ספרות ומעמד : לקראת היסטוריוגרפיה פוליטית של הספרות העברית החדשה / עורכים אמיר בנבג'י, חנן חבר. -- ירושלים : מכון ון-ליר בירושלים : הוצאת הקיבוץ המאוחד,  תשע"ד 2014.
395 עמ'.
        Literature and Class : Towards a Political Historiography of Modern Hebrew Literature / editos: Hannan Hever, Amir Banbaji

הספר  ספרות ומעמד : לקראת היסטוריוגרפיה פוליטית של הספרות העברית החדשה  מציע הבנה היסטורית חדשה של מכלול ההתערבויות הפוליטיות והתרבותיות שנעשו בשמה של הספרות העברית מסוף המאה התשע-עשרה ועד ימינו. הוא מערער על התפיסה המקובלת, הקושרת את הפוליטיות והביקורתיות של ספרות העברית החדשה עם מושגים שמקורם במחשבת הנאורות וההשכלה. תחת זאת, הוא מראה כי כוח ההתנגדות הפוליטי שלה נעוץ בעוצמתם המפצלת של ההכרה המעמדית, של קונפליקטים אתניים, ושל פערים מגדריים ודתיים.  
מאז עלייתו של "הצופה לבית ישראל" בכתביו של המשכיל יצחק ארטר בתחילת המאה התשע-עשרה ועד "השירה המגויסת" של דוד אבידן בסוף המאה העשרים, העוקץ הפוליטי של הספרות העברית נתפס כעוקץ השואב את כוחו ואת סמכותו מן התבונה. כדברי אבידן, המשורר המגויס עושה בשיריו מעשה "אמנותי פוליטי, קוסמי" שהוא תמיד "אקט אוניברסלי". גם מבקרי הספרות העברית וחוקריה נטו לחשוב שההתערבות הספרותית בחיים נשענת על התבונה – על היחיד הביקורתי או על תובנות הנגזרות מן החוויה האסתטית. המאמרים המכונסים בספר מבקשים לכונן היסטוריוגרפיה אחרת. הם מראים כי הפוליטיות של הספרות העברית יכולה להיות מתוארת במונחים שאינם תלויים עוד בנורמות או בערכים מופשטים כמו האדם, האמת או האומה. הספרות העברית, שזה מכבר איבדה את מעמדה כגורם מלכד, אינה עוד ספרות של הרמוניה ואחדות, ואינה מתיימרת להציע תיקון חברתי או רוחני בשם אידיאל תרבותי משותף. באמצעות פריסת קשת רחבה של פיצולים, התערבויות והתנגדויות, מאמרי הספר מסייעים בהגדרה מחודשת של מושג הפוליטיות הספרותית, ומציעים תיאור חדש של הנתיבים הפוליטיים שבהם פסעה הספרות העברית במאה העשרים.

תוכן העניינים:

 • פתח דבר (עמ' 7־11)
 • אמיר בנבג'י, חנן חבר: מבוא - היסטוריה ספרותית וביקורת הספרות (עמ' 12־101)
 • דרור משעני: "כל ישראל קבצן הוא" - חוץ מהסוחרים, בעלי הבתים וכיוצא באלה : הערות לשחזור הדיבור המעמדי ב ספר הקבצנים  <למנדלי מוכר ספרים> (עמ' 102־116)
 • שי גינזבורג: מעמד וחרדת ההיסטוריה : על הרטוריקה המעמדית במשנתם של דוד בן-גוריון ומאיר יערי  (עמ' 117־145)
 • דולי בן-חביב: הנשים התימניות בתקופת היישוב בראי הספרות העברית (עמ' 146־166)
 • חנן חבר: תיאולוגיה ומעמד ב מלך בשר ודם למשה שמיר (עמ' 167־203)
 • אמיר בנבג'י: "מפנה של שבועות מעטים שינה את פני עולמנו כולו" : דוד כנעני והריאליזם הסוציאליסטי (עמ' 204־231)
 • חנה סוקר-שווגר:  "איזוהי הטרגדיה ואיזוהי הפארסה?" : ספרות, לאומיות ומעמד ב האופסימיסט לאמיל חביבי  (עמ' 232־271)
 • יובל עברי: מעברה בלב העיר: הפוליטי שהוחמץ - קריאה ב תל אביב מזרח לשמעון בלס (עמ' 272־295)
 • יהודה שנהבמדינה מפקירה, אחריות של תאגיד והאופציה הפוסט-חילונית : קריאה ב שליחותו של הממונה על משאבי אנוש לא"ב יהושע (עמ' 296־319)
 • יעל שנקרלבנות את ההווה כאוטופיה : על מעמד ואתניות בספרות הדתית-לאומית  (עמ' 320־348)
 • נסים ליאון: פרולטריון האמונה : המזרחים כמשל בספר  כעפעפי שחר לחיים סבתו  (עמ' 349־374)
   
 • מפתח השמות והעניינים <הכינה - רחל יורמן> (עמ' 375־395)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף