Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

כל כתבי שקספיר

אנתולוגיות הכוללות קטעים מתוך יצירות שקספיר

     

כל כתבי שקספיר:

 • מחזות : טרגדיות, קומדיות, מחזות היסטוריים / ויליאם שקספיר ; (הובא לדפוס בידי מנחם דורמן). – [תל אביב] : הקיבוץ המאוחד : ספרית פועלים, 1961־1964. 8 כר'.
  התוכן:
  כרך א: טרגדיות. רומאו ויוליה / תרגם רפאל אליעז. יוליוס קיסר / תרגם נתן אלתרמן. 321, [1] עמ'.
  כרך ב: טרגדיות. המלט / תרגם אברהם שלונסקי. אותלו / תרגם נתן אלתרמן. (1961). [8], 339, [1], יט, [1] עמ'.
  כרך ג: קומדיות. אילוף הסוררת / תרגם רפאל אליעז. כטוב בעיניכם / תרגמה לאה גולדברג. 258, [1] עמ'.
  כרך ד: קומדיות. הסוחר מונציה / תרגם שמעון הלקין. הלילה השנים עשר / תרגם רפאל אליעז. 273, [1] עמ'.
  כרך ה: טרגדיות. המלך ליר / תרגם אברהם שלונסקי. מקבת / תרגם אפרים ברוידא. 1962 282, [1] עמ'.
  כרך ו: טרגדיות. אנטוניוס וקליאופטרה / תרגם נתן אלתרמן. אגדת החורף / תרגם רפאל אליעז. 1963. 341, [1] עמ'.
  כרך ז: מחזות היסטוריים. ריצ'רד השלישי / תרגם רפאל אליעז. הנרי הרביעי, חלק א / תרגם רפאל אליעז
  כרך ח: מחזות היסטוריים. הנרי הרביעי, חלק ב / תרגם רפאל אליעז. נשי וינדזור העליזות / תרגם נתן אלתרמן. 331, [2] עמ'.
 •  

 • מחזות : טרגדיות, קומדיות, מחזות היסטוריים / ויליאם שקספיר. – הדפסה שניה. – תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, ספרית פועלים, 1971. 8 כר'.
  מבוא ע"י דניאל פיינמן.
  "הובא לדפוס בידי מנחם דורמן".
  לכל כרך נוסף שער חלקי.
  התוכן:
  כרך א. טרגדיות; רומאו ויוליה / תרגם רפאל אליעז. – יוליוס קיסר / תרגם נתן אלתרמן. 321, [1] עמ'.
  כרך ב. טרגדיות; המלט / תרגם אברהם שלונסקי. – אותלו / תרגם נתן אלתרמן. 339 עמ'.
  כרך ג. קומדיות; אילוף הסוררת / תרגם רפאל אליעז. – כטוב בעיניכם / תרגמה לאה גולדברג. 258, [1] עמ'.
  כרך ד. קומדיות; הסוחר מונציה / תרגם שמעון הלקין. – הלילה השנים עשר / תרגם רפאל אליעז. 273, [1] עמ'.
  כרך ה. טרגדיות; המלך ליר / תרגם אברהם שלונסקי. – מקבת / תרגם אפרים ברוידא. 282, [1] עמ'.
  כרך ו. טרגדיות; אנטוניוס וקליאופטרה / תרגם נתן אלתרמן. – אגדת החורף / תרגם רפאל אליעז. 341, [1] עמ'.
  כרך ז. מחזות היסטוריים; ריצ'רד השלישי / תרגם רפאל אליעז. – הנרי הרביעי, חלק א. / תרגם רפאל אליעז. 336, [1] עמ'.
  כרך ח. מחזות היסטוריים : הנרי הרביעי, חלק ב / תרגם רפאל אליעז. – נשי וינדזור העליזות / תרגם נתן אלתרמן. 331, [2] עמ'.
 •  

 • שייקספיר ושות' : כתבים מאת ויליאם שייקספיר ובני תקופתו בתרגום דורי פרנס (2009- 

אנתולוגיות הכוללות קטעים מתוך יצירות שקספיר:

 


לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger