קולות (ווארשה : 1923־1924)

Kolotקולות (1923־1924)
– ירחון ספרותי עברי. "קולות" נוסד על-ידי הסופר אליעזר שטיינמן (1892־1970) בווארשה, אליה הגיע ב-1920 כפליט מאוקראינה. היה זה אחד הנסיונות הבולטים לחדש את הפעילות הספרותית בפולין אחרי מלחמת העולם הראשונה, וכמו רובם – לא האריך ימים. כתב-העת היה טבוע בחותם אישיותו המרדנית-המודרניסטית של העורך, ששאף לתת בו ביטוי לקולות ייחודיים, לא-מימסדיים, מתוך נימת מחאה והתרסה כנגד המימסד הציוני ומימסד הספרות העברית גם יחד. אחד הביטויים לעמדה זו הייתה ההסתייגות המפורשת ממורשתו הספרותית ומאישיותו של ח"נ ביאליק, שבאותם ימים (1923) צוין בחגיגיות יובל החמישים שלו. במאמרים המניפסטיים הסוערים שנהג שטיינמן לפרסם ב"קולות" הכריז על נאמנותו למלה העברית, מתוך מחויבות לשמור על עצמיותם של יחידים רגישים ויוצאי-דופן. מדבריו נרמזת השאיפה לכונן בפולין מרכז אוטונומי לספרות העברית, שיתחרה במרכז המתפתח והמתחזק בארץ-ישראל, ויבטא את זכות קיומה ואת זהותה התרבותית של הגולה העברית. בפועל השתדל לרכז סביבו סופרים צעירים מבני דורו, והצליח בכך במיוחד בתחום השירה: אהרן צייטלין, יוכבד בת-מרים, אורי צבי גרינברג, אביגדור המאירי, מאיר טשודנר ובר פומרנץ תרמו לירחון משיריהם, בצד משוררים ותיקים יותר כיעקב פיכמן ויעקב כהן. בתחום הסיפורת השתתפו מלבד שטיינמן עצמו חיים הזז וצבי זבולון ויינברג. בסך הכל הופיעו אחד-עשר גליונות של "קולות", והוא נסגר אחרי מעט יותר משנה, אך קווי העריכה והמדיניות הספרותית שהסתמנו בו מצאו את המשכם בשבועון "כתובים" – ביטאונו של המודרניזם הספרותי הארץ-ישראלי, שנערך על-ידי שטיינמן אחרי עלייתו לארץ-ישראל ב-1924.
[כתב: אבנר הולצמן]
[Originally prepared for The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe]ביבליוגרפיה:

 • ורסס, שמואל. "כתבי-עת עבריים לספרות בפולין בין שתי מלחמות העולם", בתוך: בין שתי מלחמות עולם: פרקים מחיי התרבות של יהודי פולין ללשונותיהם / בעריכת שמואל ורסס וחנא שמרוק (ירושלים : הוצאת מאגנס, 1997), עמ' 96־127.

תוכן העניינים:

חוברת א'

 • הלל צייטלין: על עומקי ההויה (עמ' 1־4)
 • א. שטיינמאן: העגל (עמ' 5־11)
 • צ. ז. וינברג: תהו. מראשית ימי המלחמה – שנת 1915 (עמ' 12־15)
 • יעקב כהן: מספר המכתמים <שיר> (עמ' 16־17)
 • אהרן צייטלין: למועד-מועדים (מחזיונות חולם-הקץ) <שיר> (עמ' 18־19)
 • א. חן: עיקרים (עמ' 20־24)
 • מיכאל שטרנברג [צ"ז ויינברג]: אדם באהל  (קטעי מחשבה ורגש) (עמ' 25־27)
 • פנחס שיפמאן: אהבה וכבוד (עמ' 28־29)
 • א. שטיינמאן: מחשבות בזמנן: מסביב למדורה היתומה (עמ' 30־31)
 • מנחם לחובר: אמנותנו העממית  (לרגל התערוכה היהודית הרביעית בורשה) (עמ' 32־33)
 • הערות קטנות    (עמ' 34־35)
      הציוניות והתרבות העברית.
      אלף ואלפים.
      "הבימה העברית" בארגנטינה.
      "הדואר באמריקה".
      "מוטקה גנב".
      פוטוריסמום ופוליטיקה.
 • ספרים שנתקבלו לבית-המערכת (עמ' 35)
   


  חוברת ב'

 • בן-ציון רפופורט: הדת והאירציונליות (עמ' 37־43)
 • מ. טשודנר: סחבות <שיר> (עמ' 44־46)
 • א. שטיינמאן: סימנים ורמזים : מפי אגדה הודית (עמ' 47־54)
 • יעקב פיכמן: שירים  (עמ' 55־56)
 • א. חן: עיקרים (עמ' 57־59)
 • מיכאל שטרנברג [צ"ז ויינברג]: אדם באהל (קטעי מחשבה ורגש) (עמ' 60־63)
 • יוסף נתנזון: שתי תקופות של יצירה (עמ' 64־66)
 • הנריק איבסן: קטעים (לקוטים ממכתביו) : על הספינה הטובעת ; על החפש ; על הבקרת ; רעים <תרגום: ***> (עמ' 67־68)
 • ל. קעניג: "ביערות פולין" <על ספרו של יוסף אופטושו בתרגומו של מרדכי ליפסון> (עמ' 69־73)
 • הערות קטנות (עמ' 74־76)
      בצלאל קלוזנר: אחד.
      התרבות בפולניה.
      הספר והעתון.
      אגדות הסופרים בורשה.
      הרחוב.
 • צורי [צ"ז ויינברג]: לצעיר מס... (מעין תשובת המערכת) (עמ' 77־78)
 • הדים (עמ' 78)
 • ספרים שנתקבלו לבית-המערכת (עמ' 79־80)
 • תשובות המערכת (עמ' 80)
   


  חוברת ג'

 • יוסף נתנזון: מלחמת המסוות (עמ' 81־83)
 • אהרן צייטלין: תעופה  (סונטה) (עמ' 84)
 • צ. ז. וינברג: פגישה  (רשימה) (עמ' 85־92)
 • מרדכי דוב לאנגר: פגישה ; שיר ינעימו אראלם <שירים> (עמ' 93)
 • אורי צבי גרינברג: מספרי "באמצע העולם" <שיר> (עמ' 94־95)
 • פ. שיפמן: החסידות (עמ' 96־101)
 • א. שטיינמאן: מת וחי  (ספור) (עמ' 102־105)
 • ל. קעניג: האמנות והישרות (עמ' 106־109)
 • ר. נחמן מברסלב: אור הגנוז <מלוקט ע"י א. ש[טיינמאן]> (עמ' 110־112)
 • א. שטיינמאן: מחשבות בזמנן: על ההערכה המקובלת (עמ' 113־116)
 • א. ש[טיינמאן]: הערות קטנות  (עמ' 117־119)
      הבורחים מן המערכה.
      ההולכים והיוצאים.
      מרכז.
      רומן עברי  (מעין מכתב <תגובה לביקורת של דב קמחי על הרומן של אליעזר שטיינמן "אסתר חיות">)
      ספר אגדות הזהר.
      אגדות יון.
      תולדות הפילוסופיה החדשה מאת וילהלם וינדלבנד.
      רעיונות מרקס אברליוס אנטונינוס.
      על גבולין.
       אליעזר בן-יהודה. 
 • ספרים שנתקבלו לבית-המערכת (עמ' 119־120)
 • תשובות המערכת (עמ' 120)


  חוברת ד'
 • א. שטיינמאן: תורת הפרסום (מסה) (עמ' 121־128)
 • אורי צבי גרינברג: באמצע העולם <שיר. המשך מגליון קודם> (עמ' 129־130)
 • מיכאל שטרנברג [צ"ז ויינברג]: ארץ ישראל  (מיומנו של אחד העולים) (עמ' 131־133)
 • מ[איר] טשודנר: רזים <שיר> (עמ' 134־135)
 • מקס שטירנר: אני תולה את דברי על בלימה <תרגום: י[צחק] ליפקין> (עמ' 136־137)
 • יחזקאל עדן: לעדנה <שיר> (עמ' 138)
 • ב. פומרנץ: * [איֶלֶת-שחר שלוחה נפלה לפתע] <שיר> (עמ' 139)
 • א. שטיינמאן: מת וחי  (ספור)  (סוף) (עמ' 140־144)
 • גד גולדברג: שיטת-חיים  (קטעים) (עמ' 145־148)
 • ק[למן] ח[יים] היישריק: על קבר אח <תרגם מכ"י [מיידיש] - ל-ן [יצחק ליפקין]> (עמ' 149)
 • יוסף נתנזון: הראש והכתל (עמ' 150־151)
 • הערות קטנות  (עמ' 152־155)
      ב[צלאל]. קלוזנר: חרות.  התבוללות ולאומיות (עמ' 152־153)
      פנחס שיפמאן: החנוך במדור התחתון (עמ' 153־154)
      קלוב עברי בורשה.
      ה"פנה העברית".
      העולם.
      שאלה.
      על קבר אח.
      קובצים מוקדשים.
      מאת המערכת.
 • ספרים שנתקבלו לבית-המערכת (עמ' 155־156) • חוברת ה'-ו'
 • בן-ציון רפפורט: הכרה ואמת (עמ' 157־163)
 • אביגדור פויארשטין [המאירי]: שיר בקעת-ההרים <שיר> (עמ' 164־167)
 • מ[נשה] לוין: כסופים (עמ' 168־170)
 • אחד הרבנים המרגישים [אהרן שמואל תמרת]: השתחררות המחשבה העברית (עמ' 171־180)
 • מ[איר] טשודנר: בנגן המיה... <שיר> (עמ' 181)
 • הלל צייטלין: רגעי השקיעה של גדולי ישראל (עמ' 182־186)
 • יקיר וורשבסקי: כוכבים <סיפור> (עמ' 187־188)
 • אהרן צייטלין: טיסה <שיר> (עמ' 189)
 • א. שטיינמאן: מפנקסו של עקש (עמ' 190־196)
 • א. פסביל: וזה אני מגלה... (עמ' 197־199)
 • אלי ורד: בראשית אביב... ; שמשי... <שירים> (עמ' 200־201)
 • מרדכי דוב לאנגר: מראש גבעת השתיקה <שיר> (עמ' 201)
 • מנצני פרנציסקוס הקדוש <תרגום - יצחק ליפקין> (עמ' 202־203)
 • א. שטיינמאן: מחשבות בזמנן: היחס אל המרכז (עמ' 204־206)
 • ז. צווייג [צ"ז ויינברג]: ר' יהודה הלוי (עמ' 207־211)
 • הערות קטנות  (עמ' 212־214)
      ב[צלאל] קלוזנר: עברית ואנגלית 
      מסע סוקולוב בפולניה.
      בת--הספר של "תרבות".
      סופר החסידות <על ש"א הורודצקי>
      "עין הקורא".
      בלי מולדת.
      כתבי יוסף בן-מתתיהו. הוצ"ש [הוצאה שניה] <על תרגומו של י"נ שמחוני>
     
  עתון עברי.
      ידיעות הלשכה המרכזית לעניני תרבות
 • ספרים שנתקבלו לבית-המערכת (עמ' 214־215) • חוברת ז'
 • אחד הרבנים המרגישים [אהרן שמואל תמרת]: השתחררות המחשבה העברית (עמ' 221־227)
 • ל. טבקהנדלר [אריה טבקאי]: שירים  (עמ' 228־229)
 • יעקב פיכמן: בדידות (עמ' 230)
 • א. שטיינמאן: מנזרים (עמ' 232־236)
 • מ[איר] טשודנר: * [כוי לטוף-צערי הכמהים] <שיר> (עמ' 236)
 • [משה] שמואלי: קבר חי (עמ' 237־238)
 • א. פסיבל: וזה אני מגלה (עמ' 239־240)
 • מכאל שטרנברג [צ"ז ויינברג]: אדם באהל : קטעי מחשבה ורגש: ספרות (עמ' 241־243)
 • מ[שה] ש[למה] בן-מאיר: * [אם הדרך קדש-הקדשים ואת השכינה אנכי הכהן הגדול] <שיר> (עמ' 243־244)
 • לודביג ברנה: גתה <תרגום - יצחק ליפקין> (עמ' 245)
 • יצחק קצנלסון: צהרים <שיר> (עמ' 246)
 • יצחק שנר: הימנון לַנְיָר <שיר> (עמ' 246)
 • יוסף נתנזון: בין ישראל לעמים (עמ' 247־248)
 • הערות קטנות  (עמ' 249־250)
      יואל מאסטבוים: דוד פרישמאן (ליום המיתה)
      ברנה על גתה.
     
  "רשומות".
      בהשתתפותם הקבועה של ...  <על כתב-העת 'העולם'>
 • ספרים שנתקבלו לבית־המערכת (עמ' 250־251)

 • חוברת ח'

 • א. שטיינמאן: "גלות" (עמ' 254־256)
 • אביגדור המאירי: במחוז ההכל :א. לפני הראי הגדול ; ב. מי אנחנו? ; ג. בעמק רפאים ; ד. מכתב <שירים> (עמ' 257־259)
 • חיים הזז: אלה  <סיפור> (עמ' 260־271)
 • אחד הרבנים המרגישים [אהרן שמואל תמרת]: השתחררות המחשבה העברית (עמ' 272־275)
 • ב. פומרנץ: נצוח <שיר> (עמ' 276)
 • מיכאל שטרנברג [צ"ז ויינברג]: אדם באהל  (קטעי מחשבה ורגש)  (עמ' 277־278)
 • לודביג ברנה: גתה <תרגום - יצחק ליפקין> (עמ' 279־280)
 • א. שטיינמאן: מחשבות בזמנן: קונגרס; "לשנה הבאה בירושלים"; על "הקולות" (עמ' 281־283)
 • הערות קטנות (עמ' 284־285)
      "דזשואיס איידזשענשי".
      אוסישקין.
      הבונים על חול.
      "אנחנו".
      הכוכב (ירחון ספרותי מדעי לבני הנעורים) 
 • ספרים שנתקבלו לבית-המערכת (עמ' 285)
 • שנה שניה - חוברת ראשונה (= חוברת ט')
 • פינחס שיפמאן: למצבה של "תרבות" (עמ' 1־6)
 • י[וכבד] בת מרים:   <שירים> (עמ' 7־9)
 • א. פסביל: קטעים מספר "לדמותי" (עמ' 10־15)
 • ש. י. טשארנאָ [שלום יונה טשרנו]: לסגנון הפיטנים (עמ' 16־18)
 • א. שטיינמאן: יסודות (עמ' 19־23)
 • ב. פומרנץ: * [על צמד גלגלים של בדידות] <שיר> (עמ' 23)
 • מיכאל שטרנברג [צ"ז ויינברג]: על הבמה הספרותית שלנו (עמ' 24־26)
 • מ. א. בייגיל [משה אהרן אביגל]: מדריכי המנוחה (עמ' 27־28)
 • הערות קטנות  (עמ' 29־30)
      י.מ. ניימאן: התערוכה של מרק שורץ: שרטוטים
      "הוצאת שטיבל".
      היכי תמצא?
      "הבמה העברית" <על כתב-עת עברי מארגנטינה>
 • ספרים שנתקבלו לבית-המערכת (עמ' 31)

 •  


  שנה שניה - חוברת שניה (= חוברת י')

 • אהרן צייטלין: יום לאדני <שיר> (עמ' [1]־[4]) 
 • צ. ז.  וינברג: בערב  (סיפור) (עמ' [5]־[8])
 • יוסף נתנזון: בשנת תרפ"ד ליצירה... (עמ' [9]־[11])
 • מ[נשה] לוין: גשם בחוצות <סיפור> (עמ' [12]־[13])
 • א[ברהם] ש[לום] קמנצקי: בימי הבית השני <על ספרו של יוסף קלוזנר> (עמ' [14]־[16])
 • ב. פומרנץ: לאישון הקשת <שיר> (עמ' [16])
 • ארטור שופנהויר: על סופרים, הערכה, בקורת, תהלה והערצת-סופריו  (לקוטים) <תרגום - יצחק ליפקין> (עמ' [17]־[20])
 • א. שטיינמאן: מחשבות בזמנן: על סף האכזבה (עמ' [21]־[23])
 • אסף הלוי איש ירושלם [אלתר יצחק לוין]: טוב לי... <שיר> (עמ' [23])
 • יעקב בורנשטיין: על היהדות הפולנית: א. הטרגדיה של איטשה מאיר (עמ' [24]-[26])
 • הערות קטנות  (עמ'  [27]-[32])
      פנחס שיפמאן: במה נקדם? (עמ'  [27]-[29])
      עבודת הלשכה המרכזית של "תרבות" בברלין.
      הלשכה.
      "הגביר והחברה" 
      א. ש[טיינמאן]: רפואה <על ספרו של אשר אריה גולדין "רפואה" (ניו-יורק, תרפ"ד 1923)>
      ז. ו. [צבי זבולון וינברג]: השלוח.
      מ[איר] טש[ודנר]: מגלת קדם לאסף הלוי, איש ירושלם : שירים ראשונים 
      א. ש[טיינמאן]: תרמיל הקבצנים
 • ספרים שנתקבלו לבית-המערכת (עמ' [32]) •  


  שנה שניה - חוברת שלישית (=חוברת י"א)

 • בר טוביה: בעקבות אבי החסידות (עמ'  [1]-[5])
 • אהרן צייטלין: יום לאדני <שיר> <המשך> (עמ' [6]-[9])
 • א. שטיינמאן: על ענוי אדם  (עמ' [10]-[12])
 • מיכאל גרובר: אשה <שיר>  (עמ' [13]-[14])
 • מ[נשה] לוין: בגוילי אמן...  (עמ' [15]-[16])
 • ר' ברכיהו הנקדן: גלגל העולם <מהקדמתו של ר' ברכיה הנקדן לספר "משלי שועלים"> (עמ' [16])
 • מ[איר] טשודנר: כפירות <שיר> (עמ' [17]-[20])
 • יעקב ביהם [הסנדלר מהורליץ]: א. על אהבת אלהים ; ב. על שמחות הרוחות במרום <תרגום - יצחק ליפקין> (עמ' [21]-[23])
 • מיכאל שטרנברג [צ"ז ויינברג]: אדם באהל  (קטעי מחשבה ורגש) (עמ' [24]-[25])
 • יעקב בורנשטיין: על היהדות הפולנית : ב. השמש השוקעת (עמ' [26]-[28])
 • רפאל דנישבסקי: על יעבץ <שיר> (עמ' [29]-[30])
 • א. שטיינמאן: מכתב על ה"תרבות" : לראשי עסקני ה"תרבות"  (עמ' [31]-[32]) 

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף