Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

מחקרים כלליים

ספרים

מאמרים

General Studies

ספרים:

 • העולם השקספירי : ילקוט עיונים חדשים לציון יובל ה-400 להולדת שקספיר / בעריכת מאיר רוסטון ; [המלביה"ד, אהרן אמיר ; תרגומים, א. אייג, א. אמיר, א. ברטורא, י. הס, מ. קופרמן]. – תל-אביב : עם הספר, 1965.  283 עמ'.
  נוספו שער ותוכן באנגלית: The Shakespearean world : a collection of critical essays written to commemorate the 400th anniversary of his birth / edited by Murray Roston
  לרשימת המאמרים בקובץ.
  על הספר:
  • זנדבנק, שמעון.  "העולם השקספירי".   אמות : דו-ירחון לענייני חברה וספרות, שנה ג', חוב' ו' (י"ח) (סיון-תמוז תשכ"ה, יוני-יולי 1965), עמ' 92־99.

   

 • החיזיון השקספירי  / ראש הצוות - פרופ' אליס שלוי ; כתיבה - ד"ר אליזבת פרוינד ; תרגום מאנגלית, שכתוב ועיבוד - רינה סקוטלסקי. – תל-אביב : האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ה 1984 - תשמ"ט 1989.
  11 יחידות ב-4 כרכים.
  תוכן העניינים.
  אשנב לעולמו של שקספיר שנחשב לאחד מחשובי המחזאים של כל הזמנים. הכרת התקופה בה יצר ומושגי היסוד של השקפת העולם האליזבתנית. ניסיון לעמוד על הקשר שבין הרקע התרבותי-היסטורי של התקופה לבין היצירות שלו על מורכבותן. ניתוח ארבעה ממחזותיו כולל האלמנטים של עלילה, מבנה, דמויות, לשון ודימויים.
 •  

 • דרידה, ז'ק.
  דרידה קורא שייקספיר / תרגמה והוסיפה מבוא ומסות מבארות, מיכל בן-נפתלי ; יועץ מדעי, דניאל אפשטיין ; עריכת לשון, רנה קלינוב. – [תל-אביב] : הקיבוץ המאוחד, תשס"ז 2007. 207 עמ'. – (הצרפתים - תרגומים מן המחשבה הצרפתית בת זמננו)
  תרגום של: Translation of: "Qu'est-ce qu'une traduction 'relevante'?" "Injonctions de Marx", Spectres de Marx "L'aphorisme a contretemps", Psyche / Jacques Derrida.
  דיון ב"הסוחר מוונציה", "המלט", ו"רומאו ויוליה".

  על הספר:
 •  

 • היינה, הינריך. 
  נשים ונערות של-שקספיר.  בתוך ספרו: פרגמנטים אנגליים. נשים ונערות של שקספיר / הינריך היינה ; [תרגם מגרמנית שמואל פרלמן]. -- ירושלים ; תל-אביב : מוסד ביאליק על-ידי 'מסדה', [1954]  -- ("לגבולם", כנוס יצירותיהם של יהודים בלשונות-נכר) (כתבי הינריך היינה), עמ' 79־190.
  תרגום של: Shakespeares Mädchen und Frauen
 •  

 • ורדי, דב.
  ויליאם שקספיר ומחזותיו / דב ורדי ; [ערך אליהו פורת]. – מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, [תשכ"ד 1964]. 365, [1] עמ'. – (השכלה וחינוך)
  תוכן הענינים
  על הספר:
  • פרליס, איזה.  מי היה שקספיר.  מעריב, ספרא וסייפא, כ"ו בתשרי תשכ"ה, 2 באוקטובר 1964, עמ' 12.
 •  

 • טייטלבוים, אברהם.
  וויליאם שעקספיר / אברהם טייטלבוים. – ניו-יאָרק : איקוף, 1946. 320 זז.
 •  

 • למב, צ'רלס ומרי.
  מספורי שקספיר / צ'רלס ומרי למב ; תרגם, א. אמיר. -- תל-אביב : מחברות לספרות, תש"ט.  447 עמ'.
  תרגום של: Tales from Shakespeare / by Charles and Mary Lamb
  תוכן העניינים
 •  

 • מנדילוב, אדם אברהם  ואליס שלוי.
  שקספיר - עולמו ויצירתו / מאת א. א. מנדילוב ואליס שלוי תירגם מכתב-יד, שמעון זנדבנק. – [תל-אביב] : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ו 1966. 267 עמ'.
  נוסח אנגלי מורחב יצר לאור ב-1967: Mendilow, Adam Abraham The world & art of Shakespeare / A. A. Mendilow & Alice Shalvi. – Jerusalem : Israel Universities Press ; New York: Davey, c1967. viii, 285 p.
  תוכן העניינים
 •  

 • מנדילוב, אדם אברהם  ואליס שלוי.
  שקספיר - עולמו ויצירתו / מאת א. א. מנדילוב ואליס שלוי ; תרגם מכתב-יד - שמעון זנדבנק. – מהד' שניה ומורחבת. – תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ"ה 1985. 272 עמ'.

 • "ניתוחי המחזות האינדיבידואליים נכתבו בידי אליס שלוי, ואילו כל שאר פרקי הספר, וכן הפרק הנוסף על "הסוחר מוונציה", נכתבו בידי א. א. מנדילוב."
  תוכן העניינים

   

 • ניצן, טל.
     
  שקספיר לפני השינה : 14 המחזות הגדולים בקיצור ובצורת סיפור / טל ניצן ; איורים - מירה פרידמן. -- תל-אביב : אחוזת בית, תשע"ב 2011.
      199 עמ'.
      תוכן העניינים

   

 • סמית, עמרי.
   Reason not : פניות לרגש בדרמה השיקספירית - על פי המחזות הנרי החמישי, יוליוס קיסר, אותלו וקוריולאנוס / מאת עמרי סמית. -- תל אביב, 2006. 285 עמ'. <במספורים שונים>
  <דיסרטציה--אוניברסיטת תל אביב, 2006> כולל תקליטור ובו הדגמות תיאטרוניות.
 •  

 • עוז, אברהם.
  היצירה השקספירית / אברהם עוז. – [תל-אביב] : משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תשס"ז 2006. 224 עמ'. – (אוניברסיטה משודרת)
  תוכן הענינים
  על הספר:
 •  

 • פוירשטין, אמיל.
  וויליאם שקספיר : חייו ויצירותיו / מאת אמיל פוירשטין. -- תל-אביב : אודים, [תשי"ט 1959].  320 עמ'.
  תוכן הענינים
 •  

 • קלוזנר, יהודה אריה.
  שקספיר, חייו ויצירותיו / ד"ר י. א. קלוזנר. – תל-אביב : יהושע צ'צ'יק, תשכ"ה 1965. 80 עמ'.
  כולל פרק על הדראמה האנגלית לפני שקספיר (כולל ביבליוגרפיה קצרה).

 

מאמרים ופרקים בתוך ספרים:

 • אמרסון, רלף וואלדו (Ralph Waldo Emerson). שקספיר, או, הפיטן.  בספרו:  אנשי מופת / תרגם מאנגלית י. ל. ברוך (ורשה : הוצאת אברהם יוסף שטיבל, תרפ"ג 1923), עמ' 141־163.
  תרגום של: Shakespeare, or, The Poet מתוך ספרו: Representative Men
 • בונדי, רות.  יהיה טוב: שכספיר הוא שלנו.  דבר השבוע, גל' 14 (כ"א בניסן תשכ"ד, 3 באפריל 1964), עמ' 2 <על יהדותו של שקספיר>
 • גאָלדקאָרן, יצחק.  שעקספיר פון אלע צײטן.  בספרו: זינגערס און זאָגערס : עסייען (תל-אביב : המנורה, תשל"א 1971), זז. 24־34.
  כולל: ביאָגראפישע פרטים. א קולטור-היסטאָרישער "תיקו".  שעקספירס פאָעזיע און דראמאטישע ווערק. פון דור צו דור ...
 • גור, ישראל.  שקספיר בתיאטרון העברי.  במה: כתב-עת לאמנות התיאטרון, חוב' 21 (74) (אביב תשכ"ד 1964), עמ' 3־30
  התוכן: מאמר ראשון: "הדיבוק השקספירי" ב"הבימה" (עמ' 3־7); מאמר שני: קומדיות (עמ' 7־15); מאמר שלישי: שני "הסוחר מוונציה" ב"הבימה" (עמ' 15־22); מאמר רביעי: טרגדיות (עמ' 22־29); הערות (עמ' 30).
 • גריוולה, מישל.  שקספיר ומפרשיו.  בתוך: העולם השקספירי : ילקוט עיונים חדשים לציון יובל ה-400 להולדת שקספיר / בעריכת מאיר רוסטון (תל-אביב : עם הספר, 1965), עמ' 87־99 <מאנגלית: אהרן אמיר>
 • דובנו, מרים.  הגותו המדינית של שקספיר.  על המשמר, כ"א בתשרי תשט"ז, 7 באוקטובר 1955, עמ' 6; <המשך> ה' בחשון תשט"ז, 21 באוקטובר 1955, עמ' 6, 8 <סוף> <הגיבה על כך מרים הלוי - להלן>
 • הלוי, מרים.  הערות לעניין הגותו המדינית של שקספיר.  על המשמר, ה' בחשון תשט"ז, 21 באוקטובר 1955, עמ' 6 <תגובה למאמרה של מרים דובנו - לעיל>
 • וולמן, רואי. שוב צינוביץ' עושה בלגנים.  וואלה! תרבות ובידור <מקוון>, 3 במארס 2000.
  ספקות לגבי זהותו של ויליאם שקספיר בעקבות צאת תרגום מחודש של "סונטות שייקספיר" בתרגום אריה סתיו.
 • ורדי, דב.  בקורת שקספיר: שקספיר ומבקריו.  בספרו: ויליאם שקספיר ומחזותיו (מרחביה : ספרית פועלים, [תשכ"ד 1964]), עמ' 343־347.
 • ורדי, דב.  שלושה שקיטרגו: וולטייר, טולסטוי, ברנארד שאו.  בספרו: ויליאם שקספיר ומחזותיו (מרחביה : ספרית פועלים, [תשכ"ד 1964]), עמ' 348־356.
 • זילבערצווייג, זלמן.  שעקספיר אין יידיש און אויף דער יידישער בינע.  איקוף-אלמאנאך 1967 / צונויפגעשטעלט און רעדאקטירט דורך נחמן מייזיל (ניו-יאָרק : איקוף פארלאג, 1967), זז. 327־346.
 • להד, עזרא.  שקספיר ביידיש.  במה: כתב-עת לאמנות התיאטרון, חוב' 20 (73) (חורף תשכ"ד 1964), עמ' 22־27.
 • ליפשיץ, יאיר.  גדול מהחיים.  תכלת : כתב-עת למחשבה ישראלית, גל' 44 (קיץ תשע"א 2011), עמ' 111 117.
  ביקורת על ספרו של ג'יימס שפירו (James Shapiro - Contested Will : Who wrote Shakespeare? (New York : Simon & Schuster, 2010.
 • מינקוף, מארקו.  המחזאים הקודמים.  בתוך: העולם השקספירי : ילקוט עיונים חדשים לציון יובל ה-400 להולדת שקספיר / בעריכת מאיר רוסטון (תל-אביב : עם הספר, 1965), עמ' 52־58 <מאנגלית: אברהם ברטורא>
 • מנדילוב, אדם א.   קירבת שקספיר לתקופתנו : גילגולי האשלייה התיאטרונית.  במה: כתב-עת לאמנות התיאטרון, חוב' 20 (73) (חורף תשכ"ד 1964), עמ' 12־17.
 • מנדילוב, אדם א.  שקספיר ומסורת הדראמה.  בספרו:  שקספיר - עולמו ויצירתו  (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, מהד' 2 מורחבת, תשמ"ה 1985), עמ' 18־30.
 • מנדילוב, אדם א.  התקופה והשקפותיהבספרו:  שקספיר - עולמו ויצירתו  (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, מהד' 2 מורחבת, תשמ"ה 1985), עמ' 53־61.
 • מנדילוב, אדם א.  צורות ומירקם במחזות שקספירבספרו:  שקספיר - עולמו ויצירתו  (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, מהד' 2 מורחבת, תשמ"ה 1985), עמ' 245־257.
 • מנדילוב, אדם א.  שקספיר והמוסיקהבספרו:  שקספיר - עולמו ויצירתו  (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, מהד' 2 מורחבת, תשמ"ה 1985), עמ' 258־261.
 • מנדילוב, אדם א.  סדר חיבורם של מחזות שקספירבספרו:  שקספיר - עולמו ויצירתו  (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, מהד' 2 מורחבת, תשמ"ה 1985), עמ' 262־264.
 • נרדי, שולמית.  מישעיהו עד שקספיר.  בתוך: הגות במקרא : מבחר מתוך עיוני החוג לתנ"ך לזכר ישי רון. כרך שני (תל אביב : דון : הקרן לזכר סגן ישי רון : החברה לחקר המקרא בישראל, תשל"ז 1976), עמ'  167־170.
 • סרפר, אריה.   אפנת שקספיר בצרפת.  במה: כתב-עת לאמנות התיאטרון, חוב' 20 (73) (חורף תשכ"ד 1964), עמ' 18־21.
 • פיש, הראל.  שקספיר מול בעיות זמנו.  בתוך: העולם השקספירי : ילקוט עיונים חדשים לציון יובל ה-400 להולדת שקספיר / בעריכת מאיר רוסטון (תל-אביב : עם הספר, 1965), עמ' 38־51.
 • רוסטון, מאיר.  שקספיר והתנ"ך.  בתוך: העולם השקספירי : ילקוט עיונים חדשים לציון יובל ה-400 להולדת שקספיר / בעריכת מאיר רוסטון (תל-אביב : עם הספר, 1965), עמ' 229־235.
 • שמיר, זיוה. מילים, מילים, מילים.  במה: רבעון לדרמה, גל' 163 (2001), עמ' 41־70.
  משקעים שקספיריים ביצירת ביאליק.
  חזר ונדפס בספרה  המיית הים : שירת האהבה האירופית והספרות העברית (תל אביב : ספרא : הקיבוץ המאוחד, 2008), עמ' 46־84.
 • שמיר, זיוה. הוא ארמון, הוא אריה, הוא המלך ליר. עלי שיח, גל' 46 (2001), עמ' 13־29.
  שקספיר בראי יצירתו של נתן אלתרמן: בשיריו המוקדמים שנתחברו בשנים 1929־1932 ובחטיבת שיריו המאוחרת "חגיגת קיץ".
  חזר ונדפס בספרה המיית הים : שירת האהבה האירופית והספרות העברית (תל אביב : ספרא : הקיבוץ המאוחד, 2008), עמ' 85־106.
 • שקולניקוב, חנה.  כל הבמה עולם : תיאטרון ומציאות אצל שקספיר.  במה: רבעון לדרמה, גל' 113־114 (תשמ"ט 1988), עמ' 107־113.

 

רשימות בעיתונות:

 • בחור, יונה.  שקספיר אקטואלי - אך לא מודרני : במחיצתו של פרופ' אולרדייס ניקול.  הארץ, תרבות וספרות, ט"ז בתמוז תשכ"ד, 26 ביוני 1964, עמ' 10.
  ראיון עם פרופ' אולרדייס ניקול (Allardyce Nicoll) (1894-1976) עם ביקורו בארץ.
 • זהר, איתמר. לא טוב בעיניהם.  הארץ, גלריה, כ"ד באדר ב' תשס"ח, 31 במארס 2008, עמ' 2.
  "ילדי הממלכה [המאוחדת] שונאים את שייקספיר. במפתיע, יומנה של אנה פרנק זכה למקום נאה ברשימת חומרי הקריאה האהובים עליהם". על מחקר חדש של ארגון NYR - The National Year of Reading שבדק את הרגלי הקריאה של בני הנוער בבריטניה.

 

שקספיר בספרות היפה:

 • ברגמן, נמרוד.  כל האמת על שקספיר / מאת נמרוד ברגמן, בבימויו ובביצועו.
  הצגת יחיד לבני הנעורים המפגישה את הקהל הצעיר עם מגוון רחב של תפקידים שקספיריים מזווית רעננה, המנתצת דעות קדומות על שקספיר ועל עולם התיאטרון.
  ההצגה הועלתה לראשונה בפסטיבל תיאטרונטו 2010 ובמשכן אנסמבל הרצליה.
  על ההופעה:
 •  

 • ניי, רוברט. גברת שקספיר : כל הכתבים / רוברט ניי ; תרגמה מאנגלית, ג. אריוך. -- ירושלים : כתר, 2000.  230 עמ'. -- (סדרת כותרים)
  תרגום של: Mrs. Shakespeare : the complete works / Robert Nye
  "שקספיר שכזה עוד לא ראינו - שקספיר מזוית הראייה של אישתו. ובוודאי לא גברת שקספיר כזאת שניתן לה כאן פתחון פה כה מרתק ומשעשע. מעט העובדות המוצקות הידועות ברבים על אודותיה - שהיתה זקנה מבעלה בשמונה שנים, שאילצה את שקספיר בן השמונה עשרה לשאתה לאישה אחרי שהרתה לו, שהוא נטש אותה ואת ילדיהם בסטרטפורד הנידחת והשתקע בלונדון המעטירה, ושבצוואתו הוריש לה את "המיטה הפחות משובחת" - הצטרפו ויצרו בדעת הקהל לדורותיה דמות אישה דחויה ומבוזה וכמובן לא ראויה. ואילו היומן האינטימי שלה על חייה עם המשורר מזמן לקורא מפגש מרנין עם בת זוג ראויה בהחלט, אם גם בלתי צפויה, לאביו מולידו של מענה הלשון הנשי השנון בתיאטרון האנגלי".
  "היא אישה פשוטה והגונה ויראת שמים, שהשכל הישר הוא מדריכה ומשענתה בחייה הלא קלים. בספרות אין לה כל עניין, והיא לא קראה אף מילה מכתבי בעלה. היא פוסקת על חיי הנישואים שלהם: "לו הוא היה חירש ואני הייתי אילמת אנחנו היינו יכולים להיות זוג מאושר." סיפורה של אשת המדנים חריפת השכל והסוררת מזמן לקורא חגיגה שקספירית של דמיון פרוע וזימה שובבה וצחוק מרנין לב". (
  בגב הספר)
  על הספר:
  • אבישי, מרדכי.  גירסה ביוגרפית לא מהימנה. מעריב, מוסף שבת - ספרות וספרים, ה' בחשוון תשס"א, 3 בנובמבר 2000, עמ' 28.
  • פריד, ירון.  שקספיר היה מכור לממתקים. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת - תרבות, ספרות, אמנות, כ"ח בתשרי תשס"א, 27 באוקטובר 2000, עמ' 27־28.
 •  

 • שקספיר : יצירות מקוריות בהשראת שקספיר בהשתתפות יוצרים מתחומי תרבות מגוונים / עורך - יונתן דורי. – גבעתיים : אורות הכרך, תשס"ז 2007. 112 עמ'. – (אורות : פרויקט ספרותי תרבותי)
  Shakespeare : Orot - a literary-cultural project
  נער, שאולי הוא גם נערה, נרדף ומחוזר על ידי עוברי אורח בדרכו לאביו החולה. מסיבת הוללות שתחילתה נקמה בזונה, הופכת לשדה קרב של אהבה ותשוקה. שיחה אפלה עם מלך, רגע לפני ההחלטה הגורלית בחייו. בגיליון זה של כתב העת אורות, יוצרים ישראלים נותנים פרשנות מחודשת לעולמו הפיתוי, האלים והרומנטי של שקספיר.
   

  תוכן הגיליון:

   

  סיפורים

   

  סיסי / סמי ברדוגו 

  גשם באז'נקור / ראובן מירן 

  הסימטריה הפגומה של רומיאו ויוליה / אלכס אפשטיין

  חיי עם שקספיר / איציק רנרט (סיפור מאויר)

  הרניה ופיות הלילה / יונתן דורי

  ג'וליוס וינסום / ג'רארד דונובן, תרגום: טל ניצן  (פרק מספר)

   

  שירים

  דלתות הרבה וטלטלה / טל ניצן

  3 שירים מתוך מחזור / ליאת קפלן

  המלט בתל אביב / מאיה בז'רנו

  הסונטות לגברת השחורה / אלכס בן ארי 

  שליחו של הדופין / אסנת צירלין

   

  תרגומים שרואים אור לראשונה

  הנרי החמישי / אברהם עוז

  סוף טוב הכל טוב / דורי פרנס

  טיטוס אנדרוניקוס / גלעד רוזנברג

   

  איורים

  המלך ליר / ליאורה גרוסמן

  סימבלין / נטלי פודלוב

  שקספירה / רוני סומק

  מקבת / עפרה עמית

  The Ring  / אנה רוגינסקי

   

  מאמרים 

  שקספיר כטלנובלה, כתשבץ, כפיוט / דניאל סירקין ויונתן דורי /

  ראיונות עם גל זייד ועמרי ניצן

  היהודי מונציה / אלי אשד / מאמר 

  The Maverick / אסא צירלין / מאמר

  שקספיר כאדם - רמזים ביצירתו / יונתן בן נחום

   

  שירים מולחנים בעקבות שקספיר

  אסף אבידן - The Ghost Of A Thousand Little Lies

  יונתן גוטפלד - תעיר אותי

  נקמת הטרקטור - קנקן את הקנקן

  רועי פלד - When My Love Swears

  נקמת הטרקטור - זו הגזירה


  על הספר:

  • בן, מנחם.  שקספיר, מי לא יירא?  מעריב, מוסף שבת - ספרות וספרים, ט"ז בתשרי תשס"ח, 28 בספטמבר 2007, עמ' 29.
  • שבת, ראובן.  נגיעות שקספיריות.   מקור ראשון, שבת, י"ג בטבת תשס"ח, 28 בדצמבר 2007, עמ' 20.
 •  

 • קארל, ג'ניפר לי. חידה שייקספירית / ג'ניפר לי קארל ; מאנגלית - נעה בן-פורת. – תל אביב : אריה ניר, תשס"ט 2009. 414 עמ'.
  תרגום של: Interred with their bones / Jennifer Lee Carrell
  מחזה אבוד של שייקספיר המתגלה מחדש... רוצח המתרגם את הרציחות התיאטרליות של המשורר למציאות מצמררת... מרדף אחר אוצר ספרותי ומאבק נואש להישאר בחיים...
  ערב הצגת הבכורה של הפקה חדשה של המחזה המלט בתיאטרון הגלוב, מקבלת הבמאית וחוקרת שייקספיר קייט סטנלי קופסה מסתורית מהמורה הרוחנית האקסצנטרית שלה, הטוענת שגילתה תגלית מהפכנית.
  אבל לפני שהיא מספיקה למסור לקייט פרטים כלשהם, חודרים להווה הדים מפחידים מהעבר: תיאטרון הגלוב נשרף ובין האודים העשנים מתגלה גופת אישה שמתה מוות מוזר כמו אביו של המלט. קייט פותחת את הקופסה ומוצאת בתוכה את הרמז הראשון בכתב החידה של משחק מחפשים-את-המטמון קטלני, שמוציא אותה למרדף אשר מסלולו עובר מאנגליה לספרד ומשם לאמריקה.
  קייט, שהתמחתה בנושא המאגיה בכתביו של שייקספיר, מכירה טוב מכולם את הסודות, חצאי האמיתות, הצפנים והקללות שאופפים את חייו ואת יצירתו של האיש. תוך כדי הליכה בעקבות תעלומה בת ארבע מאות שנים, היא מגלה שהפרס הממתין לה בסוף הדרך מבטיח לחשוף את הסוד הגדול ביותר בהיסטוריה של הספרות.
  אבל קייט לא משחקת את המשחק לבדה, והאמת הקבורה אי-שם כמעט עולה לה במחיר היקר מכול...
  ג'ניפר לי קארל הינה דוקטור לספרות אנגלית ואמריקאית מאוניברסיטת הרווארד. היא לימדה סטודנטים לתואר שני בחוג להיסטוריה ולספרות של אוניברסיטת הרווארד וביימה מחזות של שייקספיר. היא חיה בטוסון, אריזונה.
   

לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger