מצודה

Metsudah


מצודה : קובץ לשאלות-החיים, למדע ולספרות / ערוך בידי שמעון ראבידוביץ.
לונדון : אררט,  תש"ד 1943-תשי"ד 1954.

         
ספר א ספר ב ספר ג-ד ספר ה-ו ספר ז

מצודה, ספר א  (כסלו ה'תש"ד, דצמבר 1943)
 

תוכן העניינים:

1. משאלות השעה:
 • שמעון ראבידוביץ:  ישראל בעולם (ממושכלותיה הראשונים של מדיניות ישראלית):
  1. "זכות" ו"חסד". 2. האדם אחד. 3. ישראל אחד  (עמ' 7־47)
 • אליעזר יאפו: יסודיות (עמ' 48־58)
 • אהרן שטיינברג: שבטי ישראל (עמ' 59־64)
 • דז'יימס פרקס: עמדת היהודים באנגליה   (עמ' 64־75)
2. מדע
 • שמואל קרויס: ציון וירושלים  (עמ' 76־93)
 • אברהם מרמורשטיין: מרעיונות הגאולה באגדת האמוראים (עמ' 94־105)
 • מיכאל ארנסט מילר: על "ספר יצירה" (עמ' 105־110) 
 • יצחק ווארטסקי: דברי כיבושים  (עמ' 110־115)
 • בצלאל (ססיל) רות: קינה על הרוגי יורק בשנת תתק"ן (1190) (עמ' 116־121)
 • נפתלי וידר: ספרו הנשרף של יהודה אבן שבתי (עמ' 122־131)
 • שמעון ראבידוביץ: עיוני-רמב"ם: א. על המדע ב"ספר המדע" (עמ' 132־143)
3. מאמרים: (על דעות ואמונות, דברי-ספרות, זכרונות)
 • יחזקאל איזידור אפשטיין: רב סעדיה גאון ודורנו (עמ' 144־147)
 • אריה סימון: אחד-העם והמסורת (עמ' 147־153)
 • יוסף א. הלר: משנתו של סמולנסקין ביהדות (עמ' 153־158)
 • ליאו קניג: מלחמה וספרות (עמ' 159־163)
 • אריה ליפשיץ: הפרוזה העברית הצעירה <על יצירתם של יהודה יערי, יצחק שנברג [שנהר], ישראל זרחי ויהושע בר-יוסף> (עמ' 164־175)
 • ליאונרד יהודה סנואמן: ישראל אפרת (עמ' 176־178)
 • א. מ. פוקס: דוד ברגלסון (ליובל הששים) (עמ' 178־182)
 • ליאו קניג: המשיח המתפורר (לזכרו של חנוך גליצנשטיין) (עמ' 183־186)
 • יצחק דוב מרקון: מדור דור (עמ' 187־195)
4. סקירות
 • דוב ויינריב: על יהודי אמריקה (עמ' 196־211)
 • אריה טרטקובר: יהדות אמריקה בתקופת ההכרעה (עמ' 212־222)
 • פרנץ קובלר: מפעלות הפליטים היהודיים באנגליה (1933־1943) (עמ' 223־230)
5. רשימות
 • איש-בודד: שברי-דברים  <קצו של "מיתוס" -- דרך ארוכה וקצרה -- ושבו בנים... -- אם לא למעלה ממסדה... -- שני האותות -- מצפון--קו-אור... > (עמ' 231־244)
 • על הספרות וסופריה:
   ספרות יפה:
  • אבי-חיים: מתוך אספקלריה מ"שובשת" <על "אורח נטה ללון" לש"י עגנון> (עמ' 245־248)
  • אבי-חיים: המשמרת הצעירה  <על "ילקוט ירושלמי לדברי ספרות", בעריכת ישראל זרחי, עזרא מנחם וחיים תורן (ירושלים : אחיאסף, תש"ב)> (עמ' 248־249)
  • צבי אריאל: רומן-טרומפלדור <על "ההולכים למות שואלים לשלומך", רומן מאת משה טמקין> (עמ' 250־251)

  • ספרי מדע, פובליציסטיקה, קבצים:
  • פרדריק פ. ברוס: נשובה אל משה <על (The Five Books of Moses, by O. T. Allis (Philadelphia, 1943〉(עמ' 251־252)
  • בן-ארעי: ההלכה הישראלית  <על "תולדות ההלכה" מאת חיים טשרנוביץ (רב צעיר); על "מסכת פועלים" מאת בנימין מנשה לוין; על "אדם ואדמה" מאת רפאל פטאי; על "היכל רש"י" מאת יצחק אבינרי> (עמ' 254־258)
  • בן-ארעי: אחרון ל"תור הזהב"  <על "דיואן של שלמה בן משולם דאפיירה" בעריכת שמעון ברנשטיין> (עמ' 258־259)
  • בן-ארעי: זכר ל"ירושלים דליטא" <על "וילנא בתקופת הגאון" מאת ישראל קלויזנר> (עמ' 259־260)
  • בן-ארעי: ישראל ברוסיה  <על "היהודים ברוסיה הסוביטית" מאת יעקב לשצינסקי> (עמ' 260־262)
  • בן-ארעי: מירח-העיון <על "מעשים ומגמות", פרקים מעבודת ירח-העיון של ההסתדרות> (עמ' 262־263)
  • בן-ארעי: חזר למקורו <על "כתבים נבחרים", כרך א',  מאת אברהם ליסין> (עמ' 263־265)
  • בן-ארעי: "אל ייעף החרון" ... <על "קול דמי אחים", תעודות מגיטאות תש"ג, בעריכת ברכה חבס> (עמ' 265־266)
  • ברנרד דוב לואיס: מושל הגליל  <על "ד'אהר אל-עמר" מאת אוריאל הייט [הד]> (עמ' 267)
  • ברנרד דוב לואיס: ערבית <על "דקדוק הלשון הערבית" מאת מאיר פלסנר ועל "הכתב הערבי" מאת יוחנן קפליבצקי> (עמ' 267־268)
  • שלמה אוירבך: ספר השנה ליהודי אמריקה <על כרך שישי בעריכת מנחם ריבולוב> (עמ' 268־271)
  • ב. א.: בימה לחקר קדמוניות ישראל <על "קדם", קובץ לחקר קדמוניות ישראל בעריכת א"ל סוקניק> (עמ' 271)

  • ספרות-אידיש באנגליה:
  • יוסף לפטוויטש: א. נ. שטנצל (עמ' 272־274)
  • ש. לוונברג: מלכה לאקער: "שטעט" (עמ' 274־275)
  • שמואל גולדשמידט: "דאָס אידיש טעאטער אין לאָנדאָן" פון מאָרריס מייער (עמ' 275־276)
  • שמואל גולדשמידט: "פאר, דו קליינער קאָזאק!" פון א. י. ליסקי (עמ' 276)
6. יזכור ...
 • שמואל קרויס: אביגדור אפטוביצר (עמ' 277־282)
 • שמעון ראבידוביץ:  אויגן מיטווך (שנה לפטירתו) (עמ' 282־286)
 • שמואל לנדמן: יעקב שמואל צורי (עמ' 286־289)
 • מאגרותיו של י. ש. צורי (עמ' 289־291)
 • יוסף א. הלר: רפאל זליגמן (עמ' 292)
 • שמואל גולדשמידט: יאשיה וודג'בוד (עמ' 293־294)
 • ש. ראבידוביץ: ישראל נרודיצקי (עמ' 295־296)
   
 • ש. ר.: מאת העורך <על פטירתו של שאול טשרניחובסקי; ועל הכרך הראשון של "מצודה"> (עמ' 297־300)

מצודה, ספר ב
 


מצודה, ספר ג-ד  (סיון התש"ה, יוני 1945)

תוכן העניינים:


  א. ישראל בעולם:
 • שמעון ראבידוביץ:  קיום ללא תנאי:
  1. אם כל חירות. 2. שארית ישראל. 3. תנועה לשלמות ישראל (ממושכלותיה הראשונים של מדיניות ישראלית, חלק שני) (עמ' 5־87)
 • אריה טרטקובר: להקמת הריסותינו  (עמ' 88־96)
 • אליעזר יאפו: תכנית בילטמור (עמ' 97־103)
 • דז'יימס פרקס: ה"מיסיון" הנוצרי לישראל – בעיני נוצרי   (עמ' 104־109)

  ב. מדע:
 • מיכאל ארנסט מילר: על המסתורין בכתבי-הקודש  (עמ' 110־115)
 • שמואל קרויס: שובי שובי השולמית למנוחיכי (עמ' 116־124)
 • אהרן קמינקא: הלל (עמ' 125־134)
 • אברהם מרמורשטיין: תורת "בריה חדשה" באגדת ישראל ובאגרות השליחים (עמ' 134־151)
 • נתן מוריס: הוראה ולמידה בביה"ס היהודי בתקופת התלמוד (עמ' 151־157)
 • חיים רבין: ר' אברהם בר חייא ותחיית לשוננו בימי הבינים (עמ' 158־170)
 • דוב ברנרד לואיס: עבר בספרות ערב: ז. תעודות ערביות על הרמב"ם  (עמ' 171־180)
 • שמעון ראבידוביץ: "ספר המצוות" ו"ספר המדע" לרמב"ם (עמ' 181־212)
 • אברהם בן-אי"ש: תעודות לתולדות ר' משה חיים לוצאטו (עמ' 213־229)
 • יצחק אבינרי: תרומות לשון משדה החסידות (עמ'   229־248)

  ג. לזכר שאול טשרניחובסקי
 • יוסף פטאי: יסודות דתיים בשירת שאול טשרניחובסקי (עמ' 250־270)
 • יהודה אריה קלוזנר: המשורר במולדתו : שירת טשרניחובסקי בתקופת חייו האחרונה, 1931־1943 (עמ' 270־285)
 • פרדריק פ. ברוס: על תרגום איליאס  (עמ' 285־288)
 • צלומים מכתה"י של ש. טשרניחובסקי  (עמ' 289־292)


 • ד. פרקים בספרות, אגרות סופרים, זכרונות:
 • ש. י. פנואלי (פינלס): שני הכוחות (פרקי-ביאליק) (עמ' 293־298)
 • אריה ליפשיץ: בשירה העברית הצעירה : בין משמרת למשמרת: אורי צבי גרינברג  (עמ' 298־315)
 • ליאו קניג: הסופר לסופרינו (פרקי מנדלי(עמ' 316־321)
 • אברהם משה פוקס: עלי חול  <על יצירתו של ישראל יהושע זינגר> (עמ' 322־327)
 • ש. ראבידוביץ: מן המעוררים (על ברל כצנלסון, בצרוף ארבע אגרותיו) (עמ' 327־334)
 • מאגרותיו של ברל כצנלסון (עמ' 334־338)
 • הלל צייטלין: על תרגום "הזוהר" (עמ' 339־341)
 • יצחק דוב מרקון: מדור-דור (פרקי זכרונות, דברי חכמים) (עמ' 341־350)

  ה. סקירות:
 • אריה טרטקובר: על פרצופם של יהודי פולין (מבוא לסוציולוגיה של יהודי פולין) (עמ' 351־360)
 • נח בארו: כלכלתה של יהדות בריטניה (עמ' 360־366)

  ו. על הספרות וסופריה:
 • א. ספרי מדע, פובליציסטיקה
  • שמואל קרויס: פירושים חדשים ל"שיר השירים" <על "שיר השירים", מפורש על-ידי אליעזר לוינגר (ירושלים : ראובן מס, תש"ב) ועל "שיר השירים", מאת נ. ה. טורטשינר [טור-סיני] (תל אביב : יבנה, תש"ג)>  (עמ' 367־368)
  • יחזקאל איזידור אפשטין: קובץ הלכות <על "ספר הלכות קצובות", מיוחס לרב יהודאי גאון ובעריכת מרדכי מרגלית>  (עמ' 368־369)
  • בן-ארעי: ר' יהודה הלוי והרמב"ם - לעם <על "שירי יהודה הלוי" בעריכת שמעון ברנשטיין (ניו-יורק : עוגן, תש"ה) ועל "משנה תורה" לרמב"ם, מהדורה מקוצרת בעריכת פלטיאל בירנבוים (ניו יורק : היברו פובלישינג קומפ., 1944)> (עמ' 370־373)
  • שלמה שפרבר: אמונה ומדע <על ספרו של בנימין גוטסמן "ביאולוגיה של הדת" (תל אביב : דעה ע"י מצפה, תש"ד> (עמ' 373־374)
  • משה (מוריס) סימון: מתולדות החנוך העברי <על The History of Jewish Education in Central Europe, from the end of the sixteenth to the end of the eighteenth century מאת Isidore Fishman  (לונדון, 1944)> (עמ' 374־375)
  • בן-ארעי: על הצדקה  <על "הצדקה בישראל" מאת יהודה ברגמן (ירושלים : ספרי תרשיש, תש"ד)> (עמ' 375־376)
  • בצלאל (ססיל) רות: ישראל באנגליה <על "שיבת היהודים לאנגליה" מאת מרדכי וילנסקי (ירושלים : ראובן מס, תש"ד)> (עמ' 377)
  • יעקב י. מייטליס: מאגרות הארץ <על "אגרות ארץ-ישראל" בעריכת אברהם יערי (תל אביב : גזית, תש"ג)> (עמ' 378־379)
  • בן-ארעי: חוברות הסברה <על "רעיון הגאולה בחסידות" מאת מרטין בובר; "האומה בתורתו של א. ד. גורדון" מאת נתן רוטנשטרייך; "התנועה הציונית בהתפתחותה" מאת יצחק גרינבוים; "הספרות העברית בין שתי מלחמות-עולם" מאת בנציון בנשלום; "ראשית צעדי הרצל באספקלריה של העתונות העברית בגולה" מאת ג. קרסל; "הטריטוריאליזם החדש" מאת א. ליבנשטיין [ליבנה]; "ההסתדרות הציונית העולמית" מאת נ. אפרתי [נתן רוטנשטרייך]; "הקרן הממלכתית היהודית" מאת אהרן ברט (ירושלים : המחלקה לעניני הנוער של הנהלת ההסתדרות הציונית ובהשתתפות קרן היסוד בהוצאת ראובן מס, תש"ב-תש"ד)> (עמ' 380־382)
  • בן-ארעי: ה"מזרחי" בארץ <על "תולדות המזרחי בארץ-ישראל" מאת משה אוסטרובסקי (ירושלים : ראובן מס, תש"ד)> (עמ' 382־383)
  • בן-ארעי: כתבי ז'בוטינסקי <על "כתבים נבחרים", כרך ב' מאת זאב ז'בוטינסקי, בעריכת יוסף קלוזנר)> (עמ' 383־385)
  • בן-ארעי: פירורי העבר <על "נשמות בישראל" מאת א. ליטווין, בתרגום מיידיש מאת א. קריב (תל אביב : עם עובד, תש"ד)> (עמ' 385־386)
  • בן-ארעי: מתעודות החורבן <על "ספר עדות" מאת יעקב קורץ, בתרגום מיידיש מאת מ. בן-אליעזר (תל אביב : עם עובד, תש"ד); על "מתוך המפולת", מאת שלמה רוזן, תירגם מיידיש חיים טרטקובר (תל אביב : עם עובד, תש"ד); ועל The Black Book of Polish Jewry בעריכת Jacob Apenszlak (ניו יורק, 1943)> (עמ' 387־389)
 • ב. ספרות יפה:
  • יוסף פטאי: ארי אבן-זהב : לצאת ספרו החדש: "שיילוק היהודי מוויניציה" (עמ' 390־393)
  • צבי אריאל:  בבואות רחוקות <על "ביד הגורל" מאת ש. ל. בלנק (ניו יורק : עוגן, תש"ג); "המתנחלים בהר" מאת רבקה אלפר (תל אביב : עם עובד, תש"ג); "על הסיפון" מאת צבי אורחוב (ירושלים : ראובן מס, תש"ג); "סוד מערת צדקיהו" מאת חובב בן-עמי (יודילוביץ) (ירושלים : ראובן מס, תש"ג); "אל מעבר למולדת" מאת נ. טמיר (ירושלים : הפצה - ראובן מס, תש"ד)> (עמ' 393־398)
 • ג. קבצים:
  • שמואל שפרבר: היהדות המסורתית והספרות העברית <על "ארשת", בעריכת יצחק ורפל [רפאל] (ירושלים : הוצאת הספרים הארץ-ישראלית בסיוע מוסד הרב-קוק, תש"ד)> (עמ' 399־402)
  • ב. ד. לואיס: "מלילה" <על "מלילה", קובץ מחקרים בעריכת אדוארד רוברטסון ומאיר ולנשטיין (דפוס האוניברסיטה של מנצ'סטר, תש"ד)> (עמ' 403)
  • אבי-חיים: חוברת טשרניחובסקי <על "הרופא העברי", קובץ רפואי מדעי בעריכת משה איינהורן, שנה י"ז, חוב' א' (1944)> (עמ' 404)
  • אבי-חיים: "אחיאסף" <על "אחיאסף", מאסף לדברי ספרות, חקר הלשונות בישראל ותרגומים מן השירה האידית, בעריכת שמואל ניגר ומנחם ריבולוב (ניו יורק, תש"ד)> (עמ' 405־406)
  • אבי-חיים: "מחשבה וחיים" <על "געדאנק און לעבן", צייטשריפט פאר יידישע שטודיעס, רעדאקטאָר - ב. וויינריב (ניו-יאָרק)> (עמ' 406־407)
 • יצחק וורפל [רפאל]: הספרות הדתית בארץ-ישראל (עמ' 408־411)
 • שמואל גולדסמיט: ספרות אידיש באנגליה <על "ביי אונז אין ווייטשעפל" מאת א. מ. קייזר (לונדון, 1944); "בריליאנטן" מאת אסתר קרייטמן (לונדון, 1944); "דער חיוב פון אבלות" מאת יעקב שמואל טויבש (לונדון, 1944); "ווען די וועלט ברענט" מאת יוסף הלל הלוי (לונדון, 1943); "עס האָט זיך אָנגעהויבן" מאת לייב קורלאנד (לונדון, 1943); "שמע ישראל" מאת בן-א. סוכצ'בסקי (לונדון, 1943); ו"יידיש" מאת א. נ. שטענצל (לונדון, 1943)>  (עמ' 411־415)

  ז. יזכור ...
 • יעקב שצקי: שני היסטוריונים קדושים (א. מאיר בלבן; ב. יצחק שיפר) (עמ' 416־419)
 • שמואל קרויס: יחיאל מיכל הכהן גוטמן (עמ' 419־420)
 • יוסף מייזל: איתמר אלבוגן (עמ' 421־424)
 • אפרים פרנץ קובלר: מיקירי ווינא (אדולף ביהם, טולו נוסנבלט וחיים טרטקובר) (עמ' 424־426)
 • יוסף מייזל: אלפרד קליי (עמ' 426־428)
 • א. מ. קייזר: מוריס מייאר (עמ' 428־429)
 • נחמן מתתיהו (נורמן) בנטויטש: מחסידי אומות העולם (א. הגיניראל וינגייט; ב. ויליאם קרוזיר) (עמ' 429־431)
   
 • ש. ר.: מאת העורך (עמ' 432־434)


מצודה, ספר ה-ו  (ה' תש"ח, 1948)

תוכן העניינים:


  א. אחרי מלחמת-העולם ב':
 • שמעון ראבידוביץ:  לכלייה או לתקומה:
  1. העולם החדש (עמ' 9־23). 2. על פרשת דרכים? (עמ' 24־28). 3. אמת לחצאין (עמ' 29־40). 4. מסכת עדות (עמ' 41־77). 5. אשלייה של הסכמה (עמ' 78־91). 6. נצח (עמ' 92־108). 7. סוף ואין סוף (עמ' 109־125). 8. שחייה שניה (עמ' 126־133). 9. עם ההולך ומת (עמ' 134־148). 10. כלייה ותקומה (עמ' 149־159). 11. דברי-חתימה (עמ' 160־161)
 • יעקב פליישר: שאלת ישראל בועידת השלום בשנת 1946   (עמ' 162־194)
 • אליעזר יאפו: מחבר-הלאומים אל "האומות המאוחדות" (עמ' 195־203)

  ב. מחקרים:
 • אברהם מרמורשטיין: מלחמת התנאים והאמוראים בהתבוללות (עמ' 207־215)
 • שמואל קרויס: ר' ישמעאל כהן גדול ובת-הקיסר (עמ' 216־227)
 • יצחק אבינרי: רש"י - מרחיב לשוננו  (עמ'   228־240)
 • אפרים שמואלי: תגובת אירופה לגירוש ספרד  (עמ' 241־261)
 • חיים רבין: יד יואב : משירת ישראל באיטליה במאה הי"ח <מבוא מאת בצלאל (ססיל) רות>  (עמ' 262־283)
 • שמואל אבא הורודצקי: ר' צבי אלימלך מדינוב : פרק בתולדות החסידות הגליצאית (עמ' 284־289)
 • שמעון ראבידוביץ: ר' יצחק אברבנאל ורנ"ק : על "הרוחני המוחלט" לר' נחמן קרוכמאל (עמ' 290־298)
 • דוב ויינריב: היהודים כפועלים ובעלי מלאכה : פרקים בתולדות הרכבם המקצועי של היהודים (עמ' 299־329)
 • רפאל פטאי: אכילת אדמה (פרק באנתרופולוגיה)  (עמ' 330־347)

  ג. פרקים בספרות, זכרונות
 • יעקב קופליביץ: ה"השכלה" וכשלונה (עמ' 351־359)
 • יהודה אריה קלוזנר: יהודה ליב גורדון המספר  (עמ' 360־370)
 • יעקב קופליביץ: שניאור המספר : ליובל הששים של זלמן שניאור (עמ' 371־378)
 • חיים תורן: על סיפורי שניאור (ליובל הששים) (עמ' 379־382)
 • א. ב. יפה: גנסין האיש  (עמ' 383־396)
 • אריה ליפשיץ: אהרן אברהם קבק  (עמ' 397־405)
 • ש. י. פנואלי: פרקים ביצירתו של ש"י עגנון (עמ' 406־415)
 • ירוחם טולקס: אשר ברש המספר  (עמ' 416־423)
 • ש. ארנסט: משורר התוגה : י. צ. רמון - ארבעים שנה לשירתו (עמ' 424־429)
 • ק. ארתור מיור: יהודים בשירה האנגלית <על יצחק רוזנברג, זיגפריד ששון והומברט וולף> (עמ' 430־446)
 • שמואל קרויס: חכמי בודאפשט <על שמואל קוהן (כהן), מאיר קייזרלינג, יצחק (איגנאץ) גולדציהר, משה אריה בלוך, דוד קויפמאן, בנימין זאב בכר, יהודה ליב בלוי, אדוארד מאהלער, ברנארד מונקאטשי, דור התלמידים> (עמ' 447־473)
 • יצחק דוב מרקון: מדור-דור (פרקי זכרונות, דברי חכמים) (עמ' 474־483)

  ד. סקירות:
 • אפרים שמואלי: דמותו של הישוב העברי בימינו (עמ' 487־496)
 • יעקב ישראל פינק: יהדות צרפת  (עמ' 497־513)
 • אליעזר מרגליות: יהדות איטליה  (עמ' 514־518)
 • מרק דבורז'צקי:  דרכי המאבק היהודי בגיטאות : ממחשבותיו של אחד השרידים (עמ' 519־523)
 • איש-בודד: שברי-דברים (עמ' 524־567)

  ה. על הספרות וסופריה:
 • א. ספרי מדע
 • שמואל קרויס: נבואת ירמיהו <על "תקופת ירמיהו" מאת י. ש. צוקרברם (ניו יורק : נריה, תש"ד)>  (עמ' 571)
 • שמואל קרויס: חקר ארץ ישראל ויהודי ערב <על "ארץ הגליל מימי העלייה מבבל עד חתימת התלמוד" מאת שמואל קליין (ירושלים : מוסד הרב קוק, תש"ו); "ארץ ישראל", אנציקלופדיה טופוגרפית-היסטורית מאת ישעיהו פרס (ירושלים : מוסד הרב קוק והוצאת ראובן מס, תש"ו) ו"ישראל בערב", קורות היהודים בחמיר והג'אז מחורבן בית שני ועד מסעי הצלב מאת חיים זאב הירשברג (תל אביב : מוסד ביאליק על-ידי הוצאת מסדה, תש"ו)> (עמ' 572־576)
 • פי"ן: ספרי הלכה <על "מחקרים בברייתא ותוספתא ויחסן לתלמוד" מאת חנוך אלבק (ירושלים : מוסד הרב קוק, תש"ד) ועל "שמיטת כספים", אוסף מקורות עם פירושים והערות מאת יצחק זאב כהנא (ירושלים : מוסד הרב קוק, תש"ה)>  (עמ' 576־577)
 • פי"ן: רש"י <על "תשובות רש"י", בשלושה חלקים, מכונסות מתוך כתבי-יד וספרי ראשונים, מאת ישראל ש. אלפנביין (ניו-יורק, תש"ג)>  (עמ' 577־579)
 • חיים רבין: בשערי לשוננו <על "כבושי העברית בדורנו" מאת יצחק אבינרי (מרחביה : ספרית פועלים, 1946); על "מלון למונחי טכניקה", "מונחי אנטומיה" וחוברות "לשוננו לעם" של ועד הלשון העברית> (עמ' 579־583)
 • יוסף גילליס: ארכימדס וניוטון <על "שני מאורות", מאת אליעזר שישא ודב שליונסקי (תל אביב : עם עובד, תש"ה)> (עמ' 584)
 • ב. בקורת, מסות, פובליציסטיקה:
  • חיים תורן: על הביקורת  (עמ' 585־588)
  • נחמיה אלוני:  תלמידים על רבם <על "יוסף קלוזנר, האיש ופעלו" מאת יעקב בקר וחיים תורן  (תל-אביב : מסדה, תש"ז)> (עמ' 589־590)
  • שלמה אוירבך: איציק מנגר: דמויות קרובות <עברית, א. שלונסקי; סיפא, דב שטוק [סדן] (מרחביה : ספרית פועלים, 1941)> (עמ' 590־593)
  • נורמאן מתתיהו בנטויטש: קול ירושלים <על "במבוכת הזמן" מאת י"ל מאגנס (ירושלים : האוניברסיטה העברית, תש"ו 1946>) (עמ' 593)
  • יוסף גילליס: שאלת ישראל: חכמי היטלר <על Hitlers professors : the part of scholarship in Germany's crimes against the Jewish people, by Max Weinreich (New York : YIVO, 1946)> בעייתנו <על The emergence of the Jewish Problem, by James Parkes (Oxford University Press, 1946)> אנטישמיות <על An international convention against Antisemitism, by Mark Vichniak (New York, 1946>) (עמ' 594־596)
  • אליעזר יאפו: מגילת האומות המאוחדות וחוקת בית הדין הבינלאומי (מבוא מאת נתן פיינברג) (ירושלים : חברה להוצאת ספרים ע"י האוניברסיטה העברית, תש"ו) (עמ' 596־597)
 • ג. ספרות יפה:
   א. שירה ודרמה:
  • ב. י. מיכלי: יעקב פיכמן <על "פאת שדה", שירים (ירושלים ותל-אביב : שוקן, תש"ה)> (עמ' 598־599)
  • ב. י. מיכלי: הקדוש מרדכי גולדנברג  <על "רשפים בערבה", שירים (תל-אביב : הועד להוצאת כתביהם של סופרים עברים מבסרביה, תש"ו)> (עמ' 599־602)
  • שלמה אוירבך: ישראל אפרת  <על "אנחנו הדור" (ניו-יורק : עוגן, תש"ה)> (עמ' 602־604)
  • חיים תורן: ש. שלום <על "אילן בכות" לש. שלום (תל-אביב : יבנה, תש"ו)> (עמ' 604־605)
  • חיים תורן: אלישבע <על "שירים" לאלישבע (תל אביב : עדי, תש"ו)>  (עמ' 605־606)
  • ש.  גולדסמית: מספרות אידיש  <על "האָצמאך שפיל", א גאָלדפאדן מאָטיוו אין דריי אקטן מאת איציק מנגר (לונדון, 1947); "דאָס לעצטע קאפיטל" פואימה מאת דוד פרום (לונדון, 1947)>  (עמ' 607־608)
  • יוסף גילליס: המלט <על "המלט" מאת ו. שקספיר בתרגום ישראל אפרת (ניו-יורק : ההסתדרות העברית באמריקה, 1944)>   (עמ' 609־610)
   ב. פרוזה:
  • חיים תורן: "מעגלות" לד. מלץ (עמ' 611)
  • חיים תורן: "אבן תזעק" למ. סיקו (עמ' 612־613)
  • חיים תורן: "שנות חיים", ספר ראשון: "ממעגל הנעורים" - פרקי וידוי וזכרון לדוב שטוק [סדן] (עמ' 613־614)
  • חיים תורן: "רש''י", רומאן היסטורי ליוחנן טברסקי (עמ' 614־615)
  • חיים תורן: "בית קארנובסקי" לי. זינגר (תירגם מ. ליפסון)  (עמ' 615־617)
  • חיים תורן: "בעלי יצרים", ספורים ליוסף אריכא (עמ' 617־618)
  • חיים תורן: "בשבילי הביבר", משלים וסאטירות לדוד שמעונוביץ [שמעוני]   (עמ' 618־619)
  • שלמה אוירבך: ש. הלקין <על "עד משבר", רומן, ספר ראשון (תל אביב : עם עובד, תש"ח)> (עמ' 620־621)
  • ש. גולדסמית: בגויים <על "בגויים", ספורים מאת א. מ. פוכס בתרגום מ. ברסלבסקי> (עמ' 621־622)
  • שלמה אוירבך: "זמנים טובים" לדניאל פרסקי  (עמ' 622־623)

  ו
  . יזכור ...
 • שמעון ראבידוביץ: אברהם יוסף שטיבל (עמ' 627־630)
 • חיים תורן: יעקב שטיינברג    (עמ' 631־633)
 • צבי א. פאָפרש:  אברהם מרמורשטיין  (עמ' 633־634)
 • שמואל קרויס: אביגדור אפטוביצר (הערה) (עמ' 634)

 •  

  לראש הדף

   

   

  ספרי המחבר

   

  על יצירתו

   

  קישורים

   

   

  לראש הדף