קשת

Keshet


קשת : רבעון לספרות, עיון ובקורת / העורך –  אהרן אמיר.
    תל־אביב : קשת, 1958–1977.
 

״קשת״ מבקש לקרב אל הקורא העברי זרמים ספרותיים ורוחניים המעצבים את התפתחותו של דורנו וכן להביא לפניו עיונים מתחומה הכולל של מורשת תרבות־האדם.
״קשת״ מבקש לספק, כפי יכלתו, את תביעתו הגוברת של הקורא העברי ליצירה הנערכת בראש־וראשונה על שום איכותה האמנותית או על שום משקלה הרעיוני הסגולי, ולהביא לפניו ממיטב היצירה העברית והעולמית בת־זמננו.
״קשת״ מבקש לסייע לקורא העברי להכיר מכמה וכמה צדדים את הבעיות והמאורעות המרכזיים של העולם בו אנו חיים, ובפרט של המזרח, אף גם לתרום לליבון שאלות־היסוד של הוויתנו החברתית והתרבותית.
״קשת״ מבקש לקרוע חלונות ולהכניס רוח־פרצים מרעננת בחדרי הספרות העברית והמחשבה העברית, לשמש מיפגש ליוצרים והוגים הנמנים על אסכולות שונות ומחנות שונים, עזר לצמיחתם של כשרונות מקוריים, מבע לנון־קונפורמיזם ולחיפושי־דרך.


שנה ראשונה, חוב׳ א
סתיו 1958
שנה ראשונה, חוב׳ ב
חורף 1959
שנה ראשונה, חוב׳ ג
אביב 1959
שנה ראשונה, חוב׳ ד
קיץ 1959
שנה שניה, חוב׳ א (ה)
סתיו 1959
שנה שניה, חוב׳ ב (ו)
חורף 1960
שנה שניה, חוב׳ ג (ז)
אביב 1960
שנה שניה, חוב׳ ד (ח)
קיץ 1960
שנה שלישית, חוב׳ א (ט)
סתיו 1960
שנה שלישית, חוב׳ ב (י)
חורף 196
1
שנה שלישית, חוב׳ ג (יא)
אביב 1961
שנה שלישית, חוב׳ ד (יב)
קיץ 1961
שנה רביעית, חוב׳ א (יג)
סתיו 1961
שנה רביעית, חוב׳ ב (יד)
חורף 1962
שנה רביעית, חוב׳ ג (טו)
אביב 1962
שנה רביעית, חוב׳ ד (טז)
קיץ 1962
שנה חמישית, חוב׳ א (יז)
סתיו 1962
שנה חמישית, חוב׳ ב (יח)
חורף 1963
שנה חמישית, חוב׳ ג (יט)
אביב 1963
שנה חמישית, חוב׳ ד (כ)
קיץ 1963
שנה ששית, חוב׳ א (כא)
סתיו 1963
שנה ששית, חוב׳ ב (כב)
חורף 1964
שנה ששית, חוב׳ ג (כג)
אביב 1964
שנה ששית, חוב׳ ד (כד)
קיץ 1964
שנה שביעית, חוב׳ א (כה)
סתיו 1964
שנה שביעית, חוב׳ ב (כו)
חורף 1965
שנה שביעית, חוב׳ ג (כז)
אביב 1965
שנה שביעית, חוב׳ ד (כח)
קיץ 1965
שנה שמינית, חוב׳ א (כט)
סתיו 1965
שנה שמינית, חוב׳ ב (ל)
חורף 1966
שנה שמינית, חוב׳ ג (לא)
אביב 1966
שנה שמינית, חוב׳ ד (לב)
קיץ 1966
שנה תשיעית, חוב׳ א (לג)
סתיו 1966
שנה תשיעית, חוב׳ ב (לד)
חורף 1967
שנה תשיעית, חוב׳ ג (לה)
אביב 1967
שנה תשיעית, חוב׳ ד (לו)
קיץ 1967
שנה עשירית, חוב׳ א (לז)
סתיו 1967
שנה עשירית, חוב׳ ב (לח)
חורף 1968
שנה עשירית, חוב׳ ג (לט)
אביב 1968
שנה עשירית, חוב׳ ד (מ)
קיץ 1968
שנה אחת־עשרה, חוב׳ א (מא)
סתיו 1968
שנה אחת־עשרה, חוב׳ ב (מב)
חורף 1969
שנה אחת־עשרה, חוב׳ ג (מג)
אביב 1969
שנה אחת־עשרה, חוב׳ ד (מד)
קיץ 1969
שנה שתים־עשרה, חוב׳ א (מה)
סתיו 1969
שנה שתים־עשרה, חוב׳ ב (מו)
חורף 1970
שנה שתים־עשרה, חוב׳ ג (מז)
אביב 1970
שנה שתים־עשרה, חוב׳ ד (מח)
קיץ 1970
שנה שלש־עשרה, חוב׳ א (מט)
סתיו 1970
שנה שלש־עשרה, חוב׳ ב (נ)
חורף 1971
שנה שלש־עשרה, חוב׳ ג (נא)
אביב 1971
שנה שלש־עשרה, חוב׳ ד (נב)
קיץ 1971
שנה ארבע־עשרה, חוב׳ א (נג)
סתיו 1971
שנה ארבע־עשרה, חוב׳ ב (נד)
חורף 1972
שנה ארבע־עשרה, חוב׳ ג (נה)
אביב 1972
שנה ארבע־עשרה, חוב׳ ד (נו)
קיץ 1972
שנה חמש־עשרה, חוב׳ א (נז)
סתיו 1972
שנה חמש־עשרה, חוב׳ ב (נח)
חורף 1973
שנה חמש־עשרה, חוב׳ ג (נט)
אביב 1973
שנה חמש־עשרה, חוב׳ ד (ס)
קיץ 1973
שנה שש־עשרה, חוב׳ א (סא)
סתיו 1973
שנה שש־עשרה, חוב׳ ב (סב)
חורף 1974
שנה שש־עשרה, חוב׳ ג (סג)
אביב 1974
שנה שש־עשרה, חוב׳ ד (סד)
קיץ 1974
שנה שבע־עשרה, חוב׳ א (סה)
סתיו 1974
שנה שבע־עשרה, חוב׳ ב (סו)
חורף 1975
שנה שבע־עשרה, חוב׳ ג (סז)
אביב 1975
שנה שבע־עשרה, חוב׳ ד (סח)
קיץ 1975
שנה שמונה־עשר, חוב׳ א (סט)
סתיו 1975
שנה שמונה־עשר, חוב׳ ב (ע)
חורף 1976
שנה שמונה־עשר, חוב׳ ג (עא)
אביב 1976
שנה שמונה־עשר, חוב׳ ד (עב)
קיץ 1976

קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – הדה בושם. שנה ראשונה, חוב׳ א׳ (סתיו 1958)
 

תוכן העניינים:


קשת/ העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – הדה בושם. שנה ראשונה, חוב׳ ב׳ (חורף 1959)
 

תוכן העניינים:

 

קשת / העורךאהרן אמיר ; מזכירות המערכת – הדה בושם. שנה ראשונה, חוב׳ ג׳ (אביב 1959)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – הדה בושם. שנה ראשונה, חוב׳ ד׳ (קיץ 1959)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – הדה בושם. שנה שניה, חוב׳ א׳ (ה׳) (סתיו 1959)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – הדה בושם. שנה שניה, חוב׳ ב׳ (ו׳) (חורף 1960)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – הדה בושם. שנה שניה, חוב׳ ג׳ (ז׳) (אביב 1960)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – הדה בושם. שנה שניה, חוב׳ ד׳ (ח׳) (קיץ 1960)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – הדה בושם. שנה שלישית, חוב׳ א׳ (ט׳) (סתיו 1960)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – הדה בושם. שנה שלישית, חוב׳ ב׳ (י׳) (חורף 1961)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – דליה למדני. שנה שלישית, חוב׳ ג׳ (יא) (אביב 1961)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – דליה למדני. שנה שלישית, חוב׳ ד׳ (יב) (קיץ 1961)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – דליה למדני. שנה רביעית, חוב׳ א׳ (יג) (סתיו 1961)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – דליה למדני. שנה רביעית, חוב׳ ב׳ (יד) (חורף 1962)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – דליה למדני. שנה רביעית, חוב׳ ג׳ (טו) (אביב 1962)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – דליה למדני. שנה רביעית, חוב׳ ד׳ (טז) (קיץ 1962)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – דליה למדני. שנה חמישית, חוב׳ א׳ (יז) (סתיו 1962)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – דליה למדני. שנה חמישית, חוב׳ ב׳ (יח) (חורף 1963)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – דליה למדני. שנה חמישית, חוב׳ ג׳ (יט) (אביב 1963)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – דליה למדני. שנה חמישית, חוב׳ ד׳ (כ) (קיץ 1963)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – שולמית שנער. שנה ששית, חוב׳ א׳ (כא) (סתיו 1963)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – שולמית שנער. שנה ששית, חוב׳ ב׳ (כב) (חורף 1964)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – שולמית שנער. שנה ששית, חוב׳ ג׳ (כג) (אביב 1964)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – שולמית שנער.  שנה ששית, חוב׳ ד׳ (כד) (קיץ 1964)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; מזכירות המערכת – שולמית שנער. שנה שביעית, חוב׳ א׳ (כה) (סתיו 1964)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; סגן העורך – יהושע קנז. שנה שביעית, חוב׳ ב׳ (כו) (חורף 1965)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; סגן העורך – יהושע קנז. שנה שביעית, חוב׳ ג׳ (כז) (אביב 1965)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; סגן העורך – יהושע קנז. שנה שביעית, חוב׳ ד׳ (כח) (קיץ 1965)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; סגן העורך – יהושע קנז. שנה שמינית, חוב׳ א׳ (כט) (סתיו 1965)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; סגן העורך – יהושע קנז. שנה שמינית, חוב׳ ב׳ (ל) (חורף 1966)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; סגן העורך – יהושע קנז. שנה שמינית, חוב׳ ג׳ (לא) (אביב 1966)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; סגן העורך – יהושע קנז. שנה שמינית, חוב׳ ד׳ (לב) (קיץ 1966)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; סגן העורך – יהושע קנז. שנה תשיעית, חוב׳ א׳ (לג) (סתיו 1966)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; סגן העורך – יהושע קנז. שנה תשיעית, חוב׳ ב׳ (לד) (חורף 1967)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; סגן העורך – יהושע קנז. שנה תשיעית, חוב׳ ג׳ (לה) (אביב 1967)
    ספרות גרמנית 1947–1967

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; סגן העורך – יהושע קנז. שנה תשיעית, חוב׳ ד׳ (לו) (קיץ 1967)

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, בועז עברון, יהושע קנז. שנה עשירית, חוב׳ א׳ (לז) (סתיו 1967)

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, בועז עברון, יהושע קנז. שנה עשירית, חוב׳ ב׳ (לח) (חורף 1968)

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, בועז עברון, יהושע קנז. שנה עשירית, חוב׳ ג׳ (לט) (אביב 1968)

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, בועז עברון, יהושע קנז. שנה עשירית, חוב׳ ד׳ (מ) (קיץ 1968)
    קשת – חוברת העשור, 1958–1968

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, בועז עברון, יהושע קנז. שנה אחת־עשרה, חוב׳ א׳ (מא) (סתיו 1968)
׳קשת קולנוע׳ – בעריכת משה נתן

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, בועז עברון, יהושע קנז. שנה אחת־עשרה, חוב׳ ב׳ (מב) (חורף 1969)

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, בועז עברון, יהושע קנז. שנה אחת־עשרה, חוב׳ ג׳ (מג) (אביב 1969)

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, בועז עברון, יהושע קנז. שנה אחת־עשרה, חוב׳ ד׳ (מד) (קיץ 1969)

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, בועז עברון, יהושע קנז. שנה שתים־עשרה, חוב׳ א׳ (מה) (סתיו 1969)

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, בועז עברון, יהושע קנז. שנה שתים־עשרה, חוב׳ ב׳ (מו) (חורף 1970)
    ספרות אוסטרית חדשה

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה שתים־עשרה, חוב׳ ג׳ (מז) (אביב 1970)
חוברת לספרות הערבית אחרי 67 / בעריכת ששון סומך

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה שתים־עשרה, חוב׳ ד׳ (מח) (קיץ 1970)

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה שלוש־עשרה, חוב׳ א׳ (מט) (סתיו 1970)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה שלש־עשרה, חוב׳ ב׳ (נ) (חורף 1971)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה שלש־עשרה, חוב׳ ג׳ (נא) (אביב 1971)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה שלש־עשרה, חוב׳ ד׳ (נב) (קיץ 1971)
פרקים בחוויה האמריקאית
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה ארבע־עשרה, חוב׳ א׳ (נג) (סתיו 1971)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה ארבע־עשרה, חוב׳ ב׳ (נד) (חורף 1972)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה ארבע־עשרה, חוב׳ ג׳ (נה) (אביב 1972)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה ארבע־עשרה, חוב׳ ד׳ (נו) (קיץ 1972)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה חמש־עשרה, חוב׳ א׳ (נז) (סתיו 1972)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה חמש־עשרה, חוב׳ ב׳ (נח) (חורף 1973)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה חמש־עשרה, חוב׳ ג׳ (נט) (אביב 1973)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה חמש־עשרה, חוב׳ ד׳ (ס) (קיץ 1973)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה שש־עשרה, חוב׳ א׳ (סא) (סתיו 1974)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה שש־עשרה, חוב׳ ב׳ (סב) (חורף 1974) 
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה שש־עשרה, חוב׳ ג׳ (סג) (אביב  1974)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה שש־עשרה, חוב׳ ד׳ (סד) (קיץ תשל״ד 1974)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה שבע־עשרה, חוב׳ א׳ (סה) (סתיו תשל״ה 1974)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה שבע־עשרה, חוב׳ ב׳ (סו) (חורף תשל״ה 1975)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה שבע־עשרה, חוב׳ ג׳ (סז) (אביב תשל״ה 1975)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה שבע־עשרה, חוב׳ ד׳ (סח) (קיץ תשל״ה 1975)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה שמונה־עשרה, חוב׳ א׳ (סט) (סתיו 1975)
 

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה שמונה־עשרה, חוב׳ ב׳ (ע) (חורף תשל"ו 1976)
    חוברת פרויד

תוכן העניינים:


קשת / העורך – אהרן אמיר ; חברי המערכת – אברהם ב. יהושע, יהושע קנז, בן־עמי שרפשטיין. שנה שמונה־עשרה, חוב׳ ג׳ (עא) (אביב תשל"ו 1976)

תוכן העניינים:


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף