לקסיקון הספרות העברית החדשה
בעריכת חבר ספרנים
 

ספרות ילדים ונוער

Sifrut Yeladim va־no׳ar


ספרות ילדים ונוער
    ירושלים : המכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד ילין : קרן הספריות לילדי ישראל מיסודה של רחל ינאית בן־צבי

חוב׳ 1   חוב׳ 3           חוב׳ 9 חוב׳ 10
  חוב׳ 12     חוב׳ 15     חוב׳ 18 חוב׳ 19–20  
                חוב׳ 29 30
חוב׳ 31 חוב׳ 32   חוב׳ 34   חוב׳ 36   חוב׳ 38 חוב׳ 39–40  
חוב׳ 41     חוב׳ 44 חוב׳ 45 חוב׳ 46       50
חוב׳ 51   חוב׳ 53 חוב׳ 54 חוב׳ 55         60
      חוב׳ 64
(מפתח לחוברות 1–60)
חוב׳ 65         70
חוב׳ 71 חוב׳ 72 חוב׳ 73 חוב׳ 74 חוב׳ 75 חוב׳ 76 חוב׳ 77 חוב׳ 78 חוב׳ 79–80  
                  90
  חוב׳ 92       חוב׳ 96 חוב׳ 97 חוב׳ 98 חוב׳ 99 חוב׳ 100
חוב׳ 101 חוב׳ 102   חוב׳ 104 חוב׳ 105 חוב׳ 106 חוב׳ 107 חוב׳ 108   חוב׳ 110
  חוב׳ 112       חוב׳ 116 חוב׳ 117 חוב׳ 118–119 חוב׳ 120  
חוב׳ 121 חוב׳ 122 חוב׳ 123 חוב׳ 124     חוב׳ 127 חוב׳ 128 חוב׳ 129 חוב׳ 130
חוב׳ 131 חוב׳ 132 חוב׳ 133 חוב׳ 134 חוב׳ 135 חוב׳ 136 חוב׳ 137 חוב׳ 138 חוב׳ 139 חוב׳ 140
חוב׳ 141 חוב׳ 142                

ספרות ילדים ונוער, חוברת א׳ (סיון תשל״ד, מאי 1974) / המערכת – גרשון ברגסון, אלכס זהבי, אסתר טרסי 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, חוברת ג׳ (ניסן תשל״ה, אפריל 1975) / המערכת – גרשון ברגסון, מנוחה גלבוע, אלכס זהבי, אסתר טרסי, רות כץ 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנת שלישית, חוברת א׳ (ט׳) (אלול תשל״ו, ספטמבר 1976) / עורך – גרשון ברגסון  
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנת שלישית, חוברת ב׳ (י׳) (כסלו תשל״ז, דצמבר 1976) / עורך – גרשון ברגסון 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה שלישית, חוברת ד׳ (יב) (סיון תשל״ז, יוני 1977) / עורך – גרשון ברגסון  
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה רביעית, חוברת ג׳ (ט״ו) (אדר ב׳ תשל״ח, מארס 1978) / עורך – גרשון ברגסון  
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה חמישית, חוברת ב׳ (י״ח) (שבט תשל״ט, ינואר 1979) / עורך – גרשון ברגסון 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה חמישית, חוברת ג׳–ד׳ (י״ט–כ׳) (אייר תשל״ט, מאי 1979) / עורך – גרשון ברגסון 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנת שמינית, חוברת א׳ (כ״ט) (תשרי תשמ״ב, ספטמבר 1981) / עורך – גרשון ברגסון 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנת שמינית, חוברת ג׳ (ל״א) (שבט תשמ״ב, פברואר 1982) / עורך – גרשון ברגסון  
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה שמינית, חוברת ד׳ (ל״ב) (סיון תשמ״ב, מאי 1982) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה תשיעית, חוברת ב׳ (ל״ד) (כסלו תשמ״ג, דצמבר 1982) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה תשיעית, חוברת ד׳ (ל״ו) (סיון תשמ״ג, יוני 1983) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה עשירית, חוברת ב׳ (ל״ח) (טבת תשמ״ד, דצמבר 1983) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנת העשור, חוברת ל״ט–מ׳ 39–40 (ניסן תשמ״ד, מאי 1984) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה אחת־עשרה, חוברת א׳ (מ״א) (תשרי תשמ״ה, ספטמבר 1984) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה אחת־עשרה, חוברת ד׳ (מ״ד) (סיון תשמ״ה, יוני 1985) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה שתים־עשרה, חוברת א׳ (מ״ה) (תשרי תשמ״ו, ספטמבר 1985) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה שתים־עשרה, חוברת ב׳ (מ״ו) (כסלו תשמ״ו, דצמבר 1985) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:
 • שער

 • עיון ומחקר
 • מנחם רגב: על אידיאולוגיה ולשון באנציקלופדיה ״נעורים״ (עמ׳ 3–10)
 • לאה חובב: האם ניתן לשלב בידיון בסיפור היסטורי לילדים? : על ״הכד הקטן של שמעון״ לרבקה אליצור (עמ׳ 11–14, 18)
 • צפרירה גר: להיצמד אל הסיפור הבידיוני (עמ׳ 15–18)
 • מינה איתן: המקורות לכתיבתי לילדים (עמ׳ 19–20)
 • שלמה הראל: מ״כרמנו״ עד ׳באמר ובשיח׳ : ציוני דרך בהתפתחות המקראות הספרותיות (לכיתות ג׳–ד׳) (עמ׳ 21–26,33)

 • דמויות
 • אוריאל אופק: ״בין שדות ועצים יגדל דור בריא בגופו וברוחו״ : פועלו החלוצי של צבי ליבנה (ליברמן) בספרות־הילדים (עמ׳ 27–33)
 • גרשון ברגסון: אספקטים נבחרים ביצירתו של לבנה (עמ׳ 34–37, 42)

 • חוויית הקריאה
 • אסתר טרסי: להתחיל בגיל מבוגר (עמ׳ 38)

 • ביקורת
 • לאה חובב: אשנב לעולם מתפורר (עמ׳ 39–42)
 • צלה רון: לתת, לאהוב ולצחוק : בשיריה של רחל שילוני (עמ׳ 43–44)
 • מרים רות: חרוזים קטנים לילדים קטנים (עמ׳ 45–52)
 • ממדף הספרים (עמ׳ 52–54)

 • משוט בעולמנו
 • ציפי אלדר: הספר מרכז למידה (עמ׳ 55–56)
 • איריס גורן־יהב: מכתבה של אם (עמ׳ 56)
 • הספר הטוב במחיר מוזל (עמ׳ 57–59)
 • נתקבלו במערכת (עמ׳ 60)
 • תוכן העניינים בעברית ובאנגלית
 • המשתתפים בחוברת

ספרות ילדים ונוער, שנה שלוש־עשרה, חוברת ג׳ (נ״א) (אדר תשמ״ז, מארס 1987) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה ארבע־עשרה, חוברת א׳ (נ״ג) (אלול תשמ״ז, ספטמבר 1987) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה ארבע־עשרה, חוברת ב׳ (נ״ד) (טבת תשמ״ח, ינואר 1988) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה ארבע־עשרה, חוברת ג׳ (נ״ה) (אדר תשמ״ח, מארס 1988) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה שש־עשרה, חוברת ד׳ (ס״ד) (סיון תש״ן, יוני 1990) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה שבע־עשרה, חוברת א׳ (ס״ה) (תשרי תשנ״א, ספטמבר 1990) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנת העשרים, חוברת א׳ (77) (אלול תשנ״ג, ספטמבר 1993) / עורך – גרשון ברגסון  
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנת העשרים, חוברת ב׳ (78) (טבת  תשנ״ד, דצמבר 1993) / עורך – גרשון ברגסון  
 

תוכן העניינים:
 • פרס זאב לשנת תשנ״ד <הוענק לסופרים דינה דז׳טלובסקי, רעיה הרניק, לסופרי הסדרה ״ראשונים בארץ״, ובהם הסופרים עמוס בר, אהוד בן־עזר ופועה הרשלג וכן לסופר ישראל לרמן על מפעל חייו ביצירת ספרות ילדים ונוער> (עמ׳ 3–24)

  עיון ומחקר
 • צילה רון: ספרים חדשים בנושא השואה : 50 שנה אחרי  (עמ׳ 25–35)
 • ג. ברגסון: ״בין יאוש לתקווה״ <כתב מרדכי קרופ> (עמ׳ 36–37)
 • רונאלד יוב׳ה: אז הילדים אינם קוראים?! <תרגמה מאנגלית – ריטה דץ> (עמ׳ 38–41)
 • שלומית יונאי: כפילים ב״בן המלך והעני״ ו״אורה הכפולה״ (עמ׳ 42–45)
 • ירדנה הדס: הסוד של העכבר זנזיבר <עיון חוזר בספרה של שלומית כהן־אסיף ״הסוד של העכבר זנזיבר״> (עמ׳ 46–49)

  מיתודה
 • דינה דניאלי, ירדנה הדס: ביבר בחרוזים <על ״אני וכל מיני חיות״ בעריכת מיריק שניר ויונה טפר> (עמ׳ 50–53)

  ביקורת
 • מרים רות: מפגש נעים עם בעלי חיים  <על ״אני וכל מיני חיות״ בעריכת מיריק שניר ויונה טפר (עמ׳ 54–55) ועל ״חמש מכשפות הלכו לטייל״, מאת רונית חכם (עמ׳ 55–56)>
 • גרשון ברגסון: במבט ראשון <על שישה ספרי ילדים: ״איך האדם הקדמון המציא לגמרי במקרה את הקאבב הרומני״, מאת מאיר שלו; ״לא רוצה לגן״, מאת חנה גרשוני; ״גורון״, מאת אסתר זיו; ״סוניה הכלבה החכמה״, מאת אנדרי אוסצ׳וב, בתרגום מרוסית – דינה מרקון; ״הרפתקאות בסביבה״, מאת תרצה ארזי ועל ״הפיל שרצה להיות הכי״, מאת פאול קור> (עמ׳ 57–59)
 • רות גפן דותן: ספרים הם ידידים <על ״המכנסיים של אבא״, מאת צבי ניר; ״הספר הצהוב״, מאת אנדרו לאנג, מאנגלית – יעל זיידין ומיכאל חזק; ״יש אריה על העץ!״ ו״אסור להרגיז פיל!״, מאת עזריה אלון; ״חלומו הוורוד של לופי״, כתב – גדעון שפירא; ״הנסיך הגבן״, מאת גדעון שפירא ו״בפעם הראשונה״ מאת נילי ארונוביץ> (עמ׳ 60–63)
 • אדלינה קליין: ספר שירים לילדים – ״הדודה ואני״ <על ספרה של מיכל מינדל־גרץ> (עמ׳ 64–65)
 • ממדף הספרים (עמ׳ 66–69)


 • משוט בארץ
 • אלונה דה בוטון: חידון מחוזי בספרות ילדים בנושא ירושלים (עמ׳ 70–72)
   
 • תוכן העניינים

ספרות ילדים ונוער, שנת העשרים, חוברת ג׳–ד׳ (79–80) (סיון  תשנ״ד, מאי 1994) / עורך – גרשון ברגסון  
 

תוכן העניינים:
 • ברכות: שר החנוך והתרבות, המנהל הכללי, יו״ר המזכירות הפדגוגית (עמ׳ 1–3)
 • גרשון ברגסון: דבר העורך  (עמ׳ 4)

  עיון ומחקר
 • שלמה הרמתי: פישוט בכיתוב – למה וכיצד?  (עמ׳ 5–19)
 • לאה חובב: ספרות ילדים חרדית – ריאליסטית או דידאקטית? (עמ׳ 20–35)
 • רותי גונן: צלה בינדר כמאיירת שירי מרים ילן־שטקליס (עמ׳ 36–49)
 • סבינה שביד: על טעם וריח – על קריטריונים להערכת איורים לספרי ילדים  (עמ׳ 50–54)
 • צביה ולדן: האוריינות בספרות הילדים – תמונות והגיונות  (עמ׳ 55–58)
 • מירי ברוך: ספרות פמיניסטית לילדים (עמ׳ 59–64)
 • עדנה כצנלסון: ביבליותרפיה ושימושה בתחום האימוץ (עמ׳ 65–76)
 • מנחם רגב: היזכרות מאוחרת כנקודת מוצא לסיפור־ילדים (עמ׳ 77–84)
 • לבטים בספרות הילדים במזרח הרחוק
 • צ׳ן דן יאן: המגמה העכשוית בספרות הילדים בסין: ספרות לבנים יחידים ולבנות יחידות <תרגום מאנגלית – רות ברנדט> (עמ׳ 85–90)
 • זמבין דאזדונדוג: ספרות הילדים במונגוליה <תרגום מגרמנית – רות ברנדט> (עמ׳ 90–91)
 • עמלה עינת: סיפור ילדים טוב – מהו? (עמ׳ 92–95)


 • דברים בכנס החצי שנתי שהתקיים בחנוכה תשנ״ד בנושא עידוד הקריאה החופשית
 • חיה דקל: ״קריאה מונחית״ – כגרוי לקריאה חופשית (עמ׳ 96–100)
 • רות גפן־דותן: ליַדֵד ילדים וספרים (עמ׳ 101–107)
 • אהוד בן־עזר: עלילה היסטורית כגירוי לקריאה : ״ג׳דע״, סיפורו של אברהם שפירא, שומר המושבה (עמ׳ 108–111)

 • דמויות
 • רחל אפק: על ״אחותי הגדולה מכולם״ ועל עוזי בן כנען (עמ׳ 112–117)

 • ביקורת
 • ג. ברגסון: במבט ראשון <על שבעה ספרים: ״מקפיצים טקילה״, מאת גלילה רון־פדר־עמית; על ״סדרת ניצנים״, מאת עפרה גלברט־אבני; ״תמי הקטנה והמבול הגדול״, מאת יונה טפר; ״אגדות האחים גרים״, בתרגומה של חנה לבנת; על ״הלני״, מאת אודי טאוב; ״ניקולס איפה היית?״, מאת לאו ליוני ובתרגום עדנה קרמר; ועל ״מתחת לעץ של יעקובסון״, פרקים בתולדות כפר הנוער בן־שמן> (עמ׳ 118–124)
 • מיכל רוזנברג: סקירת הספר ״סדק ראשון – עיונים ביצירת מרים ילן־שטקליס״  (עמ׳ 125–127)
 • שתי דעות מנוגדות לאותו הספר ״שלומית הבלשית״ <מאת לאה שנער>
  • מרים צוקר (עמ׳ 127–128)
  יבשם עזגד: אצל הדודה והדוד (עמ׳ 128)


 • מתודה
 • הרצליה רז: ראשי פרקים לנושא לימודי איך לעסוק בנושא ״שלום״? (עמ׳ 129–130)

 • ברכות (עמ׳ 131–138)
 • דבר המו״לים (עמ׳ 139–154)
 • תוכן העניינים

ספרות ילדים ונוער, שנה העשרים ושלוש, חוברת ד׳ (92) (סיון תשנ״ז, יוני 1997) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה העשרים וארבע, חוברת ד׳ (96) (סיון תשנ״ח, יוני 1998) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה העשרים וחמש, חוברת א׳ (97) (תשרי תשנ״ט, ספטמבר 1998) / עורך – גרשון ברגסון 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה העשרים וחמש, חוברת ב׳ (98) (כסלו תשנ״ט, דצמבר 1998) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה העשרים וחמש, חוברת ג׳ (99) (אדר תשנ״ט, מארס 1999) / עורך – גרשון ברגסון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה העשרים וחמש, חוברת 100 (סיון תשנ״ט, מאי 1999) / עורך – גרשון ברגסון  
 

תוכן העניינים:
   
 • ברכות להופעת חוברת המאה של ספרות ילדים ונוער (עמ׳ 1–7)

  עיון ומחקר
 • מנחם רגב: ״ואני לעולם לא אסלח על אבא שלי״ <על העדר האב כפי שמשתקף ביצירתה של נורית זרחי>  (עמ׳ 7–16)
 • לאה חובב: פסוקים מן המקרא באגדות ״ויהי היום״ לביאליק (עמ׳ 17–23)
 • סלינה משיח: ״ילדות״ ו״ילד״ – מטאפורה פיוטית והבנייה תרבותית ואידיאולוגית <בין היתר על יצירתם של יהודה צבי לוין ורפאל ספורטה> (עמ׳ 24–31)
 • אריה לוי: תמורות בשימוש בספרים הכתובים בסגנון ״שאלות ותשובות״ : מספרי לימוד לספרי קריאה (עמ׳ 32–39)
 • שולה איתן: המבוגר והילד בשירי זאב ומרים ילן שטקליס לעומת שירי י. אטלס וחגית בנזימן   (עמ׳ 40–45)
 • צביה ולדן: אהבה מנורית תזרח, ולה הילה ללא כתם <על ״כתם כתר קטשופ״ מאת נורית זרחי ומאוירים בידי הילה חבקין>  (עמ׳ 46–53)
 • נירה קרן: מדוע חלה המלך? : מחשבות על קריאה אינטרטקסטואלית בעקבות ״המלך חידדה״ של נעמי בן־גור  (עמ׳ 53–57)
 • מרים עקביא: ינוש קורצ׳אק – ופוליטיקה (עמ׳ 58–60)
 • תור־רות גונן: ההפתעה שמעבר לכריכה: דפי פתיח וסיום  (עמ׳ 61–69)
 • רות וולף: פיתוח תודעה דמוקרטית אצל ילדים בגיל הרך (עמ׳ 70–75)
 • מרים רות: חשיבותם של חרוזי אמירה (עמ׳ 76–77)
 • גרשון ברגסון: ההבחנה בין ילד ומבוגר במקורותינו (עמ׳ 78–83)
 • הרצליה רז: ה״סיפור המשלי״ לסוגיו (עמ׳ 84–88)
 • חוה חבושי: הרהורים על התפר שבין כתיבה לילדים וכתיבה למבוגרים (עמ׳ 89–92)
 • רוני גבעתי: זכוכית ים (עמ׳ 93–97)
 • רות גפן־דותן: מחווה נוסטלגית למעודדי קריאה ומיידדיה : דפי זיכרון <על יצחק דמיאל (שוויגר) ועל דוד כהן> (עמ׳ 98–100)
 • הרצל ובלפור חקק: קטעים מביוגרפיה  (עמ׳ 101–103)

  ביקורת
 • רננה גרין שוקרון:  האם מגיע לו? <על הספר ״מגיע לו״ של נעמי בן־גור> (עמ׳ 104–108)
 • שלומית רוזינר: על כוחה ההרסני וכוחה הבונה של האהבה <על ספרה של יונה טפר ״מתאים לך ככה שאת צוחקת״> (עמ׳ 109–111)
 • רבקה גלשטיין: הטרדה מינית – ביטוי בספרות לילדים – כיצד? <על ״מי מצלצל בדלת?״, מאת חנה טרומר ועל ״איש שלא מכירים״, מאת נעמי בן־גור> (עמ׳ 112–116)

  מיתודה
 • לאה שנער: עם משלחת נוער לפולין (עמ׳ 117–122)
 • בינה אופק: מלכודת של ספרים <איך אפשר לנסות ולהכין כדי להביא את הסוס (הקוראים הצעירים), אל השוקת (ספרי הקלסיקה המתורגמים שהיו לנוער של פעם תרבות העולם)>  (עמ׳ 123–129)
 • יעל ישועה: עבודת כיתה על הספר  האי ברחוב הצפורים של אורי אורלב  (עמ׳ 130–132)
 • חיה דקל ואודיה מל: לקרוא, להרגיש ולהתרגש (עמ׳ 133–136)
 • עדה קרן: משוט בארץ <על מוזיאון נחום גוטמן בנווה־צדק בתל־אביב ועל פגישת מנחות> (עמ׳ 137–138)

ספרות ילדים ונוער, שנה העשרים ושש, חוברת א׳ (101) (אלול תשנ״ט, ספטמבר 1999) / עורך – גרשון ברגסון  
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה העשרים ושש, חוברת ב׳ (102) (טבת תש״ס, דצמבר 1999) / עורך – גרשון ברגסון  
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה העשרים ושש, חוברת ד׳ (104) (סיון תש״ס, יוני 2000) / עורך – גרשון ברגסון  
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה העשרים ושבע, חוברת א׳ (105) (אלול תש״ס, ספטמבר 2000) / עורך – גרשון ברגסון 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה העשרים ושבע, חוברת ב׳ (106) (כסלו תשס״א, דצמבר 2000) / עורך – גרשון ברגסון 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה העשרים ושבע, חוברת ג׳ (107) (אדר תשס״א, מארס 2001) / עורך – גרשון ברגסון 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה העשרים ושבע, חוברת ד׳ (108) (סיון תשס״א, יוני 2001) / עורך – גרשון ברגסון 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה העשרים ושמונה, חוברת ב׳ (110) (כסלו תשס״ב, דצמבר 2001) / עורך – גרשון ברגסון 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנה העשרים ושמונה, חוברת ד׳ (112) (תמוז תשס״ב, יוני 2002) / עורך – גרשון ברגסון 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנת השלושים, חוברת ד׳ (116) (סיון תשס״ג, יוני 2003) / עורך – גרשון ברגסון 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנת השלושים ואחת, חוברת א׳ (117) (תשרי תשס״ד, אוקטובר 2003) / עורך – גרשון ברגסון 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנת השלושים ואחת, חוברת ב׳–ג׳ (118–119) (אדר תשס״ד, מארס 2004) / עורך – גרשון ברגסון 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנת השלושים ואחת, חוברת ד׳ (120) (סיון תשס״ד, יוני 2004) / עורך – גרשון ברגסון 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנת השלושים ושתים, חוברת א׳ (121) (חשון תשס״ה, אוקטובר 2004) / עורך – גרשון ברגסון 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנת השלושים ושתים, חוברת ב׳ (122) (שבט תשס״ה, ינואר 2005) / עורך – גרשון ברגסון 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנת השלושים ושתים, חוב׳ ג׳ (123) (סיון תשס״ה, יוני 2005) / עורך – גרשון ברגסון  
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנת השלושים ושתים, חוברת ד׳ (124) (סיון תשס״ו, יוני 2006) / עורכת – סלינה משיח 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, שנת השלושים וארבע, חוברת ב׳ (128) (כסלו תשס״ט, דצמבר 2008) / עורכת – סלינה משיח 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, חוברת 129 (תמוז תשס״ט, יולי 2009) / עורכת – סלינה משיח 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, חוברת 130 (כסלו תש״ע, דצמבר 2009) / עורכת – סלינה משיח 
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, חוברת 132 (אב תשע״א, אוגוסט 2011) / עורכת – סלינה משיח 
 

תוכן העניינים:
 • ואולי הקדמה (עמ׳ 5)

  לזכרם
 • רננה גרין־שוקרון: המאיירת וסופרת הילדים אורה איל ז״ל (עמ׳ 9–10)
 • רננה גרין־שוקרון: הסופר עמוס בר ז״ל (עמ׳ 11–13)

  עיון ומחקר
 • גילה אמיתי: מגדל הפעמון : קריאת התעוררות סוציאל־פמיניסטית ב״דירה להשכיר״ ללאה גולדברג (עמ׳ 17–30)
 • אורית בונה: שימוש באלוזיות ובצירופים כבולים ושבירתם ביצירות אפרים סידון לילדים  (עמ׳ 31–42)
 • אורית לנגר: קולו של ״האחר״ הערבי : דמות הערבי ויחסי יהודים־ערבים בשני ספרים לנוער מאת תמר ורטה־זהבי (עמ׳ 43–53)

  ספרים וסופרים : רשימות ורשמים
 • תמר ורטה־זהבי: האם בכוחה של ספרות לחולל שינוי חברתי/פוליטי? <על הספר ׳מרטין׳, סיפור חייו של מרטין לותר קינג> (עמ׳ 57–60)
 • עדינה בר־אל: מאין בא הרעיון? לעתים מהעיתון : בעקבות אריך קסטנר  (עמ׳ 61–65)
 • מירי ברוך: ״הקיבוץ והלב״ : דברים על יצירתה של מירה מאיר (עמ׳ 67–70)
 • נעמי בן־גור: מי הפך את המטבח : על סיפורי עדנה קרמר (עמ׳ 71–73)

  ביקורת
 • איילת הלר: היבטים פסיכולוגיים של פגיעה מינית בתקופת הילדות : על הספר ״מה שהסתרתי בבטן״ מאת יונה טפר  (עמ׳ 77–82)
 • שרית איזיקיאל ואפרת נסים: ״הסנדל של איל״ : ההתנתקות מגוש קטיף בראי ספרות הילדים : הרהורים סביב ספרה של רות עציון ״הסנדל של איל״  (עמ׳ 83–89)

  מלי מילים: מילת ביכורים
 • פנינה פרנקל: המכתב (עמ׳ 93–95)
   
 • רננה גרין־שוקרון: ממדף הספרים  (עמ׳ 99–119)

ספרות ילדים ונוער, חוברת 133 (תמוז תשע״ב, יולי 2012) / עורכת – סלינה משיח
 

תוכן העניינים:
 • ואולי הקדמה (עמ׳ 5)

  לזכרם
 • סמדר פלק־פרץ: ש. שפרה: לחיות את הימים הרחוקים ההם (עמ׳ 9–11)

  עיון ומחקר
 • סלינה משיח: דוד ילין – יליד שאיננו ״צבר״ : על מיתוס קולקטיבי ועל שונות תרבותית (עמ׳ 15–30)
 • אילנה אלקד־להמן: אוטוביוגרפיה (גם) לבני נעורים – ספרה של עלית אולשטיין ״תנורי טרקוטה בעיר כבושה, סיפורה של ילדה קטנה״  (עמ׳ 31–47)
 • סביה שביד: ציוריו של אילקס בלר: מחוזות הילדות בעיירה שבפולין בשיר ובציור  (עמ׳ 48–55)
 • שי רודין: ״אל תסתגרי רק מפני שאת אישה״ : על פמיניזם רדיקלי, ליברלי ומטריאליסטי ברומן  נשים קטנות ללואיזה מיי אלקוט  (עמ׳ 56–75)

  ספרים וסופרים: רשימות ורשמים
 • דנה כספי: חשיפה לצפון – על הפופולריות של בילבי והמומינים בישראל (עמ׳ 79–84)

  סיפור תערוכה
 • סבינה שביד: ״פתחו את השער״, ״נסע אל השדה״ : תרצה טנאי ומיכל אפרת, מוזיאון אורי ורמי נחושתן, אשדות יעקב (מאוחד) (עמ׳ 87–90)

  ביקורת
 • הרצליה רז: ״מסע קרפצון אל העיר הגדולה״ לרות צרפתי : הסיפור המשלי או המשל הספרותי  (עמ׳ 93–96)
 • משה גרנות: סודות כמוסים : על ספרה של נגה מרון ״אהלן, ארז – בידידות, חירות״ (עמ׳ 97–98)

  מלי מילים: מילת ביכורים
 • דוד ילין: דגיג קט • הבקר • ילד ואמו <שירים>  (עמ׳ 101–106)
   
 • רננה גרין־שוקרון: ממדף הספרים  (עמ׳ 109–131)

ספרות ילדים ונוער, חוברת 135 (אלול תשע״ג, אוגוסט 2013) / עורכת – סלינה משיח
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, חוברת 136 (אב תשע״ד, אוגוסט 2014) / עורכת – סלינה משיח
 

תוכן העניינים:
 • סלינה משיח: ואולי הקדמה (עמ׳ 5–6)

  פרס שרת התרבות והספורט לספרות ילדים ונוער ע״ש דבורה עומר לשנת תשע״ד <נימוקי ועדת השופטים: יעל דר (יו״ר), סלינה משיח, ציפי גון גרוס, עמר לחמנוביץ>
 • פרס למפעל חיים לספרות לילדים ע״ש דבורה עומר מוענק לנורית זרחי (עמ׳ 9)
 • פרס למפעל חיים לספרות לנוער ע״ש דבורה עומר מוענק ללאה נאור (עמ׳ 10)
 • פרס לספר לילדים ע״ש דבורה עומר – דפנה בן צבי: ״זוזי שמש״ (עמ׳ 11)
 • פרס לספר לבני הנעורים ע״ש דבורה עומר – שהם סמיט: ״האגדות שלנו. אוצר האגדה העברית לילדים״ (עמ׳ 12)

  לזכרם
 • הרצליה רז: לזכרה של אסתר שטרייט־וורצל (עמ׳ 15–17)

  עיון ומחקר
 • שי רודין: ״מר נמלה ואדון חרגול״ : ממשל על חריצות לאלגוריה קווירית ופוסט־קולוניאליסטית <על ספרה של לולי גריי בתרגום לבי דאון> (עמ׳ 21–38)
 • ענבר רווה: אותות בבארות : עיבוד אגדות חז״ל לילדים <על ״אות בבאר״ ו״האגדות שלנו״ מאת שהם סמיט> (עמ׳ 39–49)
 • אסתר מלחי: השונה : דמויות אינדיבידואליות בספרות הילדים החרדית – סיפורי חיות (עמ׳ 50–62)

  מפתחות לספרות: דרכים להוראת ספרות הילדים והנוער
 • סמדר פלק־פרץ: האחר הוא אני – האומנם? עיון בספר הילדים ״אריה הספריה״: מפתחות להוראה בכיתות היסוד (עמ׳ 65–77)
 • מירי יוסוב־שלום: מקומו של הספר בעידן הפוסט מודרני וחשיבות עידוד הקריאה  (עמ׳ 78–87)
 • הרצליה רז: ״מעבר יבוק״ להרצליה רז : פרשנות ומפתחות להוראה (עמ׳ 88–91)

  סיפור תערוכה
 • סבינה שביד: סיפור ה״חוויה היהודית״ גם לבני הנעורים : המשכן לאמנות בעין חרוד – המוזיאון של עם ישראל בארץ ישראל  (עמ׳ 95–100)

  ביקורת
 • דניאל מנור: בלי תקווה הייאוש לא נעשה יותר נוח: ״יומן אמיתי לגמרי של אינדיאני במשרה חלקית״ מאת שרמן אלכסי  (עמ׳ 103–112)

  מלי מילים: מילת ביכורים
 • שירי אליעזר שטיינבארג לילדים : תרגום חופשי מיידיש – ד״ר עדינה בר־אל, איורים – נורית יובל <שירים>  (עמ׳ 115–118)

  ממדף הספרים
 • רננה גרין־שוקרון: ממדף הספרים  (עמ׳ 121–144)
 • אדלינה קליין: ״גבעת הגמדים״ <מאת יהודית מליק־שירן> (עמ׳ 145–148)
 • אדלינה קליין: להיכן נעלמות שיני הילדים? <על ״שמיכת הפלאים של נעם״ מאת רחל סיידוף־מזרחי> (עמ׳ 149–151)

ספרות ילדים ונוער, חוברת 137 (טבת תשע״ה, דצמבר 2014) / עורכת – סלינה משיח
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, חוברת 138 (אלול תשע״ה, אוגוסט 2015) / עורכת – סלינה משיח
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, חוברת 140 (כסלו תשע״ז, דצמבר 2016) / עורכת – סלינה משיח
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, חוברת 141 (כסלו תשע״ט, דצמבר 2018) / עורכת – רננה גרין־שוקרון
 

תוכן העניינים:

ספרות ילדים ונוער, חוברת 142 (אדר תשפ״א, מארס 2021) / עורכת – רננה גרין־שוקרון
 

תוכן העניינים:

עודכן לאחרונה: 18 ביוני 2021

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף