ארץ : מאסף לספרות יפה ולבּקֹרת


ארץ : מאסף לספרות יפה ולבקֹרת / בעריכת שלמה צמח ואליעזר שטיינמן (אודיסה :  ארץ, תרע״ט 1919)
    200, 45 עמודים.

    בגשתנו אל עריכת המאסף ״ארץ״ היה בדעתנו לרכז בו את רוב הסופרים הצעירים ולהבליט בזה את דרכיה ושאיפותיה של ספרותנו הצעירה. לדאבוננו הרב, מפני המאורעות הפוליטיים לא עלה בידינו לבצע את מחשבתנו במלואה.
    כן גם לא יכולנו בבית הדפוס העברי הנהרס והרעוע להדר את הספר בסידור, בהגהה ובדפוס כמו שהיה ברצוננו תחלה.
    הקורא העברי, בהוציאו  את משפטו על המאסף שלפניו, יביא בודאי בחשבון את התנאים הקשים אשר בהם היו נתונים עורכיו.
        המערכת
 

תוכן העניינים:


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף