בצרון

Bitzaron


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן / נוסד על-ידי חיים טשרנוביץ (רב צעיר)
 

שנה א׳
כרך א׳

 

 

     
חוב׳ א׳ (1)
(תשרי ת״ש, אוקטובר 1939)
חוב׳ ב (2)
(חשון ת״ש, נובמבר 1939)
חוב׳ ג (3)
(כסלו ת״ש, דצמבר 1939)
     

שנה ז׳
כרך י״ג

         
חוב׳ א׳ (73)
(תשרי תש״ו, אוקטובר 1945)
חוב׳ ב (74)
(חשון תש״ו, נובמבר 1945)
       

שנה י״ח
כרך ל״ה

     

כרך ל״ו
מפתח

     
חוב׳ א׳ (189)
(תשרי-חשון תשי״ז, אוקטובר 1956)
חוב׳ ב׳ (190)
(כסלו תשי״ז, נובמבר 1956)
חוב׳ ג׳ (191)
(טבת-שבט תשי״ז, דצמבר 1956-ינואר 1957)
חוב׳ ד׳ (192)
(אדר תשי״ז, פברואר-מארס 1957)
חוב׳ ה׳ (193)
ניסן-אייר תשי״ז, אפריל 1957)
חוב׳ ו׳ (194)
(סיון תשי״ז, מאי-יוני 1957)
חוב׳ ז׳ (195)
(תמוז-אב תשי״ז, יולי-אוגוסט 1957)
חוב׳ ח׳ (196)
(אלול תשי״ז, ספטמבר 1957)

שנה י״ט
כרך ל״ז

 

 

 

כרך ל״ח

   
חוב׳ א׳ (197)
(תשרי-חשון תשי״ח, אוקטובר 1957)
חוב׳ ב׳ (198)
(כסלו תשי״ח, נובמבר-דצמבר 1957)
חוב׳ ג (199)
(טבת תשי״ח, ינואר 1958)
חוב׳ ד (200)
(שבט-אדר תשי״ח, פברואר-מארס 1958)
חוב׳ ה׳ (201)
(ניסן-אייר תשי״ח, אפרים-מאי 1958)
חוב׳ ו׳ (202)
(סיון-תמוז תשי״ח, יוני-יולי  1958)
חוב׳ ז׳ (203)
(אב-אלול תשי״ח, ספטמבר  1958)

שנה כ׳
כרך ל״ט
מפתח

     

כרך מ׳

     
חוב׳ א׳ (204)
(תשרי-חשון תשי״ט, אוקטובר 1958)
חוב׳ ב׳ (205)
(כסלו תשי״ט, נובמבר-דצמבר 1958)
חוב׳ ג׳ (206)
(טבת-שבט תשי״ט, ינואר 1959)
חוב׳ ד׳ (207)
(אדר תשי״ט, פברואר-מארס 1959)
חוב׳ ה׳ (208)
(ניסן תשי״ט, אפריל 1959)
חוב׳ ו׳ (209)
(אייר-סיון תשי״ט, מאי-יוני 1959)
חוב׳ ז׳ (210)
(תמוז-אב תשי״ט, יולי 1959)
חוב׳ ח׳ (211)
(אלול תשי״ט, ספטמבר 1959)

שנה כ״א
כרך מ״
א - מפתח

     

כרך מ״ב
מפתח

   
חוב׳ א׳ (212)
(תשרי-חשון תש״ך, אוקטובר 1959)
חוב׳ ב׳ (213)
(כסלו תש״ך, נובמבר-דצמבר 1959)
חוב׳ ג׳ (214)
(טבת-שבט תש״ך, ינואר 1960)
חוב׳ ד׳ (215)
(אדר תש״ך, פברואר-מארס 1960)
חוב׳ ה (216)
(ניסן-אייר תש״ך, אפריל 1960)
חוב׳ ו (217)
(סיון-תמוז תש״ך, מאי-יוני 1960)
חוב׳ ז (218)
(אב-אלול תש״ך, ספטמבר 1960)

שנה כ״ב
כרך מ״ג

     

כרך מ״ד

   
חוב׳ א׳ (219)
(תשרי-חשון תשכ״א, אוקטובר 1960)
חוב׳ ב׳ (220)
(כסלו תשכ״א, נובמבר-דצמבר 1960)
חוב׳ ג׳ (221)
(טבת-שבט תשכ״א, ינואר 1961)
חוב׳ ד׳ (222)
(אדר-ניסן תשכ״א, פברואר-מארס 1961)
חוב׳ ה׳ (223)
( אייר תשכ״א, אפריל 1961 )
חוב׳ ו׳ (224)
(סיון-תמוז תשכ״א, מאי-יוני 1961)
חוב׳ ז׳ (225)
(אב-אלול תשכ״א, ספטמבר 1961)

שנה כ״ג
כרך מ״ה

     

כרך מ״ו

   
חוב׳ א׳ (226)
(תשרי-חשון תשכ״ב, אוקטובר 1961)
חוב׳ ב׳ (227)
(כסלו-טבת תשכ״ב, נובמבר-דצמבר 1961)
חוב׳ ג׳ (228)
(שבט-אדר תשכ״ב, ינואר-פברואר 1962)
חוב׳ ד׳ (229)
(ניסן תשכ״ב, מארס 1962)
חוב׳ ה׳ (230)
(אייר תשכ״ב, אפריל 1962)
חוב׳ ו׳ (231)
(סיון-תמוז תשכ״ב, מאי-יוני 1962)
חוב׳ ז׳ (232)
(אב-אלול תשכ״ב, ספטמבר 1962)

שנה כ״ד
כרך מ״ז

     

כרך מ״ח

   
חוב׳ א׳ (233)
(תשרי תשכ״ג, אוקטובר 1962)
חוב׳ ב׳ (234)
(חשון-כסלו תשכ״ג, נובמבר-דצמבר 1962)
חוב׳ ג׳ (235)
(טבת-שבט תשכ״ג, ינואר-פברואר 1963)
חוב׳ ד׳ (236)
(אדר-ניסן תשכ״ג, מארס 1963)
חוב׳ ה׳ (237)
(אייר תשכ״ג, אפריל 1963)
חוב׳ ו׳ (238)
(סיון-תמוז תשכ״ג, מאי-יוני 1963)
חוב׳ ז׳ (239)
(אב-אלול תשכ״ג, ספטמבר 1963)

שנה כ״ה
כרך מ״ט

     

כרך נ׳

   
חוב׳ א (240)
(תשרי-חשון תשכ״ד, אוקטובר 1963)
חוב׳ ב (241)
(כסלן-טבת תשכ״ד,נובמבר-דצמבר 1963)
חוב׳ ג (242)
(שבט-אדר תשכ״ד, ינואר-פברואר 1964)
חוב׳ ד (243)
(ניסן תשכ״ד, מארס 1964)
חוב׳ ה (244)
(אייר-סיון תשכ״ד, אפריל 1964)
חוב׳ ו (245)
(תמוז-אב תשכ״ד, מאי-יוני 1964)
חוב׳ ז (246)
(אלול תשכ״ד, ספטמבר 1964)

שנה כ״ו
כרך נ״א
מפתח

     

כרך נ״ב
מפתח

   
חוב׳ א  (247)
(תשרי-חשון תשכ״ה, אוקטובר 1964)
חוב׳ ב׳ (248)
(כסלו-טבת תשכ״ה, נובמבר-דצמבר 1964)
חוב׳ ג׳ (249)
(אדר תשכ״ה, ינואר-פברואר 1965)
חוב׳ ד׳ (250)
(ניסן תשכ״ה, מארס 1965)
חוב׳ ה׳ (251)
(אייר תשכ״ה, אפריל 1965)
חוב׳ ו׳ (252)
(סיון-תמוז תשכ״ה, מאי-יוני 1965)
חוב׳ ז (253)
(אב-אלול תשכ״ה, ספטמבר 1965)

שנה כ״ז
כרך נ״ג

     

כרך נ״ד

   
חוב׳ א (254)
(תשרי-חשון תשכ״ו, אוקטובר 1965)
חוב׳ ב׳ (255)
(כסלו תשכ״ו, נובמבר-דצמבר 1965)
חוב׳ ג׳ (256)
(טבת-שבט תשכ״ו, ינואר-פברואר 1966)
חוב׳ ד׳ (257)
(אדר-ניסן תשכ״ו, מארס 1966)
חוב׳ ה׳ (258)
(אייר תשכ״ו, אפריל 1966)
חוב׳ ו (259)
(סיון-תמוז תשכ״ו, מאי-יוני 1966)
חוב׳ ז׳ (260)
(אב-אלול תשכ״ו, ספטמבר 1966)

שנה כ״ח
כרך נ״ה

 

 

 

כרך נ״ו

 
חוב׳ א (261)
(תשרי-חשון תשכ״ז, אוקטובר 1966)
חוב׳ ב׳ (262)
(כסלו-טבת תשכ״ז, נובמבר-דצמבר 1966)
חוב׳ ג׳ (263)
(שבט-אדר תשכ״ז, ינואר-פברואר 1967)
חוב׳ ד׳ (264)
(ניסן תשכ״ז, מארס 1967)
חוב׳ ה׳ (265)
(אייר תשכ״ז, אפריל 1967)
חוב׳ ו׳ (266)
(סיון-תמוז תשכ״ז, מאי-יוני 1967)

שנה כ״ט
כרך נ״ז

 

 

 

כרך נ״ח

   
חוב׳ א׳ (267)
(תשרי תשכ״ח, אוקטובר 1967)
חוב׳ ב׳ (268)
(חשון-כסלו תשכ״ח, נובמבר-דצמבר 1967)
חוב׳ ג׳ (269)
(טבת-שבט תשכ״ח, ינואר-פברואר 1968)
חוב׳ ד׳ (270)
(אדר-ניסן תשכ״ח, מארס 1968)
חוב׳ ה׳ (271)
(אייר תשכ״ח, אפריל 1968)
חוב׳ ו׳ (272)
(סיון-תמוז תשכ״ח, מאי-יוני 1968)
חוב׳ ז׳ (273)
(אב-אלול תשכ״ח, ספטמבר 1968)

שנה ל׳
כרך נ״ט

     

כרך ס׳

   
חוב׳ א׳ (274)
(תשרי-חשון תשכ״ט, אוקטובר 1968)
חוב׳ ב (275)
(כסלו-טבת תשכ״ט, נובמבר-דצמבר 1968)
חוב׳ ג (276)
(שבט-אדר תשכ״ט, ינואר-פברואר 1969)
חוב׳ ד (277)
(ניסן תשכ״ט, מארס 1969)
חוב׳ ה (278)
(אייר תשכ״ט, אפריל 1969)
חוב׳ ו (279)
(סיון-תמוז תשכ״ט, מאי-יוני 1969)
חוב׳ זו (280)
(אב-אלול תשכ״ט, ספטמבר 1969)

שנה ל״א
כרך ס״א

         
חוב׳ א׳ (281)
(תשרי-חשון תש״ל, אוקטובר 1969)
חוב׳ ב׳ (282)
(כסלו-טבת תש״ל, נובמבר-דצמבר 1969)
חוב׳ ג׳ (283)
(שבט-אדר תש״ל, ינואר-פברואר 1970)
חוב׳ ד׳ (284)
(ניסן תש״ל, מארס 1970)
חוב׳ ה׳ (285)
(אייר תש״ל, אפריל 1970)
חוב׳ ו׳ (286)
(סיון-תמוז תש״ל, מאי-יוני 1970)

שנה ל״ב
כרך ס״ב

 

 

 

     
חוב׳ א׳ (287)
(תשרי תשל״א, אוקטובר 1970)
חוב׳ ב׳ (288)
(חשון-כסלו תשל״א,נובמבר-דצמבר 1970)
חוב׳ ג׳ (289)
(טבת-שבט תשל״א, ינואר-פברואר 1971)
חוב׳ ד׳ (290)
(אדר-ניסן תשל״א, מארס 1971)
חוב׳ ה׳ (291)
(אייר תשל״א, אפריל 1971)
חוב׳ ו׳ (292)
(סיון-תמוז תשל״א, מאי-יוני 1971)
חוב׳ ז׳ (293)
(אב-אלול תשל״א, ספטמבר 1971)

שנה ל״ג
כרך ס״ג
- מפתח

 

 

 

     
חוב׳ א׳ (294)
(תשרי-חשון תשל״ב, אוקטובר-נובמבר 1971)
חוב׳ ב׳ (295) חוב׳ ג׳ (296) חוב׳ ד׳ (297) חוב׳ ה׳ (298) חוב׳ ו׳ (299)
(תמוז-אב תשל״ב, יוני 1972)
חוב׳ ז׳ (300)
(אלול תשל״ב, ספטמבר 1972)

שנה ל״ד
כרך ס״ד
מפתח

           
חוב׳ א׳ (301)
(תשרי-חשון תשל״ג, אוקטובר 1972)
חוב׳ ב׳ (302)
(כסלו-טבת תשל״ג, נובמבר-דצמבר 1972)
חוב׳ ג׳ (303)
(שבט-אדר תשל״ג, ינואר-פברואר 1973)
חוב׳ ד׳ (304)
(ניסן תשל״ג, מארס 1973)
חוב׳ ה׳ (305)
(אייר-סיון תשל״ג, אפריל-מאי 1973)
חוב׳ ו׳ (306)
(תמוז-אב תשל״ג, יוני 1973)
חוב׳ ז׳ (307)
(אלול תשל״ג, ספטמבר 1973)

שנה ל״ה
כרך ס״ה

           
חוב׳ א׳ (308)
(תשרי-חשון תשל״ד, אוקטובר-נובמבר 1973)
חוב׳ ב׳ (309)
(כסלו-טבת תשל״ד, דצמבר 1973)
    חוב׳ ה׳ (312)
(סיון-תמוז תשל״ד, יוני 1974)
   

שנה ל״ו
כרך ס״ו

         
חוב׳ א׳ (314)
(תשרי-חשון תשל״ה, אוקטובר-נובמבר 1974)
חוב׳ ב׳ (315)
(כסלו-טבת תשל״ה, דצמבר 1974)
חוב׳ ג׳ (316)
(שבט-אדר תשל״ה, ינואר-פברואר 1975)
חוב׳ ד׳ (317)
(ניסן-אייר תשל״ה, אפריל-מאי 1975)
חוב׳ ה׳ (318)
(סיון-תמוז תשל״ה, יוני 1975)
חוב׳ ו׳ (319)
(אב-אלול תשל״ה, ספטמבר 1975)

שנה ל״ז
כרך ס״ז
- מפתח

   

 

   
חוב׳ 320
(תשרי-חשון תשל״ו, אוקטובר-נובמבר 1975)
חוב׳ 321
(כסלו-טבת תשל״ו, דצמבר 1975)
חוב׳ 322
(שבט-אדר תשל״ו, ינואר-פברואר 1976)
חוב׳ 323
(ניסן-אייר תשל״ו, אפריל-מאי 1976)
חוב׳ 324
(סיון-תמוז תשל״ו, יוני 1976)
חוב׳ 325
(אב-אלול תשל״ו, ספטמבר 1976)

שנה ל״ח
כרך ס״ח

 

 

 

   
חוב׳ 326
(תשרי-חשון תשל״ז, אוקטובר-נובמבר 1976)
חוב׳ 327
(כסלו-טבת תשל״ז, דצמבר 1976)
חוב׳ 328
(שבט-אדר תשל״ז, ינואר-פברואר 1977)
חוב׳ 329
(ניסן-אייר תשל״ז, אפריל-מאי 1977)
חוב׳ 330
(טבת-שבט תשל״ח, נובמבר-דצמבר 1977)
חוב׳ 331
(אדר-ניסן תשל״ח, מארס-אפריל 1978)
           
   

סדרה

חדשה

   
כרך א׳, חוב׳ 1–2 (332–333)
(ניסן תשל״ט, אפריל 1979)
כרך א׳, חוב׳ 3–4 (334–335)
(תשרי תש״ם, ספטמבר 1979)
כרך א׳, חוב׳ 5–6 (336–337)
(ניסן תש״ם, מארס-אפריל 1980)
כרך ב׳, חוב׳ 7–8 (338–339)
(תשרי תשמ״א, ספטמבר-אוקטובר 1980)
  כרך ג׳, חוב׳ 11–12 (342–343)
(תשרי תשמ״ב, אוקטובר 1981)
כרך ד׳, חוב׳ 13–14 (344–345)
(ניסן תשמ״ב, אפריל 1982)
כרך ד׳, חוב׳ 15 (346)
(תמוז תשמ״ב, יולי 1982)
  כרך ה׳, חוב׳ 17–18 (348–349)
(ניסן תשמ״ג, אפריל 1983)
  כרך ו׳, חוב׳ 21–22 (351–352)
(ניסן תשמ״ד, אפריל 1984)
כרך ו׳, חוב׳ 23 (354)
(אלול תשמ״ד, ספטמבר 1984)
כרך ו׳, חוב׳ 24–25 (354–355)
(אדר תשמ״ה, מארס 1985)
כרך ז׳, חוב׳ 26 (356)
(אייר-תמוז תשמ״ה, יוני 1985)
כרך ז׳, חוב׳ 27–28 (357–358)
(תשרי-טבת תשמ״ו, דצמבר 1985)
כרך ח׳, חוב׳ 29–30 (359–360)
(שבט-ניסן תשמ״ו, אפריל 1986)
כרך ח׳, חוב׳ 31–32 (361–362)
(תשרי תשמ״ז, אוקטובר 1986)
כרך ח׳, חוב׳ 33–34 (363–364)
(ניסן תשמ״ז, אפריל 1987)
כרך ט׳, חוב׳ 35–36 (365–366)
(קיץ-סתיו תשמ״ז-ח, ספטמבר 1987)
כרך ט׳, חוב׳ 37–38 (367–368)
(חורף-סתיו תשמ״ח 1988)
כרך ט׳, חוב׳ 39–40 (369–370)
(תשרי תשמ״ט, קיץ-סתיו 1988)
כרך ט׳, חוב׳ 41–42 (371–372)
(ניסן תשמ״ט 1989)
כרך י׳, חוב׳ 43–44 (373–374)
(כסלו תש״ן, דצמבר 1989)
כרך י׳, חוב׳ 45–48 (375–378)
(ניסן תש״ן-ניסן תשנ״א, אפריל 1990–אפריל 1991)
כרך י״א, חוב׳ 49–51 (379–381)
(תשרי-סיון תשנ״ב, ספטמבר 1991–יוני 1992)
       

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה א׳, כרך א׳, חוב׳ א׳ (1) (תשרי ת״ש, אוקטובר 1939) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה א׳, כרך א׳, חוב׳ ב׳ (2) (מרחשון ת״ש, נובמבר 1939) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה א׳, כרך א׳, חוב׳ ג׳ (3) (כסלו ת״ש, דצמבר 1939) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ז׳, כרך י״ג, חוב׳ א׳ (73) (תשרי תש״ו, אוקטובר 1945) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ז׳, כרך י״ג, חוב׳ ב׳ (74) (חשון תש״ו, נובמבר 1945) 

תוכן העניינים:
 • שער
 • שמחה בונם אורבך: יוצרי המדע החדיש – אנשי אמונה : לשנת הולדת ה-300 של איזיק ניוטון (עמ׳ 69–80)
 • טוביה אשכנזי: האוכלוסיה בעבר־הירדן (עמ׳ 81–87)
 • שלמה דמשק: רשימות מבית־החולים (עמ׳ 88–91)
 • מ. ש. גשורי: רבי יהודה החסיד על הנגינה (עמ׳ 92–98)
 • הלל בבלי: שירים <ראשית ואחרית • חיי שוב מתחילים> (עמ׳ 99)
 • מרדכי זאב רייזין: ליובל השבעים של ״היברו יוניון קולידזש״ (עמ׳ 100–105)

 • הערכות ודברי בקרת
 • אברהם צ. הלוי: הבריגדה היהודית ועתונה (עמ׳ 106–113)
 • ניסן בן־יעקב: על יעקב פיכמן <לקט הרהורים לרגל הופעת ספרו פאת שדה> (עמ׳ 114–118)
 • בן־ציון ווייס: לספרו של ד״ר שלום כהן <על The modern medical world : portraits and biographical sketches of distinguished men in medicine, by Solomon R. Kagan> (עמ׳ 119–120)
 • י. ב.: מדריך ללשון העברית <על לוח השמות ולוח הפעלים מאת שאול ברקלי> (עמ׳ 120–121)

 • רשימות וסקירות
 • ל. בירותי: בין הזמנים (עמ׳ 122–126)
 • מר זוטרא: מכתבים מן המולדת <הרמה כלכלית במזרח הקרוב ותגבורת היחסים המסחריים עם השכנים> (עמ׳ 126–128)
 • מ. חוטרי: מדן ועד באר שבע <סקירה> (עמ׳ 128–138)
 • כ. מרדכי: בעתונות (עמ׳ 139–142)
 • ידיעות ושמועות (עמ׳ 143–144)
 • תמצית המאמרים באנגלית (עמ׳ 145–146)

 • מדור פרסומי

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ח, כרך ל״ה, חוב׳ א׳ (189) (תשריחשון תשי״ז, אוקטובר 1956) 

תוכן העניינים:
 • שער
 • צבי רודי: דת ומדינה בישראל (עמ׳ 1–8)
 • דוד שמעוני: משנכנס ניסן ... (עמ׳ 9–14)
 • אליהו מייטוס: טריאולטים <שיר> (עמ׳ 14)
 • שלמה דמשק: מכובשי הדרך : על ד״ר מרדכי זאב רייזין – ליובל שנת השבעים וחמש לחייו (עמ׳ 15–25)
 • אבא אחימאיר: רשימות על היהדות (עמ׳ 26–29)
 • ישראל יעקב דינסטאג: ישראל פרידלנדר בתור חוקר הרמב״ם <במלאות 80 שנים להולדתו – אלול, תרל״ו-תשט״ז> (עמ׳ 30–36)
 • בן-ציון כ״ץ: על מגלות מדבר יהודה וקביעת זמנן <אל חכמי ישראל שבתפוצה> (עמ׳ 37–39)
 • דוד קרמר: אנטרופיה <שיר> (עמ׳ 39)

 • הערכות ודברי-בקרת
 • מ. פיינשטיין: על השירה העברית בארץ-ישראל <על יוכבד בת-מרים, מרדכי טמקין ושמשון מלצר> (עמ׳ 40–46)

 • באספקלריה זעירה
 • ב. י. מ–י: תשקיף הספרות העתית במדינת ישראל (עמ׳ 47–49)
 • א. ר. מ.: על דבר מחלת ר׳ יצחק אלחנן (עמ׳ 49)

 • רשימות וסקירות
 • א. רמבה: מאורע-השנה החשוב ביותר (עמ׳ 50–53)

 • ידיעות (עמ׳ 53–55)

 • מדור פרסומי

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ח, כרך ל״ה, חוב׳ ב׳ (190) (כסלו תשי״ז, נובמבר 1956) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ח, כרך ל״ה, חוב׳ ג׳ (191) (טבת-שבט תשי״ז, דצמבר 1956–ינואר 1957) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ח, כרך ל״ה, חוב׳ ד׳ (192) (אדר תשי״ז, פברואר-מארס 1957) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ח, כרך ל״ו, חוב׳ ה׳ (193) (ניסן-אייר תשי״ז, אפריל 1957) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ח, כרך ל״ו, חוב׳ ו׳ (194) (סיון תשי״ז, מאי-יוני 1957) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ח, כרך ל״ו, חוב׳ ז׳ (195) (תמוז-אב תשי״ז, יולי-אוגוסט 1957) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ח, כרך ל״ו, חוב׳ ח׳ (196) (אלול תשי״ז, ספטמבר 1957) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ט, כרך ל״ז, חוב׳ א׳ (197) (תשרי-חשון תשי״ח, אוקטובר 1957) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ט, כרך ל״ז, חוב׳ ב׳ (198) (כסלו תשי״ח, נובמבר-דצמבר 1957) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ט, כרך ל״ז, חוב׳ ג׳ (199) (טבת תשי״ח, ינואר 1958) 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ט, כרך ל״ז, חוב׳ ד׳ (200) (שבט-אדר תשי״ח, פברואר-מארס 1958) 

תוכן העניינים:


 

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ט, כרך ל״ח, חוב׳ ה׳ (201) (ניסן-אייר תשי״ח, אפריל-מאי 1958) 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ט, כרך ל״ח, חוב׳ ו׳ (202) (סיון-תמוז תשי״ח, יוני-יולי 1958) 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ט, כרך ל״ח, חוב׳ ז׳ (203) (אב-אלול תשי״ח, ספטמבר 1958) 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ׳, כרך ל״ט, חוב׳ א׳ (204) (תשרי-חשון תשי״ט, אוקטובר 1958) 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ׳, כרך ל״ט, חוב׳ ב׳ (205) (כסליו תשי״ט, נובמבר-דצמבר 1958) 

חוברת-קלוזנר

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ׳, כרך ל״ט, חוב׳ ג׳ (206) (טבת-שבט תשי״ט, ינואר 1959) 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ׳, כרך ל״ט, חוב׳ ד׳ (207) (אדר תשי״ט, פברואר-מארס 1959) 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ׳, כרך מ׳, חוב׳ ה׳ (208) (ניסן תשי״ט, אפריל 1959) 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ׳, כרך מ׳, חוב׳ ו׳ (209) (אייר-סיון תשי״ט, מאי-יוני 1959) 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ׳, כרך מ׳, חוב׳ ז׳ (210) (תמוז-אב תשי״ט, יולי 1959) 

לזכר רב צעיר – עשר שנים לפטירתו

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ׳, כרך מ׳, חוב׳ ח׳ (211) (אלול תשי״ט, ספטמבר 1959) 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״א, כרך מ״א, חוב׳ א׳ (212) (תשרי-חשון תש״ך, אוקטובר 1959) 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״א, כרך מ״א, חוב׳ ב׳ (213) (כסלו תש״ך, נובמבר-דצמבר 1959) 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״א, כרך מ״א, חוב׳ ג׳ (214) (טבת-שבט תש״ך, ינואר 1960) 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״א, כרך מ״א, חוב׳ ד׳ (215) (אדר תש״ך, פברואר-מארס 1960) 

חוברת ליסיצקי

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״א, כרך מ״ב, חוב׳ ה׳ (216) (ניסן-אייר תש״ך, אפריל 1960) 

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״א, כרך מ״ב, חוב׳ ו׳ (217) (סיון-תמוז תש״ך, מאי-יוני 1960) 

חוברת הרצל

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״א, כרך מ״ב, חוב׳ ז׳ (218) (אב-אלול תש״ך, ספטמבר 1960) 

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ב, כרך מ״ג, חוב׳ א׳ (219) (תשרי-חשון תשכ״א, אוקטובר 1960) 

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ב, כרך מ״ג, חוב׳ ב׳ (220) (כסלו תשכ״א, נובמבר-דצמבר 1960) 

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ב, כרך מ״ג, חוב׳ ג׳ (221) (טבת-שבט תשכ״א, ינואר 1961) 

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ב, כרך מ״ג, חוב׳ ד׳ (222) (אדר-ניסן תשכ״א, פברואר-מארס 1961) 

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ב, כרך מ״ד, חוב׳ ה׳ (223) (אייר תשכ״א, אפריל 1961) 

חוברת העצמאות הי״ג

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ב, כרך מ״ד, חוב׳ ו׳ (224) (סיון-תמוז תשכ״א, מאי-יוני 1961) 

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ב, כרך מ״ד, חוב׳ ז׳ (225) (אב-אלול תשכ״א, ספטמבר 1961) 

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ג, כרך מ״ה, חוב׳ א׳ (226) (תשרי-חשון תשכ״ב, אוקטובר 1961) 

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ג, כרך מ״ה, חוב׳ ב׳ (227) (כסלו-טבת תשכ״ב, נובמבר-דצמבר 1961) 

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ג, כרך מ״ה, חוב׳ ג׳ (228) (שבט-אדר תשכ״ב, ינואר-פברואר 1962) 

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ג, כרך מ״ה, חוב׳ ד׳ (229) (ניסן תשכ״ב, מארס 1962) 

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ג, כרך מ״ו, חוב׳ ה׳ (230) (אייר תשכ״ב, אפריל 1962) 

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ג, כרך מ״ו, חוב׳ ו׳ (231) (סיון-תמוז תשכ״ב, מאי-יוני 1962) 

חוברת המדינה ושנת הששים לקרן הקיימת לישראל

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ג, כרך מ״ו, חוב׳ ז׳ (232) (אב-אלול תשכ״ב, ספטמבר 1962) 

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ד, כרך מ״ז, חוב׳ א׳ (233) (תשרי תשכ״ג, אוקטובר 1962) 

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ד, כרך מ״ז, חוב׳ ב׳ (234) (חשון-כסלו תשכ״ג, נובמבר-דצמבר 1962) 

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ד, כרך מ״ז, חוב׳ ג׳ (235) (טבת-שבט תשכ״ג, ינואר-פברואר 1963) 

תוכן העניינים:
 

 • שער
 • שמעון פדרבוש: להגדרת המושג ״יהודי״ בהלכה (עמ׳ 129–136, 176)
 • רוברט פרוסט: בעצרי עם יערים בערב משלג <שיר. תרגם יהושע כוכב> (עמ׳ 137)

 • 90 שנה להולדת ח. נ. ביאליק
 • יוסף ליכטנבום: על ביאליק ועל מפרשיו (עמ׳ 138–141)
 • חיים אורלן: יעקב כהן וחיים נחמן ביאליק (עמ׳ 142–148)
 • אלמוני: הנחש <תחרות הסיפור העברי הקצר – סיפור ח׳> (עמ׳ 149–162, 169)
 • א. ר. מלאכי: מאה שנה ל״הצפירה״ <חלק שלישי> (עמ׳ 163–169)
 • יוסף נדבה: שעה קלה עם אבא גורדין (עמ׳ 170–175)
 • חיים רוגובין: האם קראו את מגילת אסתר בימי בית שני? (עמ׳ 177–179)
 • יצחק עברי: מחודש לחודש <ישראל בסבך המכופל> (עמ׳ 180–183)

 • הערכות ודברי-בקרת
 • ינץ רמגל: ״יהיה טוב״, באמת <על ספרה של רות בונדי יהיה טוב> (עמ׳ 184–185)
 • נ. צ. מיימון: מלון אנגלי-עברי <על מלון אנגלי-עברי מאת בן-עמי שרפשטיין ורפאל ספן> (עמ׳ 186–188)

 • סקירות ורשימות
 • ל. שפאל: 80 שנות הגירה לארצות הברית (עמ׳ 189–191)

 • ידיעות (עמ׳ 192–193)
 • מדור פרסומי

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ד, כרך מ״ז, חוב׳ ד׳ (236) (אדר-ניסן תשכ״ג, מארס 1963) 

תוכן העניינים:
 


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ד, כרך מ״ח, חוב׳ ה׳ (237) (אייר תשכ״ג, אפריל 1963) 

חוברת אבא הלל סילבר

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ד, כרך מ״ח, חוב׳ ו׳ (238) (סיון-תמוז תשכ״ג, מאי-יוני 1963) 

חוברת המדינה

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ד, כרך מ״ח, חוב׳ ז׳ (239) (אב-אלול תשכ״ג, ספטמבר 1964) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ה, כרך מ״ט, חוב׳ א׳ (240) (תשרי-חשון תשכ״ד, אוקטובר 1963) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ה, כרך מ״ט, חוב׳ ב׳ (241) (כסלו-טבת תשכ״ד, נובמבר-דצמבר 1963) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ה, כרך מ״ט, חוב׳ ג׳ (242) (שבט-אדר תשכ״ד, ינואר-פברואר 1964) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ה, כרך מ״ט, חוב׳ ד׳ (243) (ניסן תשכ״ד, מארס 1964) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ה, כרך נ׳, חוב׳ ה׳ (244) (אייר-סיון תשכ״ד, אפריל 1964) 

חוברת שניאור זלמן צייטלין – ליובל החמישים לעבודתו בשדה חכמת ישראל

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ה, כרך נ׳, חוב׳ ו׳ (245) (תמוז-אב תשכ״ד, מאי-יוני 1964) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ה, כרך נ׳, חוב׳ ז׳ (246) (אלול תשכ״ד, ספטמבר 1964) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ו, כרך נ״א, חוב׳ א׳ (247) (תשרי-חשון תשכ״ה, אוקטובר 1964) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ו, כרך נ״א, חוב׳ ב׳ (248) (כסלו-טבת תשכ״ה, נובמבר-דצמבר 1964) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ו, כרך נ״א, חוב׳ ג׳ (249) (אדר תשכ״ה, ינואר-פברואר 1965) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ו, כרך נ״א, חוב׳ ד׳ (250) (ניסן תשכ״ה, מארס 1965) 

תוכן העניינים:בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ו, כרך נ״ב, חוב׳ ה׳ (251) (אייר תשכ״ה, אפריל 1965) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ו, כרך נ״ב, חוב׳ ו׳ (252) (סיון-תמוז תשכ״ה, מאי-יוני 1965) 
ח ו ב ר ת   ה י ו ב ל

תוכן העניינים:
 • שער
 • ״בצרון״ – סיום והתחלה (עמ׳ 67)
 • נתן רוטנשטרייך: כנון יחסים דיפלומאטיים על רקע תודעת השואה (עמ׳ 68–73)
 • משה שמיר: ירושלים – אהבה קשה <סיפור> (עמ׳ 73–80)
 • יוסף יואל ריבלין: ישמעאל וישראל בראשית הישוב בירושלים <פרקים מתוך ספר> (עמ׳ 81–86)
 • שמחה בנימין הוניג: מנחם – אב-בית-דין הראשון של הלל (עמ׳ 87–96)
 • אהרן צייטלין: דפים מילקוט פאראפסיכולוגי (עמ׳ 97–101)
 • ש. הלקין: שירים <קטע • במחבק • שניים יחדיו> (עמ׳ 102–103)
 • גבריאל פרייל: שני שירים <נופה של שורה • שינה וכוס-בוקר> (עמ׳ 103)
 • ש. שלום: וינה 1964 <שיר> (עמ׳ 103)
 • דליה רביקוביץ: גורע וזורח <שיר> (עמ׳ 104)
 • יצחק זילברשלג: אין עבדים, אין מלכים <שיר> (עמ׳ 105)
 • יצחק פינקל: ציור ממטוס <שיר> (עמ׳ 105)
 • יצחק אבינרי: ביאליק כנענה לחומרות מדקדקים (עמ׳ 106–109)
 • ישראל אפרת: על הפילוסופיה העברית העתיקה (עמ׳ 110–111)
 • גרשון א. חורגין: מהגיונותיו של רב צעיר ז״ל (עמ׳ 112–119)
 • א. ר. מלאכי: ״אחד הפרושים״ כינוי של ר׳ חיים טשרנוביץ? (עמ׳ 120–127)
 • ב. צ. גולדברג: זכרונות על רב צעיר (עמ׳ 128–131, 145)
 • שמחה זאב זלצמן: בכבלי-ידידות : שרטוטי-חטף לדמותו של רב צעיר ז״ל (עמ׳ 132, 135)
 • שמואל מ. בלומנפילד: חיים טשרנוביץ המורה (עמ׳ 133–135)
 • שניאור זלמן אש: מאור לבבות : מאוצר פינקסי (עמ׳ 136–139)
 • י. מישאל [יצחק עברי]:  מחודש לחודש (עמ׳ 140–142)

 • הערכות ודברי-בקרת
 • ג. ח. [גרשון חורגין]: מארטין בובר ז״ל (עמ׳ 143–144)
 • א. ר. מ. לתולדות מארטין בובר (עמ׳ 145)
 • י. ר. [ינץ רמגל]: פסיפס ישראלי (עמ׳ 146–147)

 • תחרות ״בצרון״ לסיפור העברי הקצר (עמ׳ 148)
 • ידיעות (עמ׳ 149–150)
 • מדור פרסומי

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ו, כרך נ״ב, חוב׳ ז׳ (253) (אב-אלול תשכ״ה, ספטמבר 1965) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ז, כרך נ״ג, חוב׳ א׳ (254) (תשרי-חשון תשכ״ו, אוקטובר 1965) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ז, כרך נ״ג, חוב׳ ב׳ (255) (כסלו תשכ״ו, נובמבר-דצמבר 1965) 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ז, כרך נ״ג, חוב׳ ג׳ (256) (טבת-שבט תשכ״ו, ינואר-פברואר 1966) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ז, כרך נ״ג, חוב׳ ד׳ (257) (אדר-ניסן תשכ״ו, מארס 1966) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ז, כרך נ״ד, חוב׳ ה׳ (258) (אייר תשכ״ו, אפריל 1966) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ז, כרך נ״ד, חוב׳ ו׳ (259) (סיון-תמוז תשכ״ו, מאי-יוני 1966) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ז, כרך נ״ד, חוב׳ ז׳ (260) (אב-אלול תשכ״ו, ספטמבר 1966) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ח, כרך נ״ה, חוב׳ א׳ (261) (תשרי-חשון תשכ״ז, אוקטובר 1966) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ח, כרך נ״ה, חוב׳ ב׳ (262) (כסלו-טבת תשכ״ז, נובמבר-דצמבר 1966) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ח, כרך נ״ה, חוב׳ ג׳ (263) (שבט-אדר תשכ״ז, ינואר-פברואר 1967) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ח, כרך נ״ה, חוב׳ ד׳ (264) (ניסן תשכ״ז, מארס 1967) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ח, כרך נ״ו, חוב׳ ה׳ (265) (אייר תשכ״ז, אפריל 1967) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ח, כרך נ״ו, חוב׳ ו׳ (266) (סיון-תמוז תשכ״ז, מאי-יוני 1967) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ט, כרך נ״ז, חוב׳ א׳ (267) (תשרי תשכ״ח, אוקטובר 1967) 

תוכן העניינים:
 • אפרים שמואלי: הרהורים בלי אשליות <בעקבות מלחמת ששת הימים: א. התמורה המכרעת ושלוש הבעיות: שלום, גבולות ועלייה. ב. הסיכוי לשלום - רחוק. ג. אפשר לצפות להימנעות מהתנגשות דמים> (עמ׳ 5–12)
 • א. רמבה: מאין יעלו יהודים לישראל? (עמ׳ 13–22)
 • יהודה ליב וינברגר: ״תכונות כל חטא ומעל ישא״ <״עבודה״ לר׳ משה אבן עזרא> (עמ׳ 23–24, 55)
 • ח. ברנדוין: השוחט מסטמיר <סיפור> (עמ׳ 25–36, 43)
 • גרשון א. חורגין: ספריו של פרופ׳ צבי וולפסון (עמ׳ 37–43)
 • י. מישאל [יצחק עברי]: מחודש לחודש: עצרת חדשה <המאגר הטבעי. השוני העיקרי. הפליטים כקלף למיקוח. חילול קדשי היהודים. פחדי אלג׳יר. אשליות מזיקות> (עמ׳ 44–47, 51)
  ספרים וסופרים
 • יצחק עברי: על תופעות שמחוץ לדרך הטבע <על ספרו של אהרן צייטלין ״המציאות האחרת, הפאראפסיכולוגיה והתופעות הפאראפסיכיות״> (עמ׳ 48–50)
 • יצחק עברי: בין האתמול והמחר <על ספרו של חיים ברנדוויין Courtyards of Jerusalem> (עמ׳ 50–51)
 • י. מ. בידרמן: ד״ר א. י. כ״ץ - הפועל והמפעיל <להתמנותו של פרופ׳ א. י. כ״ץ לנשיאות של דרופסי קוליג׳ בפילדלפיה> (עמ׳ 52–53)
 • ז. שזר: חובתה של יהדות אמריקה <מדברי נשיא-המדינה בוועידת הע׳ של ציוני אמריקה בירושלים> (עמ׳ 54–55)
 • ידיעות (עמ׳ 55–56)


   

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ט, כרך נ״ז, חוב׳ ב׳ (268) (מרחשון-כסלו תשכ״ח, נובמבר-דצמבר 1967) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ט, כרך נ״ז, חוב׳ ג׳ (269) (טבת-שבט תשכ״ח, ינואר-פברואר 1968) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ט, כרך נ״ז, חוב׳ ד׳ (270) (אדר-ניסן תשכ״ח, מארס 1968) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ט, כרך נ״ח, חוב׳ ה׳ (271) (אייר תשכ״ח, אפריל 1968) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ט, כרך נ״ח, חוב׳ ו׳ (272) (סיון-תמוז תשכ״ח, מאי-יוני 1968) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ט, כרך נ״ח, חוב׳ ז׳ (273) (אב-אלול תשכ״ח, ספטמבר 1968) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל׳, כרך נ״ט, חוב׳ א׳ (274) (תשרי-חשון תשכ״ט, אוקטובר 1968) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל׳, כרך נ״ט, חוב׳ ב׳ (275) (כסלו-טבת תשכ״ט, נובמבר-דצמבר 1968)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל׳, כרך נ״ט, חוב׳ ג׳ (276) (שבט-אדר תשכ״ט, ינואר-פברואר 1969)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל׳, כרך נ״ט, חוב׳ ד׳ (277) (ניסן תשכ״ט, מארס 1969)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל׳, כרך ס׳, חוב׳ ה׳ (278) (אייר תשכ״ט, אפריל 1969)  
 

תוכן העניינים:
 • שער
 • מערכת ׳בצרון׳: לאורי צבי גרינברג – ברכה! <לקראת ביקורו בארצות-הברית> (עמ׳ 1–2)
 • אורי צבי גרינברג: מתוך ״שיר הפנים הקדוש״ (עמ׳ 2)
 • שניאור זלמן צייטלין: תפילה או קמיע של מין מתקופת הקראים <סקירה ראשונה> (עמ׳ 3–5)
 • אברהם גולומב: דרכי היהדות (עמ׳ 6–10)
 • מאיר מינקוביץ: קידושין, נישואין אזרחיים ונישואי תערובת (עמ׳ 11–14)
 • ח. א. קפלן: יומן גיטו ורשה (עמ׳ 15–17, 39)
 • אברהם ברוידס: לעיצוב פני הספר העברי (עמ׳ 18–20)
 • דוד רודבסקי: זמנו ומשנתו של מרדכי (מרטין) בובר (עמ׳ 20–25)
 • יצחק עברי: מחודש לחודש (עמ׳ 26–29, 42)

 • הערכות ודברי-בקרת
 • משה פרלא: על איציק מאנגר ז״ל (עמ׳ 30)
 • א. ר. מלאכי: ״העתונות העברית בארץ-ישראל״ לגליה ירדני ז״ל (עמ׳ 31–33)
 • פלטיאל בירנבוים: רבנו יוסף קארו והשפעתו לדורות (עמ׳ 34–38)
 • זאב סאליס: לדמותו של יוסף דוד בורנשטיין (עמ׳ 39)
 • א. ר. מלאכי: מפתח לאוצרות סוקולוב (עמ׳ 40)
 • משה גולדשטיין: סיפורה של קבוצת כנרת (עמ׳ 41–42)

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל׳, כרך ס׳, חוב׳ ו׳ (279) (סיון-תמוז  תשכ״ט, מאי-יוני 1969)  
 

תוכן העניינים:
 • שער

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל׳, כרך ס׳, חוב׳ ז׳ (280) (אב-אלול  תשכ״ט, ספטמבר 1969)  
 

תוכן העניינים:
 • שער

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״א, כרך ס״א, חוב׳ א׳ (281) (תשרי-חשון  תש״ל, אוקטובר  1969)  
 

תוכן העניינים:
 • שער

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״א, כרך ס״א, חוב׳ ה׳ (285) (אייר תש״ל, אפריל  1970)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ב, כרך ס״ב, חוב׳ ה׳ (291) (אייר תשל״א, אפריל 1971) 
 

תוכן העניינים:
 • ת. מילשטיין: מדיניות ברית-המועצות במזרח התיכון <נצחון ישראל במלחמת ששת הימים והשפעתו על העמים המדוכאים> (עמ׳ 223–225)
 • זלמן שזר: חסד נעורים <אגרת ברכה לידי נעורי ועתה זקן הפרופיסורים באוניברסיטת דרופסי ומחבר ״קורות בית שני״, ד״ר שניאור זלמן צייטלין יצ״ו> (עמ׳ 226–229)
 • א. ר. מלאכי: ביאליק ב״השקפה״ של בן-יהודה <פרק מעבודה ״ביאליק בארץ-ישראל״ - שמונים שנה ל״אל הצפור״> (עמ׳ 230–235)
 • מאיר מינקוביץ: מי הוא יהודי? (עמ׳ 236–248, 261)
 • אליעזר ד. פרידלנד: מעין הספד <שיר> (עמ׳ 249)
 • ראובן בן-יוסף: שחר <סיפור> (עמ׳ 250–253)
 • אהרן צייטלין: הערות לראיון (עמ׳ 254, 255)
 • משה אפרים זלדין: חיים ווייצמן ושמריהו לווין - נואם מנואם יאמץ ... <פרק מזכרונותי> (עמ׳ 255–257)
 • י. מישאל [יצחק עברי]: מחודש לחודש: משלוח נשק סובייטיים שאין להם סוף <האיום הוא לא רק על ישראל. מה חושב רוג׳רס. משפט ריגול ולקחו> (עמ׳ 258–261)
 • יעקב הרמגל: פסיפס-ישראלי : ״אם תפרוץ מחלוקת בין עולים לותיקים - גם הפאנטום לא יעזור״ (עמ׳ 262–263)
  הערכות ודברי-בקרת
 • ח. נעמן: המעצמות והמזרח התיכון <על ספרו של רם לרון> (עמ׳ 264–265)
 • מלקט: מתגאים ומתביישים בביאליק בבת אחת (עמ׳ 265)
  ציונים
 • צבי מתיסון: ״תרבות השטטיל״ (עמ׳ 266)
 • ח. ל. [חיים ליף]: הדים ובני הדים <משה דיין: נתן אלתרמן - מבטא רוח הלחימה הישראלית. אוסף ששון - אוצר כתבי-יד יהודיים היקר ביותר בעולם> (עמ׳ 267–268)
   
 • ידיעות (עמ׳ 268)
  מצורף המוסף ״טורים״, שנה ראשונה, גל׳ 2 (אייר תשל״א)


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ב, כרך ס״ב, חוב׳ ו׳ (292) (סיון-תמוז תשל״א, מאי-יוני 1971)  
 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ב, כרך ס״ב, חוב׳ ז׳ (293) (אב-אלול תשל״א, ספטמבר 1971) 
 

תוכן העניינים:
 • אפרים שמואלי: הרגשת בית ופניה של הציונות (עמ׳ 353–356) <המשך יבוא>
 • יהודה ליב וינברגר: סליחות ללילות אלול לר׳ יצחק אבן גיאת (עמ׳ 357–358) <סוף יבוא>
 • נח טמיר: אבנים דוממות ודובבות <סיפור> (עמ׳ 359–363)
 • רנה לי: תפלת המועדים לחטא <שיר> (עמ׳ 364)
  י. ח. ברנר - חמישים שנה למותו ותשעים שנה להולדתו
 • יצחק ברזילי: במלכות האמת, היאוש והתקווה (עמ׳ 365–371)
 • א. ר. מלאכי: ברנר והספרות העברית באמריקה (עמ׳ 372–377) <המשך יבוא>
 • אדיר כהן: למהותו של הגיבור הברנרי (עמ׳ 378–383)
 • ישראל גור: התיאטרון הישראלי בתנועה  (עמ׳ 384–387)
 • אריה יודפת: מאבקה של היהדות בברית-המועצות <סקירה היסטורית> (עמ׳ 383–391)
 • אביגדור פאניטש: בית הכנסת המחולל <ציור> (עמ׳ 392, 395)
 • יעקב הרמגל: פסיפס-ישראלי: ״המציאות הוכיחה כי הוויתורים המופרזים לא קרבו את השלום״ (עמ׳ 393–395)
  מחודש לחודש
 • י. מישאל [יצחק עברי]: הידידות הסובייטית-ערבית במבחן (עמ׳ 396–398, 407)
 • אריה בן-יוסף: מפעל חייו של פרופ׳ ש. ז. צייטלין <על ספרו של S. B. Hoenig על שניאור זלמן צייטלין: Solomon Zeitlin: Scholar Laureate - an annotated bibliography, 1915-1970> (עמ׳ 399–401)
 • יוחנן גרנך: שירת-חן <בשולי ספר-שיריו החדש של אברהם ברוידס, ״מבית״> (עמ׳ 402–403)
 • ידיעות (עמ׳ 404–407)
  מצורף המוסף ״טורים״, שנה ראשונה, גל׳ 4 (אלול תשל״א)


   


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ג, כרך ס״ג, חוב׳ א׳ (294) (תשרי-חשון תשל״ב, אוקטובר-נובמבר 1971)  
 

תוכן העניינים:בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ד, כרך ס״ד, חוב׳ א׳ (301) (תשרי-חשון  תשל״ג, אוקטובר 1972) 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ד, כרך ס״ד, חוב׳ ב׳ (302) (כסלו-טבת  תשל״ג, נובמבר-דצמבר  1972)  
 

תוכן העניינים:
 • שער
 • שמואל כץ: הדרך לשלום (עמ׳ 49–58)
 • שניאור זלמן צייטלין: מיהו יהודי? <חלק ב> (עמ׳ 59–65)
 • ראובן בן-יוסף: הסופר הותיק חוזר לגלותו <שיר> (עמ׳ 65)
 • אפרים שמואלי: על ההצלחה (עמ׳ 66–72)
 • בנימין רסלר: מראה אצל המזרקה <סיפור> (עמ׳ 73–75)
 • איתן ישראלי: במחוז הנכר : ציור מחיי מורה-שליח ישראלי בארה״ב (עמ׳ 76–79, 82)
 • דבורה וויסלבסקי: לדמותו של ד״ר צבי וויסלבסקי : ט״ו שנה לפטירתו (עמ׳ 80–82)
 • דניאל חיים מילר: גלגולי הטרור הערבי : מאל-פתח עד ״ספטמבר השחור״ (עמ׳ 83–85)
 • יצחק איזנברג: הכנות ראשונות לבחירת נשיא המדינה (עמ׳ 85–86)
 • י. מישאל [יצחק עברי]: מחודש לחודש: גילוי רשת הריגול ולקחיו (עמ׳ 87–90)

 • הערכות ודברי-בקרת
 • יוסף שה-לבן: העתונות היהודית הרוסית במאה התשע-עשרה <על ספרו של יהודה סלוצקי> (עמ׳ 91–92)

 • ידיעות (עמ׳ 92–94)

 • מדור פרסומי

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ד, כרך ס״ד, חוב׳ ב׳ (303) (שבט-אדר  תשל״ג, ינואר-פברואר  1973)  
 

תוכן העניינים:
 • שער

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ד, כרך ס״ד, חוב׳ ד׳ (304) (ניסן  תשל״ג, מארס  1973)  
 

תוכן העניינים:
 • שער

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ד, כרך ס״ד, חוב׳ ה׳ (305) (אייר-סיון   תשל״ג, אפריל-מאי  1973)  
 

תוכן העניינים:
 • שער

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ד, כרך ס״ד, חוב׳ ו׳ (306) (תמוז-אב   תשל״ג, יוני  1973)  
 

תוכן העניינים:
 • שער

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ד, כרך ס״ד, חוב׳ ז׳ (307) (אלול   תשל״ג, ספטמבר  1973)  
 

תוכן העניינים:
 • שער

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ה, כרך ס״ה, חוב׳ א׳ (308) (תשרי-חשון   תשל״ד, אוקטובר-נובמבר 1973)  
 

תוכן העניינים:
 • שער

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ו, כרך ס״ו, חוב׳ א׳ (314) (תשרי-חשון  תשל״ה, אוקטובר-נובמבר 1974) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ו, כרך ס״ו, חוב׳ ב׳ (315) (כסלו-טבת  תשל״ה, דצמבר 1974) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ו, כרך ס״ו, חוב׳ ג׳ (316) (שבט-אדר  תשל״ה, ינואר-פברואר 1975) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ו, כרך ס״ו, חוב׳ ד׳ (317) (ניסן-אייר  תשל״ה, אפריל-מאי 1975) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ו, כרך ס״ו, חוב׳ ה׳ (318) (סיון-תמוז  תשל״ה, יוני 1975) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ו, כרך ס״ו, חוב׳ ו׳ (319) (אב-אלול  תשל״ה, ספטמבר 1975) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ז, כרך ס״ז, חוב׳ 320 (תשרי-חשון  תשל״ו, אוקטובר-נובמבר 1975) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ז, כרך ס״ז, חוב׳ 321 (כסלו-טבת  תשל״ו, דצמבר 1975) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ז, כרך ס״ז, חוב׳ 322 (שבט-אדר  תשל״ו, ינואר-פברואר 1976) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ז, כרך ס״ז, חוב׳ 323 (ניסן-אייר  תשל״ו, אפריל-מאי 1976) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ז, כרך ס״ז, חוב׳ 324 (סיון-תמוז  תשל״ו, יוני 1976) 

תוכן העניינים:

בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ז, כרך ס״ז, חוב׳ 325 (אב-אלול  תשל״ו, ספטמבר 1976) 

תוכן העניינים:
בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ח, כרך ס״ח, חוב׳ 327 (כסלו-טבת תשל״ז, דצמבר 1976)  
 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ח, כרך ס״ח, חוב׳ 328 (שבט-אדר תשל״ז, ינואר-פברואר 1977)  
 

תוכן העניינים:


בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ח, כרך ס״ח, חוב׳ 329 (ניסן-אייר תשל״ז, אפריל-מאי 1977)  
 

תוכן העניינים:
 • שער
 • ירחמיאל ווירניק: אנטומיה של גבולות (עמ׳ 161–163)
 • יצחק ארג: מעשה המרכבה של הממשלה החדשה (עמ׳ 164–165, 193)
 • ש. שלום: קריאות ביניים <דברי פתיחה לוועידה ה-28 של אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל> (עמ׳ 166–167)
 • דן מירון: שירי זמן אחר : הרהורים על שירת פרייל המאוחרת <עם הופעת שירים משני הקצוות> (עמ׳ 168–181, 202)
 • רחל איתן: נאום בארובה <סיפור> (עמ׳ 182–188, 207)
 • גבריאל פרייל: מֵעֵבֶר לְשֵנָה וִיקִיצָה <שיר> (עמ׳ 189)
 • שרגא אבנרי: לא פרשן ליצירתו ולא נביא בעירו : זכר לפגישה אחת עם ש״י עגנון (עמ׳ 190–191)
 • מנשה הראל: מסע בני-ישראל בים-סוף ולהר סיני ביציאת מצרים (עמ׳ 191–193)
 • י. מישאל [יצחק עברי]: מחודש לחודש <נצחונו של מנחם בגין בבחירות בישראל • המתכוננים הערבים למיתקפה צבאית • הנשיא קארטר, אירופה המערבית, הנפט הערבי וישראל • אנוור סאדאת סולל דרך חדשה למדינות אפריקה> (עמ׳ 194–197)
 • רבקה פרידמן: החיים והספרות : עיון בפגישות ודברים עם סופרי הדור לאברהם ברוידס (עמ׳ 197–199)
 • פלטיאל בירנבוים: שני ספריו האחרונים של פרופ׳ ש״ה ברגמן <על תולדות הפילוסופיה החדשה (תשל״ג) ועל הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור עד בובר (תשל״ד)> (עמ׳ 199–201)
 • ישראל זמורה: הסופר והקורא <מסה זוטא> (עמ׳ 201–202)
 • י. ד. אברמסקי: גלויות אויר מישראל <א. ז. בן-ישי ע״ה • על הבחירות לכנסת> (עמ׳ 203–204)
 • ק. בכרך: על לשונו של דב סדן (עמ׳ 205)
 • אבשלום [חיים ליף]: בין ספרים חדשים (עמ׳ 206)
 • ידיעות (עמ׳ 207–208)

 • מדור פרסומי

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך א׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 1–2 (332–333) (ניסן תשל״ט, אפריל 1979)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך א׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 3–4 (334–335) (תשרי תש״ם, ספטמבר 1979)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך א׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 5–6 (336–337) (ניסן תש״ם, מארס-אפריל 1980)   
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ב׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 7–8 (338–339) (תשרי תשמ״א, ספטמבר-אוקטובר 1980) 
 

תוכן העניינים:
 • ח. ל. [חיים ליף]: פרקים ראשונים ... בתמהון לבב״ • ממשלת חזית לאומית • א. ר. מלאכי ז״ל> (עמ׳ 2–4)
 • ראובן בן-יוסף: הצעקה <שיר> (עמ׳ 5)
 • יהודה רצהבי: שני פיוטים לימים נוראים (עמ׳ 6–9)
 • יהודה ליב וינברגר: סליחה לפי תורת הסוד לעשי״ת במחזור רומניה (עמ׳ 10–13)
 • יעקב הרמגל: זרע לא אֻכָּל (עמ׳ 14–15)
 • רבקה פרידמן: מקומו ומשמעותו של הפארודי באמנות הסיפור של יצחק שנהר <ליובל החמישים ליצירתו הסיפורית, תר״ץ-תש״ם>  (עמ׳ 16–24)
 • רבקה רוכל-שנברג: אלה תולדות בית שנהר (פרקי זכרונות) (עמ׳ 25–33)
 • יוסי גמזו: ספירה לאחור <שיר>  (עמ׳ 34)
 • זבולון רביד: בעיות הגירה ואנטישמיות ב״היום״ – העתון העברי היומי הראשון באמריקה (עמ׳ 35–46)
 • מאיר לובצקי: מקבילות במקרא ובספרות האוגריתית (עמ׳ 47–52)
 • עודד סברדליק: רגעים <שיר> (עמ׳ 52)
 • יהושע א. גלבוע: בערוגות כזב ומשטמה: פרסומים סובייטים נגד ישראל, ציונות ויהדות (עמ׳ 53–66) <המשך יבוא>
 • רנה לי: ברכבת התחתית <שיר> (עמ׳ 67)
 • נח ה. רוזנבלום: משה מנדלסון-פראנקפורטר מאחרוני המשכילים בגרמניה (עמ׳ 68–82)
 • שרה ריגר: מרבת-עמון לירושלים : מעין יומן ירדני (עמ׳ 83–87)
 • ברוך מרין: הנזירה <רשימה> (עמ׳ 87–88)
 • ישראל גור: נשיא בישראל <מכתב מירושלים - על בחירת יצחק נבון כנשיא המדינה> (עמ׳ 88–90)
 • יוחנן גרנך: גישה חדשה לתולדות תרבות ישראל <על ספרו של אפרים שמואלי ״שבע תרבויות ישראל״> (עמ׳ 91–95)
 • טוביה פרשל: פגישות בקטלוניה: א. צאצא האנוסים – חוקר קהילה יהודית בספרד (עמ׳ 95–99)
 • יהודה שמיר: בעולם הספר: יונתן נתניהו: אמונה ופעולה <על ״מכתבי יוני״, בעריכת בנימין ועדו נתניהו> (עמ׳ 100–102)
 • אריה וינמן: על ״עם ארבעה משוררים״ ללב חקק (עמ׳ 102–103)
 • מ. פלאי: בסימן קריאה:
  א. מחקר היסטורי בסיפרות-הילדים העברית <על ״ספרות הילדים העברית – ההתחלה״ לאוריאל אופק> (עמ׳ 103–105)
  ב. ילקוט מאמריו של יהודה פילטש (עמ׳ 105–106)
 • רחל וכסלר:  המפעל לזכר הלל בבלי (עמ׳ 106)
 • בין ספרים חדשים:
 • אבשלום [חיים ליף]: מסלול: ספר היובל לישראל כהן (עמ׳ 107)
 • אבשלום [חיים ליף]:  אוצר יהדות: ״קולות חכמה״ <על Voices of Wisdom : Jewish ideals and ethics for everyday living, by Francine Klagsbrun> (עמ׳ 107)
 • אבשלום [חיים ליף]אריה ליפשיץ: הוויתה של תקופה (עמ׳ 108)
 • אבשלום [חיים ליף]משה שטארקמאן: כתבים נבחרים (עמ׳ 108)
 • ידיעות (עמ׳ 109–110)
 • Selected abstracts ( עמ׳ 111–113)

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ג׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 11–12 (342–343) (תשרי תשמ״ב, אוקטובר 1981)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ד׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 13–14 (344–345) (ניסן תשמ״ב, אפריל 1982)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ד׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 15 (346) (תמוז תשמ״ב, יולי 1982)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ה׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 17–18 (348–349) (ניסן תשמ״ג, אפריל 1983)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ו׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 21–22 (351–352) (ניסן תשמ״ד, אפריל 1984)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ו׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 23 (354) (אלול תשמ״ד, ספטמבר 1984)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ו׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 24–25 (354–355) (אדר תשמ״ה, מארס 1985)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ז׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 26 (356) (אייר-תמוז תשמ״ה, יוני 1985)  
 

תוכן העניינים:בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ז׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 27–28 (357–358) (תשרי-טבת תשמ״ו, דצמבר 1985)   
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ח׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 29–30 (359–360) (שבט-ניסן תשמ״ו, אפריל 1986)   
 

תוכן העניינים:


בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ח׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 31–32 (361–362) (קיץ-סתיו תשמ״ו-ז, תשרי תשמ״ז,  אוקטובר 1986)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ח׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 32–33 (362–363) [צ״ל 33–34 (363–364)] (חורף-אביב, ניסן תשמ״ז, אפריל 1987)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ט׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 35–36 (365–366) (קיץ-סתיו  תשמ״ז-ח, קיץ-סתיו 1987) 
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ט׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 37–38 (367–368) (חורף-סתיו  תשמ״ח, 1988) 
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך ט׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 39–40 (369–370) (קיץ-סתיו  תשמ״ח-ט, קיץ-סתיו 1988) 
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך י׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 43–44 (373–374) (קיץ-סתיו תשמ״ט-תש״ן, כסלו תשמ״ט, דצמבר 1989)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך י׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 45–48 (375–378) (ניסן תש״ן–ניסן תשנ״א, אפריל 1990–אפריל 1991)  
 

תוכן העניינים:

בצרון : רבעון לספרות, הגות ומחקר. כרך י״א (סידרה חדשה), חוב׳ 49–51 (379–381) (תשרי-סיון תשנ״ב, ספטמבר 1991–יוני 1992)  
 

תוכן העניינים:

עודכן לאחרונה: 17 באפריל 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף