Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

טרגדיות

Tragedies

תרגומים לעברית:

 • טרגדיות / ויליים שקספיר ; עם מבוא על חיי שקספיר ויצירתו מאת ראובן אבינעם ; פתח דבר, הערות וביאורים לכל מחזה, לוח שמות במיתולוגיה הקלסית בהיסטוריה ובגיאוגרפיה. -- תל אביב : עם הספר, 1959. לא, 575 עמ'.
  "פתח דבר, הערות וביאורים לכל מחזה, לוח שמות במיתולוגיה הקלסית, בהיסטוריה ובגיאוגרפיה"
  התוכן:
  רומיו ויוליט / תרגם ראובן אבינעם 
  יוליוס קיסר / תרגם א. א. ליסיצקי 
  המלט, נסיך דנמרק / תרגם ישראל אפרת 
  אותלו, הכושי מונציה / תרגם פ. אלעד (לנדר) 
  ליר המלך / תרגם ראובן אבינעם 
  מקבת / תרגם ב. נ. סילקינר 
  אנטוניוס וקלאופטרה / תרגם ראובן אבינעם 
  טימון איש אתונה / תרגם ישראל אפרת 
  קוריולנוס / תרגם ישראל אפרת.
      על הספר:

על היצירה:

ספרים:
 • בראנדס, גיאורג.  טרגדיות שכספיר : המלט, מקבת, אותלו, ליר / גיאורג בראנדס ; תרגום והערות - מאיר איילי. – תל אביב : תרבות וחינוך, 1968. 127 עמ'.
  Extracts from "William Shakespeare" by Georg Brandes
 • נבו, רות.  הטראגדיות של שקספיר / רות נבו ; תרגם לעברית - ארי אבנר. -- ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשל"ו 1976.  391 עמ'.
  תרגום של: 
  Tragic form in Shakespeare
  התוכן:
  הקדמה למהדורה העברית (עמ' 7־8)
  מהלך הטראגדיה (עמ' 9־21)
  רומיאו ויוליה (עמ' 23־48)
  ריצ'ארד השני (עמ' 49־83)
  יוליוס קיסר (עמ' 84־112)
  האמלט (עמ' 113־154)
  אותלו (עמ' 155־187)
  מאקבת (עמ' 188־228)
  המלך ליר (עמ' 229־276)
  אנטוניוס וקליאופאטרה (עמ' 277־333)
  קוריולאנוס (עמ' 334־383)
  מפתח השמות והעניינים
  על הספר:
  • גורפיין, רבקה.  על הטראגדיות של שקספיר.  מאזנים, כרך מ"ה, גל' 6 (חשון תשל"ח, נובמבר 1977), עמ' 442־444.
  • חקלאי, אורי.  שקספיר במיטבו.  דבר, משא, כ"ו בחשון תשל"ז, 19 בנובמבר 1976, עמ' 17.
מאמרים:
 • רבינוביץ, ישעיה.  משהו על שקספיר.  בספרו:  הספרות במשבר הדור : מסות (ניו-יורק : אוהל, תשי"ז 1947), עמ' 249־259.
  דיון בעיקר בטרגדיות של שקספיר.

לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger