Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

ספרי יעץ

Reference Works

  • שיקספיר - ספורי מחזותיו / מהדורה חדשה ערוכה בידי עפרה גלברט-אבני ; ציורים: יוסי שטרן. -- [תל-אביב] : אחיאסף, תשנ"ט 1999. 151 עמ'.
    מהדורה חדשה ומנוקדת של סיפורי 10 ממחזותיו של שקספיר, בינהם "כטוב בעיניכם", "המלט", ו"אילוף הסוררת".
  • נדלר, בני.
    שקספיר : המחזות, הדמויות וקורות חייו / בני נדלר. – חיפה : רקפת, 2001. 253 עמ'.
    על המעטפת: "תקצירי כל המחזות והדמויות החשובות של המחזאי הגדול".
    "ספר זה מכיל תקצירים של שלושים ושמונה מחזות שכתב שקספיר- קומדיות, טרגדיות ומחזות היסטוריים..." (מן ההקדמה)

לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger