מאסף: לדברי ספרות, בקורת והגות

 

Me'asef


מאסף  : לדברי ספרות, בקורת והגות
    ירושלים : יוצא ע"י אגודת הסופרים העברים בישראל בהוצאת "קרית ספר"

מאסף זה לדברי ספרות, בקורת והגות, ראשון הוא למאספים השנתיים, שאגודת הסופרים אומרת להוציא. תכליתו לזמן את היצירה הספרותית החיה והמתהווה על כל גילוייה ומשמרותיה. אמנם העיתונים היומיים והשבועיים מקדישים מדורים ספרותיים מיוחדים, אלא שדרכם להביא פרודת קטנות בלבד, ואילו הירחונים מעטים והשנתונים בטלו. נמצא, שסופר שחטיבת-יצירה גדולה בידו, אינו יכול לפרסמה אלא פירורים פירורים, והוא נדון לצמצום, או לצפייה עד שכמה מיצירותיו יכונסו בספר. צמצום זה משפיע לרעה לא רק על הסופר, אלא גם על הקורא, שכבר הורגל למנות-ספרות שבועיות קצובות, ולזוטות, שאינן משביעות.
במאסף זה באו דברי ספרות ומחשבה, שמלבד ערכם הספרותי כשלעצמם יש בהם כדי  ליתן מבע לתקופתנו ולהמחיש את מהלך התפתחותה של ספרותנו.
אין העורכים משלים את עצמם, שהשיגו מטרתם בשלמותה. לא כל שביקשו ניתן להם; לא כל מי שהוזמן נענה להם. אבל הם רוחשים תקווה בלבם, שגם מה שקופל במאסף זה מצטרף ליש נכבד ושעל ידי כך סייעו לחידוש קיומה של במה ספרותית נרחבת, בחינת "חזרו וייסדוה".
תל-אביב, אדר תש"ך


כרך א כרך ב כרך ג כרך ד
כרך ה כרך ו כרך ז כרך ח
כרך ט כרך י    
       

מאסף  : דברי ספרות, בקורת והגות כרך א' (תש"ך 1960) / העורכים - עזריאל אוכמני, ישראל כהן
 

תוכן העניינים:

מאסף  : לדברי ספרות, בקורת והגות כרך ב' (תשכ"א 1961) / העורכים - עזריאל אוכמני, ישראל כהן
 

תוכן העניינים:
 • תוכן הענינים (עמ' [3]־[5])
 • יעקב כהן: ברזך : מחזה בארבע מערכות <המביא לבית הדפוס - אלעזר בניועץ> (עמ' 7־23)
 • אברהם קריב: בעיית החלוף ביצירתו של יעקב כהן (עמ' 24־33)
 • ש"י עגנון: מעוז ומחסה : סיפורים של גדולי ישראל (עמ' 34־51)
 • נתן רוטנשטרייך: תודעה וערכים (עמ' 52־60)
 • ש. שלום: שיר תפתה ערוך: המתפח ; האוב ; תפתה ערוך ; הסוד האיום ; הדמעה הלבנה ; אל מסתתר ; חטא ; מאחורי הקלעים ; הנסיון ; המחק ; הוא קורא ; הכאב ; הרגע ההוא... ; אל אללי ; על החוף ; מכאוב טהור ; כי לא תבוא אל ספי... ; ממעד ; באין מענה <שירים> (עמ' 61־68)
 • יהודה בורלא: פגישות (עמ' 69־97)
 • ישראל כהן: אברהם קריב (עמ' 98־105)
 • עזרא זוסמן: שירי חורף <שירים> (עמ' 106־108)
 • יעקב הורוביץ: עוד סיפור עליז של רב-חובל (עמ' 109־118)
 • ש"ה ברגמן: ארתור שופנהאור (100 שנים למותו) (עמ' 119־137)
 • לאה גולדברג: המסע הקצר ביותר: א. תל אביב 1935 ; ב. ערב בבית קפה ; ג. ליל סתיו גשום ובוקר בהיר ; ד. אז היה לה ; ה. אני הלכתי אז ; ו. המסע הקצר ביותר <שירים> (עמ' 138־139)
 • ישורון קשת: ההשכלה ויל"ג (עמ' 140־159)
 • אביגדור המאירי: כליא-רוח <סיפור> (עמ' 160־173)
 • אברהם ברוידס: בחליפות העידנים: א. נפשי ; ב. גזר ; ג. בערוצי האפורים ; ד. מחדש ; ה. לפרדס המרשיף ; ו. בצוק המכשלות <שירים> (עמ' 174־175)
 • דוד מלץ: מצווה הבאה בעבירה <סיפור> (עמ' 176־189)
 • אליעזר שטיינמן: מסכת שמחות או בין החיים והמתים (עמ' 190־202)
 • אברהם חלפי: בירח אבדון : שבעה שירים  (עמ' 203־205)
 • דוד שחר: מגיד העתידות (עמ' 206־214)
 • אריה טרטקובר: המחשבה החברתית בדור התהפוכות (עמ' 215־228)
 • יהודה עמיחי: האלגיה על הילד שאבד (עמ' 229־233)
 • ש"י פנואלי: על המסה (עמ' 234־248)
 • ישראל אפרת: תורת המוסר המקראית: מקור וסמכות (עמ' 249־255)
 • שלמה טנאי: שלושה שירי שמש: שמש שמחה ; כל גבר ; ענות השמש  (עמ' 256)
 • עזריאל אוכמני: על ספר-שירים אחד ומסביבו <על "שושנת רוחות" מאת חיים גורי> (עמ' 257־268)
 • משה שמיר: קצה האיסור <סיפור> (עמ' 269־277)
 • יחיאל מר: שירים על אמת: א. ימי ; ב. מערה ; ג. שני חיוכים ; ד. אמת ; שני שירי נספח: * [זה שיצא בבקר בבקר הלך ואיננו] ; * [כל מה שיש לי – מלא חפנים רוח]  (עמ' 278־279)
 • יהושע בר-יוסף: בינו לבין אברשה (פרק מרומן שבכתובים) (עמ' 280־294)
 • אפרים שמואלי: מכס ובר ובעיותיו של הציבור המודרני (עמ' 295־312)
 • אלעזר בניועץ: וריאציות על נושא אבוד <שירים> (עמ' 313־314)
 • אהרן מגד: החטא הראשון <מחזה> (עמ' 315־332)
 • יוחנן טברסקי: היש שתי אמתיות (עמ' 333־344)
 • יהושע רבינוב: דו-שיחים: א. העץ והאבן ; ב. הים והיבשת <שירים> (עמ' 345־347)
 • דב סדן: על פלישה אחת (עמ' 348־355)
 • שרגא קדרי: שני ציירים ורואה חשבון מוסמך (תולדות אוטופורטרט שלא צויר) (עמ' 356־379)
 • אנדה עמיר-פינקרפלד: עציר לשעה אחת <מחזה> (עמ' 380־391)
 • טוביה ריבנר: רוח  <שירים> (עמ' 392־395)
 • בנימין תמוז: הפרח <מחזה> (עמ' 396־401)
 • ישראל זמורה: יצירתו של אשר ברש (עמ' 402־407)
 • משה דור: שירים מארץ שבע-הפנים : תחנון ; נסיעה לילית ; חדות הים ; בגידה <שירים> (עמ' 408־409)
 • יהודה האזרחי: תחפושת <סיפור> (עמ' 410־422)
 • מילא אהל: סולייה של נייר (עמ' 423־435)
 • דן מירון: הספרות העברית בראשית המאה ה-20 : פרקים מתוך מסה (עמ' 436־464)
 • ראובן אבינעם: שני דוממים דובבים: בדל-סיגריה לוחש ; אנקת פטיש <שירים> (עמ' 465־466)
 • ש. שפאן: הנשף (עמ' 467־476)
 • א.מ. הברמן: מה אנו למדים ממגילות מדבר יהודה (עמ' 477־484)
 • אבנר טריינין: גלגל עומד: טחנת-המים ; מורג ; צילומי-פנים <שירים> (עמ' 485)
 • א. ש. שטיין: אשת מדנים <סיפור> (עמ' 486־493)
 • אליהו מייטוס: טריאולטים <שירים> (עמ' 494)
 • מאיר ארליך: ימות הגשמים (עמ' 495־498)
 • שלום קרמר: אמנות הסיפור של גרשון שופמן (עמ' 499־508)
 • רנה שני: מחזור שירי שיר <שירים> (עמ' 509־511)
 • דבורה דביר: סתיו <"פרק מספר, המורטוריום, המתאר את החיים בטבריה בסוף מלחמת העולם הראשונה"> (עמ' 512־521)
 • י. ליכטנבום: שני שירים: זכרונות על עצמי ; חלוף <שירים מן המחזור "טבעת השנים"> (עמ' 522)
 • מרדכי אבי-שאול: ורתר בדורו <אחרית-דבר לתרגום חדש של "ייסורי וורתר" לגיתה> (עמ' 523־531)
 • א. ב. יפה: בעל "מטאטא-השמד" : משהו על האקטואליות של פרישמן (עמ' 532־536)
 • יצחק עוגן: שירים: לכוכב, לדשא ; סוף סוף לאן צופה שירנו? <שירים> (עמ' 537־539)
 • ק. א. ברתיני: דמויות במצודד <שירים> (עמ' 540־542)
 • אריה ליפשיץ: עולמו של מסאי <על צבי וויסלבסקי> (עמ' 543־549)
 • דב חומסקי: מתוך פנקס <שירים> (עמ' 550־551)
 • יצחק עקביהו: היסוד הוויזואלי בשירתו של שמשון מלצר (עמ' 552־560)
 • נח פניאל: במעבר <שירים> (עמ' 561־562)
 • דוד אֶרֶן: שירתו של אברהם בן יצחק (עמ' 563־569)
 • איתמר יעוז-קסט: מתוך נוף בעשן : פרקי ברגן-בלזן <שירים> (עמ' 570־572)
 • אנדד אלדן: שירי סתיו  (עמ' 573־574)
 • ש. שלום: על אברהם ברוידס ושירתו (עמ' 575־577)
 • אלי נצר: מרובעים <שירים> (עמ' 579־580)
 • עמוס לויטן: שירים מלילה אחר <שירים> (עמ' 581)
 • עדי צמח: על הדימוי הקונבנציונלי (עמ' 582־588)
 • ש. ד. בונין: אלו צהרים <שירים> (עמ' 589)
 • אברהם רוזן: שני שירים  (עמ' 590)

  סקירות ורשימות
 • ירוחם טולקס: שמעון דובנוב : מאה שנה להולדתו (עמ' 591־595)
 • ג. קרסל: שאול פנחס רבינוביץ [שפ"ר] : חמשים שנה לפטירתו (עמ' 596־604)
 • מ. ז. סולה: פילוסופים יהודים במאה העשרים <על הרמן כהן, פרנץ רוזנצויג, יעקב קלצקין, דוד נוימרק, יצחק יוליוס גוטמן, מרדכי מנחם קפלן, מרדכי מרטין בובר, שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך> (עמ' 605־616)
 • א. ר. מלאכי: הרב קוק וחבריו בישיבת ואלוזין (עמ' 617־620)
 • נחמן אביגד: המחקר הארכיאולוגי בישראל (עמ' 621־625)
 • חיים גמזו: אמנות הציור והפיסול בשנות קיום המדינה (עמ' 626־637)
 • פ. ע. גרדנויץ: מוסיקה ישראלית בקונצרט האומות (עמ' 638־643)
 • רחל פיגנברג-אמרי: דוד ברגלסון ובני-הטובים בספריו (עמ' 644־647)
 • יצחק אבינרי: כתובים שפשוטם אינו כמשמעם (עמ' 648־655)
 • זושא שפירא: עיט עיט על הריך <על שירו של שאול טשרניחובסקי> (עמ' 656־659)
 • נחום בנארי: בחינות בהנהגת האדם (עמ' 660־667)

מאסף  : דברי ספרות, בקורת והגות כרך י'  : מוקדש ליצירת חיים נחמן ביאליק (תשל"ה 1975) / בעריכת הלל ברזל
 

תוכן העניינים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף