הדור (1901, 1904)

ha-Dor


"הדור" (1901, 1904) – שבועון עברי. "הדור" נוסד בידי בית ההוצאה הוורשאי "אחיאסף" מתוך רצון להיענות לצרכיו המתרחבים של קהל הקוראים העברי בראשית המאה העשרים, וכאלטרנטיבה לירחון "השילוח" (אף הוא בהוצאת "אחיאסף"), שהתרכז אז בענייני היהדות על-פי רוח מייסדו אחד-העם. עריכת השבועון נמסרה לדוד פרישמן אף-על-פי שראשי "אחיאסף" ידעו כי הוא מסויג מן הציונות. לכן נדרש להתחייב שישמור על קו לאומי-ציוני ההולם את מדיניות ההוצאה, ולהשלים עם העובדה ששמו לא נדפס כעורך (פורמלית הופיע שמו של המדפיס יוסף פישר מקראקוב כעורך האחראי), אבל הקוראים ידעו היטב כי זוהי במתו של פרישמן. ואכן, "הדור" שיקף לחלוטין את טעמו ורגישויותיו של עורכו, ובראשן השאיפה לחינוכו האסתטי האירופי של הקהל העברי. בחמישים הגליונות שהופיעו בשנה הראשונה נטלו חלק טובי הסופרים – מנדלי ושלום עליכם, ביאליק וטשרניחובסקי, י"ל פרץ וש' בן-ציון, א"נ גנסין ושלום אש ועוד רבים. ואילו הכיוון האירופי בא לידי ביטוי בעיקר במדור העיוני, שהכיל מסות על סופרים והוגים בולטים (ניטשה, בודלר, סולוביוב ואחרים). פרישמן עצמו הציג ברשימותיו השבועיות תופעות בולטות בתרבות העמים בנימת תיסכול וזעם על דלות השגתו וצרות אופיו של הקורא היהודי בן הזמן. על אף רמתו הגבוהה של "הדור" לא עלה בידו לגייס יותר מכמה מאות מנויים, ובסוף שנתו הראשונה נסגר. בתחילת 1904 חידש אותו פרישמן בהוצאתו שלו. בגלגול שני זה הודגש ביתר שאת הצד הספרותי (כולל תרגומים רבים) מתוך התעלמות מופגנת מאירועי הזמן, ומתוך תשומת-לב מיוחדת לסופרים צעירים. אולם, גם ניסיון זה נקטע לאחר 37 חוברות, ובאוקטובר 1904 נסגר "הדור" סופית. על אף חייו הקצרים הוא ראוי להיזכר כשבועון הספרותי העברי הממשי הראשון, כמשובח במפעלי העריכה של פרישמן וכאכסניה למיטב הספרות העברית החדשה בעידנה הקלאסי.
[כתב: אבנר הולצמן]
[Originally prepared for The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe]

ביבליוגרפיה:
גדליה אלקושי, "'הדור' בעריכת דוד פרישמן", גליונות, כרך 26, 1951-1952, עמ' 363-370.
מנוחה גלבוע. בין ריאליזם לרומנטיקה – פרישמן המבקר, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב 1975.
 


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף