Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

מחקרים כלליים

 • עוז, אברהם.
  היצירה השקספירית / אברהם עוז. – [תל-אביב] : משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תשס"ז 2006. 224 עמ'. – (אוניברסיטה משודרת)
  התוכן:
  מבוא: ויליאם שקספיר – האיש ויצירתו
  פרק א. קומדיה של טעויות: הזהות האנושית
  פרק ב. אילוף הסוררת: משחק התפקידים החברתי
  פרק ג. הנרי השישי, ריצ'רד השלישי: פיתויי השלטון
  פרק ד. ריצ'רד השני, המלך ג'ון: נאמנויות השלטון
  פרק ה. רומיאו ויוליה, חלום ליל קיץ: תבונה ורגש
  פרק ו. הסוחר מוונציה: מחיר האהבה
  פרק ז. כטוב בעיניכם, הלילה השנים-עשר: אידיליה וקוץ בה
  פרק ח. הנרי הרביעי, הנרי החמישי: אנרכיה וסדר
  פרק ט. יוליוס קיסר, המלט: שלטון ומוסר
  פרק י. טרוילוס וקרסידה, סוף טוב הכול טוב, מידה כנגד מידה: חידות לא פתורות
  פרק יא. אותלו: מחיר הקנאה
  פרק יב. המלך ליר: ללמוד שיגעון, ללמוד למות
  פרק יג. מקבת, אנטוניוס וקליאופטרה, קוריולנוס: השלטון ואיווי הפרט
  פרק יד. סימבלין: מעבר לטרגי
  פרק טו. אגדת החורף: ערבו של יום
  פרק טז. הסערה: תבונת הזקנה
  קריאה נוספת.

לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger