ספר השנה של ארץ-ישראל

Sefer ha-shanah shel Erets-Yiśra'el


ספר השנה של ארץ-ישראל
תל אביב : הסתדרות הסופרים העברים בארץ-ישראל, תרפ"ג-

שנה ראשונה שנה שניה ושלישית

ספר השנה של ארץ-ישראל, שנה ראשונה (תרפ"ג) / בעריכת - א. צפרוני, א. ז. רבינוביץ וד. שמעונוביץ.
תל-אביב : הוצאת הסתדרות הסופרים העברים בארץ-ישראל, [ר"ח אב] תרפ"ג.

תוכן העניינים:
 • יוסף קלוזנר: לאחר חמש שנים (סקירה לאחור ולפנים)   (עמ' 9־23)

  א.  מ ד ע  א ר ץ - י ש ר א ל
 • שמואל קליין: חלוקת יהודה והגליל  (עמ' 24־41)
 • שמחה אסף: לתולדות החינוך בארץ-ישראל (עמ' 42־57)
 • אברהם בראויר: שמות הארץ (עמ' 58־67)
 • א. צפרוני: כתיבה למפרע בכתובות בארץ-ישראל (עמ' 68־73)
 • שמואל רפאלי: אֶדום (עפ"י התגליות החדשות) (עמ' 74־80)
 • ישראל אהרוני: נחשי ארץ-ישראל (עמ' 81־100)
 • א. ברוך (רוזנשטין): הגשמים בירושלים (עמ' 101־106)
 • אברהם כהנא: למאורעות הקהילה הקראית בירושלים (עמ' 107־110)
 • יצחק בן-צבי: לתולדות היהודים בעזה (עמ' 111־113)
 • יוסף קלוזנר: הדיבור העברי בארץ-ישראל במאה החמש-עשרה (עמ' 114־117)
 • ישעיהו פרס: עופל, ציון ועיר דוד (עמ' 118־124)
 • זאב וילנאי: לתולדות חיפה (עמ' 125־129)
 • א. צפרוני: לשאלת המבטא העברי (עמ' 130־134)
 • ר. ז. א.: הגאונים של ארץ-ישראל ואבות בית דין (עמ' 135־136)

  ב.  ס פ ר ו ת   י פ ה
 • יהודה קרני: בירושלים <שיר> (עמ' 137־140)
 • א. ז. רבינוביץ: הנכנסים והיוצאים <סיפור> (עמ' 141־159)
 • י. צ. רמון: [שירים] (עמ' 160־162)
 • יעקב קופליביץ: שלוה ; בנאות התם ; הנסתרת ; מקסם ; הפרש <שירים> (עמ' 163־167)
 • חַוַגַ'ה מוסה: פלחים <סיפור> (עמ' 168־184)
 • מ. ז. ולפובסקי: בגליל - החרמון ; בכי-הכנרת ; סתיו ; על הרי מגדל <שירים> (עמ' 185־188)
 • ש. בס: שלום ; לילה על הים ; לילה בעמק ; לבוב <שירים> (עמ' 189־191)
 • ל. א. אריאלי: ריזלה <סיפורו של חלוץ> (עמ' 192־208)
 • מרדכי טמקין: שירים (עמ' 209־211)
 • א. שלונסקי: תמר הייתי <שיר> (עמ' 212)
 • מ. סיקו: ישראל בן ישראל <ציור> (עמ' 213־222)
 • מ. פודולי [מנחם קפליוק]: פעמי-באות <שרטוט> (עמ' 223־224)
 • דוד שמעונוביץ: בדרך (רשימה) <פואמה> (עמ' 225־250)
 • א. ראובני: איך נשתנה מזלו של הקפיטן לזלי והור <סיפור> (עמ' 251־262)
 • שמואל רפאלי: יוסף קריגר : מזכרונותי לפני כארבעים שנה (עמ' 263־264)

  ג.   מ ה ע ו ל ם   ה ע ר ב י
 • נסים מלול: לתולדות התנועה הערבית : עובדות ותעודות (עמ' 265־273)
 • נסים מלול: העתונות הערבית בא"י בחמש השנים האחרונות (עמ' 274־276)
 • מנחם רפאל כהן: הספרות הערבית בסוריה (עמ' 277־287)
 • אשר ברש: מזמירות ערב <שירים ערביים מתורגמים לעברית מתרגום גרמני של גוסטב דַלמַן> (עמ' 288־302)
 • אפרים רובינוביץ [הראובני]: חדושים בשמות הערביים של צמחי א"י ובקשר אתם בשמות העברים (עמ' 303־319)

  ד.  א ר צ נ ו   ב ה ו ו ה
 • פלטיאל דיקשטיין [דיקן]: המצב המשפטי בארץ (עמ' 320־327)
 • מלך זגורודסקי: המושבות (עמ' 328־359)
 • נ. בנארי: במשקי-הפועלים החקלאים (עמ' 360־369)
 • יצחק וילקנסקי [אלעזרי-וולקני]: המכון לחקלאות בתל-אביב ותחנות-הנסיון  (עמ' 370־387)
 • זלמן דוד ליבונטין: השקפה על האגודות המשותפות וקופות המלווה בא"י (עמ' 388־391)
 • אליהו מונצ'יק [מרגלית]: תנועת הבנין בארץ-ישראל (תר"פ-תרפ"ג) (עמ' 392־407)
 • יוסף לוריא: החינוך בארץ ישראל בשנות תרפ"א-תרפ"ג (עמ' 408־423)
 • מרדכי ברכיהו (ברוכוב): היגיינה ומדיצינה ציבורית (עמ' 424־429)
 • י. ב"ר: עבודת "המלח" בעטלית (עמ' 429־432)
 • הזכרת נשמות:
  • ד"ר מכס נורדאו (עמ' 432)
  • שמואל אבא פן (עמ' 433־434)
  • אליעזר בן יהודה (עמ' 434)
  • יעקב שלמה חזנוב (עמ' 434)
  • יואל דרובין (עמ' 434)
 • קורות השנה (עמ' 435־440)

  ה.  ב י ק ו ר ת   ו ב י ב ל י ו ג ר פ י ה
 • שמואל קרויס: "ארץ ישראל ושכנותיה" <על ארץ-ישראל ושכנותיה : אנציקלופדיה גיאוגרפית-היסתורית לארץ-ישראל, סוריה וחצי האי סיני... /  מאת ישראל זאב הלוי איש הורוביץ> (עמ' 435־440)
 • שלום שווארץ [בן ברוך]: ספרות רשמית על א"י <על The Handbook of Palestine, edited by Harry Charles Luke and Edward Keit-Roach, 1922> (עמ' 449־457)
 • י. ח. ר.: "אגרות אחד-העם" <על "אגרות אחד-העם", הוצאת יבנה, תרפ"ג> (עמ' 458־465)
 • ביבליוגרפיה <ספרים שיצאו לאור בשנת תרפ"ג> (עמ' 465־468)

  ו.   ש ו נ ו ת
 • א. ז. רבינוביץ: הקומונה אצל המקובלים בירושלים  (עמ' 469־471)
 • בן-ציון דינבורג [דינור]: תכניתו המדינית של רבי יהודה אלקלעי (עמ' 471־479)
 • שאול חנא קוק: צפריה (עמ' 480־481)
 • מכתבי פ. סמולנסקין וי. ל. גורדון (נכתב בתרמ"ב לה' ז. ד. ליבונטין)  (עמ' 481־483)
 • בן-ציון רובשטיין: החקלאות העברית ברוסיה הסובייטית בימי המהפכה  (עמ' 483־489)
 • ז. ס-י. [זאב סמילנסקי]:  תל-אביב
  א.  התפתחות הישוב בתל אביב
   (עמ' 489־493)
  ב.  תנועת הבנין  (עמ' 493־506)

ספר השנה של ארץ-ישראל, שנה שניה ושלישית (תרפ"ד-תרפ"ה) / המערכת - א. צפרוני, א. ז. רבינוביץ וד. שמעונוביץ.
תל-אביב : הוצאת אגדת הסופרים העברים, בהשתתפות דביר, חשון תרפ"ו.

תוכן העניינים:
 • ש. טשרנוביץ: אורות   (עמ' 5־16)

  א.  מ ד ע  א ר ץ - י ש ר א ל
 • שמואל קליין: חלוקת ארץ-ישראל ל"מעמדות"  (עמ' 17־24)
 • שמואל קרויס: פרטים חדשים לכבוש הארץ ע"י הערבים  (עמ' 25־33)
 • דב אשבל: מקור השם הערבי של החרמון - ג'בל-אל-שיך (עמ' 34־36)
 • משה טויב: גדול דבורים אצל העברים הקדמונים (עמ' 37־42)
 • מיכל פוחצ'בסקי: באורי מלים במקרא בקשר עם החקלאות (עמ' 43־45)
 • דב אשבל: לברור זהותו של עץ "הלבנה" (עמ' 46־48)
 • יצחק בן-צבי: לקוטים
  • א. מפשטה (עמ' 49־50)
  • ב. לישוב בפקיעין (עמ' 51־52)
 • פ. ש. בודנהימר: מבוא לידיעת החרקים מישירי הכנף (Orthoptera) של ארץ-ישראל (עמ' 53־71)
 • יוסף ברסלבסקי: שרידים בשומרון ובשרון (עמ' 72־77)
 • ברוך בסין: קרקעות הממשלה (הג'פטליק) בבית-שאן (עמ' 78־86)
 • יצחק בן-צבי: שפרעם וכבול (עמ' 87־96)
 • אלכסנדר מארכס: מכתב שלישי לר' עובדיה מברטנורא (עמ' 97־99)
 • יצחק ריבקינד: הרוגי צפת ברעש תקצ"ז (עמ' 100־109)
 • שאול חנא קוק: ר' יוסף ב"ר יוחנן איש ירושלים (עמ' 110־114)
 • זאב וילנאי: קברי הקדושים במסורת הערבית של ארץ-ישראל (עמ' 115־132)
 • יוסף ברסלבסקי: ארץ-ישראל באגדות הפלחים (עמ' 133־146)
 • ישראל ריכרט: פטריות החלדון המצויות על צמחי החלבלוב בארץ-ישראל (עמ' 147־180)

  ב.  ס פ ר ו ת  י פ ה
 • דוד מגיד: מדיואן של ר' שלמה בן גבירול (עמ' 181־189)
 • יהודה בורלא: גורל <סיפור> (עמ' 190־205)
 • מ. ז. ולפובסקי: מחוץ-לחומה <שיר> (עמ' 206־208)
 • ש"י עגנון: צפורי <סיפור> (עמ' 209־215)
 • מרדכי טמקין: שירים (עמ' 216־218)
 • מ. סיקו: בת-מדבר (מרשימות צייר נודד) (עמ' 219־228)
 • ש. הרברג: שירים (עמ' 229־231)
 • א. ראובני: שאהבה נפשה (עמ' 232־252)
 • א. שלונסקי: עמל (פרק מ"אדם") (עמ' 253־256)
 • חוג'ה מוסה: השיך וסוסתו <סיפור> (עמ' 257־268)
 • ש. בס: סונטות: קול ; גבעות בגליל ; השיר (עמ' 269־270)
 • א. ז. רבינוביץ: האם והבת (ציור) (עמ' 271־275)
 • אהרן פישקין: שירים: בן מלך עני ; צפנת פענח ; אני החץ השנון ; גלים, גלים החיים (עמ' 276־279)
 • משה סטבסקי: בנגב (עמ' 280־291)
 • דוד הופשטיין: *** [דקיק, שקוף החיץ] <שיר> (עמ' 292־293)
 • אלישבע: *** [בירק-השדות גועו הפרחים ...] <שיר> (עמ' 294)

  ג.  א ר ץ  י ש ר א ל  ב ה ו ו ה
 • מלך זגורודסקי: רכושנו הקרקעי (עמ' 295־306)
 • מלך זגורודסקי: הישוב הכפרי שלנו בתרפ"ה (עמ' 307־309)
 • נ. בנארי: על חברת העובדים בארץ-ישראל (עמ' 310־319)
 • בן-ציון רובשטין: התנועה הטבעית של האוכלוסין היהודיים בתל-אביב ויפו בשנת תרפ"ד (עמ' 320־329)
 • גולדברג-זימן: למצב המאזן המסחרי בא"י (עמ' 330־334)
 • י. גלפט: התעשיה העברית בא"י (עמ' 335־342)
 • ח. ד. שחור: החנוך בא"י בשנת תרפ"ה (עמ' 343־352)
 • א. ק.: ספרותנו בשנת תרפ"ה (עמ' 353־358)
 • א. צ.: הוצאות הספרים בארץ-ישראל (עמ' 359־361)
 • ש. שורץ: ארץ-ישראל בשנת תרפ"ה (עמ' 362־381)

  ד.  ר ש י מ ו ת
  א. ביקורת וביבליוגרפיה
 • א. צפרוני: שירי שלמה אבן גבירול <על "שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול", מקובצים בידי ח"נ ביאליק וח' רבניצקי, תרפ"ד> (עמ' 382־386)
 • א. צפרוני: קובץ החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה <על כרך א' ספר שני (תרפ"ב-תרפ"ד)> (עמ' 386־388)
 • א. צ.: משפט השלום העברי, שאלותיו להלכה ולמעשה <על חוברת א בעריכת פ. דיקשטין> (עמ' 389־390)
 • א. צ.: הפרובלימות של הפוליטיקה הקרקעית בארץ-ישראל <על ספרו של א. גרנובסקי [גרנות]> (עמ' 390־391)
 • שבנא: הח'ליפות <על The Caliphat / by Sir Thomas W. Arnold, 1924> (עמ' 391־395)
 • א. א.: ביבליוגרפיה <ספרים שיצאו לאור בשנים תרפ"ד-תרפ"ה> (עמ' 395־404)
  ב. שונות
 • א. צפרוני: הערות טופוגרפיות: א. מערת לוד; ב. קברו של ר' גמליאל דיבנה; ג. ערדיסקוס (עמ' 404־405)
 • אברהם דובינסקי: הרב מזא"ה (שרטוטים וזכרונות) (עמ' 406־408)
 • א. ז. רבינוביץ: הגדוד העברי הראשון (עמ' 408־410)
 • שאול חנא קוק: הערה (עמ' 410־411)
 • ברוך ציז'יק: הצמח בולבוסין בשדות ירושלים (עמ' 411־412)
 • א. צ.: מלואים ותקונים (עמ' 412)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף