בקורת ופרשנות

Criticism & interpretation


בקורת ופרשנות : כתב-עת בין-תחומי לחקר ספרות ותרבות / מייסדי כתב-העת ועורכיו הראשונים: ב' קורצווייל, א' שאנן.
רמת-גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן,

חוברת 9־10 חוברת 11־12 חוברת 13־14 חוברת 15 חוברת 16 חוברת 17
חוברת 18 חוברת חוברת חוברת חוברת חוברת
חוברת 29 חוברת 30 חוברת 31 חוברת 40 חוברת 41 חוברת 42
חוברת 43 חוברת 44 חוברת 45 חוברת חוברת חוברת

בקורת ופרשנות : כתב-עת לספרות, לשון, הסטוריה ואסתטיקה, חוברת 9־10 (תשרי תשל"ז, אוקטובר 1976) / העורך - א. שאנן
 

תוכן העניינים:


  ספרות עברית חדשה
 • אברהם סולטמן: עגנון וההיסטוריונים (עמ' 5־17)
 • הלל ברזל: זהות וכוללות בשירת אלתרמן : מקרא ב"שיר עשרה אחים"  (עמ' 18־46)
 • נורית גוברין: אגדה ומציאות ב"נדודי עמשי השומר" ליעקב רבינוביץ  (עמ' 47־91)
 • שרה כץ: ירושלים - "לב האור" : על סיפורה של עמליה כהנא-כרמון  (עמ' 92־116)
 • הלל ויס: פירוש לסיפור "כיסוי הדם" לש"י עגנון (עמ' 117־159)

  ספרות ההשכלה
 • טובה כהן: הערות לעיבודו של מקור ספרותי עברי ב"אהבת ציון" לא. מאפו  (עמ' 160־175)

  ספרות ימי הביניים
 • יהודה רצהבי: פתגמים ערביים ב"ספר שעשועים"  (עמ' 176־196)
 • יוסף דן: תולדותיו של "מעשה אקדמות" בספרות העברית (עמ' 197־213)
 • עלי יסיף: תרגום קדמון ונוסח עברי של "מעשה אקדמות" (עמ' 214־228)
 • יהודית דישון: מחרוזת סיפורי השופט החכם בספר שעשועים (עמ' 229־238)

  לינגויסטיקה
 • מנחם מורשת: מירושת לשון-חכמים ברובדי לשון מאוחרים (עמ' 239־251)

  ספרות משווה ופואטיקה
 • גדעון שונמי: האפי לעומת האבסורד : עיון השוואתי בגלגולן של תחבולות תיאטרוניות במחזותיהם של ברכט, ויילדר, דירנמאט ויונסקו (עמ' 252־269)
 • דב לנדאו: הדימוי וייחודו (עמ' 270־286)

 • תקצירים באנגלית

בקורת ופרשנות : כתב עת לספרות, לשון, הסטוריה ואסתטיקה, חוברת 11־12 (טבת תשל"ח, ינואר 1978) / העורך: א' שאנן
 

תוכן העניינים:

  לינגוויסטיקה
 • מ. צ. קדרי: עיון בתולדות הלשון העברית המודרנית (עמ' 5־17)

  ספרות ימי הביניים
 • עזרא פליישר: עיון חדש בספרות המשלים העברית הקדומה (עמ' 19־54)
 • יהודה רצהבי: השפעת אלחרירי על אלצ'אהרי (עמ' 55־83)

  ספרות ההשכלה
 • שמואל ורסס: הדי הסאטירה של לוקיאנוס בספרות ההשכלה העברית (עמ' 85־119)
 • משה פלאי: משיטות הסיפור של ארטר בסאטירה "גילגול נפש"  (עמ' 121־139)

  ספרות עברית חדשה
 • צבי לוז: אילן עתיק, שחוח : עיון משווה בשני שירים של דוד פוגל  (עמ' 141־149)
 • גילה רמרז-ראוך:  מוטיב השומר: תנודות ותמורות [חלק ב'] (עמ' 151־164)
 • נילי סדן:  בדור יורד : עיון ביצירתו של ד. קמחי (עמ' 165־192)
 • ידידיה יצחקי: עיון בשיר "ההולכי בחושך" : יונתן רטוש בין האידיאולוג למשורר (עמ' 193־223)

  ספרות משווה ודרמה
 • א. הראל-פיש: בחינה מחדש של "היבדלות הרגישות" : אנטומיה של משבר  (עמ' 225־243)
 • אלה בלפר: דוקטור פאוסטוס ושניות הקיום : האינטרפרטאציה הדיאלקטית של תומאס מאן  (עמ' 245־258)
 • שרה הלפרין: לבירור משמעות המושג "דראמאטי" בתורת הדראמה של אריסטו (עמ' 259־268)
 • גדעון עפרת: "העלמה יוליה" ו"חלום ליל קיץ" (עמ' 269־284)

  מקורות
 • אריאלה דים-גולדברגר: התשתית האמנותית במגילת אסתר  (עמ' 285־297)

  היסטוריה
 • צבי בכרך: השואה ומשמעויותיה החיוביות  (עמ' 299־311)

  תגובות
 • עוזי שביט: בין "מות אדם" ל"מליצת ישורון" <הערות לפרוזודיה של שירת ההשכלה, בשולי תרגום "מות אדם" לקלופשטוק> (עמ' 313־324)

  תקצירים באנגלית
   

בקורת ופרשנות : כתב עת לספרות, לשון, הסטוריה ואסתטיקה, חוברת 13־14 (סיון תשל"ט, יוני 1979) / העורך: א' שאנן
 

תוכן העניינים:

  ספרות ימי הביניים
 • יהודית דישון: למקורה של המחברת העשרים ואחת ב"ספר תחכמוני" (עמ' 9־26)
 • משה חלמיש: בצאתי לקראתך – לקראתי מצאתיך (עמ' 27־34)

 • ספרות ההשכלה
 • שמואל ורסס: מנדלי בעל האגדה – לאור "בעמק הבכא" "דאָס ווינטשפינגערל" (עמ' 35־71)
 • ארנה גולן: י"ל גורדון כעורך "המליץ" על הספרות היפה ועל הביקורת  (עמ' 73־92)

 • ספרות עברית חדשה
 • אהרן קומם: על גבול המיתוס – עיון בסיפורו של יעקב שטיינברג "החג' מחפצי-בה" (עמ' 93־130)
 • לאה הדומי: הרומאן האוטופי והאוטופיה הציונית  (עמ' 131־168)
 • הלל ויס:  הקהילה הנפלאה בפרשה שנייה של הסיפור "הדום וכסא" ש"י עגנון> (עמ' 169־215)

 • לשון
 • זאב לוי: בעיית הנורמאטיביות ב"תקציר הדקדוק העברי" לשפינוזה (עמ' 217־250)
 • אורה שוורצולד: כללי התאם במין ובמספר ואוניברסאלים לשוניים (עמ' 251־263)

 • היסטוריה
 • אברהם סולטמן: האיסגוגה של אודו – שיטה חדשה בפולמוס האנטי-יהודי (עמ' 265־280)

 • תקצירים באנגלית

בקורת ופרשנות : כתב עת לספרות, לשון, הסטוריה ואסתטיקה, חוברת 15 (ניסן תש"ם, מארס 1980) / העורך: א' שאנן
 

תוכן העניינים:


בקורת ופרשנות : כתב עת לספרות, לשון, הסטוריה ואסתטיקה, חוברת 16 (אדר א' תשמ"א, פברואר 1981) / העורך: א' שאנן
 

תוכן העניינים:בקורת ופרשנות : כתב עת לספרות, לשון, הסטוריה ואסתטיקה, חוברת 17 (אדר תשמ"ב, פברואר 1982) / העורך: א' שאנן
 

תוכן העניינים:

  עקרונות הפרשנות
 • הלל ברזל: פרשנות ספרותית – בעיות יסוד (עמ' 5־25)
 • אפרים שמואלי: בעיות בהרמנויטיקה פילוסופית: שליירמאכר, דילתאי וגאדאמר (עמ' 27־56)
 • א. הראל פיש: ארכיטיפים היסטוריים : דברים להגדרת הנושא (עמ' 57־63)

 • הוראה ופרשנות
 • יהודה רצהבי: על בעיית הוראת שירתנו הספרדית (עמ' 65־83)
 • חנה יעוז: פרשנות אמפאתית בהוראת הספרות והשתקפותה ביצירות על נושא השואה (עמ' 85־91)

 • דרכים בפרשנות
 • חיים שוהם: האידילי שבאידיליה [לפרשנותה של סוּגָה]  (עמ' 94־110)
 • נורית גוברין: גלגולו הספרותי של חשבון אישי: על צמד הגיבורים המנוגדים בסיפורו של י"ח ברנר "בין מים למים" (עמ' 111־131)
 • גדליה נגאל: הסיפור החסידי בעיני חסידים (עמ' 133־150)
 • שרה הלפרין: "המצלול המכוון" – מורה-דרך לפרשנות לא אימפרסיוניסטית (עמ' 151־158)
 • יאיר מזור: לשאלת פרשנות הדינאמיקה שבטקסט הספרותי: הדינמיקה של מוטיבים בסיפורי עגנון ומשמעותיה (עמ' 159־167)
 • תקצירים באנגלית


בקורת ופרשנות : כתב עת לספרות, לשון, הסטוריה ואסתטיקה, חוברת 18 (כסלו תשמ"ג, דצמבר 1982) / העורך: א' שאנן
 

תוכן העניינים:

  ספרות בת זמננו
 • גרשון שקד: דברי אנשים החפצים "דבר-מה" : לתולדות כתבי-העת הספרותיים בארץ-ישראל בין שתי מלחמות-עולם (עמ' 5־27)
 • אבידב ליפסקר: "הניגון המתאפק" – על מגמתם הפואטית של שינויי נוסח ועריכה בשירתו המוקדמת של ש' שלום (עמ' 29־42)

 • ספרות חסידית
 • יואב אלשטיין: פרדיספוזיציה רוחנית ופרשנות הסיפור החסידי (עמ' 43־68)

 • ספרות המקורות
 • אביגדור שנאן: "לחכימא ברמיזא" : למעמדה של הרמיזה בספרות חז"ל  (עמ' 69־77)

 • ספרות ההשכלה
 • טובה כהן: יסודות בונים בשירת אד"ם הכהן (עמ' 79־86)

 • ספרות משווה
 • יפה וולפמן: עיון בתשתיות המיתולוגיות במחזות "הזבובים" ו"בדלתיים סגורות" של ז. פ. סארטר (עמ' 87־107)

 • היסטוריה
 • בת-שבע אלברט: "רנסנס ויזגותי" ו"רנסנס קארולינגי" : דמיון ושוני (עמ' 109־144)

 • תקצירים באנגלית
 •  

בקורת ופרשנות, חוברת 29 (סיון תשנ"ג, יוני 1993) / העורך - הלל וייס
 

תוכן העניינים:בקורת ופרשנות, חוברת 30 (אלול תשנ"ד, אוגוסט 1994): קובץ מיוחד -  תימטולוגיה של ספרות עם ישראל / העורך - יואב אלשטיין
 

תוכן העניינים:

 • בפתח הקובץ (עמ' 5־6)
 • יואב אלשטיין, אבידֹב ליפסקר: תימטולוגיה של ספרות עם ישראל - קווי יסוד (עמ' 7־14)
 • אביגדור שנאן: רבי יניי, הרוכל והאדם המשופע : עיון בתשתיתם של שני סיפורים במדרש ויקרא רבה (עמ' 15־23)
 • גלית חזן-רוקם: הנחש בליל הכלולות : הארה סמיוטית לשיטה המשווה בחקר הסיפור העממי (עמ' 25־40)
 • רלה קושלבסקי: התנא והמת הנודד: האומנם אגדה לא יהודית? (עמ' 41־63)
 • יואב אלשטיין: "מוריד גשמים במאזניים" : עיון תימטולוגי בגרסת יראים ב"עשה פלא" לי"ש פרחי ובגרסת חסידים ב"סיפורי צדיקים החדש" לא"י סויבלמן  (עמ' 65־97)
 • יפה ברלוביץ: נס, גאולה ואליהו הנביא: טרנספורמציה ארץ-ישראלית : עיון ב"לחם ומים" ליהושע ברזילי-איזנשטדט וב"זיבן גוטע יאר" לי"ל פרץ (עמ' 99־120)
 • נעמי זֹהר: סיפור חולדה ובור בספרות ההשכלה  (עמ' 121־155)
 • תמר אלכסנדר: סיפור סינדרלה: שמלת הירח, הכוכבים והשמש : מוטיפמה בהקשר תרבותי (עמ' 157־173)
 • יהודית דישון: 'האישה הבוגדנית ומאהבה' - סדרה תימטית במקורות עבריים של ימי הביניים (עמ' 175־195)
 • אבידֹב ליפסקר: שטיח-חיים, שטיח-מוות : תימה נאראטיבית במעברה לשירה האירופית ולשירה העברית (עמ' 197־217)

 • תקצירים באנגליתבקורת ופרשנות, חוברת 31 (קיץ תשנ"ה 2005) / העורך - הלל וייס
 

תוכן העניינים:

  ספרות קדומה וספרות ימי-הביניים
 • רונית שושני: מקשל כמותי ומבנה פרוזודי בשיר מתקופת רב אשי (353־427/8 לפסה"נ) (עמ' 5־23)
 • יהודה רצהבי: דמות ר' שמואל הנגיד ויהוסף בנו במקורות הערביים (עמ' 25־35)

 • ספרות ההשכלה
 • טובה כהן: בין-טקסטואליות בספרות ההשכלה : מקומו של הטקסט הבלתי-כתוב (עמ' 37־52)
 • משה פלאי: לשימושה של המליצה בספרות ההשכלה : פיקניק לשוני עם רומאנילי, אייכל ואחרים (עמ' 53־65)
 • הלל ברזל: פרנץ קאפקא: אמן ההתבוננות : עיון מחודש ביצירות משנות חייו האחרונות (עמ' 67־93)
 • מרים דרור: אדם ואלוהים בשירת ש' הלקין (עמ' 95־123)

 • תנ"ך
 • יאיר מזור: זימה, מזימה והזמת ציפייה : מבנה, רטוריקה ומשמעות בפלח מסיפור גן העדן (עמ' 125־141)

 • לשון
 • שלמה כרמי: סוגיות בחקר תולדות החייאת הלשון ובחקר גורמיה  (עמ' 143־165)


בקורת ופרשנות, חוברת 40 (אביב תשס"ח 2008): נשים בתרבות יידיש / עורכות הקובץ: טובה כהן ואביבה טל
 

תוכן העניינים:

 • בפתח הקובץ (עמ' 5־7)

  א. נשים בעין הכתיבה הגברית
 • יוסף במברגר: מאי טעמא? : על טעם נשי ואופק ציפיות גברי בסיפורת יידיש במאה השש-עשרה (עמ' 9־35)
 • גור אלרואי: הסחר בנשים בחברה היהודית בראשית המאה העשרים והשתקפותו ב עמק הבכא של מנדלי מוכר ספרים : ניתוח היסטורי-ספרותי  (עמ' 37־59)

  ב. ספרות נשים יידית והתקבלותה במאה העשרים
 • אברהם נוברשטרן: הקולות והמקהלה : שירת נשים ביידיש בין שתי מלחמות העולם (עמ' 61־145)

  ג. נשים יוצרות במאה העשרים
 • אביבה טל: "פרויען" : פמיניזם ואקספרסיוניזם בשירת מלכה חפץ-טוזמאן (עמ' 147־162)
 • נתן כהן: מקומה ופועלה של קדיה מולודובסקי בסביבה הספרותית היהודית בוורשה  (עמ' 163־174)

  ד. מיידיש לעברית
 • לאה גרפינקל: אסתר קרייטמן לבית זינגר - האחות הדחויה : עם תרגום של הסיפור "די נייע וועלט" [העולם החדש] (עמ' 175־181)
 • שלום (קפלן) אילתי: לאה גרינשטיין - משוררת ואם (1903־1944)  (עמ' 183־201)
 • מלכה חפץ-טוזמאן: טריולטים <תרגום ומבוא: אביבה טל> (עמ' 203־206)

  תקצירים באנגלית
   

בקורת ופרשנות, חוברת 41 (חורף תשס"ט 2009): תאטרון יידיש: ספרות, תרבות ולאומיות / עורך הקובץ: בער בוריס קוטלרמן
 

תוכן העניינים:

 • בפתח הקובץ (עמ' 5־6)


 • בין יידיש לעברית
 • דורית ירושלמי: תאטרון יידיש כתשתית אמנותית לתאטרון העברי : מבט על התאטרון של במאי תקופת היישוב (עמ' 7־39)
 • רחל רוז'נסקי: "אנו שחקנים יהודים מהגולה" : המאבק לקיומו של תאטרון רפרטוארי ביידיש בישראל, 1950־1952 (עמ' 41־64)
 • שלי זר-ציון: ה"ווילנער טרופע" - פרולוג להיסטוריה של "הבימה" (עמ' 65־92)
 • אריאלה קרסני: "רב של פורים" - תאטרון של יום אחד (עמ' 93־110)


 • בין יידיש לפוליטיקה
 • בער בוריס קוטלרמן: מחזותיו של פרץ מרקיש: הליכה על חבל דק בין "יהודי" ל"סובייטי"  (עמ' 111־129)
 • נתן כהן: תאטרון ופוליטיקה (1937) : הפולמוס בעיתונות היהודית בוורשה בדבר עיבודו של מנגר ל"די כישוף-מאֵכערין" (עמ' 131־140)
 • תומס סוקסברגר: המאבק למען "תאטרון יידיש איכותי" בווינה (עמ' 141־153)

  בין יידיש ליידיש
 • משה גולצ'ין: יידיש בין הסעיפים: ביאליק, פרץ וסוצקבר (עמ' 155־171)
 • דוני ענבר: שלושה קוני למל - סוד ההישרדות : על גלגולים שהפכו סאטירה חברתית בוטה לנוסטלגיה המשתבחת בתקינות פוליטית (עמ' 173־196)

  תקצירים באנגלית

בקורת ופרשנות, חוברת 42 (חורף תש"ע 2010): אסתטיקה פואטיקה וקריאות חדשות / עורכים אורחים: רחל אלבק-גדרון, שלומי מועלם
 

תוכן העניינים:

 • בפתח החוברת (עמ' 5)

  אסתטיקה ופואטיקה
 • מנחם ברינקר: אסתטי ולא-אסתטי ביצירת האמנות (עמ' 7־13)
 • בן עמי שרפשטיין: אחדות מתוך ייחוד  (עמ' 15־27)
 • רות לורנד: מה בדיוני בסיפור הבדיוני ? (עמ' 29־46)
 • שלומי מועלם: התבוננות אסתטית בהגותם של אפלטון וויטגנשטיין המוקדם (עמ' 47־78)
 • דורית ברחנא-לורנד: אריסטו על צנזורה פנימית בספרות (עמ' 79־95)
 • עדי צמח: ההוראה של שמות בדיוניים (עמ' 97־114)
 • דורית למברגר: "הספקות יוצרים מערכת" : חקר השפה של ויטגנשטיין כמתודת פרשנות ספרותית (עמ' 115־135)
 • משה גולצ'ין: ברוך קורצווייל על אסתטיקה וטענות משכנעות (עמ' 137־158)
 • עדו גייגר: [תרגום ודברי מבוא] "התכנית הראשונה לשיטה של אידיאליזם גרמני" (עמ' 159־163)

  קריאות חדשות
 • לאה דובב:  שפה, פנטזיה, אלכימיה: קריאה חדשה במחברות האנטומיה של לאונרדו דא וינצ'י (עמ' 165־193)
 • סנדרה דבנדטי סטאו: אומברטו אקו ותורת "ציד הסימנים" ביער הטקסטואלי (עמ' 195־211)
 • צחי זמיר: ייצוג הכסף ברנסנס האנגלי (עמ' 213־233)
 • רות רונן: דיוקן האמן כגאון: ג'ויס עם לאקאן (עמ' 235־251)
 • יפה וולפמן: נקודות מפנה בתפיסות האסתטיות וביצירות הספרות של סארטר (עמ' 253־276)
 • אבי שגיא: צ'סלב מילוש - על שבירות הקיום (עמ' 277־296)
 • רחל אלבק-גדרון: לאום ונמענים : טקסטים ושיוך לאומי - המקרה של יואל הופמן (עמ' 297־309)
 • חיים דעואל לוסקי: "אימה גדולה וירח" והרגע האונטולוגי של העברית (עמ' 311־331)
 • אמיר בנבג'י: ניסיון לריהביליטציה של האלגוריה בביקורת העברית : קריאה מחודשת  ב"אמת ואמונה" של אד"ם הכהן, ובכתביו הביקורתיים של א"י פפירנא (עמ' 333־365)
 • עידית עינת-נוב: איכויות אסתטיות, קונבנציה וחילופי אספקטים : השיר העברי מימי הביניים בזיקה אל תיאוריות קריאה מודרניות (עמ' 367־389)

  תקצירים באנגלית
   

בקורת ופרשנות, חוברת 45 (תשע"ז 2017): קריאות בשירה עברית / עורכי הקובץ: אבידֹב ליפסקר ותמר וולף-מונזון
 

תוכן העניינים:

 • ראובן צור: פרוזודיה מוצהרת ואינטואיטיבית של משורר ימי הביניים : עיון קוגניטיבי והשוואתי (עמ' 9־37)
 • אריאל זינדר: ענִיִּים על פֶּתַח – זמן ומרחב בבקשות סליחה פייטניות  (עמ' 39־70)
 • טובה כהן: עוגב נסתר : גילוי וכיסוי בספר השירים הראשון של משוררת עברייה <על שירת רחל מורפורגו>  (עמ' 71־97)
 • סבטלנה נטקוביץ': הפרוגרמה הלשונית של ז'בוטינסקי – בין היסטוריה למיתוס, בין דקדוק לפונטיקה (עמ' 99־119)
 • חגית הלפרין: אלכסנדר פן או 'יסנין העברי' (עמ' 121־135)
 • ענת ויסמן: מהו 'אומץ לחולין'? : לאה גולדברג וטעמו של מושג (עמ' 137־162)
 • זיוה שמיר: לשיר בשפת הכוכבים : השקפת העולם המוצנעת של לאה גולדברג והשלכותיה הפואטיות  (עמ' 163־195)
 • חיה שחם: קרון, מסע ומרחב לימינלי : על סמל אוניברסלי ותהליכי חניכה ביצירות לאה גולדברג (עמ' 197־229)
 • שחר ברם: צילום בקצה הגשר – דן פגיס והפנים הכפולים של עיר בדצמבר (עמ' 231־244)
 • מיכאל גלוזמן: תפנית הנשימה של אבות ישורון (עמ' 245־265)
 • אופיר אחימאיר:  'טבעתי באור, שכחתי את שמי' : בין התבטלות לעצמיות בשירת ירושלים של זלדה (עמ' 267־309)
 • הדי שייט: 'סכין בגבו של השיר' : פואטיקה של סתירות וסטירות : על שירתו של חזי לסקלי  (עמ' 311־345)
 • דנה אולמרט: 'אנחנו' בשירי יונה וולך (עמ' 347־370)

  תקצירים באנגלית
   

[עודכן לאחרונה: כ"ט בנובמבר 2017]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף