מאזנים

Moznaim


מאזנים : ירחון לספרות / יוצא לאור ע"י אגודת הסופרים העברים ; העורך - ב. י. מיכלי.
כרך מ"ו (תשל"ח, 1977־1978)

גיליון 1 גיליון 2 גיליון 3 גיליון 4 גיליון 5־6

מאזנים, כרך מ"ו, גל' 1 (כסלו תשל"ח, דצמבר 1977)

תוכן העניינים:

 • תוכן העניינים  (עמ' 2)
 • נתן רוטנשטרייך: על הגות שבחקר : במלאות שמונים שנה לגרשם שלום (עמ' 3־9)
 • ישראל כהן: היסוד הארכיטיפי בניבי הלשון העברית (עמ' 10־14)
 • ק. א. ברתיני: שירים מספר הלילות:
  • הלילה כמו אז (עמ' 15)
  • מבט יתום (עמ' 15)
  • 5 ביוני המסך הקטן (עמ' 16)
  • היין הקר החרוז המר (עמ' 16)
  • מוטיב נשכח (עמ' 17)
 • אפרים שמואלי: התבוננות חדשה בשירת יצחק למדן  (עמ' 18־24, 14)
 • מאריה באנוש: שני שירים: הדיוקן מפאיום. ערב. <תרגום מרומנית: מ. וינקלר> (עמ' 25־27)
 • יוסף אבן: על "אחרית אונו" לא. ראובני   (עמ' 28־34, 49)
 • דודו ברק:  חרוץ כטיט חוצות <שיר> (עמ' 35)
 • מרדכי צאנין:  שבר ענן <מיידיש - שלמה שנהוד> (עמ' 36־41)
 • ארנה גולן:  המדיניות הספרותית בעתון היומי "הצופה" : וארשה, 1903־1905  (עמ' 42־49)
 • חמוטל בר-יוסף: מגדל בתבץ  <שיר> (עמ' 50)
 • יוסף שכטר: מכתבים ותשובות בצדם  (עמ'  51־58)
 • יוסי עוזר: שני שירים  (עמ'  58)
ספרים:
 • י. זמורה: המדבר עם נפשו כדבר עם חברו <על "ישן וגם חדש", שירים מאת אברהם חלפי> (עמ' 59־62)
 • בני ציפר: "עכשיו יכתוב את הסיפור" <על "ילדות ממושכת וקיץ וחורף בעיר אחרת", סיפורים מאת נפתלי יבין> (עמ' 62־63)
 • מיכאל וילף: הסאגה המשפחתית  <על "זכרון דברים", רומאן מאת יעקב שבתאי> (עמ' 63־64)
 • יוסף פרידלנדר:  סיפורה של אשה <על "אמא, מה הויה בנו", סיפור מאת רוחמה חזנוב>  (עמ' 64־65)
 • פ. לנדר: שייר מתקופת ההשכלה הלוחמת <על "קלות דעת וצביעות" (ר' חנוך ור' יוספכי), מחזה מאת ר' אהרן וולפסון עם מבוא מאת דן מירון>  (עמ' 65־67)
 • נפתלי טוקר:  סיפור הווי ועלילה  <על "חצר במוראנוב" מאת יחיאל הופר בתרגום חנוך קלעי> (עמ' 67־69)
 • שלומית כהן: בבואה בתוך בבואה <על "ארמון הקרח" מאת טאריי וסוס בתרגום אידה צורית> (עמ' 69־70)
 • אבינועם ברשאי:  במסלול השיר ומעבר לו <על ספרו של מנחם פרי "המבנה הסמאנטי של שירי ביאליק"> (עמ' 70־72)
 • פ. אלעד:  לשון נכונה - להנאתנו  <על "שיחות על עברית" מאת יעקב רבי> (עמ' 72־74)
 • ס. י. שלומי: יומנו של אלכסנדר זייד <על "לפנות בוקר" פרקי יומן של אלכסנדר זייד>   (עמ' 74)
 • ס. י. שלומי: סיפורה של אקו"ם <על ספרו של פנחס יורמן> (עמ' 75)

מאזנים, כרך מ"ו, גל' 2 (טבת תשל"ח, ינואר 1978)
 

תוכן העניינים:

ספרים:
 • יהודה פרידלנדר: נדבך נוסף בחקר יצירתו של יוסף פרל <על "על מהות כת החסידים", ליוסף פרל, ההדיר לפי כתב היד והוסיף מבוא וביאורים - אברהם רובינשטיין>  (עמ' 140־141)
 • יצחק בן מרדכי: כציפור משוררת <על "הלא הר הלא אש", שירים מאת זלדה> (עמ' 142־143)
 • שרגא אבנרי: על השיח ועל האמון במלים <על "אל ארץ אחרת", שירים מאת ט. כרמי>  (עמ' 143־145)
 • פ. לנדר: ייחודו של ספר ביכורים <על "איש הבשר, איש החלב", שירים מאת דודו ברק> (עמ' 146־147)
 • נפתלי טוקר: על מאסף ירושלים <על כרך י"א-י"ב בעריכת עדה צמח וצבי ברמאיר> (עמ' 148־151)
 • בני ציפר: ציור היסטורי וכתיבה היסטורית <על "יורג ינאץ'", נובילה היסטורית מאת קונראד פרדינאנד מאייר, מגרמנית - נילי מירסקי> (עמ' 151־152)
 • פ. אלעד: סאטירה קטלנית על ברית-המועצות <על "הרפתקאות החייל איבן צ'ונקין" מאת ולאדימיר וינוביץ. מרוסית - צבי ארד> (עמ' 152־154)
 • יוסף פרידלנדר: הטאנק והפרפר <על "עת לעקור" מאת בוריס וקסלר. מרוסית - עמנואל ביחובסקי> (עמ' 154־155)
 • חיים תורן: יומן נעורים מן השואה <על "נעורים במסתור" מאת אבא גפן (וויינשטיין)>  (עמ'  155)
 • יוחנן גרנך: עקרונות הספרות אצל אריסטו <על "פואטיקה" לאריסטו בתרגום, מבוא והערות מאת שרה הלפרין>  (עמ' 156־157)
 • ס. פרוז'אנסקי: פרקי הגות בהלכות חיים <על "עיונים במחשבת זמננו" מאת יוסף שכטר> (עמ' 157־158)
 • ג. יוחנן: כתב-עת דו-לשוני על יהודי רומניה <על כתב-העת "שבט רומניה">  (עמ' 158)

מאזנים, כרך מ"ו, גל' 3 (שבט תשל"ח, פברואר 1978)
 

תוכן העניינים:

 • תוכן העניינים  (עמ' 162)
 • יוסף שכטר: פרקים בתורת האדם  (עמ' 163־165)
 • גבריאל פרייל: מוסיקה של סתיו ירושלמי <שיר> (עמ'  166)
 • יצחק בקון: על "עגונות" לש"י עגנון (עמ' 167־179)
 • שלמה שנהוד: משירי מרחשוון (עמ' 180־181)

  חמש שנים למותו של חיים הזז:
 • יהודה רצהבי: לשונות המקורות ב"היושבת בגנים"   (עמ' 182־186)
 • ב. י. מיכלי: גיבורי הזז בתמורות הזמן והמקום  (עמ' 187־199)
 • אבינועם ברשאי: המאמין והמוכיח  (עמ' 200־205)
   
 • גבריאלה אלישע:  שלושה שירים (עמ' 206־207)
 • קלמן סגל:  הקיסר וסבא שלי <סיפור. מיידיש - בתיה מיכלביץ> (עמ' 208־212)
 • אסיא: שני שירים: אדום על גבי לבן.  מזה ומזה  <מיידיש - גבריאל פרייל> (עמ' 213)
 • בני ציפר: שלושה שירים: תפילה פתוחה.  קלפים.  דרוישים  (עמ' 214)
 • ארנה גולן:  המדיניות הספרותית בעתון היומי "הצופה" : וארשה, 1903־1905  (עמ' 215־223)

  ספרים:
 • א. מ. הברמן: מהדורת "מגילת המקדש" על-ידי יגאל ידין (עמ'  224־226)
 • פ. לנדר: חסדו של השיר ורחמיו  <על "אין רחמים אחרים", שירים מאת טניה הדר>  (עמ' 227־228)
 • פ. לנדר: על שירי מרדכי גלילי  <על "שירים 1972 1976"> (עמ' 229־230)
 • י. זמורה: ידיעה מרובה השמורה לרעת היודע <על "שתי בריכות ביער": קשרים ומקבילות בין השירה העברית והשירה האירופית, מאת שמעון זנדבנק>  (עמ' 230־233)
 • אהוד בן עזר:  עיר בראי תקופה <על ספרו של יהושע בן-אריה "עיר בראי תקופה: ירושלים במאה התשע-עשרה, העיר העתיקה">  (עמ' 233־235)
 • ג. קרסל:  ספרות ההשכלה מעבר לזמנה ומקומה <על "מבנים ומשמעויות, עיונים בספרות ההשכלה" מאת מנוחה גלבוע>  (עמ' 235־236)
 • יוחנן גרנך: המדע בין דגמים מקובלים ומהפכות חדשניות <על "המיבנה של מהפכות מדעיות" מאת תומאס ס. קון בתרגום יהודה מלצר>  (עמ' 236־238)

מאזנים, כרך מ"ו, גל' 4 (אדר א-ב תשל"ח, אפריל 1978)
 

תוכן העניינים:

 • תוכן העניינים  (עמ' 242)
 • ישראל אפרת: "מֶלודיות עבריות": א. מרחקים (עמ' 243). ב. המאבק הקדום (עמ' 244). ג. מעל גבעת האשפה (עמ' 245). ד. במבוא יער הרצל בצהרי שבת (עמ' 245) <שירים>

  ועוד על כתבי ישראל כהן:
 • דב סדן: "אישים מן המקרא" (עמ' 246־249)
 • הלל ברזל: "הביקורת בחינת יצירה" - התבוננות משווה (עמ' 250־256)
   
 • אברהם הוס: הארות לקטעי צוואה <שיר> (עמ' 257־258)
 • יוסף שכטר: פרקים בתורת האדם (עמ' 259־261)
 • דוד שיץ: גיטה והוכברג <סיפור> (עמ' 262־273)
 • שלמה אביו: שני שירים (עמ' 274)
 • ארנה גולן:  המדיניות הספרותית בעתון היומי "הצופה" : וארשה, 1903־1905  (עמ' 275־284, 297)
 • אדמיאל קוסמן: שני שירים: האיקליפטוס בחצר סבתי בכפר-אתא, תחתיו.  ערבים לחוף אשקלון (עמ' 285)
 • ב. י. מיכלי: גיבורי הזז בתמורות הזמן והמקום  (עמ' 286־297)
 • אפרים ברוידא: בעקבות רשימה על תרגום סונֶטות שקספיר (עמ' 298־303, 318)

  ספרים:
 •  

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף