מאזנים

Moznaim


מאזנים : ירחון אגודת הסופרים העברים ישראל  / בעריכת אברהם קריב
כרך ג' (כ"ו), חוברות א (קמ"ז) - ו' (קנ"ב) (אייר תשט"ז -תשרי-חשון תשי"ז, אפריל 1956 - ספטמבר-אוקטובר 1956)

חוב' א חוב' ב חוב' ג חוב' ד חוב' ה חוב' ו

מאזנים, כרך ג' (כ"ו), חוב' א' (קמ"ז) (אייר תשט"ז, אפריל 1956)

תוכן העניינים: - כולל קישורים ל-JSTOR

 • אברהם קריב: חזון ומציאות בתקופת המדינה (עמ' 1־5)
 • מאיר מוהר: עלה פרח ביער בוער <שיר> (עמ' 5)
 • יוסף אריכא: סנחריב וזקני גְבָל <פרק מתוך סנחריב ביהודה, רומן היסטורי> (עמ' 6־20)
 • יהושע רבינוב: מחול הבכורים <שיר> (עמ' 21־22)
 • חנן אַיַלְתִּי: שכנתא בגלותא <תרגם מיידיש – א. ד. שפיר מתוך האנתולוגיה של מספרי אידיש העומדת להופיע בהוצאת ניומן, תל-אביב> (עמ' 23־28)
 • אורה עתריה: בדרכים <שיר> (עמ' 28)
 • ישראל כהן: בסוד בית היוצר (עמ' 29־35)
 • ישראל זמורה: פ. מ. דוסטוייבסקי : 75 שנה למותו (עמ' 36־38)
 • נתן רוטנשטרייך: טיבם החינוכי של מדעי הרוח (עמ' 39־42)
 • יצחק צימרמן: ועוד לשאלת "לאן?" (עמ' 42־45)
 • ד. מלץ: תחושת היעוד ביצירתו של עגנון (עמ' 46־56)
 • משה כהנוביץ: התנועה הפרטיזאנית היהודית בספרותנו (עמ' 56־61)
 • אברהם ברוידס: על שירי החוף השקט <על ספרו של משה בסוק> (עמ' 62־63)
 • ספרים שנתקבלו במערכת (עמ' 63)
 • כינוס-אזעקה של אנשי הרוח בישראל (עמ' 64)
מאזנים, כרך ג' (כ"ו), חוב' ב' (קמ"ח) (סיון תשט"ז, מאי 1956)

תוכן העניינים: - כולל קישורים ל-JSTOR

 • יוסף שכטר: פרקים בתורת האישיות של אהרן דוד גורדון <במלאות 100 שנה להולדתו> (עמ' 65־72)
 • שלמה לביא: אכן, יש חזון במדינת ישראל (עמ' 73־79)
 • יוחנן טברסקי: שרה, אשת שבתי-צבי (עמ' 80־85)
 • משה בן-מנחם: יומו האחרון של הבעש"ט : מאגדות החסידים (עמ' 85־87)
 • אליעזר ליבנה: רוח הבודהיזם <הרצאה באוניברסיטה העברית, ירושלים, מטעם החברה המזרחית הישראלית> (עמ' 88־97)
 • ה. לֵוִיק: וְנַעַר קָטֹן נֹהֵג בָּם <שיר. מיידיש – שמשון מלצר מתוך הספר אַ בלאַט אוֹיף אַן עפּלבּוֹים> (עמ' 98)
 • שמואל מ. בלומנפילד: מרדכי קפלן – אחד-העם של יהדות אמריקה <ליום הולדתו השבעים וחמשה> (עמ' 99־104)
 • מיכאל דשא: בית חדש <שיר> (עמ' 104־105)
 • יוסף מרגלית: ללא גדרות (עמ' 105־111)
 • אסתר שקי-ארזי: לרגלי העצמונים: בין ההרים • ליד הנחל <שירים> (עמ' 111־112)
 • ישראל אפרת: לבעית היצירה (עמ' 113־115)
 • עמנואל בן-גריון: בשולי פאוסט והצגתו (עמ' 115־117)
 • חיים תורן: ב"ערוגות"יו של יעקב פיכמן (עמ' 117־119)
 • א. מש: האיש ותרומתו לדור <עם קריאת מבחר כתבי י. לופבן> (עמ' 119־123)
 • ישראל גור: היסטוריה כחסד שירה (עמ' 123־125)
 • רבקה כ. שיחות עם אמנים: יוסף זריצקי: על הציור בן-זמננו (עמ' 125־126)
 • נתקבל במערכת (עמ' 127)
מאזנים, כרך ג' (כ"ו), חוב' ג' (קמ"ט) (תמוז תשט"ז, יוני 1956)

תוכן העניינים: - כולל קישורים ל-JSTOR


מאזנים, כרך ג' (כ"ו), חוב' ד' (ק"ן) (אב תשט"ז, יולי 1956)

תוכן העניינים: - כולל קישורים ל-JSTOR


מאזנים, כרך ג' (כ"ו), חוב' ה' (קנ"א) (אלול תשט"ז, אוגוסט 1956) *

תוכן העניינים: - כולל קישורים ל-JSTOR


מאזנים, כרך ג' (כ"ו), חוב' ו' (קנ"ב) (תשרי-חשון תשי"ז, ספטמבר-אוקטובר 1956) *

תוכן העניינים: - כולל קישורים ל-JSTOR


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף