Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

מחקרים כלליים

החיזיון השקספירי  / ראש הצוות - פרופ' אליס שלוי ; כתיבה - ד"ר אליזבת פרוינד ; תרגום מאנגלית, שכתוב ועיבוד - רינה סקוטלסקי. – תל-אביב : האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ה 1984 - תשמ"ט 1989.
11 יחידות ב-4 כרכים.
אשנב לעולמו של שקספיר שנחשב לאחד מחשובי המחזאים של כל הזמנים. הכרת התקופה בה יצר ומושגי היסוד של השקפת העולם האליזבתנית. ניסיון לעמוד על הקשר שבין הרקע התרבותי-היסטורי של התקופה לבין היצירות שלו על מורכבותן. ניתוח ארבעה ממחזותיו כולל האלמנטים של עלילה, מבנה, דמויות, לשון ודימויים.

 

התוכן:
 • יחידה 1: מבוא - עולמם התרבותי-רוחני של האליזבתנים / כתבה פרופ' אליס שלוי
  • רקע היסטורי ומדיני
   • "מלחמות השושנים"
   • הנרי השמיני
   • תור-הזהב של מלכות אליזבת הראשונה - 1558־1603
  • תמונת העולם האליזבתנית
   • "הַסֵדֶר המדורג"
   • ארבעת היסודות וארבע המרות
   • ניצני הרנסנס בשירת התקופה
  • אירופה בימי-הביניים - מבט לאחור
   • ההשקפה האסטרונומית
   • התפיסה הגיאוגרפית
   • סגירות חברתית
   • מקומה של הדת בחיי האדם והמדינה
   • אותות וסמלים באמנות ימי-הביניים
   • contemptus mundi - הבוז להבלי העולם הזה
  • תקופת הרנסנס
   • אמנות הרנסנס - תכנים חדשים בדפוסים עתיקים
    • אמנות הפיסול
    • אמנות הציור
    • השירה
   • מגמות חדשות בחינוך ובפילוסופיה
   • אידיאל חברתי חדש: איש-החצר
   • תמורות בתורת המדינה
    • מקיאבליזם בדרמה האליזבתנית
   • שינוי פני הכלכלה
   • תמורות במבנה החברתי
   • שידוד-מערכות בכנסייה
    • הרפורמציה
   • תגליות גיאוגרפיות ומדעיות
   • "המחשבות החדשות" והשלכותיהן
   • סיכום
 •  

 • יחידה 2: החיזיון השקספירי / כתבה פרופ' אליס שלוי
  • וויליאם שקספיר - האדם והאמן
   • תולדות חייו
  • הטקסט השקספירי
   • מהדורות הקוורטו והפוליו
   • הדרמה השקספירית - סקירה ממעוף הציפור
    • "התקופה המוקדמת"
    • "התקופה האמצעית"
    • "התקופה הבשלה"
    • "התקופה המאוחרת"
   • לסגנונו של שקספיר
   • שקספיר כפייטן
  • התיאטרון האליזבתני
   • מבנה, מוסכמות והשלכות
   • ליהוק, המחזה ומשחק
    • נערים בתפקידי נשים - יתרונות וחסרונות

   הנחיות כלליות לקריאת יחידות 3־11
   תשובות על השאלות ביחידות 1, 2
   קריאה מומלצת
   מקורות
   שאלות הכנה ל"חלום ליל קיץ"
 •  

 • יחידות 3־4: "חלום ליל קיץ" / כתבה אליזבת פרוינד

  יחידה 3
  • מבוא
   • מטרות והנחיות לימודיות
   • הערה לעניין התרגום
   • שקספיר בתיאטרון ושקספיר בכורסא
   • החוויה הקומית
    • הבדיחות שבקומדיה
    • הרצינות שבקומדיה
  • קריאה מונחית: מערכה ראשונה, שנייה ושלישית
   • מערכה ראשונה - אקספוזיציה וקונפליקט
    • אסימטרייה של ניגודים
    • צמדים של ניגודים
    • אגדת קופידון
    • איסטרטגיית עימות הסצינות, או מניעים אמנותיים לעומת מניעים פסיכולוגיים
    • עלילת המשנה הקומית
   • מערכה שנייה - איסטרטגיות דרמטורגיות
    • חיזיון ומלים
    • הפיות ואשליית המציאות (verisimilitude)
    • עלילת הפיות
    • פרח "האהבה הבטלה"
    • הלבנה: דימוי שהפך לסמל
    • חלומות והקיץ
    • פרח "האהבה הבטלה" ועלילת הנאהבים
   • מערכה שלישית - הסיבוכים הקומיים
    • להקת "גלמי השוליות"
    • ערב וטיטניה
    • עלילת הנאהבים: אירוניה ואפיון

  יחידה 4
  • קריאה מונחית: מערכה רביעית וחמישית
   • מערכה רביעית - התקנה הקומית
    • צמדי ניגודים וכישוף מרפא
    • מדימויי עיניים לתבנית חיזיון וצפייה
    • דימויים של אחווה והרמוניה
    • מוטיב החלום
    • יקיצת הנאהבים: אפיון באמצעות קונטרפונקט
    • יקיצתו של ערב: קונטרפונקט פרודי
   • מערכה חמישית - מיתוס הדמיון
    • אמיתי ו"מופלא"
    • פירמוס ותסבי - המחזה-בתוך-המחזה
    • אפילוג
  • ריבוי עלילות בדרמה השקספירית
   • ריבוי עלילות ב"חלום ליל קיץ"
    • עלילת המסגרת - תסאוס והפוליטה
    • העלילות המרכזיות - נאהבים ופיות
    • עלילת המשנה והמחזה-בתוך-המחזה

   נספח א: מועד ומקורות ספרותיים
   נספח ב: היסטוריה בימתית
   נספח ג: "חלום ליל קיץ" על המסך
   נספח ד: הגידה האנתרופולוגית לקומדיה השקספירית על-פי ברבר
   תשובות על השאלות ביחידות 3־4
   קריאה מומלצת
   מקורות
   שאלות הכנה ל"הנרי הרביעי חלק א"
 •  

 • יחידות 5־6: "הנרי הרביעי חלק א" / כתבה אליזבת פרוינד

  יחידה 5
  • מבוא
   • הנחיות ויעדים לימודיים
   • המחזה ההיסטורי האנגלי - זן-כלאיים
   • "הנרי הרביעי חלק א" וקשרו לטטרלוגיה השנייה
    • ה'הנריאדה'
    • "ריצ'רד השני"
    • לבעיית אחדותה של הטטרלוגיה השנייה
  • קריאה מונחית
   • מערכה ראשונה - הווה, עבר ועתיד
    • ארמון המלוכה (א,1)
    • עולם הפונדק (א,2)
    • "עץ-התליה"
    • סר ג'ון פלסטף
    • תכנית השוד הכפול
    • "כי נסיך אמיתי מותר לו, לשם שעשוע, להיות גנב מדומה"
    • הקנוניה הפוליטית (א,3)
    • הנרי פרסי המכונה בשם הוטספר
    • פרשת השבויים הסקוטים
  • מערכה שנייה - מאקספוזיציה להתפתחות
   • שיר העגלונים (ב,1)
   • השוד הכפול (ב,2)
   • הצצה אל משק ביתו של הרי הוטספר (ב,3)
   • הערה לעניין האירוניה
   • ההילולה באיסטצ'יפ (ב,4)
    • חלק ראשון: המשחק בפרנסיז
    • חלק שני: "האין האמת אמת?"
    • חלק שלישי: המחזה המאולתר - אספקטים מילוליים, תמטיים ודרמתיים

 • יחידה 6
  • מערכה שלישית - מספר עימותים אירוניים
   • קטטה במחנה המורדים (ג,1)
   • עימות בארמון המלוכה (ג,2)
   • התמקחות בפונדק (ג,3)
   • הערה לענין האיסטרטגיות האירוניות של המחזה
  • מערכה רביעית - השקט שלפני הסערה
   • מחנה המורדים (ד,1)
   • החייל האמיץ פלסטף (ד,2)
   • מחנה המורדים, מחנה המלך והשליח ביניהם (ד,3; ד,4)
  • מערכה חמישית - סיום ללא הכרעה
   • בין מחנה המלך ומחנה המורדים (ה,1)
   • ה'קטכיזם' של פלסטף
   • מחנה המורדים (ה,2)
   • בשדה-הקרב (ה,3; ה,4)
   • הל והוטספר, הוטספר ופלסטף, הל ופלסטף (ה,4)
   • יום-הדין בשרוזברי - הצגה אירונית
  • אחרית-דבר: "הנרי הרביעי חלק א" - צורה קומית או אירונית?

   נספח א: מקורות המחזה
   נספח ב: סר ג'ון פלסטף - מקורות
   תשובות על השאלות ביחידות 5־6
   קריאה מומלצת
   מקורות
   שאלות הכנה ל"המלך ליר"

   

 • יחידות 7־8־9: "המלך ליר" / כתבה אליזבת פרוינד


 • יחידה 7
  • מבוא
   • הנחיות ויעדים לימודיים
   • הערה לעניין התרגום
  • מערכה ראשונה - המשגה והמהפך הטרגיים (א,1; א,2)
   • מעמד הפתיחה (א,1)
   • טקס החלוקה
   • משפט האהבה
    • האתגר: "מי יאהבני יתר על כולנה?"
    • הקונפליקט
    • הדו-ערכיות של הקונפליקט
   • המשגה הגורלי
   • המהפך הטרגי
   • איסטרטגיית כפל העלילה - קונטרפונקט אירוני (א,2)
   • איסטרטגיית עימות הסצינות - עקרון ההיפוך
   • היפוך כקונטרפונקט רעיוני - "הטבע"
    • "הטבע" - ואדמונד
    • "הטבע" - ולוסטר
  • מאקספוזיציה להתפתחות (א,3; א,4)
   • עלילה וחיזיון
   • אפיון ותמטיקה
   • נושא השירות
  • צלליו של ליר (א,4)
   • קנט
   • "צלו של ליר"
   • השוטה
    • שפת השטות
    • חכמת השטות
  • המתקפה
   • הקללה לגונריל (א,4)
   • בין גונריל לרגן (א,5)

  יחידה 8
  • מערכה שנייה - הבחירה הטרגית
   • היפוכים אירוניים (ב,1)
   • עמוד קלון (ב,2)
   • 'תום המסכן' (ב,3)
   • העימות עם רגן (ב,4)
   • האתגר שכנגד: "מה צורך, סר, אפילו באחד?" (ב,4)
  • מערכה שלישית - בשפל-המדרגה
   • "סופת חזיז ורעם" - פרשנות וחיזיון
   • חזון יום-הדין האחרון של ליר (ג,1; ג,2)
    • השוטה וליר במעמד הסערה - קונטרפונקט דו-סטרי
   • "בנפול זקן, הנער יתנשא" (ג,3; ג,5)
   • "רוח רעה" (ג,4)
    • מסכת הקבצן המטורף - איסטרטגיות דרמטורגיות
   • "הזה כל האדם? - "
   • המשפט בסוכה (ג,6)
    • אדגר - הקלה פורתא מאימת הנלעג
   • משפטו של גלוסטר (ג,7)
  • כפל עלילה ב"המלך ליר" - סיכום ביניים
   • איסטרטגיות של הבחנה בתוך מערכות של זהות

  יחידה 9
  • מערכה רביעית - בין פסימיזם ואופטימיזם
   • אדגר - מוטיבציה עלומה (ד,1)
   • "מכת דורנו היא: השגעון מנהיג את העוורים!"
   • דוכס אולבני (ד,2)
   • שובה של קורדליה (ד,3; ד,4)
   • אנלוגיות אירוניות (ד,5)
   • "בקצה הקצה" (ד,6)
    • חלק ראשון: אל סף התהום - מסע ההתאבדות של גלוסטר
    • חלק שני: על סף התהום - פגישתם של ליר וגלוסטר
    • חלק שלישי: מסעו האחרון של אוסולד
   • חזרה לשפיות-הדעת (ד,7)
  • מערכה חמישית - הקטסטרופה
   • "בשלות - זה העיקר" (ה,2)
   • חזון בית-האסורים של ליר (ה,3)
   • "אמת, אמת ויציב! תם ונשלם סבובו של הגלגל"
   • תמונת הסיום - חיזיון ופרשנות

   נספח א: הטקסט ומועד חיבורו
   נספח ב: מקורות ומחזה
   נספח ג: דמות השוטה בתקופת הרנסנס - מתופעה חברתית לדמות דרמתית
   נספח ד: היסטוריה בימתית
   תשובות על השאלות בגוף החוברת
   קריאה מומלצת
   מקורות
   שאלות הכנה ל"הסערה"

   

 • יחידות 10־11: "הסערה" / כתבה אליזבת פרוינד


 • יחידה 10
  • מבוא
   • היסטוריה דרמתית
   • התיאטרון המקורה ומופע ה-masque
   • "קונטרסי ברמודה"
   • הז'אנר הפסטורלי
   • לבעיית הסיווג הז'אנרי של "הסערה"
  • מערכה ראשונה - הקונפליקט
   • אקספוזיציה
    • פרולוג ראשון (א,1)
    • פרולוג שני (א,2)
   • פרוספרו, דוכס מילנו לשעבר
   • פרוספרו הקוסם
   • אריאל
   • קליבן
   • קליבן ואריאל - התגלמויות של אנטיתזות
   • עלילת האהבה
  • מערכה שנייה ושלישית - אנלוגיות בין-עלילתיות
   • העלילה הפוליטית (ב,1)
   • ניסיון הקשר או תת-העלילה הפוליטית
   • עלילת האהבה (ג,1)
   • עלילת המשנה הקומית

  יחידה 11
  • מערכה שלישית, רביעית וחמישית - מנקמה להשלמה
   • מערכה שלישית (המשך) - מעמד המשתה הנעלם (ג,3)
    • מעמד המשתה הנעלם כחלק ממופע masque
   • מערכה רביעית - חזיון מסיבת האירוסין
    • מופע מסיבת האירוסין כחזיון masque
    • "הלולותינו תמו"
   • מערכה חמישית - 'קומדיית הנקם'
    • מעמד ההתוודעות
   • האפילוג
   • "והזמן הולך זקוף כבר תחת משאו"

   נספח: כישוף בתקופה האליזבתנית
   תשובות על השאלות ביחידות 10־11
   קריאה מומלצת
   מקורות

לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger