בצרון

Bitzaron


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן / נוסד על-ידי חיים טשרנוביץ (רב צעיר)
 

   

שנה א'

כרך א'

   
חוב' א' (1)
(תשרי ת"ש, אוקטובר 1939)
         
   

שנה ז'

כרך י"ג

   
חוב' א' (73)
(תשרי תש"ו, אוקטובר 1945)
חוב' ב (74)
(חשון תש"ו, נובמבר 1945)
       
   

שנה י"ט

כרך ל"ז

   
    חוב' ג (199)
(טבת תשי"ח, ינואר 1958)
חוב' ד (200)
(שבט-אדר תשי"ח, פברואר-מארס 1958)
   
   

שנה כ"ז

כרך נ"ג

   
חוב' א (254)
(תשרי-חשון תשכ"ו, אוקטובר 1965)
חוב' ב' (255)
(כסלו תשכ"ו, נובמבר-דצמבר 1965)
חוב' ג' (256)
(טבת-שבט תשכ"ו, ינואר-פברואר 1966)
חוב' ד' (257)
(אדר-ניסן תשכ"ו, מארס 1966)
   
   

שנה כ"ח

כרך נ"ה

   
חוב' א (261)
(תשרי-חשון תשכ"ז, אוקטובר 1966)
חוב' ב' (262)
(כסלו-טבת תשכ"ז, נובמבר-דצמבר 1966)
       
   

שנה כ"ט

כרך נ"ז

   
  חוב' ב' (268)
(חשון-כסלו תשכ"ח, נובמבר-דצמבר 1967)
       
   

שנה ל"ב

כרך ס"ב

   
      חוב' ה' (291)
(אייר תשל״א, אפריל 1971)
חוב' ו' (292)
(סיון-תמוז תשל"א, מאי-יוני 1971)
חוב' ז' (293)
(אב-אלול תשל"א, ספטמבר 1971)
   

שנה ל"ג

כרך ס"ג

   
חוב' א' (294)
(תשרי-חשון תשל"ב, אוקטובר-נובמבר 1971)
         
   

שנה ל"ח

כרך ס"ח

   
  חוב' 327
(כסלו-טבת תשל"ז, דצמבר 1976)
       
           
   

סדרה

חדשה

   
כרך א', חוב' 1–2 (332–333)
(ניסן תשל"ט, אפריל 1979)
כרך א', חוב' 3–4 (334–335)
(תשרי תש"ם, ספטמבר 1979)
כרך א', חוב' 5–6 (336–337)
(ניסן תש"ם, מארס-אפריל 1980)
כרך ב', חוב' 7–8 (338–339)
(תשרי תשמ"א, ספטמבר-אוקטובר 1980)
  כרך ג', חוב' 11–12 (342–343)
(תשרי תשמ"ב, אוקטובר 1981)
כרך ד', חוב' 13–14 (344–345)
(ניסן תשמ"ב, אפריל 1982)
כרך ד', חוב' 15 (346)
(תמוז תשמ"ב, יולי 1982)
  כרך ה', חוב' 17–18 (348–349)
(ניסן תשמ"ג, אפריל 1983)
  כרך ו', חוב' 21–22 (351–352)
(ניסן תשמ"ד, אפריל 1984)
כרך ו', חוב' 23 (354)
(אלול תשמ"ד, ספטמבר 1984)
כרך ו', חוב' 24–25 (354–355)
(אדר תשמ"ה, מארס 1985)
כרך ז', חוב' 26 (356)
(אייר-תמוז תשמ"ה, יוני 1985)
כרך ז', חוב' 27–28 (357–358)
(תשרי-טבת תשמ"ו, דצמבר 1985)
כרך ח', חוב' 29–30 (359–360)
(שבט-ניסן תשמ"ו, אפריל 1986)
כרך ח', חוב' 31–32 (361–362)
(תשרי תשמ"ז, אוקטובר 1986)
כרך ח', חוב' 33–34 (363–364)
(ניסן תשמ"ז, אפריל 1987)
כרך ט', חוב' 35–36 (365–366)
(קיץ-סתיו תשמ"ז-ח, ספטמבר 1987)
כרך ט', חוב' 37–38 (367–368)
(חורף-סתיו תשמ"ח 1988)
כרך ט', חוב' 39–40 (369–370)
(תשרי תשמ"ט, קיץ-סתיו 1988)
כרך ט', חוב' 41–42 (371–372)
(ניסן תשמ"ט 1989)
כרך י', חוב' 43–44 (373–374)
(כסלו תש"ן, דצמבר 1989)
כרך י', חוב' 45–48 (375–378)
(ניסן תש"ן-ניסן תשנ"א, אפריל 1990–אפריל 1991)
כרך י"א, חוב' 49–51 (379–381)
(תשרי-סיון תשנ"ב, ספטמבר 1991–יוני 1992)
       

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה א', כרך א', חוב' א' (1) (תשרי ת״ש, אוקטובר 1939) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ז', כרך י"ג, חוב' א' (73) (תשרי תש"ו, אוקטובר 1945) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ז', כרך י"ג, חוב' ב' (74) (חשון תש"ו, נובמבר 1945) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ט, כרך ל״ז, חוב' ג' (199) (טבת תשי״ח, ינואר 1958) 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ט, כרך ל״ז, חוב' ד' (200) (שבט-אדר תשי״ח, פברואר-מארס 1958) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ח, כרך נ״ה, חוב' א' (261) (תשרי-חשון תשכ״ז, אוקטובר 1966) 

תוכן העניינים:
 • ח. ל. [חיים ליף]: ש. י. עגנון – חתן פרס נובל (עמ' 1־2)
 • א. ר. מלאכי: בן-גוריון בתקופת ״האחדות״ (עמ' 3־8, 15)
 • יהודה עמיחי: סוף סוף שלכת <שיר> (עמ' 9)
 • יצחק פינקל: פגישות במוסקבה (עמ' 10־15)
 • שמואל ק. מירסקי: שד״ל בראי דורנו (עמ' 16־19)
 • יצחק זילברשלג: שד״ל המשורר : מאה למותו (עמ' 19־26)
 • דוד רודבסקי: השקפתו הלאומית של שד״ל (עמ' 27־33, 45)
 • ישראל יעקב דינסטאג: סניגוריה של רנ״ק על הרמב״ם נגד הבקורת של שד״ל (עמ' 34־37)
 • אפרים שמואלי: עיירה בפולין – מראות משכבר (עמ' 38־45)
 • גרשון זאב בראודה: המהדורה החדשה של פסיקתא דרב כהנא <עם פירוש ומבוא מאת דב מנדלבוים> (עמ' 46־53)
 • ינץ רמגל: פסיפס ישראלי <בעיית התרבות בעיירות-הפיתוח> (עמ' 54־55)
 • י. מישאל [יצחק עברי]: מחודש לחודש <האוסטרים הללו • ישראל והשוק האירופי • בגבול הסורי • מגמת פני מוסקבה> (עמ' 56־59)
 • ידיעות (עמ' 59־61)
   

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ח, כרך נ״ה, חוב' ב' (262) (כסלו-טבת תשכ״ז, נובמבר-דצמבר 1966) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ט, כרך נ״ז, חוב' א' (267) (תשרי תשכ״ח, אוקטובר 1967) 

תוכן העניינים:
 • אפרים שמואלי: הרהורים בלי אשליות <בעקבות מלחמת ששת הימים: א. התמורה המכרעת ושלוש הבעיות: שלום, גבולות ועלייה. ב. הסיכוי לשלום - רחוק. ג. אפשר לצפות להימנעות מהתנגשות דמים> (עמ' 5־12)
 • א. רמבה: מאין יעלו יהודים לישראל? (עמ' 13־22)
 • יהודה ליב וינברגר: ״תכונות כל חטא ומעל ישא״ <״עבודה״ לר' משה אבן עזרא> (עמ' 23־24, 55)
 • ח. ברנדוין: השוחט מסטמיר <סיפור> (עמ' 25־36, 43)
 • גרשון א. חורגין: ספריו של פרופ' צבי וולפסון (עמ' 37־43)
 • י. מישאל [יצחק עברי]: מחודש לחודש: עצרת חדשה <המאגר הטבעי. השוני העיקרי. הפליטים כקלף למיקוח. חילול קדשי היהודים. פחדי אלג'יר. אשליות מזיקות> (עמ' 44־47, 51)
  ספרים וסופרים
 • יצחק עברי: על תופעות שמחוץ לדרך הטבע <על ספרו של אהרן צייטלין ״המציאות האחרת, הפאראפסיכולוגיה והתופעות הפאראפסיכיות״> (עמ' 48־50)
 • יצחק עברי: בין האתמול והמחר <על ספרו של חיים ברנדוויין Courtyards of Jerusalem> (עמ' 50־51)
 • י. מ. בידרמן: ד״ר א. י. כ״ץ - הפועל והמפעיל <להתמנותו של פרופ' א. י. כ״ץ לנשיאות של דרופסי קוליג' בפילדלפיה> (עמ' 52־53)
 • ז. שזר: חובתה של יהדות אמריקה <מדברי נשיא-המדינה בוועידת הע' של ציוני אמריקה בירושלים> (עמ' 54־55)
 • ידיעות (עמ' 55־56)


   

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ט, כרך נ״ז, חוב' ב' (268) (מרחשון-כסלו תשכ״ח, נובמבר-דצמבר 1967) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ב, כרך ס״ב, חוב' ה' (291) (אייר תשל״א, אפריל 1971) 
 

תוכן העניינים:
 • ת. מילשטיין: מדיניות ברית-המועצות במזרח התיכון <נצחון ישראל במלחמת ששת הימים והשפעתו על העמים המדוכאים> (עמ' 223־225)
 • זלמן שזר: חסד נעורים <אגרת ברכה לידי נעורי ועתה זקן הפרופיסורים באוניברסיטת דרופסי ומחבר ״קורות בית שני״, ד״ר שניאור זלמן צייטלין יצ״ו> (עמ' 226־229)
 • א. ר. מלאכי: ביאליק ב״השקפה״ של בן-יהודה <פרק מעבודה ״ביאליק בארץ-ישראל״ - שמונים שנה ל״אל הצפור״> (עמ' 230־235)
 • מאיר מינקוביץ: מי הוא יהודי? (עמ' 236־248, 261)
 • אליעזר ד. פרידלנד: מעין הספד <שיר> (עמ' 249)
 • ראובן בן-יוסף: שחר <סיפור> (עמ' 250־253)
 • אהרן צייטלין: הערות לראיון (עמ' 254, 255)
 • משה אפרים זלדין: חיים ווייצמן ושמריהו לווין - נואם מנואם יאמץ ... <פרק מזכרונותי> (עמ' 255־257)
 • י. מישאל [יצחק עברי]: מחודש לחודש: משלוח נשק סובייטיים שאין להם סוף <האיום הוא לא רק על ישראל. מה חושב רוג'רס. משפט ריגול ולקחו> (עמ' 258־261)
 • יעקב הרמגל: פסיפס-ישראלי : ״אם תפרוץ מחלוקת בין עולים לותיקים - גם הפאנטום לא יעזור״ (עמ' 262־263)
  הערכות ודברי-בקרת
 • ח. נעמן: המעצמות והמזרח התיכון <על ספרו של רם לרון> (עמ' 264־265)
 • מלקט: מתגאים ומתביישים בביאליק בבת אחת (עמ' 265)
  ציונים
 • צבי מתיסון: ״תרבות השטטיל״ (עמ' 266)
 • ח. ל. [חיים ליף]: הדים ובני הדים <משה דיין: נתן אלתרמן - מבטא רוח הלחימה הישראלית. אוסף ששון - אוצר כתבי-יד יהודיים היקר ביותר בעולם> (עמ' 267־268)
   
 • ידיעות (עמ' 268)
  מצורף המוסף ״טורים״, שנה ראשונה, גל' 2 (אייר תשל״א)


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ב, כרך ס״ב, חוב' ו' (292) (סיון-תמוז תשל״א, מאי-יוני 1971)  
 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ב, כרך ס״ב, חוב' ז' (293) (אב-אלול תשל״א, ספטמבר 1971) 
 

תוכן העניינים:
 • אפרים שמואלי: הרגשת בית ופניה של הציונות (עמ' 353־356) <המשך יבוא>
 • יהודה ליב וינברגר: סליחות ללילות אלול לר' יצחק אבן גיאת (עמ' 357־358) <סוף יבוא>
 • נח טמיר: אבנים דוממות ודובבות <סיפור> (עמ' 359־363)
 • רנה לי: תפלת המועדים לחטא <שיר> (עמ' 364)
  י. ח. ברנר - חמישים שנה למותו ותשעים שנה להולדתו
 • יצחק ברזילי: במלכות האמת, היאוש והתקווה (עמ' 365־371)
 • א. ר. מלאכי: ברנר והספרות העברית באמריקה (עמ' 372־377) <המשך יבוא>
 • אדיר כהן: למהותו של הגיבור הברנרי (עמ' 378־383)
 • ישראל גור: התיאטרון הישראלי בתנועה  (עמ' 384־387)
 • אריה יודפת: מאבקה של היהדות בברית-המועצות <סקירה היסטורית> (עמ' 383־391)
 • אביגדור פאניטש: בית הכנסת המחולל <ציור> (עמ' 392, 395)
 • יעקב הרמגל: פסיפס-ישראלי: ״המציאות הוכיחה כי הוויתורים המופרזים לא קרבו את השלום״ (עמ' 393־395)
  מחודש לחודש
 • י. מישאל [יצחק עברי]: הידידות הסובייטית-ערבית במבחן (עמ' 396־398, 407)
 • אריה בן-יוסף: מפעל חייו של פרופ' ש. ז. צייטלין <על ספרו של S. B. Hoenig על שניאור זלמן צייטלין: Solomon Zeitlin: Scholar Laureate - an annotated bibliography, 1915-1970> (עמ' 399־401)
 • יוחנן גרנך: שירת-חן <בשולי ספר-שיריו החדש של אברהם ברוידס, ״מבית״> (עמ' 402־403)
 • ידיעות (עמ' 404־407)
  מצורף המוסף ״טורים״, שנה ראשונה, גל' 4 (אלול תשל״א)


   


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ג, כרך ס״ג, חוב' א' (294) (תשרי-חשון תשל״ב, אוקטובר-נובמבר 1971)  
 

תוכן העניינים:
בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ח, כרך ס״ח, חוב' 327 (כסלו-טבת תשל״ז, דצמבר 1976)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך א' (סידרה חדשה), חוב' 1־2 (332־333) (ניסן תשל״ט, אפריל 1979)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך א' (סידרה חדשה), חוב' 3–4 (334–335) (תשרי תש״ם, ספטמבר 1979)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך א' (סידרה חדשה), חוב' 5–6 (336–337) (ניסן תש״ם, מארס-אפריל 1980)   
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ב' (סידרה חדשה), חוב' 7־8 (338־339) (תשרי תשמ״א, ספטמבר-אוקטובר 1980) 
 

תוכן העניינים:
 • ח. ל. [חיים ליף]: פרקים ראשונים ... בתמהון לבב״ • ממשלת חזית לאומית • א. ר. מלאכי ז״ל> (עמ' 2־4)
 • ראובן בן-יוסף: הצעקה <שיר> (עמ' 5)
 • יהודה רצהבי: שני פיוטים לימים נוראים (עמ' 6־9)
 • יהודה ליב וינברגר: סליחה לפי תורת הסוד לעשי״ת במחזור רומניה (עמ' 10־13)
 • יעקב הרמגל: זרע לא אֻכָּל (עמ' 14־15)
 • רבקה פרידמן: מקומו ומשמעותו של הפארודי באמנות הסיפור של יצחק שנהר <ליובל החמישים ליצירתו הסיפורית, תר״ץ-תש״ם>  (עמ' 16־24)
 • רבקה רוכל-שנברג: אלה תולדות בית שנהר (פרקי זכרונות) (עמ' 25־33)
 • יוסי גמזו: ספירה לאחור <שיר>  (עמ' 34)
 • זבולון רביד: בעיות הגירה ואנטישמיות ב״היום״ – העתון העברי היומי הראשון באמריקה (עמ' 35־46)
 • מאיר לובצקי: מקבילות במקרא ובספרות האוגריתית (עמ' 47־52)
 • עודד סברדליק: רגעים <שיר> (עמ' 52)
 • יהושע א. גלבוע: בערוגות כזב ומשטמה: פרסומים סובייטים נגד ישראל, ציונות ויהדות (עמ' 53־66) <המשך יבוא>
 • רנה לי: ברכבת התחתית <שיר> (עמ' 67)
 • נח ה. רוזנבלום: משה מנדלסון-פראנקפורטר מאחרוני המשכילים בגרמניה (עמ' 68־82)
 • שרה ריגר: מרבת-עמון לירושלים : מעין יומן ירדני (עמ' 83־87)
 • ברוך מרין: הנזירה <רשימה> (עמ' 87־88)
 • ישראל גור: נשיא בישראל <מכתב מירושלים - על בחירת יצחק נבון כנשיא המדינה> (עמ' 88־90)
 • יוחנן גרנך: גישה חדשה לתולדות תרבות ישראל <על ספרו של אפרים שמואלי ״שבע תרבויות ישראל״> (עמ' 91־95)
 • טוביה פרשל: פגישות בקטלוניה: א. צאצא האנוסים – חוקר קהילה יהודית בספרד (עמ' 95־99)
 • יהודה שמיר: בעולם הספר: יונתן נתניהו: אמונה ופעולה <על ״מכתבי יוני״, בעריכת בנימין ועדו נתניהו> (עמ' 100־102)
 • אריה וינמן: על ״עם ארבעה משוררים״ ללב חקק (עמ' 102־103)
 • מ. פלאי: בסימן קריאה:
  א. מחקר היסטורי בסיפרות-הילדים העברית <על ״ספרות הילדים העברית – ההתחלה״ לאוריאל אופק> (עמ' 103־105)
  ב. ילקוט מאמריו של יהודה פילטש (עמ' 105־106)
 • רחל וכסלר:  המפעל לזכר הלל בבלי (עמ' 106)
 • בין ספרים חדשים:
 • אבשלום [חיים ליף]: מסלול: ספר היובל לישראל כהן (עמ' 107)
 • אבשלום [חיים ליף]:  אוצר יהדות: ״קולות חכמה״ <על Voices of Wisdom : Jewish ideals and ethics for everyday living, by Francine Klagsbrun> (עמ' 107)
 • אבשלום [חיים ליף]אריה ליפשיץ: הוויתה של תקופה (עמ' 108)
 • אבשלום [חיים ליף]משה שטארקמאן: כתבים נבחרים (עמ' 108)
 • ידיעות (עמ' 109־110)
 • Selected abstracts ( עמ' 111־113)

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ג' (סידרה חדשה), חוב' 11־12 (342־343) (תשרי תשמ״ב, אוקטובר 1981)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ד' (סידרה חדשה), חוב' 13–14 (344–345) (ניסן תשמ״ב, אפריל 1982)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ד' (סידרה חדשה), חוב' 15 (346) (תמוז תשמ״ב, יולי 1982)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ה' (סידרה חדשה), חוב' 17–18 (348–349) (ניסן תשמ״ג, אפריל 1983)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ו' (סידרה חדשה), חוב' 21–22 (351–352) (ניסן תשמ״ד, אפריל 1984)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ו' (סידרה חדשה), חוב' 23 (354) (אלול תשמ״ד, ספטמבר 1984)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ו' (סידרה חדשה), חוב' 24־25 (354־355) (אדר תשמ״ה, מארס 1985)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ז' (סידרה חדשה), חוב' 26 (356) (אייר-תמוז תשמ״ה, יוני 1985)  
 

תוכן העניינים:בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ז' (סידרה חדשה), חוב' 27־28 (357־358) (תשרי-טבת תשמ״ו, דצמבר 1985)   
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ח' (סידרה חדשה), חוב' 29־30 (359־360) (שבט-ניסן תשמ״ו, אפריל 1986)   
 

תוכן העניינים:


בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ח' (סידרה חדשה), חוב' 31־32 (361־362) (קיץ-סתיו תשמ״ו-ז, תשרי תשמ״ז,  אוקטובר 1986)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ח' (סידרה חדשה), חוב' 32־33 (362־363) [צ"ל 33–34 (363–364)] (חורף-אביב, ניסן תשמ״ז, אפריל 1987)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך י' (סידרה חדשה), חוב' 45־48 (375־378) (ניסן תש"ן–ניסן תשנ"א, אפריל 1990–אפריל 1991)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך י"א (סידרה חדשה), חוב' 49־51 (379־381) (תשרי-סיון תשנ"ב, ספטמבר 1991–יוני 1992)  
 

תוכן העניינים:

עודכן לאחרונה: 17 באפריל 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף