מאזנים

Moznaim


מאזנים : ירחון אגודת הסופרים העברים ישראל  / בעריכת עזריאל אוכמני, שלמה טנאי (חוב' א'), ק. א. ברתיני (חוב' ב'-ו')
כרך כ"א (מ"ד), חוברות א' (רנ"ה) -ו' (ר"ס) (סיון תשכ"ה - חשון תשכ"ו, יוני - נובמבר 1965)

חוב' א חוב' ב חוב' ג חוב' ד-ה חוב' ו

מאזנים, כרך כ"א (מ"ד), חוב' א' (רנה) (סיון תשכ"ה, יוני 1965)

תוכן העניינים: - כולל קישורים ל-JSTOR


מאזנים, כרך ו', חוב' ב' (טבת תשי"ח, ינואר 1958)

תוכן העניינים:

 • י. אבן-חן: הנופים השבויים - נופי גוש-עציון: א. אוכף המוכתר • עין ערוב <שירים> (עמ' 73־74>
 • יוסף אריכא:  הנכרי והנער  <מתוך "סנחריב ביהודה", רומן היסטורי> (עמ' 75־82)
 • דוד דר: אקדמות: שירים-על-ספר • סות • ציור <שירים> (עמ' 83)
 • דליה רביקוביץ: שני שירים: בובה ממוכנת • תמונה (עמ' 84)
 • יוסף שריד: לבי האחד <שיר> (עמ' 85)
 • א. ב. יפה: שלונסקי בראשית דרכו  (עמ' 86־90)
 • יחיאל מר: שני שירים: בלילה • מקרה נורא (עמ' 91)
 • אליהו מייטוס: טריאולטים (עמ' 92)
 • גילי יעקבסון: בכי בחדר המדרגות <סיפור> (עמ' 93־95)

  בעקבות השדורים "מה קורא הנוער"?
 •     עזריאל אוכמני: מה שנתגלה - גרוע מן המשוער (עמ' 96־97)
 •     עזרא המנחם: נעלה את הוראת הספרות בראש דאגתנו (עמ' 97־98)
 •     ש. שפאן: קצת סניגוריה (עמ' 98־100)
 •     ש. שלום: הנוער "מתוקן" הוא, אלא שמקלקלים אותו ... (עמ' 100)
 •     ק. א. ברתיני: שני צדדיו של המטבע (עמ' 100־102)
 •     ק. גדעון: קצת אומץ-לב והשרשים ייחשפו! (עמ' 102־103)
   
 • יצחק עוגן: שלש סונטות (עמ' 104)
 • א. צורף: התינוק <סיפור> (עמ' 105־106)
 • ד. זכאי: על עיקרו של משה סתוי : חמישים שנה ליצירתו (עמ' 107־108)
 • בן-ציון גרוס: חשיבותה של הצורה באמנות השיר (עמ' 109־112)
 • שולמית איתן: בעלטה <שיר> (עמ' 113)
 • משה גיל: על דרכו של דוד שמעוני : שנה לפטירתו (עמ' 114־117)
 • זושא שפירא:  "שחה נפשי" : במלאת פ"ה שנה להולדת המשורר <על שירו של ח"נ ביאליק> (עמ' 117־119)
 • מרדכי שטריגלר: בין מדינת ישראל לסופריה (עמ' 120־122, 143)
 • מנחם פוזננסקי: שני מכתבים לגרשם שופמן <במלאות שנה למות מ. פוזננסקי ז"ל> (עמ' 123)

  מכוננית הספרים:
 • שרגא אבנרי: בין האש והישע <על פואמה דרמטית מאת אהרן צייטלין> (עמ' 124־125)
 • גדעון קצנלסון: גן נעול <על קובץ סיפורים מאת בנימין תמוז> (עמ' 125־127)
 • ק. א. ברתיני: מנגינות עברית <על יצירתו של היינריך היינה בתרגומו של יעקב כהן> (עמ' 127־128)
 • רבקה גורפיין: התאונה <על ספרו דקסטר מאסטרס, בתרגומם של מרדכי אבי-שאול ועמי שמיר> (עמ' 129־130)
 • שמואל פלס:  ביני לבין עצמי <על ספר שיריו של אלעזר בניועץ>  (עמ' 130־131)
 • קלמן ירון: עולם הצומח המקראי <על ספרו של יהודה פליקס> (עמ' 131־132)
 • י. צח: עלילות הבארון מינכהויזן <על ספרו של גוטפריד אוגוסט בירגר בתרגומו של ישראל זמורה> (עמ' 132)

  רשימות:
 • ש"י פנואלי: ר' בנימין ז"ל (עמ' 133־134)
 • ב. אברהם: יהושע אובסי ז"ל (עמ' 134)
 • הערות ותגובות:
      שידורים ולקחם / דן ארקין (עמ' 135־136)
      שתי תמיהות / אברהם ברוידס (עמ' 136)
      מי מכריחו לומר? / זיק (עמ' 136)
 • סקירות:
      בתחומנו : בשולי הספרות העתית העברית / ק. א-י (עמ' 137־138)
      מאופק לאופק : סקירות וליקוטים מהספרות העתית העולמית / יוחנן ט. (עמ' 138־139)
 • ידיעות מעולם הספרות (עמ' 140־142)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף