שדמות

 

Shdemot


שדמות : במה לתנועה הקיבוצית
    תל אביב : מחלקת הנוער של איחוד הקבוצות והקיבוצים

גיליון נ"ז (תשל"ה) "חזרה" (אביב תשל"ו)  גיליון ס"ד (קיץ תשל"ז)  גיליון גיליון
גיליון  גיליון גיליון גיליון גיליון

שדמות, גיליון נ"ז (תשל"ה)  / עריכה - מוקי צור
 

תוכן העניינים:
 • בארי חזק: שירים: [מה תרעש אבי] • שמורה • [על פי היאוש הקבוע למרחוק בעיניו] <האיורים משל שאול קנז> (עמ' 2־3)

  עמוד ראשון
 • יעקב גורן: בחיפוש אחר נתיב של מוצא (עמ' 4־8)
 • עזריק ארגמן: עומד אני מול שוקת שבורה (עמ' 9־11)

  במעגלי קבוץ
 • אייל כפכפי: ניכור קל ומציאות קשה (עמ' 12־13)
 • ראובן כהן: מה קרה לנו? (עמ' 13־17)
 • יוחנן גרנך: הקיבוץ הישראלי בין שמרנות לפתיחות (עמ' 17־20)
 • יוסף וילפנד: על המצפה לפנות בוקר (עמ' 20־22)
 • שלומית טויב: בחזרה אל ילדות חלוצית (עמ' 23־24)
 • בארי חזק: מכתבים  מתוך "בבכי אותי תקצור" (עמ' 26־27)
   
 • אלוף הר-אבן: אלילות וחילוניות (עמ' 28־32)

  משיחיות שקר?
 • צבי רענן: העימות עם גוש-אמונים (עמ' 33־34)
 • יונתן בשיא: "חכמים היזהרו בדבריכם!" (עמ' 34־36)
 • אליהו אביחיל: מכתב (עמ' 36־37)

  עיון
 • קרל פרנקנשטיין: על אמיתות הערכים וההוראה (עמ' 38־45)

  המכה ה-81
 • שיחה בעין חרוד <בהשתתפות: זאב איבינסקי, חנה גורי-ריבלין, יאיר בן-ארי, עדה פיינברג-סירני, דובקה, מוקי צור, חיים גורי> (עמ' 46־55)
   
 • סטנלי מרון: אידיאולוגיה מדעית של התבוללות (עמ' 56־60)
 • דניאלה איילון: תרומתו של המחול לבריאות הנפשית (עמ' 61־63)
 • בארי צימרמן: השיר האחרון <סיפור> (עמ' 64־65)
 • ויקטוריה גרוס: מדרש שמות - "מסע הערב של יתיר" <על סיפורו של א"ב יהושע> (עמ' 66־69)

  תגובות
 • יעקב גדיש: כלכלה - מדע או שיטה פוליטית (עמ' 70־72)
 • בנימין בנימיני: הציונות שלי (עמ' 73־75)

  שירים
 • איתן גלעדי: עוד לא הקיפו הימים • [ודברים בחשמל]  • [לרגע חוזר]  •  את מסע הציפור <שירים> (עמ' 75־76)
 • יצחק ינאי: שירים (עמ' 77)
 • ידידיה פלס: אל חופי הכמיהה והכוסף : התבוננות בארבעה שירים<דיון ב"הציץ ומת" לח"נ ביאליק; "הלך ערב לשאוב טללים" מאת אברהם שלונסקי; "המערב בכחול" מאת דליה רביקוביץ ו"עולה יורד יורד עולה", שיר מאת יאיר הורביץ> (עמ' 78־96)

  ברפרוף ראשון
 • גדעון עפרת: 22 ושירתם / בעריכת יבי (עמ' 97)
 • מ"ש: יאנוש קורצ'אק, עם הילד (ההדיר יצחק פרליס) (עמ' 98)
 • מ"ש: עם ישראל והתפוצות (עמ' 98־99)
 • א"ש: הרמן ווק, זה אלי (תרגם מ. חצור) (עמ' 99)
 • שבתאי: חסידות ברסלב בהארת יוסף וייס (עמ' 99־100)
 • ר. רמון:  עדי פרוש, מגמות בתולדות הספקנות (עמ' 100)
 • א. יניב: פזמוני האנונימוס (ההדיר עזרא פליישר) (עמ' 100)
 • א. א.: ח. י. רות, שפינוזה (תרגם: יוסף אור) (עמ' 101)
 • שבתאי: על "עיונים בחינוך", כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך (עמ' 101)
 • שבתאי: יצחק אלפסי, מחקרי חסידות (עמ' 102)
 • ספרים שנתקבלו במערכת (עמ' 103־108)
 • מוקי צור: בשולי החוברת (עמ' 109)

שדמות,  "חזרה" (אביב תשל"ו)  / עריכה - מוקי צור
 

תוכן העניינים:
 • שער
 • תוכן העניינים
 • גבריאל דגן: חזרה : מחזה  (עמ' 3־25)
 • ברוך הוכמן: חזרה <על מחזהו של גבריאל דגן. נוסח עברי - חנה עמית-כוכבי> (עמ' 27־34)
 • המכה ה-81 : שיחה בעין חרוד <בהשתתפות: זאב איבינסקי, חנה גורי-ריבלין, יאיר בן-ארי, עדה פיינברג-סירני, דובקה, מוקי צור, חיים גורי> (עמ' 36־47)
 • שמעון זקס: בצל הציפור הצבועה <מכתב בעקבות קריאת הספר "הציפור הצבועה" מאת יז'י קוסינסקי על חורבן הבית היהודי של נער יהודי אחד> (עמ' 48־49)
 • ראובן חיים זנדר: שילחו לי את תעודת הלידה (עמ' 50־51)
 • עופר פניגר: חזק עד כדי דמעות (עמ' 52)
 • אמיתי נחמני: שאיפה חזקה לחיים  (עמ' 54־55)
 • אייל כפכפי / מוקי צור: אסור להתאהב בקיר הברזל (עמ' 58־65)
 • מוקי צור: בשולי החוברת (עמ' 67)

שדמות,  גל' ס"ד (קיץ תשל"ז)  / עריכה - יורם בוטניק
 

תוכן העניינים:
 •   (עמ' 3־25)
 •  (עמ' 27־34)
 •  (עמ' 36־47)
 •  (עמ' 48־49)
 •  (עמ' 50־51)
 •  (עמ' 52)
 •   (עמ' 54־55)
 •  (עמ' 58־65)
 • מוקי צור: בשולי החוברת (עמ' 67)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף