מאזנים

Moznaim


מאזנים : דו-ירחון אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  / עורכים - ציפי שחרור (גיליונות 1–2) ומשה גרנות (גיליונות 3–6)
שנה 85, כרך פ״ז (תשע״ג-תשע״ד, 2013)

גיליון 1 גיליון 2 גיליון 3 גיליון 4 גיליון 5 גיליון 6

מאזנים, כרך פ״ז, גל׳ 1 (שבט תשע״ב, פברואר 2013)
צילום העטיפה: ליליאן דבי-גורי

תוכן העניינים:


מאזנים, כרך פ״ז, גל׳ 2 (ניסן תשע״ג, אפריל 2013)
ציור העטיפה: אילנה רביב - מיתולוגיה תל-אביב, 1993

תוכן העניינים:


מאזנים, כרך פ״ז, גל׳ 3 (תמוז תשע״ג, יוני 2013)
העטיפה: אהבת שתי אבנים. הפסל - דן מלר

תוכן העניינים:


מאזנים, כרך פ״ז, גל׳ 4 (אלול תשע״ג, אוגוסט 2013)  *
עיצוב העטיפה: נורית יובל

תוכן העניינים:


מאזנים, כרך פ״ז, גל׳ 5 (חשון תשע״ד, אוקטובר 2013) *
עיצוב העטיפה: יערה בן-דוד

תוכן העניינים:


מאזנים, כרך פ״ז, גל׳ 6 (טבת תשע״ד, דצמבר 2013) *
 

תוכן העניינים:

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף