בצרון

Bitzaron


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן / נוסד על-ידי חיים טשרנוביץ (רב צעיר)
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה א', כרך א', חוב' א' (1) (תשרי ת״ש, אוקטובר 1939) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ט, כרך ל״ז, חוב' ג' (199) (טבת תשי״ח, ינואר 1958) 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ח, כרך נ״ה, חוב' א' (261) (תשרי-חשון תשכ״ז, אוקטובר 1966) 

תוכן העניינים:
 • ח. ל. [חיים ליף]: ש. י. עגנון – חתן פרס נובל (עמ' 1־2)
 • א. ר. מלאכי: בן-גוריון בתקופת ״האחדות״ (עמ' 3־8, 15)
 • יהודה עמיחי: סוף סוף שלכת <שיר> (עמ' 9)
 • יצחק פינקל: פגישות במוסקבה (עמ' 10־15)
 • שמואל ק. מירסקי: שד״ל בראי דורנו (עמ' 16־19)
 • יצחק זילברשלג: שד״ל המשורר : מאה למותו (עמ' 19־26)
 • דוד רודבסקי: השקפתו הלאומית של שד״ל (עמ' 27־33, 45)
 • ישראל יעקב דינסטאג: סניגוריה של רנ״ק על הרמב״ם נגד הבקורת של שד״ל (עמ' 34־37)
 • אפרים שמואלי: עיירה בפולין – מראות משכבר (עמ' 38־45)
 • גרשון זאב בראודה: המהדורה החדשה של פסיקתא דרב כהנא <עם פירוש ומבוא מאת דב מנדלבוים> (עמ' 46־53)
 • ינץ רמגל: פסיפס ישראלי <בעיית התרבות בעיירות-הפיתוח> (עמ' 54־55)
 • י. מישאל: מחודש לחודש <האוסטרים הללו • ישראל והשוק האירופי • בגבול הסורי • מגמת פני מוסקבה> (עמ' 56־59)
 • ידיעות (עמ' 59־61)
   

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ח, כרך נ״ה, חוב' ב' (262) (כסלו-טבת תשכ״ז, נובמבר-דצמבר 1966) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ט, כרך נ״ז, חוב' א' (267) (תשרי תשכ״ח, אוקטובר 1967) 

תוכן העניינים:
 • אפרים שמואלי: הרהורים בלי אשליות <בעקבות מלחמת ששת הימים: א. התמורה המכרעת ושלוש הבעיות: שלום, גבולות ועלייה. ב. הסיכוי לשלום - רחוק. ג. אפשר לצפות להימנעות מהתנגשות דמים> (עמ' 5־12)
 • א. רמבה: מאין יעלו יהודים לישראל? (עמ' 13־22)
 • יהודה ליב וינברגר: ״תכונות כל חטא ומעל ישא״ <״עבודה״ לר' משה אבן עזרא> (עמ' 23־24, 55)
 • ח. ברנדוין: השוחט מסטמיר <סיפור> (עמ' 25־36, 43)
 • גרשון א. חורגין: ספריו של פרופ' צבי וולפסון (עמ' 37־43)
 • י. מישאל: מחודש לחודש: עצרת חדשה <המאגר הטבעי. השוני העיקרי. הפליטים כקלף למיקוח. חילול קדשי היהודים. פחדי אלג'יר. אשליות מזיקות> (עמ' 44־47, 51)
  ספרים וסופרים
 • יצחק עברי: על תופעות שמחוץ לדרך הטבע <על ספרו של אהרן צייטלין ״המציאות האחרת, הפאראפסיכולוגיה והתופעות הפאראפסיכיות״> (עמ' 48־50)
 • יצחק עברי: בין האתמול והמחר <על ספרו של חיים ברנדוויין Courtyards of Jerusalem> (עמ' 50־51)
 • י. מ. בידרמן: ד״ר א. י. כ״ץ - הפועל והמפעיל <להתמנותו של פרופ' א. י. כ״ץ לנשיאות של דרופסי קוליג' בפילדלפיה> (עמ' 52־53)
 • ז. שזר: חובתה של יהדות אמריקה <מדברי נשיא-המדינה בוועידת הע' של ציוני אמריקה בירושלים> (עמ' 54־55)
 • ידיעות (עמ' 55־56)


   

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ט, כרך נ״ז, חוב' ב' (268) (מרחשון-כסלו תשכ״ח, נובמבר-דצמבר 1967) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ב, כרך ס״ב, חוב' ה' (291) (אייר תשל״א, אפריל 1971) 
 

תוכן העניינים:
 • ת. מילשטיין: מדיניות ברית-המועצות במזרח התיכון <נצחון ישראל במלחמת ששת הימים והשפעתו על העמים המדוכאים> (עמ' 223־225)
 • זלמן שזר: חסד נעורים <אגרת ברכה לידי נעורי ועתה זקן הפרופיסורים באוניברסיטת דרופסי ומחבר ״קורות בית שני״, ד״ר שניאור זלמן צייטלין יצ״ו> (עמ' 226־229)
 • א. ר. מלאכי: ביאליק ב״השקפה״ של בן-יהודה <פרק מעבודה ״ביאליק בארץ-ישראל״ - שמונים שנה ל״אל הצפור״> (עמ' 230־235)
 • מאיר מינקוביץ: מי הוא יהודי? (עמ' 236־248, 261)
 • אליעזר ד. פרידלנד: מעין הספד <שיר> (עמ' 249)
 • ראובן בן-יוסף: שחר <סיפור> (עמ' 250־253)
 • אהרן צייטלין: הערות לראיון (עמ' 254, 255)
 • משה אפרים זלדין: חיים ווייצמן ושמריהו לווין - נואם מנואם יאמץ ... <פרק מזכרונותי> (עמ' 255־257)
 • י. מישאל [יצחק עברי]: מחודש לחודש: משלוח נשק סובייטיים שאין להם סוף <האיום הוא לא רק על ישראל. מה חושב רוג'רס. משפט ריגול ולקחו> (עמ' 258־261)
 • יעקב הרמגל: פסיפס-ישראלי : ״אם תפרוץ מחלוקת בין עולים לותיקים - גם הפאנטום לא יעזור״ (עמ' 262־263)
  הערכות ודברי-בקרת
 • ח. נעמן: המעצמות והמזרח התיכון <על ספרו של רם לרון> (עמ' 264־265)
 • מלקט: מתגאים ומתביישים בביאליק בבת אחת (עמ' 265)
  ציונים
 • צבי מתיסון: ״תרבות השטטיל״ (עמ' 266)
 • ח. ל. [חיים ליף]: הדים ובני הדים <משה דיין: נתן אלתרמן - מבטא רוח הלחימה הישראלית. אוסף ששון - אוצר כתבי-יד יהודיים היקר ביותר בעולם> (עמ' 267־268)
   
 • ידיעות (עמ' 268)
  מצורף המוסף ״טורים״, שנה ראשונה, גל' 2 (אייר תשל״א)


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ב, כרך ס״ב, חוב' ו' (292) (סיון-תמוז תשל״א, מאי-יוני 1971) 
 

תוכן העניינים:
 • יוסף נדבה: לא שלום ולא נסיגה (עמ' 273־278)
 • חביב כנען: שקיעתה של האצולה הפלשתינאית <ירידתו של בית החוסיינים> (עמ' 279־283)
 • שלמה שמיר: החסידות המתחדשת במדינת ישראל (עמ' 284־291)
 • רחל איתן: חתונתו של חיים יקיר <סיפור> (עמ' 292־297, 319)
 • גבריאל פרייל: ידידים, חֳרָפִים <שיר> (עמ' 298)
 • חיים אליהו אפאליק: דרכם של רד״צ הופמן ורב צעיר בפסקי הלכה (עמ' 299־303)
 • שמואל לייטר: מוטיבים בשירת הלל בבלי (עמ' 304־309)
 • יוחנן גרנך: מדינה ותרבות: א. תורה ומדינה באספקלריה היסטורית <על ספרו של ג'ורג' ה. סאביין ״תולדות תורת המדינה״ בתרגום אורי רם> ; ב. אורות וצללים בתרבות המודרנית <על ספרו של ריימון ארון ״הקידמה ואכזבותיה״ בתרגום מריאנה פרל> (עמ' 310־315)
 • ס. ירוחם [ירוחם טולקס]: אברהם משה לונץ - חוקר ארץ-ישראל <בשולי הספר ״נתיבות ציון וירושלים״ מהדורת ג. קרסל> (עמ' 316־317)
 • משה פרלא: רשימות <כ״ג לעצמאות ישראל. במעגלי הנצח. מתמטיקה והלכה> (עמ' 318־319)
 • יעקב הרמגל: פסיפס-ישראלי: עזר וייצמן ומשה דיין מתנצחים על מדיניות בטחון ישראל (עמ' 320־321)
  סקירות וציונים : חילופי דעות
 • אביגדור פאניטש: א. יהדות ומעשי אלימות (עמ' 322־324)
 • ש. ז. שושן: אלימות וצדק (עמ' 324)
 • ידיעות (עמ' 325)
   


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ב, כרך ס״ב, חוב' ז' (293) (אב-אלול תשל״א, ספטמבר 1971) 
 

תוכן העניינים:
 • אפרים שמואלי: הרגשת בית ופניה של הציונות (עמ' 353־356) <המשך יבוא>
 • יהודה ליב וינברגר: סליחות ללילות אלול לר' יצחק אבן גיאת (עמ' 357־358) <סוף יבוא>
 • נח טמיר: אבנים דוממות ודובבות <סיפור> (עמ' 359־363)
 • רנה לי: תפלת המועדים לחטא <שיר> (עמ' 364)
  י. ח. ברנר - חמישים שנה למותו ותשעים שנה להולדתו
 • יצחק ברזילי: במלכות האמת, היאוש והתקווה (עמ' 365־371)
 • א. ר. מלאכי: ברנר והספרות העברית באמריקה (עמ' 372־377) <המשך יבוא>
 • אדיר כהן: למהותו של הגיבור הברנרי (עמ' 378־383)
 • ישראל גור: התיאטרון הישראלי בתנועה  (עמ' 384־387)
 • אריה יודפת: מאבקה של היהדות בברית-המועצות <סקירה היסטורית> (עמ' 383־391)
 • אביגדור פאניטש: בית הכנסת המחולל <ציור> (עמ' 392, 395)
 • יעקב הרמגל: פסיפס-ישראלי: ״המציאות הוכיחה כי הוויתורים המופרזים לא קרבו את השלום״ (עמ' 393־395)
  מחודש לחודש
 • י. מישאל [יצחק עברי]: הידידות הסובייטית-ערבית במבחן (עמ' 396־398, 407)
 • אריה בן-יוסף: מפעל חייו של פרופ' ש. ז. צייטלין <על ספרו של S. B. Hoenig על שניאור זלמן צייטלין: Solomon Zeitlin: Scholar Laureate - an annotated bibliography, 1915-1970> (עמ' 399־401)
 • יוחנן גרנך: שירת-חן <בשולי ספר-שיריו החדש של אברהם ברוידס, ״מבית״> (עמ' 402־403)
 • ידיעות (עמ' 404־407)
  מצורף המוסף ״טורים״, שנה ראשונה, גל' 4 (אלול תשל״א)


   


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ג, כרך ס״ג, חוב' א' (294) (תשרי-חשון תשל״ב, אוקטובר-נובמבר 1971) 
 

תוכן העניינים:
 • שמואל כץ: חינוך מעוות יצר תדמית מעוותת <ארץ-ישראל בתודעת הנוער> (עמ' 1־4)
 • א. עבר-הדני: בעל בעמיו <סיפור> (עמ' 5־14)
 • דוד שלמה שפירא: ישוע ויחסו למסורת (עמ' 15־20)
 • חיים ליף: בין חזון להגשמה <לדמותו של דוד בן-גוריון - ליובלו הפ״ה> (עמ' 21־23, 32)
 • מאיר אוריין: בשורה ושליחות <קווים לשירתו של ש. שלום לרגל הופעת כל כתביו> (עמ' 24־29)
 • משה פרלא: סכיזופרניה כהשקפת עולם (עמ' 30־32)
 • י. מישאל [יצחק עברי]: מחודש לחודש <מכורש מלך פרס ועד ריזה שאח • כניסת סין לאו״ם • סכנת העימות האמריקני-סובייטי פחתה • ממשלת ישראל מבקשת הבהרות • הציבור היהודי בארה״ב - לפעולה> (עמ' 33־36)
 • יעקב הרמגל: פסיפס-ישראלי <בברה״מ מותר ללמד עברית (ביקור פרופ' דן מירון בברית המועצות) • אתיופיה ארץ נוצרית> (עמ' 37־38)
 • שמחה רז: ״פרקים בתולדות היישוב הישן״ <על ספרו של אלעזר רפאל מלאכי> (עמ' 39־41)
 • סקירות ורשימות
 • א. ב.: בתיאטרון (עמ' 42)
 • ידיעות (עמ' 42־43)
 • ספרים חדשים (עמ' 41, 43)
 • נפטרים (עמ' 44, 46)   


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ח, כרך ס״ח, חוב' 327 (כסלו-טבת תשל״ז, דצמבר 1976) 
 

תוכן העניינים:
 • אליהו אילת: הרעיון והמעשה  (עמ' 51־60)
 • משה שטיינר: אורי צבי גרינברג – פייטן הציונות המשיחית (עמ' 61־63, 73)
 • אריה בן-יוסף: הרב פרופ' ח״ז הלוי הירשברג ומפעל חייו <ליום הזכרון הראשון>  (עמ' 64־68)
 • אביבה ברזל: על שני שירים מאת גבריאל פרייל (עמ' 69־73)
 • ראובן בן-יוסף: בימי חיי <משירי ירושלים> (עמ' 74)
 • יצחק ארג: לקראת בחירות חדשות לכנסת (עמ' 75־77)
 • ישראל ט. נעמני: על עולמנו המשתנה  (עמ' 78־80)
 • צ. ישי: מסע ארוך אל תוך הנפש <בעקבות ״מסע״ לישראל אלירז> (עמ' 81־82, 85)
 • י. זמורה: תלמוד – מהדורת הרב עדין שטיינזלץ  (עמ' 83־85)
 • יצחק איזנברג: ד״ר ישראל גולדשטיין בהגיעו לגבורות (עמ' 86־87)
 • י. ד. אברמסקי: גלויות-אויר מישראל <רגלסון בן שמונים • אלישבע • בעצרות שז״רנתן ביסטריצקי (אגמון)> (עמ' 88־90)
 • חיים ליף: הדים ובני הדים <״ישראל אקספרס״ • על חובתם של יהודי אמריקה>  (עמ' 91־92)
 • אבשלום [חיים ליף]: פרופ' שניאור זלמן צייטלין ז״ל (עמ' 93)
 • ידיעות (עמ' 94)


   

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך א' (סידרה חדשה), חוב' 1־2 (332־333) (ניסן תשל״ט, אפריל 1979)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ב' (סידרה חדשה), חוב' 7־8 (338־339) (תשרי תשמ״א, ספטמבר-אוקטובר 1980) 
 

תוכן העניינים:
 • ח. ל. [חיים ליף]: פרקים ראשונים ... בתמהון לבב״ • ממשלת חזית לאומית • א. ר. מלאכי ז״ל> (עמ' 2־4)
 • ראובן בן-יוסף: הצעקה <שיר> (עמ' 5)
 • יהודה רצהבי: שני פיוטים לימים נוראים (עמ' 6־9)
 • יהודה ליב וינברגר: סליחה לפי תורת הסוד לעשי״ת במחזור רומניה (עמ' 10־13)
 • יעקב הרמגל: זרע לא אֻכָּל (עמ' 14־15)
 • רבקה פרידמן: מקומו ומשמעותו של הפארודי באמנות הסיפור של יצחק שנהר <ליובל החמישים ליצירתו הסיפורית, תר״ץ-תש״ם>  (עמ' 16־24)
 • רבקה רוכל-שנברג: אלה תולדות בית שנהר (פרקי זכרונות) (עמ' 25־33)
 • יוסי גמזו: ספירה לאחור <שיר>  (עמ' 34)
 • זבולון רביד: בעיות הגירה ואנטישמיות ב״היום״ – העתון העברי היומי הראשון באמריקה (עמ' 35־46)
 • מאיר לובצקי: מקבילות במקרא ובספרות האוגריתית (עמ' 47־52)
 • עודד סברדליק: רגעים <שיר> (עמ' 52)
 • יהושע א. גלבוע: בערוגות כזב ומשטמה: פרסומים סובייטים נגד ישראל, ציונות ויהדות (עמ' 53־66) <המשך יבוא>
 • רנה לי: ברכבת התחתית <שיר> (עמ' 67)
 • נח ה. רוזנבלום: משה מנדלסון-פראנקפורטר מאחרוני המשכילים בגרמניה (עמ' 68־82)
 • שרה ריגר: מרבת-עמון לירושלים : מעין יומן ירדני (עמ' 83־87)
 • ברוך מרין: הנזירה <רשימה> (עמ' 87־88)
 • ישראל גור: נשיא בישראל <מכתב מירושלים - על בחירת יצחק נבון כנשיא המדינה> (עמ' 88־90)
 • יוחנן גרנך: גישה חדשה לתולדות תרבות ישראל <על ספרו של אפרים שמואלי ״שבע תרבויות ישראל״> (עמ' 91־95)
 • טוביה פרשל: פגישות בקטלוניה: א. צאצא האנוסים – חוקר קהילה יהודית בספרד (עמ' 95־99)
 • יהודה שמיר: בעולם הספר: יונתן נתניהו: אמונה ופעולה <על ״מכתבי יוני״, בעריכת בנימין ועדו נתניהו> (עמ' 100־102)
 • אריה וינמן: על ״עם ארבעה משוררים״ ללב חקק (עמ' 102־103)
 • מ. פלאי: בסימן קריאה:
  א. מחקר היסטורי בסיפרות-הילדים העברית <על ״ספרות הילדים העברית – ההתחלה״ לאוריאל אופק> (עמ' 103־105)
  ב. ילקוט מאמריו של יהודה פילטש (עמ' 105־106)
 • רחל וכסלר:  המפעל לזכר הלל בבלי (עמ' 106)
 • בין ספרים חדשים:
 • אבשלום [חיים ליף]: מסלול: ספר היובל לישראל כהן (עמ' 107)
 • אבשלום [חיים ליף]:  אוצר יהדות: ״קולות חכמה״ <על Voices of Wisdom : Jewish ideals and ethics for everyday living, by Francine Klagsbrun> (עמ' 107)
 • אבשלום [חיים ליף]אריה ליפשיץ: הוויתה של תקופה (עמ' 108)
 • אבשלום [חיים ליף]משה שטארקמאן: כתבים נבחרים (עמ' 108)
 • ידיעות (עמ' 109־110)
 • Selected abstracts ( עמ' 111־113)

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ג' (סידרה חדשה), חוב' 11־12 (342־343) (תשרי תשמ״ב, אוקטובר 1981)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ח' (סידרה חדשה), חוב' 29־30 (359־360) (שבט ניסן תשמ״ו, אפריל 1986) 
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ח' (סידרה חדשה), חוב' 31־32 (361־362) (קיץ-סתיו תשמ״ו-ז, תשרי תשמ״ז,  אוקטובר 1986) 
 

תוכן העניינים:
בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ח' (סידרה חדשה), חוב' 32־33 (362־363) (חורף-אביב, ניסן תשמ״ז, אפריל 1987) 
 

תוכן העניינים:
[עודכן לאחרונה: 19 בנובמבר 2017]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף