עודד אסף (1947)

Oded Assaf


עודד אסף.
    המוזיקה לפני הכול
  :  על שירת משוררים והלחנתה / עודד אסף. -- תל אביב : סל תרבות ארצי, 2011.
    152 עמ'.  -- (מפתחות. ספרות ומוזיקה)
    Music first : on poetry and music / Oded Assaf
 

מה בין שירת משוררים לבין מוזיקה? האם כל יצירה של משורר ניתנת להלחנה? כיצד קובעים אם הלחן מתאים למילים? ובכלל, האם יש דרך בדוקה לאמוד את מידת הצלחתה או כישלונה של הלחנת שירה?
הספר מציג כמה סוגיות עקרוניות בתחום מרתק ומורכב זה של הזיקה בין המילים למוזיקה, תוך התמקדות בדוגמאות נבחרות של שירי משוררים מולחנים - מאתונה העתיקה, דרך אירופה בימי-הביניים ובתקופת הרנסנס, עבור ב"ליד" של המאה התשע-עשרה, ועד יצירותיהם של מלחינים חדשניים במאה העשרים. מקום מיוחד מוקדש לזמר הישראלי ולמפגשים בין שירת משוררים כנתן אלתרמן, רחל או נתן זך לבין מלחינים כסשה ארגוב, נעמי שמר ומתי כספי.
המוזיקה לפני הכול הוא ספר המיועד לקהל קוראים רחב, ולאו דווקא למוזיקאים מקצועיים. הוא מכוון לשאלות ולתהיות, ולא לתשובות נחרצות. מטרתו היא להציג בפני הקוראים כמה תהיות עקרוניות על שירה מולחנת על זרמיה השונים, ולתרום, בין השאר, לדיון המתפתח בשנים האחרונות סביב התופעה הייחודית של הלחנת שירי המשוררים בישראל.
עודד אסף הוא מוזיקאי, מרצה למוזיקה בבית-הספר למוזיקה על-שם בוכמן-מהטה באוניברסיטת תל-אביב ובמכללת לוינסקי לחינוך. מאז שנות השמונים הוא מפרסם מאמרים בכתבי-עת ובעיתונים.

תוכן העניינים:

 • מבוא  (עמ' 9־14)

  פרק א. מנגינה לי ונגינה לי מימים משכבר ... (עמ' 15־27)
 • 1. מילים, מילים כתובות, מילים מושרות (עמ' 17־18)
 • 2. מילה כצליל, שפה כ"מוזיקה", מוזיקה כ"שפה" (עמ' 19־20)
 • 3. מקצב ומשקל בלחן ובטקסט (עמ' 20־24)
 • 4. מה "אומרת" המוזיקה? מה אומרים עליה?  (עמ' 24־27)

  פרק ב. ומשורר בשמיו ומלחין בגשמיו (עמ' 31־46)
 • 1. שירים הם לפעמים ... : על "חופים" של נתן יונתן ונחום היימן  (עמ' 31־33)
 • 2. וצליל עולה ... : על "אורחה במדבר" של יעקב פיכמן ודוד זהבי  (עמ' 34־36)
 • 3. ... הושט היד - וגע בם? : על שני לחנים לשירי רחל  (עמ' 36־39)
 • 4. מי לב חכם לו ויכירנו? : "משירי ארץ אהבתי" - לאה גולדברג בלחנו של מוני אמריליו  (עמ' 39־41)
 • 5. שאני בתבונה : על "זמר אהבה לים" של רפאל אליעז וסשה ארגוב  (עמ' 41־44)
 • 6. איך הוא מעז? ... והאם הוא מצליח? : על "איך זה שכוכב" מאת נתן זך ומתי כספי (עמ' 44־46)

  פרק ג. שירי משוררים: מקרה נתן אלתרמן (עמ' 47־65)
 • 1. מה למעלה, מה למטה (טקסט "גבוה", מוזיקה "נמוכה"?)  (עמ' 49־51)
 • 2. דצמבר המתוק : על "דצמבר" של נתן אלתרמן ומשה וילנסקי  (עמ' 52־53)
 • 3. הכוכבים שנשארו בחוץ : על "פגישה לאין קץ": נתן אלתרמן בהלחנת נעמי שמר (עמ' 53־56)
 • 4. איכה יושר עליך החולי? : על "שיר משמר" של אלתרמן והלחן של סשה ארגוב (עמ' 56־59)
 • 5. ... ואיזה מטווה תלבש העלמה לשלמה לה? : על "העלמה" של נתן אלתרמן בלחנו הפופולרי של מרדכי זעירא ובלחנו האמנותי של יהויכין סטוצ'בסקי (עמ' 59־65)

  פרק ד. סתרי-יער, שר היער וסוד קסמו של ה"ליד" (עמ' 67־83)
 • 1. שלושה (ולא בסירה אחת)  (עמ' 68־71)
 • 2. טקסט אחד, שני מלחינים : על "שר היער" של גתה בלחן הידוע של שוברט ובלחן הנשכח-כמעט של רייכרט  (עמ' 71־77)
 • 3. "שר היער" : דיוקנו של פרנץ שוברט הצעיר כרב-אמן  (עמ' 78־80)
 • 4. "שר היער" בלחנו של קרל לווה - גרסה מוזיקלית נוספת (עמ' 80־83)

  פרק ה. במדור לחיפוש קרובים  (עמ' 85־101)
 • 1. ירושלים - אתונה  (עמ' 87־89)
 • 2. ימי הביניים ... מתקרבים?  (עמ' 90־93)
 • 3. טירת ונטדורן : על הטרובדור ברנאר דה-ונטדורן ועל המלחין ג'ון דאולנד (עמ' 93־101)

  פרק ו. שיר אמנותי עכשיו  (עמ' 103־119)
 • 1. דמדומים, שקיעה, נתיבות עקלקלות (עמ' 105־111)
 • 2. קול, פסנתר ומכשיר רדיו  (עמ' 111־115)
 • 3. בין חמש תחנות (עמ' 115־119)

  פרק ז. אתה המשורר?  (עמ' 121־143)
 • 1. צילום משפחתי, כיסאות מוזיקליים (עמ' 123־124)
 • 2. שירי עם ושירת משוררים (עמ' 1245־129)
 • 3. משוררים ברחובות פריז (עמ' 129־136)
 • 4. Roll over, Beethoven ("התהפך בקברך, בטהובן", מתוך שיר מאת צ'אק ברי)  (עמ' 137־143)

  הערות  (עמ' 144־151)
  [ביבליוגרפיה]  (עמ' 152)

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף