דורות - שבועון לספרות ולעניני חברה

Dorot


דורות : שבועון לספרות ולעניני חברה, שנה ראשונה גיליונות א - יד/טו / יוצא לאור על ידי אגודת הסופרים העברים בישראל -- המערכת: יצחק למדן, עורך ראשי, יוחנן טברסקי, שמעון כשר, מזכיר.
    תל אביב : הוצאת נ. טברסקי, כ"ח באלול תש"ט, 22 בספטמבר 1949 - ט"ז בטבת תש"י, 5 בינואר 1950.
 

גיליון א גיליון ב   גיליון ג  גיליון ד  גיליון ה גיליון ו גיליון ז
גיליון ח  גיליון ט  גיליון י גיליון יא גיליון יב/יג גיליון יד/טו  

דורות,  גל' א (כ"ח באלול תש"ט, 22 בספטמבר 1949)
 

תוכן העניינים:

דורות,  גל' ב (ו' בתשרי תש"י, 29 בספטמבר 1949)
 

תוכן העניינים:
  פרשיות השעה:
 • א. שלי: "ובכן תן כבוד ..." <הרהורים בעשרת-ימי-תשובה תש"י> (עמ' 3)
 • ש.: לאיום "התכנית המעשית" על ירושלים (עמ' 3)
 • גן: לייצוגנו באונסקו (עמ' 3, 5)

 • יוסף ויץ: בעקבות המדינה (עמ' 4)
 • צבי וויסלבסקי: יוסף קלוזנר בן השבעים וחמש (עמ' 5, 6) <סוף>


 • עם כינוס כתביו של ש. בן-ציון
 • ש. י. פנואלי: ש. בן-ציון ברשותו ושלא ברשותו (עמ' 6־7)
 • י. הר-אבן: עם קריאה בכתבי ש. בן-ציון (עמ' 7)


 • יוחנן טברסקי: מצביא הגליל  <סיפור> (עמ' 8־9)
 • ש. שלום: "לדברך יחלתי" ... <שיר> (עמ' 9)
 • ישראל כהן: מסביב לנקודה (עמ' 9־10)
 • ח. י. ע.: תפקידו של הסופר העברי (עמ' 10, 15)
 • פניה ברגשטיין: שיר היגון (עמ' 10)
 • אריה לרנר: האמנות הפלסטית בישראל על סף שנת תש"י (עמ' 11־12)
 • אדם סתם: הצעה למערכת "דורות" (עמ' 11־13)

  מספר לספר:
 • אריה ליפשיץ: "קסמי יבשת" מאת נתן ביסטריצקי (עמ' 13)
 • נתן גורן: "חגים בחולות", סיפורים מאת שלמה ניצן (עמ' 13־14)
 • י. עין: "כרמלית", שירים מאת שמעון כשר (עמ' 14)
 • ש. י. פנואלי: "פרחי אש", שירים מאת חיים גורי (עמ' 14)
 • י. עין: גליון-המדינה של "הדואר" (עמ' 14־15)
 • ע-י: יומן מארץ הנגב (עמ' 15)

  אמנים ואמנות
 • ג-י: הערה קלה לשאלה חמורה (עמ' 15)
 • עמ"ר: חומר וצורה בתיאטרון (עמ' 15־16)

  מכלי אל כלי
 • "חומר למחשבה" (עמ' 16)

  רדיו
 • מ. מאזין: קול הסופר (עמ' 16)
 • עמ"ר: "העסק כבר דופק" (עמ' 16)
  קולנוע
 • י. צופה: על הסרט האכספרימנטאלי (עמ' 16־17)
   
 • משה בן-מנחם: בשבילי הכפר (עמ' 16)
 • י.ט. [יוחנן טברסקי]: מעבר לים (עמ' 17)
   
 • מה מכינה המו"לות בישראל לשנת תש"י? (עמ' 17)
 • קול הקורא <מכתבים אל המערכת> (עמ' 18)
 • מפה ומשם (עמ' 18־19)
 • ספרים חדשים נתקבלו במערכת (עמ' 19)

דורות,  גל' ג (י"ג בתשרי תש"י, 6 באוקטובר 1949) )
 

תוכן העניינים:
  פרשיות השעה:
 • גן: עם נאומו של אבא אבן בעצרת או"ם (עמ' 3)
 • יבי"א: הקול שנחבא (עמ' 3)
 • ש.: פצצת האטום בידי ססס"ר (עמ' 3, 16)

  על שאול טשרניחובסקי - שש שנים לפטירתו
 • ש. י. פנואלי: הנשר והרוח (עמ' 4־5)
 • משה בן-מנחם: התנ"ך בשירת טשרניחובסקי : פתיחה למסה (עמ' 5־6)
 • יוסף ויץ: בעקבות המדינה (עמ' 6־7)
 • יוסף חנני: במעון שכולים <סיפור> (עמ' 8־9)
 • איגנאציו סילונה: על חירותו של הסופר <מתוך נאום-הפתיחה בקונגרס פא"ן הבינלאומי בויניציה, ספטמבר 1949. תרגם - אבינועם> (עמ' 9)
 • אשר ברש: בין אלף לתיו (רשימות קצרות) - א. על המסים - ב. שלוליות וזרם (עמ' 10)
 • ק. מעיין: יחסנו לגרמניה ולגרמנים (עמ' 10־11)
 • ברוך כצנלסון: אהבת זקנים <שיר> (עמ' 11)
 • מאיר מוהר: רשימות - הבריחה הגדולה - שמואל-אבא הורודצקי (עמ' 12)
 • י. רבקאי: נצחונם של המורה והסופר העברי (עמ' 12)
 • אדם סתם: על הכל <שיחות> (עמ' 12־14)
 • שיחה עם ראובן אבינועם על קונגרס פא"ן <רשם ג. ב.> (עמ' 13)
 • פ. דייקן: צנע חברתי (עמ' 14, 15)
 • ק. א. ברתיני: ליל שבת בניר-עם <שיר> (עמ' 14)

  מספר לספר
 • א. שאנן: "המגדל הלבן" מאת מתי מגד (עמ' 15)
 • ע. עין: "תחמושת קלה", פזמורים מאת חיים חפר (עמ' 15)

  אמנים ואמנות
 • בתיה קרופניק: "ריגולטו", אופרה מאת ג. ורדי, המנצח - מ. גולינקין, ההצגה - אדיס דה-פיליפ, עברית - מ. פריידמן (עמ' 16)

  קולנוע:
 • אבי"ו: תריס בפני הפורענות (עמ' 16)
 • אספקלראי: הסרט והספר <על "הטירה המסתורית"> (עמ' 16)
   
 • מכלי אל כלי: "מה קורא הנוער?" (עמ' 17)

  לשון וסגנון
 • עדו: מפנקסו של עורך - א. "שעה" לא-מוצלחת (עמ' 17)
   
 • הצהרת מרכז פא"ן העברי בקונגרס פא"ן הכ"א הבין-לאומי ונציה, ספטמבר 1949 <נקראה ע"י ראובן אבינועם (גרוסמן)> (עמ' 17)
 • מעבר לים <סקירות וליקוטים מהספרות העתית העולמית> (עמ' 18)
 • מה מכינה המו"לות בישראל לשנת תש"י (עמ' 18־19)
 • מפה ומשם (עמ' 19)

דורות,  גל' ד (כ' בתשרי תש"י, 13 באוקטובר 1949)
 

תוכן העניינים:
  פרשיות השעה:
 • ב. נח: על חגינו (עמ' 3)
 • גן: התורחב הקואליציה? (עמ' 3)
 • נון: "רבני מחאה" חדשים (עמ' 3)

  ציונים לזכרו של מ. סיקו
 • י.ט. [יוחנן טברסקי]: בביתו של סיקו (עמ' 4)
 • צ. קתרוס: סיפורי מ. סיקו (עמ' 4)
 • מ. אונגרפלד: על מ. סיקו (עמ' 4, 10)
   
 • אמוץ מורג: נשמות <סיפור> (עמ' 5־6)

  רשימות וציונים
 • ש. י. פנואלי: משורר שנכנס להוראה <לבואו של שמעון הלקין> (עמ' 6)
 • א. אפרי: על יהושע בר-יוסף <עם קבלו את פרס אוסישקין לשנת תש"י> (עמ' 7)
 • ח. י. ע.: עורכים סמויים ותקלה גלויה (עמ' 7)
   
 • פינחס לנדר: ילדי על אבן מדרכה <שיר> (עמ' 7)
 • אדם סתם: על הכל <שיחות>  (עמ' 7־9)

  מספר לספר
 • נתן גורן: "עצי שטים עומדים" מאת יהושע בר-יוסף (עמ' 8)
 • ק. א. ברתיני: "פרקי ביאליק" מאת נתן גורן (גרינבלאט) (עמ' 8־9)
 • ש.: "חגים וזמנים", מחזורי קריאה למועדי ישראל, בעריכת מאיר אילי (עמ' 9)
   
 • יצחק עגן: מבעד חלון-נפשי <שיר> (עמ' 9)
 • יעקב קופיליביץ [ישורון קשת]: מכיתות (עמ' 10)
 • אברהם ברוידס: עוד כתב הלוחות ילהב <שיר> (עמ' 10)
 • א. שנאם: חסדים (עמ' 11)
 • דין וחשבון על "פרס אוסישקין" לשנת תש"י <על הפרס שהוענק למשה סמילנסקי וליהושע בר-יוסף> (עמ' 11)

  אמנים ואמנות
 • אשר נהור: התיאטרון העברי והמחזה העברי המקורי (עמ' 12)
 • שלמה הופמן: התזמורת הפילהרמונית הישראלית (עמ' 12)
 • שלמה הופמן: האופירה הישראלית (עמ' 12־13)
 • צ. מ.: "בגיוס מלא", מאת יוסף שטרן (עמ' 13)
 • י. צופה: אברהם מנייביץ <עם התערוכה שלו במוזיאון ת"א> (עמ' 13)
   
 • מה מכינה המו"לות בישראל לשנת תש"י (עמ' 13)

  מכלי אל כלי
 • ד. בת-הלוי: "בסוד המות" (עמ' 14)
 • סופרים, הזהרו בכתיבתכם! (עמ' 14)
   
 • י.ט. [יוחנן טברסקי]: מעבר לים (עמ' 14)
 • י. ה. עובד: קול הקורא - לשון בלא ספרות (עמ' 14)
 • מפה ומשם (עמ' 15־16)

דורות,  גל' ה (כ"ז בתשרי תש"י, 20 באוקטובר 1949)
 

תוכן העניינים:

דורות,  גל' ו (ד' בחשון תש"י, 27 באוקטובר 1949)
 

תוכן העניינים:

דורות,  גל' ז (י"א בחשון תש"י, 3 בנובמבר 1949)
 

תוכן העניינים:
  פרשיות השעה
 • אשר ברש: לז. שניאור - ברוך הבא! (עמ' 3)
 • גן: על הזוועה בעירק (עמ' 3)
 • --ס.: ארבע שנים לארגון האומות המאוחדות (עמ' 3)


 • א. שאנן: מכבשונה של שירת ז. שניאור (עמ' 4)
 • א. שטיינמן: פסוקים וטעמים (עמ' 4־5, 6)
 • ב. י. מיכלי: בני הארץ (עמ' 6) <שאר הפרקים יבואו>
 • משה בן-מנחם: "רובינזון" <מהמחזור "בשבילי הכפר"> (עמ' 7־8)
 • יעקב כהן: ממרום טיסה <שיר> (עמ' 7)
 • בנימין גוטסמן: פרוגרס מהו? (עמ' 8־9)
 • אשר ברש: בין אלף לתיו (רשימות קצרות) - ד. חיסול גולות. ה. עוד עשר שנים ... ו. הנאה והנאה (עמ' 10)
 • יהודה בורלא: הערה - על צרות-עין בביקורת <על ביקורתו של אברהם שאנן את ספרו של יוסף אריכא "פסק דין" ב'דבר'> (עמ' 10)
 • יחיאל מר: חזיון <שיר> (עמ' 10)
 • אדם סתם: על הכל <שיחות> (עמ' 10־12)

  מספר לספר
 • מ. גיורא: "פסק דין", סיפורים מאת יוסף אריכא (עמ' 11)
 • אריה ליפשיץ: "קמה", ספר-השנה של הקרן הקיימת לישראל (עמ' 11־12)

  אמנים ואמנות
 • אשר נהור: "אהבת נעורים" ב"הבימה"; "חדר להשכיר" בתיאטרון :לי-לה-לו"; תיאטרון עממי (עמ' 12)
 • בתיה קרופניק: שני זמרים - סידור בילארסקי ; ארנסט גאראי (עמ' 12־13)
 • משה גורלי: מנגינות לחגים (עמ' 13)

  קולנוע
 • צופה: "כוכבת" הקולנוע על עצמה (עמ' 13)

  לשון וסגנון
 • עדו: מפנקסו של עורך: ב. "על מנת" (עמ' 13)
 • א. אברונין: פליטות קולמוס של ביאליק (עמ' 13־14)
   
 • י.ט. [יוחנן טברסקי]: מעבר לים <סקירות וליקוטים מהספרות העתית העולמית> (עמ' 14־15)

  מכלי אל כלי
 • ע-י: זה לעומת זה (עמ' 15)
 • מ. בנימין: מכתב למערכת <בענין "אגודת אחים"> (עמ' 15)
   
 • מפה ומשם (עמ' 15־16, 2)

דורות,  גל' ח (י"ח בחשון תש"י, 10 בנובמבר 1949)
 

תוכן העניינים:
  פרשיות השעה
 • נתן גורן: חיים וייצמן בן השבעים וחמש (עמ' 3)
 • גן: על השידור העברי ב"בי. בי. סי" (עמ' 3)
 • ב. ק.: לקראת הבחירות לעיריות (עמ' 3, 4)
   
 • ברוך קורצוייל: דמות המלך שאול בשירת טשרניחובסקי (עמ' 4, 5) <סוף יבוא>
 • ב. י. מיכלי: בני הארץ (עמ' 5) <שאר הפרקים יבואו>
 • יוחנן טברסקי: אחד מגוש-חלב <סיפור היסטורי> (עמ' 6־7)
 • פנחס פלאי: קול ומראה (עמ' 7־8)
 • יהושע רבינוב: בלילות של אלול <שיר> (עמ' 7)
 • קלוד אלסן: סופרים נגד הספרות <תרגם - ש.> (עמ' 8־9)
 • ג. ק.: הרהורים בליל נוטר-דאם <הביא לדפוס - אברהם שרון> (עמ' 8־9)

  רשימות וציונים
 • אברהם רגלסון: "בכל דרכיך"... <מתוך נאום במסיבת אגודת הסופרים וקלוב פא"ן בתל-אביב> (עמ' 9־10)
 • א. שלי: ברורים וערעורים <א. במה מתחילה הספרות שלנו? -- ב. סטיפאן ספנדר על סופרים יהודים הכותבים אנגלית> (עמ' 10)
 • ברוך קרופניק [קרוא]: המסולתים המסתולליים (עמ' 10־11)
 • מ. ז. ולפובסקי: על הכביש בעיר כבושה ... <שיר> (עמ' 10)
 • מ. ע.: כנפיים לעם (עמ' 11)
 • שיחה עם ז. שניאור <נרשם על-ידי אברהם ברוידס> (עמ' 11)
 • פרץ נוף: חיי <שיר> (עמ' 11)
 • ש. י. פנואלי: ז. שניאור ב"לוחות גנוזים" (עמ' 12)

  מספר לספר
 • נתן גורן: "אדמה ושמי-שמים" מאת ש. שלום (עמ' 12־13)
 • מ. גיל: "ספר ההתנדבות", פרשת ההתנדבות הצבאית של יהודי א"י במלחמת-העולם השניה (עמ' 13)
 • נ. קצבורג: "תולדות הפוסקים" מאת חיים טשרנוביץ (רב צעיר) (עמ' 13־14)

  אמנים ואמנות
 • אשר נהור: "הצל" ב"תיאטרון הקאמרי" (עמ' 14)
 • א. אשמן: "אהבת נעורים" ו"מיכל בת שאול" (עמ' 14)
 • שלמה הופמן: ריכארד ו... שטראוס (עמ' 14)
 • שלמה הופמן: "דוד", הסימפוניה השניה למאהלר-קלקשטיין (עמ' 14־15)
 • ג. ק. גר: הערות בעניני תיאטרון (עמ' 15)

  קולנוע
 • י. צופה: רחמנות שנאתי (עמ' 15)
   
 • י.ט. [יוחנן טברסקי]: מעבר לים <סקירות וליקוטים מהספרות העתית העולמית> (עמ' 16)

  קול הקורא
 • רות קליינצלר: על הפולמוסנות בספרות (עמ' 16)
   
 • מפה ומשם (עמ' 16, 2)

דורות,  גל' ט (כ"ה בחשון תש"י, 17 בנובמבר 1949)
 

תוכן העניינים:
  פרשיות השעה
 • ב. ק.: מאכס נורדוי - מאה שנה להולדתו (עמ' 3)
 • ג.: עם פתיחת מושב-הכנסת השני (עמ' 3)
 • גן: על הכינוס הציוני (עמ' 3, 4)
   
 • א. שטיינמן: פסוקים וטעמים (עמ' 4־5)
 • אברהם רוזן: ילדים ברחוב <שיר> (עמ' 4)
 • ברוך קורצוייל: דמות המלך שאול בשירת טשרניחובסקי <סוף> (עמ' 5־6)
 • ב. י. מיכלי: בני הארץ (עמ' 6־7, 10) <שאר הפרקים יבואו>
 • יהושע בר-יוסף: גיטל מספרת <סיפור> (עמ' 7־8)
 • אביגדור המאירי: שאנדור פטיפי <מאה שנה למותו> (עמ' 9)
 • שאנדור פטיפי: למשוררי המאה התשע-עשרה <שיר. תרגם אביגדור המאירי> (עמ' 9)
 • א. שליט: על ספר "מלחמות היהודים" (עמ' 10)

  רשימות וציונים
 • אשר ברש: בין אלף לתיו (רשימות קצרות) - ז. כינוס מחייה וכינוס ממית. ח. אכילת בשר - אידיאל (עמ' 11)
 • י.ט. [יוחנן טברסקי]: מאכס נורדוי <מאה שנה להולדתו> (עמ' 11)
 • נ. טמיר: "טול קיסם" -- "טול קורה" (עמ' 11)
 • דבורה גינצבורג-הורקנס: שני שירים <תרגם שמעון גינצבורג> (עמ' 11)

  מספר לספר
 • מרדכי עובדיהו: "בצל אנשים טובים", מחרוזת סיפורים מאת אשר ברש (עמ' 12־13)
 • יוחנן טברסקי:  "ליאונרדו דא וינצ'י, חייו ויצירתו", מאת א. ל. וולינסקי, תרגם י. סערוני (עמ' 13־14)
 • י. ד. אברמסקי:  "היכל רש"י", מלון רש"י, מאת י. אבינרי (עמ' 14)
   
 • ק. מעיין: עוד על היחס לגרמנים ולגרמניה (עמ' 12־13)
 • י.ט. [יוחנן טברסקי]:  מעבר לים <סקירות וליקוטים מהספרות העתית העולמית> (עמ' 14)

  לשון וסגנון
 • עדו: מפנקסו של עורך - ג. אילולי-אילולא-אלמלי-אלמלא (עמ' 14)
 • מ. בשטף הלשון העתונאית (עמ' 14)
   
 • מפה ומשם (עמ' 15־16)

דורות,  גל' י (ג' בכסלו תש"י, 24 בנובמבר 1949)
 

תוכן העניינים:
  פרשיות השעה
 • י. מ.: שבות תימן (עמ' 3)
 • מ. ג.: שבות תימן (עמ' 3)
 • נ-ן: לחיסול האוטונומיה היהודית בפולין (עמ' 3)
 • גן: ייסכר פי דוברי שקר! (עמ' 3)
   
 • ישראל כהן: מדינת ישראל והספרות העברית (עמ' 4־5)
 • ב. י. מיכלי: בני הארץ (עמ' 5־6, 8) <סוף יבוא>
 • שלמה סקולסקי: עם אלה סודי <שיר> (עמ' 6)
 • א. ז. אשכולי: ימים ראשונים <משיחות פולין> (עמ' 7־8)
 • מרדכי עובדיהו: שתי מיניאטורות (עמ' 8)
 • דב חומסקי: גטו ורשה <שיר> (עמ' 8)
 • מאכס נורדוי: גוייה <תרגם מצרפתית - יוחנן טברסקי> (עמ' 9)
 • בן-ציון כץ: השגות והצעות (עמ' 9־10)

  רשימות וציונים
 • נתן גורן: אהרן-זאב אשכולי <במלאת שנה לפטירתו> (עמ' 10)
 • ר' בנימין: מבוא לספר <מבוא לספר "מזבורוב ועד כנרת"> (עמ' 10־11)
 • דוד מראני: גיתה וספרות העולם (עמ' 11)

  מספר לספר
 • אברהם שאנן: "הדרך ליריחו", ספורים מאת יגאל מוסינזון (עמ' 12)
 • מ. גיל: "אנשי סגולה", מאת יצחק לופבן (עמ' 12־13)
   
 • נח פניאל (פלנטובסקי): עיפתי מדמים קודחים ... <שיר> (עמ' 12)
 • ע. מרגליות: האב <מפנקס הפגישות> (עמ' 13)

  אמנים ואמנות
 • שלמה הופמן: על הפסנתר <עם חידוש פעולתו של הפסנתרן הישראלי יוהלי ווגמן> (עמ' 13־14)
 • בתיה קרופניק: הרהורים על נגינתו של פרנצסקטי (עמ' 14)

  רדיו
 • פ. ל.: הפחדה מזיקה (עמ' 14)
 • אב"יי: "לאן ללכת הערב?" (עמ' 14)

  מכלי אל כלי
 • (ע-י): "משהו מקורי מאד, כמעט לא יהודי ..." <על מאיר וילקנסקי> (עמ' 14)
 • (פ. ע.): מתורתו של ה"דף לספרות" (עמ' 14)
   
 • י.ט. [יוחנן טברסקי]:  מעבר לים <סקירות וליקוטים מהספרות העתית העולמית> (עמ' 15)
 • זלמן שזר: מכתבו של שר החינוך והתרבות למסיבת אגודת-הסופרים לבואו של ז. שניאור (עמ' 15)
   
 • מפה ומשם (עמ' 15־16)

דורות,  גל' י"א (י' בכסלו תש"י, 1 בדצמבר 1949)
 

תוכן העניינים:
  פרשיות השעה
 • ב. ק.: המליון הראשון (עמ' 3)
 • נ. גורן: למאת הרבבות הראשונה (עמ' 3)
 • י. מ.: ל-29 בנובמבר (עמ' 3)
 • ב. ק.: לקראת הרכבת המועצה העליונה לתרבות (עמ' 3)
 • פל: ברית השתיקה (עמ' 3, 9)
   
 • ש. י. פנואלי: ירושלים (עמ' 4)
 • א. שטיינמן: פסוקים וטעמים (עמ' 4־5)
 • מרדכי טמקין: אנא ידעתי ... <שיר> (עמ' 5)
 • ב. י. מיכלי: בני הארץ (עמ' 5־6) <סוף>
 • אנדה פינקרפלד-עמיר: נערה שכולה <שיר> (עמ' 6)
 • ר. קובאני: קיר הזכוכית <סיפור> (עמ' 7־8)
 • ז'אן ראסין: עתליה <טרגדיה תנכית. קטע מהמערכה הראשונה, מעמד ב. מצרפתית - אליהו מיטוס> (עמ' 9)
 • אליהו מיטוס: ז'אן ראסין (עמ' 9)
 • לאה בת-חורין: מזל <סיפור> (עמ' 10)


 • רשימות וציונים
 • נתן גורן: ארי אבן-זהב <במלאת לו חמשים שנה> (עמ' 10־11)
 • אבי-אשר: ציונים (לאזכרת השנה) א. משה קליינמאן • ב. מ. א. ז'ק (עמ' 11)
   
 • ראובן אבינועם (גרוסמן): פנים אל פנים <שיר. עם פסל משה למיכלאנג'לו> (עמ' 11)
 • אביגדור המאירי: מסקנות (עמ' 11)


 • מספר לספר
 • יוחנן טברסקי: "נשים", סיפורים מאת יהודה בורלא (עמ' 12)
 • ב. ק.: "במאבק", מבחר מאמרים ונאומים מאת שמריהו לוין (עמ' 12)
 • אורי כרמי: "שבע רשויות", שירים מאת אמיר גלבוע (עמ' 12־13)
 • אב. נ. פולק: "המשטר הקרקעי בארץ-ישראל", מאת ד"ר א. גרנות (עמ' 13)


 • אמנים ואמנות
 • אשר נהור: "יום מנוחה", קומדיה בשלש מערכות מאת וולנטין קטאייב
 •   (עמ' 14)

  קולנוע
 • י.ט.: הסרט הכולל (עמ' 14)


 • מכלי אל כלי
 • (מ. ע. ר.): בזוהר מזהירים ... (עמ' 14)
 • (ע-י): מעט התפכחות (עמ' 14)
   
 • י. ט. [יוחנן טברסקי]: מעבר לים <סקירות וליקוטים מהספרות העתית העולמית> (עמ' 14)
 • מפה ומשם (עמ' 15־16)

דורות,  גל' י"ב-י"ג (כ"ד בכסלו תש"י, 15 בדצמבר 1949)
 

תוכן העניינים:

דורות,  גל' י"ד-ט"ו (ט"ז  בטבת תש"י, 5 בינואר 1950)
 

תוכן העניינים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף