ילקוט ירושלמי לדברי ספרות


ילקוט ירושלמי לדברי ספרות  / [הטורחים בהוצאת הקובץ - ישראל זרחי, עזרא מנחם, חיים תורן]. -- ירושלים : אחיאסף, תש"ב.
    219 עמ'.
 

בשולי הילקוט
    לא באנו בסערה. אין חרבנו מונפת כנגד זרם מסוים או דור מסוים בספרות, רק ביקשנו להתכנס בבית של עצמנו -- ויהא אפילו קטן ורעוע -- ולהתפקד כדי להראות שיש בנו כוח ויש בנו עזוז ; ואמונה גדולה מאירה את לבנו שאנו -- בני המשמרת הצעירה -- ממשיכים את עבודתו של הדור הקשיש, ששערותיו הלבינו בשדה-ספרות. לא באנו לבעוט במישהו -- באנו רק להמשיך במסילה המשותפת.
    בטבעם של קבצים לדברי ספרות שאינם יכולים להביא עמם דווקא מבחר של יצירה. קובץ לספרות נוצר בחסד השעה, ובהכרח שיהא תלוי במזל ובטיב היצירה המונחת אותה שעה בקופסתו של הסופר, מוגמרת וערוכה, ואעפי"כ עשינו מאמצים כדי לתת דברים המהווים יש כלשהו, שאינו בטל בים בדברים שבדפוס.
    על שני צירים יסובו דברי הילקוט -- ירושלים והגולה. ואנו שהכינונו את הדברים לדפוס, נוכל להעיד שיותר משכיוונו לכך נתכוונו הדברים מעצמם. ונחשוב הדבר לשבחם של הסופרים הצעירים, שעם כל רבוי אפני-הבעתם פועם לבם בשעה זו בהולם אחד -- ירושלים והגולה ; אות הוא שהדור החדש בספרות לא נתלש ממקור חיותו. והיה בבוא השעה ונפתחו החרצובות ונטל בן-הגולה את הילקוט ביד וראה שלא החכחש לו סופרו במולדת ולא היה שאנן בציון ...

תוכן העניינים:


עודכן לאחרונה: 24 במאי 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף