הוֹ! - כתב עת לספרות

 

Ho! - Literary magazine


הוֹ! : כתב-עת לספרות
    תל אביב : אחוזת בית, טבת תשס״ה-  ינואר 2005-

גיליון 1 (תשס״ה 2005) גיליון 2 (תשס״ה 2005) גיליון 3 (תשס״ו 2006) גיליון 4 (תשס״ו 2006) גיליון 5 (תשס״ז 2007) גיליון 6  (תשס״ח 2007)
גיליון 7 (תשס״ט 2009) גיליון 8 (תשע״ב 2012) גיליון 9 (תשע״ג 2013) גיליון 10 (תשע״ד 2014) גיליון 11 (תשע״ה 2015) גיליון 12 (תשע״ה 2015)
גיליון 13 (תשע״ו 2016) גיליון 14 (תשע״ז 2016/17) גיליון 15 (אוגוסט 2017) גיליון 16 (תשע״ח 2018) גיליון 17 (טבת תשע״ט,דצמבר 2018) גיליון 18 (סיון תשע״ט)
גיליון 19 (כסלו-טבת תש״ף
חורף 2019–2020)
גיליון 20 (אלול תש״ף) גיליון 21 (סיון תשפ״א
אביב-קיץ 2021)
גיליון 22 (שבט תשפ״ב
חורף 2021–2022)
גיליון 23 (סיון תשפ״ב
קיץ 2022)
גיליון 24

הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 1 (ינואר 2005, טבת תשס״ה)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – רונן סוניס, משה סקאל ; עורך גרפי – אדם רבינוביץ. – תל-אביב : אחוזת בית, הוצאה לאור - מו״לית – שרי גוטמן, 2004 © 326 עמודים.
 

תוכן העניינים:

הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 2 (יוני 2005, סיון תשס״ה)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – רונן סוניס, משה סקאל ; עיצוב העטיפה – אדם רבינוביץ. – תל-אביב : אחוזת בית, הוצאה לאור - מו״לית – שרי גוטמן, 2005 © 229 עמודים.
 

תוכן העניינים:

הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 3 (פברואר 2006, שבט תשס״ו)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – רונן סוניס, משה סקאל ; עיצוב העטיפה – אדם רבינוביץ. – תל-אביב : אחוזת בית, הוצאה לאור - מו״לית – שרי גוטמן, 2006 © 276 עמודים.
 

תוכן העניינים:

הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 4 (ספטמבר 2006, אלול תשס״ו)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – סיון בסקין, רונן סוניס, משה סקאל ; עיצוב העטיפה, סדר ועימוד – דור כהן. – תל-אביב : אחוזת בית, הוצאה לאור - מו״לית – שרי גוטמן, 2006 © 235 עמודים.
 

תוכן העניינים:

הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 5 (פברואר 2007, שבט תשס״ז)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – סיון בסקין, משה סקאל ; עיצוב העטיפה, סדר ועימוד – דור כהן. – תל-אביב : אחוזת בית, הוצאה לאור - מו״לית – שרי גוטמן, 2007 © 253 עמודים.
 

תוכן העניינים:

הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 6 (נובמבר 2007, כסלו תשס״ח)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – סיון בסקין, משה סקאל ; עיצוב העטיפה, סדר ועימוד – דור כהן. – תל-אביב : אחוזת בית, הוצאה לאור - מו״לית – שרי גוטמן, 2007 © 240 עמודים.
 

תוכן העניינים:

הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 7 (ינואר 2009, טבת תשס״ט)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – סיון בסקין, משה סקאל ; עיצוב העטיפה, סְדר ועימוד – דור כהן. – תל-אביב : אחוזת בית, הוצאה לאור - מו״לית – שרי גוטמן, 2009 © 256 עמודים.

תוכן העניינים:

הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 8 (מאי 2012, אייר תשע״ב)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – סיון בסקין, משה סקאל ; עיצוב העטיפה, סְדר ועימוד – דור כהן. – תל-אביב : אחוזת בית, הוצאה לאור - מו״לית – שרי גוטמן : משכל – הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2012 © 175 עמודים.
 

תוכן העניינים:

הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 9 (אפריל 2013, ניסן תשע״ג)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – סיון בסקין, משה סקאל ; עיצוב העטיפה, סְדר ועימוד – דור כהן. – תל-אביב : אחוזת בית, הוצאה לאור - מו״לית – שרי גוטמן : משכל – הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2013 © 208 עמודים.
 

תוכן העניינים:

הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 10 (מאי 2014, אייר תשע״ד)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – סיון בסקין, משה סקאל ; עיצוב העטיפה, סְדר ועימוד – דור כהן. – תל-אביב : אחוזת בית, הוצאה לאור - מו״לית – שרי גוטמן : משכל – הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2014 © 295 עמודים.
 

תוכן העניינים:

הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 11 (יוני 2015, תמוז תשע״ה)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – סיון בסקין, משה סקאל ; עיצוב העטיפה, סְדר ועימוד – דור כהן. – תל-אביב : עמותת הוֹ! – עמותה לספרות עברית, 2015 © 220 עמודים.

גיליון מיוחד: מחזות

תוכן העניינים:

הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 12 (דצמבר 2015, טבת תשע״ו)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – סיון בסקין, משה סקאל ; עיצוב העטיפה, סְדר ועימוד – דור כהן. – תל-אביב : עמותת הוֹ! – עמותה לספרות עברית : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2015 © 195 עמודים.
גיליון מיוחד: שירה

תוכן העניינים:

הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 13 (יוני 2016, סיון תשע״ו)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – סיון בסקין, משה סקאל ; עיצוב העטיפה, סְדר ועימוד – א. אורן הפקות דפוס. – תל-אביב : עמותת הוֹ! – עמותה לספרות עברית : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2016 © 254 עמודים.
אסוּפּה משירת העולם 1#

תוכן העניינים:

הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 14 (חורף 2016־2017, טבת תשע״ז)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – סיון בסקין, משה סקאל ; עיצוב העטיפה, סְדר ועימוד – א. אורן הפקות דפוס. – תל-אביב : עמותת הוֹ! – עמותה לספרות עברית : הוצאת הקיבוץ המאוחד, דצמבר 2016 © 216 עמודים.

תוכן העניינים:


הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 15 (אוגוסט 2017, תשע״ז)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – סיון בסקין, משה סקאל ; עיצוב העטיפה, סְדר ועימוד – א. אורן הפקות דפוס. – תל-אביב : עמותת הוֹ! – עמותה לספרות עברית : הוצאת הקיבוץ המאוחד, אוגוסט 2017 © 351 עמודים.

תוכן העניינים:


הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 16 (מארס 2018, אדר תשע״ח)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – סיון בסקין, משה סקאל ; סְידור, עימוד והדפסה – א. אורן הפקות דפוס. – תל-אביב : עמותת הוֹ! – עמותה לספרות עברית : הוצאת הקיבוץ המאוחד, מארס 2018 © 466 עמודים.

תוכן העניינים:


הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 17 ( טבת תשע״ט, דצמבר 2018)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – סיון בסקין, משה סקאל ; סְידור, עימוד והדפסה – א. אורן הפקות דפוס. – תל-אביב : עמותת הוֹ! – עמותה לספרות עברית : הוצאת הקיבוץ המאוחד, דצמבר 2018 © 384 עמודים.

תוכן העניינים:


הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 18 ( סיון תשע״ט, יוני 2019)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – סיון בסקין, משה סקאל ; סְידור, עימוד והדפסה – א. אורן הפקות דפוס. – תל-אביב : עמותת הוֹ! – עמותה לספרות עברית : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע״ט 2019 © 308 עמודים.

תוכן העניינים:

 • שער  (עמ׳ 1–2)
 • תוכן העניינים (עמ׳ 3–6)
 • סיון בסקין: על ״הו!״ 18 (עמ׳ 7–10)

 • יוון ורומא
 • הומרוס: מתוך האיליאדה: אגממנון ותרסיטס  <א. תרסיטס מתקומם נגד אגממנון • ב. אודיסאוס נוזף בתרסיטס • ג. תגובת הצבא; אודיסאוס מעודד את רוחם • ד. הנבואה על הדרור וגוזליה> <מיוונית עתיקה – אברהם ארואטי>  (עמ׳ 13–19)
 • מרטיאליס: רק תחשוב על השירים שיכולתי להוליד! : 16 עיבודים מחורזים <עכשיו אני מרוצה • צדיק • משתה פרטי • שיחה עם הזין • שיר קדמשנתי • בשבחי הביקורת • למה להשוות? • זה לא משחק • אין ארוחות חינם • שירה קלסית • לגנוב השיר • בכל זאת • פסיבי אגרסיבי • למי לרדת • על התפרצות הווזוב • מכתמים> <עיבד וחרז – רונן סוניס>  (עמ׳ 20–24)
 • סטרטונוס מסרדיס: איך יכולים לנחש שהנער הבשיל עד רקב כבר? : חמש אפיגרמות  <מיוונית עתיקה – אסף רוט> (עמ׳ 25–28)

 • מן הקוראן
 • מן הקוראן: פסוקי ההסכמה <מערבית – אלמוג בהר> (עמ׳ 31–36)

 • שירה סינית קלסית
 • לזרוח באור יקרות בתוך  גִביִעי הזהֹוב : שישה שירים מתקופת שושלת טאנג <מסינית – חן היינבך> (עמ׳ 39–42)
 • וואנג וויי: רגע של צבע ירוק כברקת : תשעה שירים <במתחם המגנוליה • סוכה על גדת האגם • ביתן ביער החזרן • רכס חווא-דזה • פרידה לשלום • פרידה מיואן-אר שנשלח לאן-שי • תשובה לסגן-המושל ג׳אנג • פרידה לשלום • הגעת מכפר הולדתי> <מסינית – עינת מרבך-בר> (עמ׳ 43–46)

 • אנגליה, המאות ה-16–19
 • המלכה אליזבת הראשונה: אני כפויה לשנוא אבל אוהבת : שני שירים <בצל צרי עתיד • על לכתו של מר> <מאנגלית – צור ארליך> (עמ׳ 49–51)
 • ג׳ון דאן: יצאתי לתור אחריך, אלי : ארבע סונטות-קודש <נפש שחורה שלי • אל רהב, המוות • מדוע הברואים ... • מיום שזו שאהבתי ...> <תרגם –  שמעון זנדבנק> (עמ׳ 52–53)
 • ג׳ון מילטון: גן העדן האבוד : שני פרקים <ספר ד׳ 1–113 • ספר ט׳ 856–959> <מאנגלית – מיכל זכריה>   (עמ׳ 54–59)
 • ויליאם בלייק: אביב ימיכם מתבזבז במשחק : ארבעה שירי תום ושישה שירי ניסיון <ארבעה שירי תום: הקדמה • מנקה ארובות • הבן הקטן האובד • שיר הצחוק. •• שישה שירי ניסיון: הקדמה • הזבוב • הילדה הקטנה אובדת • שיר האומנת • השושנה החולה • לונדון> <מאנגלית – לארי וייסמן> (עמ׳ 60–64)
 • ויליאם וורדסוורת׳: הילד אב הוא לאדם : שישה שירים <מתוך ״שירי לוסי״: תנומה נפשי חתמה • היא דרה בין שבילים שכוחים • רבות טיילתי בין זרים • זה ערב יפהפה • נכתב על פני גשר ווסטמינסטר, 3.9.1802 • לבי ניתר בי עת אראה> <מאנגלית – ליאור שטרנברג> (עמ׳ 65–68)
 • כריסטינה רוזטי: לבי כמו ציפור מצייצת בשיר : ארבעה שירים <תזכור • מנוחה • המראה של ונוס • יום הולדת> <מאנגלית – עופרה עופר אורן> (עמ׳  69–71)
 • ג׳רארד מנלי הופקינס: ראה את ברנשי האש יושבים שם באוויר : שמונה שירים <יופי מנומר • הגדולה של האל • הבז • אביב • עצי הצפצפה בבינזי • ליל כוכבים • אינורסנייד • העת שעת דמדומים>  <מאנגלית – עופרה עופר אורן> (עמ׳  72–78)

 • המאות ה-18–19: גרמניה, צרפת, איטליה, גיאורגיה, הודו
 • יוהן וולפגנג פון גתה: אבי, אבי, הוא נוגע בי כבר! : חמישה תרגומים לארבעה שירים <שיר לילה לנודד (1) • שיר לילה לנודד (2) • שר היער • גרטכן ליד הכישור> <מגרמנית – ניצה בן-ארי> (עמ׳ 81–83)
 • ויקטור הוגו: זה חודש התשוקות, האם תתני לי יד? : ארבעה שירים <מחר, כשהזריחה תלבין את שמי הכפר ... • מפני שאת שפתי ... • רגליה יחפות, פרוע שערה ... • הייתה הנקבה שבצור ...>  <מצרפתית – יואל טייב> (עמ׳ 84–86)
 • אוגו פוסקולו: קבורתנו שאין לה דומע ולא מקונן : ארבעה שירים <לזקינתוס • במותו של האח ג׳ובאני • [מה תשהה? ...] • אל הערב > <מאיטלקית – אסף בנרף> (עמ׳ 87–89)
 • אקקי צרתלי: אנשים שם כמו פלדה הם : שני שירים <סוליקו (נשמתי) • לבן פשאבי> <מגיאורגית – רחל טורפוסמן> (עמ׳ 90–91)
 • רבינדרנת טאגור: נוגע בשולי אברת שירי : שלושה שירים מתוך הגינטג׳אלי <מאנגלית (הודו) – יורם חורש> (עמ׳ 92–94)

 • מודרניזם: רוסיה, גרמניה, איטליה, קולומביה, קטלוניה, פולין, צ׳כיה
 • קונסטנטין בלמונט: אני ענן, אני אנחת הרוח : חמישה שירים <אור הסהר • עיניים • שתי נשמות • החרוז הנכסף> <מרוסית – אלה סוד> (עמ׳ 97–99)
 • שטפן גיאורגה: ״לחייו ומותו של מקסימין״ ושירים נוספים <מגרמנית – ירדן בן-צור ועמרי משורר הרים> (עמ׳ 100–106)
 • פורפיריו ברבה-חאקוב: שכנה בו ידיעת דברים נוגים : חמישה שירים <שיר החיים העמוקים • עתיד • ידיעה • יהירות • המראה> <מספרדית (קולומביה) – יחזקאל רחמים>  (עמ׳ 107–111)
 • גיאורג טראקל: מצחו המנותץ של הלילה : שמונה שירים <אל הנער אליס • שקיעה • נים • בלילה • מיזוג • יגיעה • צוענים • דמדומי קיץ> <מגרמנית – אסף בנרף ועמרי משורר הרים> (עמ׳ 112–115)
 • ג׳וזפה אונגרטי: חלקיק כנוע של היקום : תשעה שירים ממלחמת העולם הראשונה <ליל שימורים • הערב • סן מרטינו דה קרסו • היה היה פעם • הנהרות • חיכוך • ריחוק • נווד • שלו> <מאיטלקית – שיר קהילה> (עמ׳ 116–121)
 • בוריס פסטרנק: אין-אונות כחולה בסבך נימים : חמישה משירי ד״ר ז׳יוואגו <המלט • שלג רד • מרץ • ליל חורף • פגישת אוהבים> <מרוסית – ריטה קוגן> (עמ׳ 122–125)
 • ארסני טרקובסקי: לא לעצור במילה, לא לנגב במפית ... : חמישה שירים <חיכיתי לך מהבוקר אתמול • עת הקיץ תמה • [בילדותי חליתי] • אאורידיקה • תש כוחי להביט ולראות> <מרוסית – סיון בסקין> (עמ׳ 126–128)
 • גבריאל פראטר: כל כך הרבה שמש בקרסוליים <חיים ממושכים • שתי חברות • בשעות הבוקר • חיים חשאיים • חדר סתיו • אם אוכל • ערפל> <מקטלאנית – איתי רון> (עמ׳ 129–132)
 • מירוסלב הולוב: הסינור רעד כמכסה תהום : שני שירים <הערה בקיצור  נמרץ על הרג קרפיונים • היא מתה בערב> <מצ׳כית – דוד וינפלד> (עמ׳ 133–134)
 • זבגנייב הרברט: סבכים שאין להם התרה : שני שירים <על תרגום שירה • סבך שאין לו התרה> <מפולנית – דוד וינפלד> (עמ׳ 135–136)
 • ברברה קוהלר: העולם היה הגולה היפה ביותר : ארבעה שירים <השקפת עולם עם כובשים • אינגבורג בכמן מתה ברומא • אני כותבת • מלון Vörös Csillag> <מגרמנית – גילעד שירם> (עמ׳ 137–140)

 • אני שומעת את אמריקה שרה
 • לורין נידקר: מה שלומך, הבל? : שלושה שירים <שממה • [בליל מבעית להתעורר] • חיי בקרבת מים> <מאנגלית – נדבי נוקד> (עמ׳ 143–144)
 • אליזבת בישופ: מוטב לנו קרחון ולא ספינה : שמונה שירים <נדודי שינה • שיר ארוחת הבוקר • אמנות אחת • ביקורים בסנט אליזבת • זה נפלא להתעורר ביחד • ויכוח • השמפו • הקרחון הדמיוני> <מאנגלית – אורית נוימאיר פוטשניק> (עמ׳ 145–151)
 • אורית נוימאיר פוטשניק: ילדתי אותך כדי למצוא אותי : על מלאכת התרגום של ״ההשתקפות הכפולה״ לאן סקסטון (עמ׳ 152–154)
 • אן סקסטון: ההשתקפות הכפולה <שירים. מאנגלית – אורית נוימאיר פוטשניק> (עמ׳ 155–158)
 • אדריאן ריץ׳: הבל פיו הקר הראשון של השחר : שבעה שירים <שיר • אילו זמנים  הם אלה • הערות אחרונות • הפנומנולוגיה של הכעס • אות של התנגדות • הרבה אחרי סטיבנס • תרגומים> <מאנגלית – רעות בן-יעקב> (עמ׳ 159–167)
 • סילביה פלאת: להיות פעורה עד כדי כך : שלוש נשים <מאנגלית – אנה הרמן> (עמ׳ 168–181)
 • סילביה פלאת:     חמישה שירים <אישה חשוכת ילדים • עדינות • אישה כותבת • שלושה שירי אהבה • ג׳יגולו> <מאנגלית – עידית נבו> (עמ׳ 182–184)
 • דיאן די פרימה: השפה מקדימה אותי : ארבעה שירים <בלשנות • לאשת לוט אין • הייקו מלחמה: לבנון • קריאת שירה>  <מאנגלית – ריקי טראום> (עמ׳ 185–187)
 • קרוליין פורשה: מלאך ההיסטוריה <מאנגלית – לאה קליבנוף-רון> (עמ׳ 188–200)

 • גָּלוּיוֹת, מיעוטים, יהדויות
 • קלוד מקיי: נוצץ לו ברודווי ברבים, ובודד לבי, לבי : שלושה שירים <אם נגזר עלינו למות • הבית הלבן • בברודוויי> <מאנגלית – שחר-מריו מרדכי> (עמ׳ 203–205)
 • צ׳רלס רזניקוף: אוטוביוגרפיה: ניו-יורק <מאנגלית – סיון בסקין> (עמ׳ 206–215)
 • איציק מאנגער: במכורתי יושב ינשוף על ערבות : סונטות לאחי נאָטע (נתי) <לאחי • שומר הלילה • אפיטף> <מיידיש – דותן ברום> (עמ׳ 216–217)
 • רוזה אוסלנדר: אני חיה בארץ אִמוֹתַי: המילה : שישה שירים <בוקובינהI • עודך כאן • אור אם • בבית הנשימה • פרוט • לזכר פאול צלאן> <מגרמנית – דותן ברום> (עמ׳ 218–221)
 • לנגסטון יוז:  הכושי מדבר על נהרות : חמישה שירים <שיר לנערה שחורה • הכושי מדבר על נהרות • חצוי • חלומות • דמוקרטיה> <מאנגלית – איריס אליה כהן> (עמ׳ 222–223)
 • נסים יחזקאל: מקומי, נחשל, הנו אי-כאן : שלושה שירים <שיר מיעוט • ליל העקרב • רקע, כלאחר יד • אפילוג> <מאנגלית (הודו) – גלעד יעקובסון> (עמ׳ 224–228)
 • ג׳ק ספייסר: מתנו להפליא : שלושה שירים <ברקלי בזמן המגיפה • סטוץ • ״כל שוטה יכול להכנס לאוקינוס ...״> <מאנגלית – יאיר שמואל סנדר> (עמ׳ 229–230)
 • מחמוד דרוויש: הִנה הארץ שבידַי, היא מעשה ידַי : שני שירי דיאלוג  <חייל חולם על חבצלות לבנות (1967) • תסריט מוכן (2007)> <בתרגום נביל טנוס> (עמ׳ 231–234)
 • מחמוד דרוויש: שמונה מרובעים (״רֻבּאעיאת״) <בתרגום מתן רודיס> (עמ׳ 235–236)
 • אירנה קלפפיש: כמה מילים  משפת האם : עטלעכע ווערטער אויף מאמע-לשון <מתרגם – אורן ירמיה> (עמ׳ 237–246)
 •  פיטר קול: מה שטמיר, טמיר יישאר : חמישה שירים <עוד לסנטוב • שיר שבירת הכלים • דוקיום – פיוט אבדות וכמעט מציאות • סונט המקובל המסויג • על חזירים ותולעים> <מאנגלית – שי פורסטנברג>  (עמ׳ 247–251)
 • נורה נדג׳ריאן: לא ידעת שהאי כה מפוצל : שלושה שירים <גלות • אצבעות • קירניה> <מאנגלית (קפריסין) – מיתר הלל קורמן> (עמ׳ 252–254)

 • זמן הווה: גרמניה, ליטא, פולין
 • מריון פושמן: משהו פנה כאן כנגד עצמו : שלושה שירים <שדרת התפוחים • נוף מלאכותי 1 • מחלת החלל> <מגרמנית – אמיר אשל ; ערך – גדעון טיקוצקי> (עמ׳ 257–259)
 • כריסטיאן לנארט: ההיעלמות הפתאומית, המקיפה של הפשר : שלושה שירים <דיה אדומה, מילבוס מילבוס • Nativitas • הסמבוק> <מגרמנית – אמיר אשל ; ערך – גדעון טיקוצקי> (עמ׳ 260–262)
 • יאן וגנר: ארץ שמתכפתרת : חמישה שירים <בלוז באוגוסט • מדוזה • תנור יפני בצפון • אוהיו • מסבאות בעיירה נידחת> <מגרמנית – אהוד אלכסנדר אבנר> (עמ׳ 263–266)
 • גיידרה קזלאוסקאיטה: שם לא גרות נשמות, אבל שומעים אותן : ארבעה שירים <שיחה עם הגאון מווילנה • חדר הנשמות • ללא כותרת • ללא כותרת> <מליטאית – סיון בסקין> (עמ׳ 267–272)
 • יאצק דנל: פרח שהאביקו עטלפים : שלושה שירים <סימטריה • ערים רחוקות • החלום • אפשרויות>  <מפולנית – חנה הרציג> (עמ׳ 273–276)
 • אניה קמפמן: חולשת הלב  של האור : שלושה שירים <מריבור • אנו נשארים עוד • מינסק> <מגרמנית – אמיר אשל ; ערך – גדעון טיקוצקי> (עמ׳ 277–279)
 • לינה בויבידביצ׳וטה: התאספו נא כולכן – צולעות, חסרות שיניים : שלושה שירים <דיכאון וגבר • לסבתא • שד> <מליטאית – סיון בסקין> (עמ׳  280–282)

 • מן הגנזך – לאה גולדברג: תרגומים גנוזים
 • לאה גולדברג: מבחר תרגומים גנוזים <ערך – גדעון טיקוצקי> (עמ׳ 285–298)
 •     שירה סינית קדומה
 •         לי-טי-פה: הבודד בסתיו (עמ׳ 285)
 •         ליו-צ׳י: משורר מהרהר (עמ׳ 286)
 •     שירה רוסית
 •         אלכסנדר בלוק: רוסיה (עמ׳ 287)
 •         אלכסנדר בלוק: מתוך ״מולדת״ (עמ׳ 288)
 •         אלכסנדר בלוק: מתוך ״שלוש איגרות״, שיר ב׳ (עמ׳ 288)
 •         אלכסנדר בלוק: שרה עלמה בתפילת המקהלת <שני נוסחים> (עמ׳ 289)
 •     שירה גרמנית
 •         היינריך היינה: אפולון האל (עמ׳ 290–291)
 •         היינריך היינה: מאריה אנטואנטה (עמ׳ 292–293)
 •     שירה איטלקית
 •         דנטה אליגירי: מתוך ׳חיים חדשים׳, פרק xiii <שני נוסחים> (עמ׳ 294)
 •         דנטה אליגרי: מתוך ׳חיים חדשים׳, פרק xxii (עמ׳ 295)
 •         דנטה אליגרי: מץוך ׳חיים חדשים׳, פרק xxvi  (עמ׳ 296)
 •     שירה אנגלית
 •         ויליאם בלייק: לאביב (עמ׳ 297)
 •         ד״ה לורנס: תוך יגון וחרפה (עמ׳ 297)
 • הערות בשולי התרגומים (עמ׳ 298)

 • משתתפי הו! 18 (עמ׳ 299–308)

הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 19 (כסלו-טבת תש״ף, דצמבר 2019–ינואר 2020)  / עורכי הגיליון - דורי מנור, סיון בסקין ;  סְידור, עימוד והדפסה – א. אורן הפקות דפוס. – תל-אביב : עמותת הוֹ! – עמותה לספרות עברית : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש״ף 2019 © 192 עמודים.

תוכן העניינים:


הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 20 (אלול תש״ף, ספטמבר 2020)  / עורך - דורי מנור ; מערכת – סיון בסקין, משה סקאל ; סְידור, עימוד והדפסה – א. אורן הפקות דפוס. – תל-אביב : עמותת הוֹ! – עמותה לספרות עברית : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש״ף 2020 ©

תוכן העניינים:


הוֹ! כתב עת לספרות,  גל׳ 21 (סיון תשפ״א, אביב-קיץ 2021)  / עורכי הגיליון - דורי מנור, סיון בסקין ; סְידור, עימוד והדפסה – א. אורן הפקות דפוס. – תל-אביב : עמותת הוֹ! – עמותה לספרות עברית : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשפ״א 2021 ©

תוכן העניינים:

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף