Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

מחקרים כלליים

פוירשטין, אמיל.
וויליאם שקספיר - חייו ויצירותיו / מאת אמיל פוירשטין. – תל-אביב : אודים, [תשי"ט 1959]. 320 עמ'.

מן התוכן:
חייו (עמ' 13־48)
יצירתו: בבית המלאכה, בעולם, במעמקים, במרומים  (עמ' 49־99)
הבמה בתקופת שקספיר (עמ' 100־106)
רצח האיש שהיה "'שקספיר" (עמ' 107־118)
הטרגדיות הגדולות:
רומיאו ויוליה (עמ' 119־127)
המלט (עמ' 127־157)
המלך ליר (עמ' 157־165)
אותלו (עמ' 165־177)
מקבת (עמ' 178־186)
הטרגדיות הקטנות:
פריקלס (עמ' 187־188)
קימבלין (עמ' 189)
המחזות ההיסטוריים:
המלך ג'ון (עמ' 190־191)
ריצ'רד השני (עמ' 191־192)
הנרי רביעי (עמ' 192־193)
הנרי החמישי (עמ' 194־195)
ריצ'רד השלישי (עמ' 195־203)
הנרי השמיני (עמ' 203־204)
מחזות רומא ויון:
יוליוס קיסר (עמ' 205־217)
אנטוניוס וקליאופטרה (עמ' 217־224)
קוריאולנוס (עמ' 224־230)
טימון איש אתונא (עמ' 230־233)
הקומדיות:
הסוחר מונציה (עמ' 235־279)
חלום ליל קיץ (עמ' 279־286)
נשי וינדזור העליזות (עמ' 286־294)
רוב מהומה על לא מאומה (עמ' 294־295)
כטוב בעיניכם (עמ' 295־305)
אגדת החורף (עמ' 305־309)
אילוף הסוררת (עמ' 309־317)
הסערה (עמ' 317־320)

לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger