גאון הארץ

Ge'on ha-arets


גאון הארץ : ספר לכל נפש ולכל בית ישראל / יצא לאור בידי זאב יעבץ בירושלם.
ווארשא : בדפוס האחים שולדבערג, תרנ"ג-תרנ"ד 1893־1894.
 


חלק ראשון

חלק שניגאון הארץ : ספר לכל נפש ולכל בית ישראל.  חלק ראשון (תרנ"ג 1893)

תוכן העניינים:

 • [זאב יעבץ]: העיון והמעשה : בדבר הישוב <נחתם: ר"ח שבט תרנ"ג ירושלם ת"ו> (עמ' 3־13)
 • [זאב יעבץ]: לך בכחך <נדפס לראשונה ב'המליץ', גל' 189 ו-190> (עמ' 14־22)
 • יעקב גאָלדמאן: שאר ישוב <נחתם: יפו, בשמיני, בשמנה ועשרים בו> (עמ' 23־34)
 • יחיאל מיכל פינס: תשובת שאלה <נחתם: שבט תרנ"ג> (עמ' 34־41)
 • [זאב יעבץ]: שפת ציון: א. מלות העקר ; ב. מגרמנית לעברית ; ג. עוללות (עמ' 41־51)
 • יצחק ב"ר משה רומש: כלל גדול בלשון הקדש (עמ' 52־57)
 • נח רוזנבלום: האם על הבנים ; שיר-רעי <שירים> (עמ' 57־64)
 • מאיר יוסף פינס: איוב הנצחי ; עקדת יצחק לזרעו <שירים> (עמ' 65־66)
 • יחיאל מיכל פינס: הזכוכית (עמ' 3־11)
    


גאון הארץ : ספר לכל נפש ולכל בית ישראל.  חלק שני (תרנ"ד 1894)

תוכן העניינים:
 


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף