צפייה חוזרת : עיון מחודש במחזאות מקור / בעריכת זהבה כספי וגד קינר. -- באר שבע : הוצאת הספרים של  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,  תשע"ג 2013.
431 עמ'.
        Another view : Israeli drama revisited / edited by Zahava Caspi, Gad Kaynar

המחזאות הישראלית הצעירה כבר רשמה לזכותה הישגים רבים, אולם הבולטות של קומץ יוצרים יוצאי דופן מאפילה על שורה שלמה של מחזאים ראויים וחשובים. הספר מעניק במה לקריאה מחודשת במחוזותיהם של יוצרים אלה, שלא זכו להתייחסות ביקורתית ומחקרית מספקת, או מוכרים בזכות מחזה אחד בלבד, בעוד שלמעשה כתבו מחזות מוצלחים נוספים, שחלקם הוצגו אך נשכחו, וחלקם ראויים להצגה. בכך יתרום הספר לבדק-בית במורשת הדרמטית קצרת-הימים שלנו, ויעודד התעניינות מחודשת של חוקרים ואנשי תאטרון בנכסים הנסתרים במורשת זו ובתפקידם בעיצוב דפוסי-האב ושפות התאטרון של המחזה המקורי.
אסופת המאמרים שכונסו בספר זה פורשת קשת רחבה של יצירות שלא על פי מפתח תמטי, ז'אנרי או מונוגרפי, ובהן כאלה שנכללו בקנונים בעבר וגם תוספות חדשות, שמעולם לא נכללו בדיון דומה. בכך פותח הספר מחדש גם את הדיון בשאלת הקנוניזציה של הדרמה העברית לדורותיה.
הספר כולל 22 מאמרים, שדנים ב-25 מחזאים וב-32 מחזות, פרי מחקריהם של טובי החוקרים בארץ בתחומי חקר התאטרון, המופע והספרות העברית. היריעה הרחבה של מחזאים, מחזות, תקופות, סוגות וסגנונות המיוצגים באסופה זו מבעד לפלורליזם מתודולוגי גמיש של שיטות מחקר שונות, הופכת את הקובץ המוגש בזה לספר לימוד עדכני לסטודנטים, למרצים ולקורא המשכיל.

תוכן העניינים:

 • הקדמה (עמ' 9)
 • גד קינר וזהבה כספי: מבוא - מחזות שפתחו תקופה (עמ' 11־30)

  שער ראשון: שואה לישראליות
 • בתיה אפלפלד: רוחות רפאים מ"שם": על דמות ניצול השואה במחזאות הישראלית המוקדמת (עמ' 33־49)
 • דפנה בן-שאול: הבזויה מ"עיר שם": על  פולחן חורף מאת דן צלקה (עמ' 51־69)
 • מזלית חיים: "ושורשי בשני נופים שונים" - לאה גולדברג בנוף הדרמטי-תאטרוני: אילמותו הבימתית של המחזה  ההר האילם (עמ' 71־95)
 • זהבה כספי: היסטוריה של פורענויות ומיתוס הקרבן: שואה וישראליות במחזה  צ'רלי קאצ'רלי של דני הורוביץ (עמ' 97־116)
 • ורד מאור: הומלסים בביתם : הפואטיקה של המרחב "האחר" במחזות המהגרים של מיטלפונקט (עמ' 117־133)
 • גד קינר:  מועדון סאדו-מאזו כתיאטרום מונדי: ארכיטיפים ומיתיזציה של דקדנטיות ב לילות פרנקפורט העליזים [על מחזהו של יוסף מונדי] (עמ' 135־152)

  שער שני: בין חלל, מרחב וטקסט
 • שמעון לוי:  אפרים חוזר לצבא: פחות על פוליטיקה, יותר על מחזאות ובעיקר על חלל [על מחזהו של יצחק לאור] (עמ' 155־165)
 • יצחק בן-מרדכי:  אטיודים לתאטרון: על בנימין גלאי ומחזהו  סיפור אוריה (עמ' 167־177)
 • עמרי יבין:  המרחב הדרמטי של  זה מסתובב מאת יוסף מונדי כבבואה מטאפורית של מרחב החיים הישראלי (עמ' 179־188)
 • קרין חזקיה: "זה לא רק הים, זה כל מה שמאחוריו" : הקסם בחוצבמה והבדידות על הבמה במחזותיו של יוסף בר יוסף (עמ' 189־207)
 • אברהם עוז: כל העסק מתפרק בכלל:  חברים מספרים על ישו והרומן האבוד של עמוס קינן והתאטרון (עמ' 209־222)

  שער שלישי: 'האחר' והמחזה האחר
 • שולמית לב-אלג'ם: "כשהאמת נשמעת כמו שקר, צריך להמציא שקר שיישמע כמו אמת" : האישה האמתית של מרים קייני (עמ' 225־237)
 • רינה ברוך: משיח או אדם: הגאולה ב האופסימיסט - ברומן ובמונודרמה [על המחזה בעיבוד מוחמד בכרי המבוסס על הרומן של אמיל חביבי] (עמ' 239־253)
 • חן אלון:  המובן מאליו ליוסף אל-דרור : מחזה פוסט-מודרני פוליטי? דיון בתאטרון לאורה המרצד של הטלוויזיה (עמ' 255־270)
 • מתיאס נאומן: מלחמות משפחתיות (חוזרות): מ"איבסן ברחביה" ועד לח"י כ-B-Movie [דיון במחזה המורדים מאת עדנה מזי"א] (עמ' 271־280)
 • דורית ירושלמי: התאטרון של אפרים קישון : קוים לדמותו של תאטרון פופולרי (עמ' 281־297)
 • נורית יערי: מחזאי משוטט בשבילי תאטרון : עולמו הדרמטי של יעקב שבתאי (עמ' 299־319)

  שער רביעי: מסורת, ביוגרפיה ופוליטיקה: המחזה בין השתקפות למציאותה
 • יאיר ליפשיץ: הפואטיקה, הפוליטיקה והפרפורמנס של ההלכה בטרילוגיה של הספריקידוש,  חמץ,  שבעה (עמ' 321־342)
 • אורנה בן-מאיר: סיפור לגמרי לא רגיל :  מחזה רגיל מאת יורם מטמור כאשכבה דרמטית של מחזאות "דור בארץ" (עמ' 343־356)
 • מעיין ויין-שמש:  "איך הם היום ירוקים, הסברס. כמו פלפלים", או:  ליל העצמאות של מר ישראל שפי מאת אברהם רז (עמ' 357־377)
 • זיוה שמיר:  חורף שירתו :  פונדק הרוחות, תשובת אלתרמן לחורפיו - חידוש או חריש בשדה חרוש? (עמ' 379־398)
 • חיים נגיד:  הפארמכוס פולארד ומלחמתו בפטריוטים: שיח הביקורת והטקסט הבימתי ב פולארד של מוטי לרנר (עמ' 399־415)
   
 • רשימת המחזאים (עמ' 416־424)
 • רשימת כותבי המאמרים (עמ' 425־431)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף