בחינות בביקורת הספרות

Beḥinot be-viḳoret ha-sifrut


בחינות בביקורת הספרות  / בעריכת שלמה צמח.
ירושלים : מוסד ביאליק, תשי"ב-תשי"ז.
11 חוברות.
 


       
חוב' 1 חוב' 2 חוב' 3 חוב' 4
       
חוב' 5 חוב' 6 חוב' 7 חוב' 8
     
חוב' 9 חוב' 10 חוב' 11

בחינות בביקורת הספרות. חוב' 1 (פסח תשי"ב)

תוכן העניינים:
 • [שלמה צמח]: בחינות   (עמ' 3־5)
 • ש. הלקין: כרכי שירה צעירה בשנים האחרונות <על 'פרחי אש' לחיים גורי, 'שבע רשויות' לאמיר גלבוע, 'עד הירח הזה' למיכאל דשא, 'ארץ הצהרים' לע. הלל, 'שבילי עפר' לנתן יונתן, 'מום וחלום' לט. כרמי, 'משא דומה' לפנחס שדה ו'אוחזת ענף שקד' ליצחק שלו>  (עמ' 6־25)
 • אריה לודויג שטראוס:  על המזמור קכ"ד מספר תהלים (עמ' 26־33)
 • לוסיאן גולדמן: מאטריאליזם דיאלקטי ותולדות הספרות <תרגום - ב. ג.> (עמ' 33־41)
 • דוד פלוסר: האלה ענת : שירי עלילה כנעניים מתקופת האבות <על ספרו של משה דוד קאסוטו> (עמ' 42־44)
 • ח. ז. הירשברג: ליד ספרו של י. י. גולדציהר: 'הרצאות על האסלאם' (עמ' 44־50)
 • חיים וירשובסקי: בשולי הספר 'דת יון' של ת. זילינסקי (עמ' 51־54)
 • דוד עמירן: מפת ארץ-ישראל ותולדותיה <על ספרו של יצחק שטנר> (עמ' 54־56)
 • יעקב פליישמן: בין תבונה למהפכה <על ספרו של הרברט מרקוזה 'שיטת הגל'> (עמ' 57־61)
 • אשר ברש: עניני כתב וספר (עמ' 62־63)
 • שלמה צמח: שיירי קולמוס (עמ' 64־68)
 • מרדכי נרקיס: לפרצופו של הספר העברי  (עמ' 69־79)
 • בנציון בנשלום: קלות כחמורות <על שירו של אברהם קריב 'היהודי הנצחי אל ארץ-עמלק' (כולל הערה של שלמה צמח) ועל שיבושים ב'המילון החדש' של אברהם אבן-שושן>  (עמ' 80־82)
 • משולם טוכנר: הנמר וידידו המנמנם <על ספרו של דב סדן> (עמ' 82־84)
 • א. ראובני: סיפורי דוד שחם <על 'יום אחד שהוא הרבה'> (עמ' 84־85)
 • מ. גיל: בין אשמורות <על סיפורים מאת יהודה יערי> (עמ' 85־87)
 • א. ראובני: אינו מינו <על ספרם של יונת ואלכסנדר סנד 'אדמה ללא צל'>  (עמ' 87־88)

לראש הדףבחינות בביקורת הספרות. חוב' 2 (תמוז תשי"ב)
 

תוכן העניינים:
 • יצחק היינמן: הפילוסופיה של היהדות <על ספרו של יצחק יוליוס גוטמן>   (עמ' 3־8)
 • שלמה צמח: תשואת הוויתם <על ארבעה מסופרי תש"ח ויצירתם: 'הדרך ליריחו' ליגאל מוסנזון, 'רוח-ימים' לאהרן מגד, 'הוא הלך בשדות' למשה שמיר ו'שיירה של חצות' לס. יזהר> (עמ' 9־25)
 • ט. ס. אליוט: הניסוי בביקורת <תירגם ש. בהריה> (עמ' 25־32)
 • דוד פלטיאל: 'המשפט' של פראנץ קאפקה <על תרגומו של ישורון קשת> (עמ' 33־37)
 • ברוך פליכס ולטש: שליחותו של קאפקה ומפרשיו (עמ' 38־43)
 • טוביה ריבנר: שלושה שירי לילה של א. ל. שטראוס <על 'שעות ודור' לא"ל שטראוס> (עמ' 44־48)
 • משה שפיצר: אופאנישאד בעברית <על תרגום לעברית על-ידי ש. קריגר של 'קטא-אופנישד' מסנסקריט>  (עמ' 49־55)
 • עמנואל אולסבנגר: פאוסט של גיתה בעברית <על תרגומו של יעקב כהן> (עמ' 55־58)
 • דוד שמעוני: רשימות (עמ' 59־62)
 • אליעזר שטיינמן: חזות קשה לאמנות הלשון  (עמ' 62־68)
 • יעקב כ"ץ: הערות סוציולוגיות לספר היסטורי <על 'שלוחי ארץ ישראל' מאת אברהם יערי> (עמ' 69־73)
 • אליעזר מרגליות: דרכי האגדה <על ספרו של יצחק היינמן>  (עמ' 73־78)
 • מאיר פלסנר: גיאוגראפיה היסטורית של ארץ ישראל <על ספרו של מיכאל אבי-יונה>  (עמ' 78־81)
 • שאול אֵש: גוטמן ז"ל במהדורה עברית <ביקורת על הנוסח העברי של ספרו של יצחק יוסף גוטמן 'הפילוסופיה של היהדות' בתרגום י"ל ברוך> (עמ' 82־85)
 • מאיר פלסנר: מכתב למערכת: למאמרו של ח. ז. הירשברג על גולדציהר (עמ' 86)

לראש הדףבחינות בביקורת הספרות. חוב' 3 (חשון תשי"ג)
 

תוכן העניינים:
 • שלמה צמח: תקפה של הביקורת   (עמ' 3־8)
 • נתן רוטנשטרייך: מארכסיזם מודרניסטי <על ספרו של כריסטופר קודוול  תרבות גוועת בתרגומו של אהרן מגד> (עמ' 9־19)
 • ג'ון קראו ראנסון: ביקורת מבחינה עיונית צרופה (עמ' 19־29)
 • משולם טוכנר: חילוף משמרות בהווי <על  במו ידיו, פרקי אליק מאת משה שמיר> (עמ' 30־34)
 • ורנר קראפט: 'מות וירגיליוס' להרמן בְּרוך <תירגם - מ. ה. בן-שמאי> (עמ' 35־50)
 • הרמן בְּרוך: שלושה מכתבים אל אברהם סונה <עברית - מאיר גרטנר> (עמ' 51־53)
 • ליאו קניג: חמתו של מי לקתה? <על מנדלי מוכר-ספרים> (עמ' 53־56)
 • עדה צמח: על  מנזר פרמה <על ספרו של אנרי סטנדאל בתרגומו של יונתן רטוש> (עמ' 57־59)
 • דוד פלוסר: בן המלך והנזיר <על יצירתו של אברהם בן חסדאי בעריכת א"מ הברמן> (עמ' 59־65)
 • א. ז. בן-ישי: חיבורי הפרוזה של רמח"ל <על  מסילת ישרים עם מבוא מאת ישעיהו וולפסברג והערות וביאורים מאת צבי יהודה קוק> (עמ' 66־73)
 • אפרים א. אורבך: פירוש המשנה לחנוך אלבק <על  ששה סדרי משנה, מפורשים בידי חנוך אלבק ומנוקדים ניקוד חדש בידי חנוך ילון> (עמ' 74־80)
 • יחזקאל קוטשר: ניקוד המשנה - ישן וחדש (עמ' 80־85)
 • אברהם שליט: כשרון מדעי שנגדע <על  יאשיהו ותקופתו מאת שלום זמירין> (עמ' 85־87)

לראש הדףבחינות בביקורת הספרות. חוב' 4 (אדר תשי"ג)
 

תוכן העניינים:
 • שלמה צמח: ארבעה ספרים של חיים הזז   <על ארבעה כרכים של  יעיש לחיים הזז>(עמ' 3־13)
 • יעקב פליישמן: מחלוקת קאמי וסארטר והאכסיסטנציאליזם (עמ' 14־23)
 • איוור וינטרס: בעיות ראשונות (עמ' 24־29)
 • בנציון בנשלום: שירת אברהם בן יצחק (עמ' 30־35)
 • אהרן מירסקיבן קהלת לר' שמואל הנגיד  (עמ' 36־42)
 • יוסף ג. ליבס:  קומדיות אריסטופאנס בתרגום זילברשלאג (עמ' 43־49)
 • בן-ציון דינור: התרגום בספרות העברית החדשה ובעיותיו (עמ' 49־57)
 • פ. טיברגר: מהחבורה בפראג  (עמ' 58־60)
 • אפרים א. אורבך: היהודים בארצם בתקופת התנאים <על תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, מאת גדליהו אלון> (עמ' 61־72)
 • יעקב כ"ץ: היסטוריה יהודית באספקלריה מארכסיסטית-ציונית <על  דברי ימי ישראל, דורות אחרונים מאת רפאל מאהלר> (עמ' 72־76)
 • מכתבים אל המערכת:
      צבי הרכבי על מאמרו של א. ז. בן-ישי על רמח"ל ותשובת בן-ישי  (עמ' 77־78)
     
  פנחס פלאי למאמרו של א. אורבך על פירוש המשנה ותשובת אפרים א. אורבך  (עמ' 78־81)
 • מפתח ל'בחינות', חוברות א-ד  (עמ' 83־84)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף