Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

מחקרים כלליים

 • אדם אברהם מנדילוב  ואליס שלוי.
  שקספיר - עולמו ויצירתו / מאת א. א. מנדילוב ואליס שלוי ; תרגם מכתב-יד - שמעון זנדבנק. – מהד' שניה ומורחבת. – תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ"ה 1985. 272 עמ'.
   
 • "ניתוחי המחזות האינדיבידואליים נכתבו בידי אליס שלוי, ואילו כל שאר פרקי הספר, וכן הפרק הנוסף על "הסוחר מוונציה", נכתבו בידי א. א. מנדילוב."

  התוכן:
  מבוא
  האיש ועולמו:
  חיי שקספיר
  שקספיר ומסורת הדראמה
  התיאטרון האליזבתי
  אשליות התיאטרון
  התקופה והשקפותיה
  הלשון האנגלית בימי שקספיר
  הטכסטים המודפסים

  שקספיר המחזאי:
  ניסויים בשדה הקומדיה: "קומדיה של טעויות" - "אילוף הסוררת" - "שני ג'נטלמנים מוורונה" - "שווא עמל האהבה" - "חלום ליל קיץ".
  דיונים בבעיית המלכות: "הנרי הששי" - "ריצ'ארד השלישי" - "ריצ'ארד השני" - "הנרי הרביעי".
  הטראגדיה הראשונה : "רומיאו ויוליה".
  טראגדיה קומית: "הסוחר מוונציה".
  נשף המסכות: "רוב עסק על לא דבר".
  המחזה הפאסטוראלי: "כטוב בעיניכם".
  אמת וכזב: "הלילה השנים-עשר".
  זה חזיוננו הנשגב: "יוליוס קיסר".
  טראגדיות-הנקם: "טיטוס אנדרוניקוס" - "המלט".
  המחזות ה"בעייתיים": "טרואילוס וקרסידה" - "סוף טוב הכל טוב" - "מידה כנגד מידה".
  טראגדיה של קנאה: "אותלו".
  בשלות בשיאה: "המלך ליר".
  הנבל כגיבור: "מקבת".
  נצחון האהבה: "אנטוניוס וקליאופטרה"
  הרומאנסות: "פריקלס" - "סימבלין" - "אגדת החורף" - "הסופה".

  צורות ומירקם במחזות שקספיר
  נספחות: שקספיר והמוסיקה. סדר חיבורם של מחזות שקספיר. שמות המחזות במקורם וזמן הדפסתם לראשונה.
  ביבליוגרפיה נבחרת: תרגומי מחזות שקספיר לעברית. מאמרים או פרקים בספרים. שקספיר בתיאטרון הישראלי. מחזות בודדים. הוראת שקספיר. סרטים על-פי מחזות שקספיר.

לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger