – ורשה : ח"י בורנשטיין, תרפ"ו  1926. 202  עמ'.
 • המלט, נסיך דנמרק / ויליאם שקספיר ; תרגם מאנגלית ישראל אפרת. -- ניו-יורק : הוצאת עגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה, 1944.  240 עמ'.
  "ההדפסה נשלמה בט"ו מנחם אב תש"ד. הֻגה, הגהה אחרונה. על-ידי דניאל פרסקי. סֻדר ונֻקד בידי מיכאל סיגל איש-ירושלים."
  על הספר:
  • גילליס, יוסף.  המלט.  מצודה, ספר ה-ו (תש"ח 1948), עמ' 609־610.
 • המלט, נסיך דנמרק / ויליאם שקספיר : נוסח עברי ט. כרמי : עם מבוא מאת צבי יגנדורף והערות מאת המתרגם. – ירושלים : דביר, תשמ"ב 1981. 246 עמ'.
 • המלט : נסיך דנמרק / ויליאם שקספיר ; נוסח עברי - ט. כרמי ; עם מבוא מאת צבי יגנדורף והערות מאת המתרגם. – מהד' ב מורחבת ומתוקנת. – [תל-אביב] : דביר, תש"ן 1990. 246  עמ'. – (כתבי שקספיר)
  על הספר:
  • אויחמן, רוברט.  ללכת עד הסוף.   על המשמר, י' באלול תש"ן, 31 באוגוסט 1990, עמ' 20.
 • המלט : נסיך דנמרק / ויליאם שקספיר ; תרגם אהרן קומם. – מהד' א. – תל אביב : אור עם, תשס"ב 2001. 189 עמ'.
 • המלט / מאת ויליאם שייקספיר ; תרגום, דורי פרנסשייקספיר ושות' <מקוון>, 2009.

תרגומי קטעים נבחרים:

 • "להיות או לא להיות" : מתוך "המלט, נסיך דנמרק" לוילים שקספיר, תרגם אברהם שלונסקי.  דבר השבוע,  גל' 24 (י"ד בחשון תש"ז, 8 בנובמבר 1946), עמ' 7.
 •  להיות או לא להיות, זאת השאלה : תריסר תרגומים למונולוג מתוך מחזהו של ויליאם שקספיר "המלט, נסיך דנמרק".  הארץ, תרבות וספרות, י"ז באדר תשנ"ט, 5 במארס 1999, עמ' ב 13.
  כולל תרגומים של נפתלי פופר, פרץ סמולנסקין, יהודה ליב גורדון, ח"י בורנשטיין, שלום צבי דוידוביץ, אברהם שלונסקי, יונתן רטוש, ישראל אפרת, ט. כרמי, דוד אבידן, דורי פרנס ויעל לוין. הביא לדפוס – רפי אילן.
 • בריק, שלמה בן חיים ברוך. [להיות או לא להיות, הויה ואפס היא השאלה ...]. בתוך: חקירת האמת / מאתי שלמה בן ... מוה"ר חיים בריק זלה"ה מלבוב ... והוספתי בו כמה דברים מהמקרה אשר קרה לי בדרכי בים הסבות ...  Altona : Gebrueder Bonn, בשנת ו'א'ד'נ'י' א'ל'ה'י'ם' א'מ'ת' [תקצ"ח 1838], פרק כ"ה, עמ' 88־90.
 • שמיר, זיוה. הפתיה והנחש שרווה מדודיה : שירי מערכון ארוטיים של שקספיר ושל ביאליק.  גג, גל' 15 (קיץ 2007), עמ' 24־34 <חזר ונדפס בספרה המיית ים : שירת האהבה האירופית והספרות העברית (תל אביב : ספרא : הקיבוץ המאוחד, 2008), עמ' 29־45, בשם פיתויה של נערה פתיה : שירי מערכון ארוטיים של שקספיר ושל ביאליק>
  על גלגולו של שיר על נערה פתיה אצל שייקספיר (המלט, מערכה רביעית, תמונה חמישית) – כולל תרגום של שלונסקי ותרגום של זיוה שמיר, גתה (ב"פאוסט" במערכה "לילה") וביאליק המושפע מן הספור המקראי על חווה והנחש.

פרודיות:

 • היומן הסודי של המלט / מרים ניק ; איורים - מרים ניק ; [עריכה - לאה צבעוני] -- מבשרת ציון : צבעונים, 2006.  199 עמ'.
  "בסימפוניה של אירוניה לועג מחבר היומן הסודי לביוגרף שלו, שכתב עליו את המחזה המפורסם ביותר בעולם. בשמחה עצורה הוא רומס את תדמיתו המהוללת, ובתעוזה הוא חושף את החולשות ואת ההחמצות שביצירה. את מרקם הדרמה הוא מנתח באופן חד וענייני ובהסתמך על דעתם של מבקרי ספרות מפורסמים. ביומן שזורות גיחות לנושאים מגוונים, והם נפרשים לכלל מניפה ססגונית.
  העלילה נעה בין שני עולמות המקופלים זה בזה. היא סובבת בין תקופתו של הגיבור ומולדתו לבין העולם הבא (הצֶלום), שבו חיה נשמתו. הנשמה מדווחת משם על התקנון המקומי ועל האבסורדים המגולמים בו, על מס הכישרון ועל מס הזיכרון, ועל סגנון שלטונו של הבורא המתערב בכול, אפילו בהדמיית סקס ובעתידו של השיבוט. המחבר חושף ביומן את הרפתקאות חייו האמתיים ומפרט, כגולת הכותרת, את מבצע הבילוש המרתק לקראת הנקמה."
  על הספר:

עבודים לילדים:

 • אהרן בר.
  המלט נסיך דנמרק / ויליאם שקספיר ; [נוסח עברי - אהרן בר על-פי צ'רלס ומרי לם ; עריכה - יעל שכנאי]. – תל אביב : תמוז, 2003. 40 עמ'. – (סדרת ספורי שקספיר)
 • ניצן, טל.
  המלט.  בתוך:  שקספיר לפני השינה : 14 המחזות הגדולים בקיצור ובצורת סיפור / טל ניצן ; איורים - מירה פרידמן.  (תל-אביב : אחוזת בית, תשע"ב 2011), עמ' 38־51.

מחזה המבוסס על "המלט":

 • רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים : מחזה בשלוש מערכות / טום סטופארד.  (ראה להלן)

המלט בכותרות העתונות העברית - "להיות או לא להיות"


על היצירה:

ספרים

מאמרים

 • המלט ושקספיר : מבחר מאמרים / בעריכת מנחם ברינקר ורנה ליטוין ; [עברית - תמר עמית ; ייעוץ ביבליוגראפי: פרופ' א' אהרונסון]. – ירושלים : כתר, 1983. 224 עמ'. – (יצירה ויוצרה)
  תוכן העניינים.
 • גרובר, רעות ירושלמי.  תווך אינטרטקסטואלי באמצעות תאוריות , או על הקשר שבין פינטר, המלט והתאוריות האנטי פסיכיאטריות / רעות גרובר (ירושלמי). – [תל אביב : חמו"ל], 1996. 1 כר'.
  נוסף שער באנגלית.
  עבודת גמר (מ"א)--אוניברסיטת תל אביב, 1996.
 • דמינסקי, יהודה.  המלט - המחזה והדמות : עיוני מקרא / יהודה דמינסקי. – תל-אביב : עקד, 1975. 152 עמ'.
  התוכן:
  מבוא.
  פרק א.  המקורות ל"המלט" של שקספיר (עמ' 9־12)
  פרק ב.  שקספיר והמקורות (עמ' 13־15)
  פרק ג.  הופעת המחזה "המלט" לוויליאם שקספיר ומהדורותיו השונות (עמ' 16־19)
  פרק ד.  "המלט" - המחזה (עמ' 20־57)

  פרק ה.  הנסיך המלט -- קווים לדמותו (עמ' 58־107)
  פרק ו.  שאר הנפשות הפועלות בטרגדיה (עמ' 108־135)
  פרק ז.  בעיות המתעוררות עם קריאת "המלט" (עמ' 136-150)
  ביבליוגרפיה.
 • זמרן, אביטל.  אופליה והדוויג : דמויות משנה נשיות בדרמה קנונית כמפתח דרמטורגי לניתוח הטקסט / אביטל זימרן. – [תל אביב : חמו"ל], תשס"ד 2003. 77 עמ'.
  נוספו שער ותמצית באנגלית.
  עבודת גמר (מ"א)--אוניברסיטת תל אביב, תשס"ד 2003.
 • כהן, אושרית.  משחקים סביב המלט - הרחבת היריעה הפרשנית באמצעות דו שיח אינטרטקסטואלי / אושרית כהן. – [תל אביב : חמו"ל], 1996. 1 כר'.
  נוספו שער ותמצית באנגלית.
  עבודת גמר (מ"א)--אוניברסיטת תל אביב, 1996.
 • קוגל, יוכבד.  השוואה בין המונולוגים של המלט לבין האוטופורטרטים של רמברנדט על רקע תקופת הבארוק / יוכבד קוגל. – רמת גן : [חמו"ל], תשמ"ו 1986. 89 עמ'.
  נוספו שער ותמצית באנגלית.
  עבודת גמר (מ"א)--אוניברסיטת בר אילן, תשמ"ו 1986.
מאמרים:
 • אליוט, ת. ס.  המלט ובעיותיו.  דחק: לספרות טובה, כרך א' (תשע"א, יוני 2011), עמ' 335־341.
  תרגום של Hamlet and his Problems. נכתב ב-1919 ופורסם בקובץ מאמריו של ת"ס אליוט The Sacred Wood: essays on poetry and criticism  ב-1920. תרגם -  יהודה ויזן.
 • גרפינקל, אבי.  חטאו של המלט. מאזנים, כרך צ', גל' 4 (חשון תשע"ז, אוקטובר 2016), עמ' 40־43.
 • גרפינקל, אבי.  תמצית אמנותו של שקספיר. מאזנים, כרך צ', גל' 4 (חשון תשע"ז, אוקטובר 2016), עמ' 44.
 • דרידה, ז'אק.  המלט - צוויו של מרקס.  בספרו:  דרידה קורא שקספיר / תרגמה והוסיפה מבוא ומסות מבארות - מיכל בן-נפתלי ([בני-ברק] : הקיבוץ המאוחד, תשס"ז 2007), עמ' 81־138.
  כולל מסה מבארת:  היסטוריה של הפרט - על המלט, מאת מיכל בן-נפתלי (עמ' 139־180).
 • ורדי, דב.  המלט, נסיך דנמרק.  בספרו: ויליאם שקספיר ומחזותיו (מרחביה : ספרית פועלים, [תשכ"ד 1964]), עמ' 219־258.
 • כשר, אסא ועדיה מנדלסון-מעוז.  "אהיה את אשר אהיה או אהיה אפס ואין" : התרגום הראשון לעברית של המונולוג של המלט (1838).  אלפיים: כתב עת רב-תחומי לעיון, הגות וספרות, קובץ 31 (תשס"ז 2007), עמ' 224־238.
  המונולוג השקספירי "להיות או לא להיות" מתוך "המלט" הוא אחד מהטקסטים הידועים בתרבות המערבית. המאמר חושף שני נוסחים של התרגום הראשון של המונולוג לעברית על-ידי שלמה בן חיים בריק (1790־1846).
 • נבו, רות.  האמלט.  בספרה: הטראגדיות של שקספיר (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשל"ו 1976), עמ' 113־154.
 • נדלר, בני.  המלט.  בספרו:  שקספיר : המחזות, הדמויות וקורות חייו (חיפה : רקפת, 2001), עמ' 47־55.
  כולל גיבורי המחזה ותקציר העלילה.
 • עוז, אברהם.  יוליוס קיסר, המלט: שלטון ומוסר.     בספרו:  היצירה השקספירית (תל-אביב : משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשס"ז 2006), עמ' 124־132.
 • פוירשטין, אמיל. המלט על האדם ועל אמנות המשחק. בספרו: וויליאם שקספיר : חייו ויצירותיו (תל-אביב : אודים, תשי"ט 1959), עמ' 70־72.
 • פוירשטין, אמיל. המלט. בספרו: וויליאם שקספיר : חייו ויצירותיו (תל-אביב : אודים, תשי"ט 1959), עמ' 127־157.
 • פיש, הראל.  המלט.  בתוך: העולם השקספירי : ילקוט עיונים חדשים לציון יובל ה-400 להולדת שקספיר / בעריכת מאיר רוסטון (תל-אביב : עם הספר, 1965), עמ' 112־121.
 • קליינברג, אביעד.  אופטימיות מתוך ייאוש: תשובה אחרת לדילמה של המלט.  בתוך:  משמעות החיים / עורך אסא כשר בעזרת עדיה מנדלסון-מעוז ודנה פריבך-חפץ (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד ועמותת יהורז, תש"ס 1999), עמ' 254־259.
 • שביט, עוזי.  מהו רוח רפאים.  בין  שמחת עניים להמלט.  בספרו:  לא הכל הבלים והבל : החיים על קו הקץ על פי אלתרמן (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשס"ח 2007), עמ' 56־71.
 • שטיינמן, אליעזר.  אמרות כנף שאין להם רגלים.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, כ"א בשבט תש"ך, 19 בפברואר 1960, עמ' 7.
  עיקר הדיון במילותיו של המלט "להיות או לא להיות".
 • שקולניקוב, חנה.  "מותה היה חשוד" : ארבע גרסאות למותה של אופליה.  תיאטרון: כתב-עת לתיאטרון עכשווי, גל' 20 (קיץ 2007), עמ' 12־18.
  במחזה המלט מופיעות שתי גרסאות סותרות לאופן מותה של אופליה: גרסת התאונה בפי גרטרוד וגרסת ההתאבדות בתמונת בית הקברות. סתירה זו מציבה בעיה לחוקר התאטרון ולבימאי כאחד. מאמר זה מנתח ארבעה פתרונות של בימאי קולנוע: אוליבייה, קוזינצב, זפירלי ובראנה. דווקא זה האחרון נשאר נאמן למחזה ולתאטרון.  המאמר נדפס לראשונה באנגלית:
  Scolnicov, Hanna. Gertrude's willow speech: word and film image. Literature/Film Quarterly, vol. 28, no. 2 (2000), pp. 101-111.
 • שלוי, אליס.  טראגדיות-הנקם: "טיטוס אנדרוניקוס" ו"המלט" בספרה: שקספיר - עולמו ויצירתו  (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, מהד' 2 מורחבת, תשמ"ה 1985), עמ' 166־176.

הפקות:

 • Hamlet / by William Shakespeare ; Director, Matthew Warchus ; Designer, Mark Thompson ; Music, Gary Yershon ; Lighting, Hugh Vanstone ; Fight arranger, Terry King ; Choreography, Quinny Sacks.
  Cast:  Hannah Kirkham / Charlotte Ryall / Sophie Shirley / Charlie Samuda / Tom Whiteside (Children); Paul Freeman (Claudius); Diana Quick (Gertrude); Edward Petherbridge (Ghost / Player King); Paul Jesson (Gravedigger); Rhashan Stone (Guildenstern); Alex Jennings (Hamlet); Colin Hurley (Horatio); William Houston (Laertes); Derbhle Crotty (Ophelia); Jenifer Armitage (Ophelia's Lady); Toby Longworth (Osric); Syreeta Kumar (Player Queen); Jenifer Armitage / John Killoran / Toby Longworth / Rex Obano (Players); David Ryall (Polonius); John Killoran (Priest); Richard Cant (Rosencrantz)
  Royal Shakespeare Company. Opening date: May 8, 1997.

  על המחזה:
  • פולארד, דוד. שתי טרגדיות נקמה בסטרטפורד: המלט וטרגדיה ספרדית.  במה: רבעון לדרמה, כרך ל"א, חוב' 147־148 (תשנ"ח 1997), עמ' 113־117.
 •  

 • המלט : מחזה מאת ויליאם שקספיר ; תרגום - ט. כרמי ; עריכה לשונית - דן אלמגור ; בימוי - עמרי ניצן ; תפאורה ותלבושות - רות דר ; מוסיקה - יוסי בן נון.
  משתתפים: נטע גרטי (אופליה), עזרא דגן (שחקן, כומר וקברן), אלון דהן/יניב ביטון (רוזנקרנץ, אוסריק), אביב זמר (וולטמנד, מרצלוס, ופורטינבראס), יצחק חזקיה (פולוניוס), איתי טיראן (המלט), יואב לוי (גילדנשטרן, וברנרדו), שרה פון שוורצה (המלכה גרטרוד), אסף פריינטא (הורציו), גיל פרנק (המלך קלודיוס), אמיר קריאף/עודד לאופולד (לארטס), אסף גולדשטיין, נעה כהן ומוריס כהן/ ניר שלמון.
  הצגה ראשונה: תיאטרון הקאמרי, ינואר 2005
  על ההפקה

מחזה המבוסס על "המלט":

 • סטופרד, טום.  רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים.  בתוך:  במה, חוב' 75־76 (1977), עמ' 34־74.

 • סטופארד, טום.  רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים : מחזה בשלוש מערכות / טום סטופארד ; נוסח עברי - ט. כרמי ; עם הקדמה מאת אברהם עוז. – תל אביב : דביר, תש"ן 1990. – 117 עמ'.
  מחזהו המפורסם והמהפכני של טום סטופארד, עלה לראשונה בפסטיבל אדינבורו בשנת 1966. במרכז מחזהו של סטופארד ניצבים רוזנקרץ וגילדנשטרן, שתי דמויות שוליות ב"המלט" של שקספיר, חברי נעוריו וקושרי הקשר נגדו. השניים, שמוצגים כאן כתמימים וטיפשים, מתומרנים כל הזמן על ידי הדמויות של "המלט", קלודיוס, גרטרוד, להקת שחקנים נודדת והמלט עצמו. רוזנקרנץ וגילדנשטרן מנסים באמצעות דיאלוגים פילוסופיים להבין כיצד בעולם המוזר אליו הגיעו, המטבע נופל כל הזמן על צד אחד בלבד, איך נחלצים ממנו וכיצד מתמודדים עם הידיעה שכולם מתים בסוף, גם שחקנים.
  על המחזה:

  • גור, בתיה. שבוע של ספרים.  הארץ, תרבות וספרות, 9 בפברואר 1990, עמ' ב 9.
  • לוי, שמעון. כל ה'אני' במה.  ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, ג' באלול תש"ן, 24 באוגוסט 1990, עמ' 29.
  • צור, יגאל. תריס בפני האימה.  ידיעות אחרונות, 7 בפברואר 1990, עמ' 33.

הפקות:

 • רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים / מאת ט. סטופארד ; בימוי, יבגני אריה ; תרגום, ד"ר מרים יחיל-וקס ; מעצב במה, דמיטרי קרימוב ; עריכה מוסיקלית, אבי בנימין ; תלבושות, גלינה ליולי ; תאורה, אלאן בוצ'ינסקי, מיכאל צ'רנייבסקי ; הדרכה לשונית, מארק איווניר.
  משתתפים:
  הצגה ראשונה:  תיאטרון גשר, 20 באפריל 1991.
  על ההפקה
  • אביגל, שוש. תעודת זהות מרשימה.  חדשות,ל' בסיון תשנ"א, 12 ביוני 1991, עמ' 28.
  • הנדלזלץ, מיכאל. זהות במשכון. הארץ, י' באייר תשנ"א, 24 באפריל 1991, עמ' ב 7.
  • זלצמן, אביבה. כולנו ניצבים בעלילה ידועה. דבר, ז' באייר תשנ"א, 21 באפריל 1991, עמ' 12.
  • מנור, גיורא. רוזנקרנץ וגילדנשטרן חיים בת"א. על המשמר, י"ח באלול תשנ"א, 28 באוגוסט 1991, עמ' 14.
  • פוירשטיין, אמיל. בעקבות בכורה.  הצופה, כ' בתמוז תשנ"א, 2 ביולי 1991, עמ' 4.
 •  

 • רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים : מחזה מאת בשלוש מערכות / טום סטופארד ; בימוי ותרגום יעל רונן ; תפאורה ותלבושות, רות דר ; מוזיקה, יוסי בן-נון ; תאורה, קרן גרנק ; וידאו, ניב בן דוד.
  משתתפים: יניב ביטון (רוזנקרנץ), יואב לוי (גילדנשטרן), רמי ברוך, רומן קריכלי, סימון רוזנפלד.
  שחקנים מצולמים: איתי טיראן (המלט), גיל פרנק (קלודיוס), שרה פון שוורצה (גרטרוד), יצחק חזקיה, נטע גרטי.
  הצגה ראשונה: תיאטרון הקאמרי, יולי 2007.
  על ההפקה

[עודכן לאחרונה: 25 בנובמבר 2016]

לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger