מאזנים

Moznaim


מאזנים : ירחון אגודת הסופרים העברים ישראל  / בעריכת אברהם קריב.
כרך א', חוברות א-ו (טבת תשט"ו, פברואר 1955 - אב תשט"ו, אוגוסט 1955)
תוכן העניינים

חוב' א חוב' ב חוב' ג חוב' ד חוב' ה חוב' ו

מאזנים, כרך א', חוב' א' (טבת תשט"ו, פברואר 1955)

תוכן העניינים:


מאזנים, כרך א', חוב' ב' (אדר תשט"ו, מארס 1955)

תוכן העניינים:

 • ישראל כהן: החוף הנעזב והחוף הנכסף (עמ' 65־75)
 • אביגדור המאירי: בליל תשרי <שיר> (עמ' 75)
 • ח. הזז: דלתות נחושת  <מתוך ספר שיופיע בהוצ' "עם עובד"> (עמ' 76־83)
 • הלל בבלי: אציל עצבת <שיר> (עמ' 83)
 • דבורה בארון: פרידה <מן הספר "מאמש"> (עמ' 84־85)
 • אלזה לסקר-שילר: כלות הנפש • הה אל • שירי  <עשור למותה. שלושה שירים. עברית - א. פרסמן> (עמ' 86)

  ש. שלום בן החמישים
 • ברוך קורצווייל: הצלילה לתוך תהומות האני  (עמ' 87־101)
 • יצחק שלו: כל צבעי הקשת (עמ' 101־103)
 • ש. שלום: המעין הבוקע מן התהום <דברים במסיבת יובל>  (עמ' 103־104)
   
 •  ש. ה. ברגמן: התגלות, תפילה וגאולה במשנתו של פראנץ רוזנצווייג (עמ' 105־108)
 • משה בן-מנחם: לקראת שבת <שיר> (עמ' 108)
 • יעקב חורגין: מוטיבים אמריקניים (עמ' 109־116)
 • עמנואל בן-גריון: בכלי שני <על תרגום יצירה של תומאס מאן לעברית> (עמ' 117־120)
 • ג. קרסל: חג שלא הוחג <על בית המדרש לרבנים בברסלוי> (עמ' 120־124)
   
 • מאופק לאופק : סקירות וליקוטים מהספרות העתית העולמית <ליקט  י. ט.> (עמ' 125־127)
 • ספרים שנתקבלו במערכת (עמ' 128)

מאזנים, כרך א', חוב' ג' (ניסן תשט"ו, אפריל 1955)

תוכן העניינים:

 • ש. שלום: מדינת ישראל <פתיחה לפרק שירה>  (עמ' 129)
 • א. קריב: בכבשונה של תקומה <בעקבות דברים שבעל פה> (עמ' 130־132)
 • מלכה לוקר: חמסין בירושלים <שיר. תרגום - שמעון הלקין> (עמ' 133)
 • יצחק שנהר: נשמתה של אסתר מעדני <סיפור>  (עמ' 134־149)
 • י. ליכטנבום: אישים, אוי אישים ... <משירי הגליל> (עמ' 150)
 • אברהם גרנות: יהדותו של דישראלי <מסה> (עמ' 151־160)
 • ראובן אבינועם: תוככי, ניו אורלינס <שיר> (עמ' 160־161)
 • עבר-הדני: כאב הדורות <לניתוח הנפש הישראלית בדורנו> (עמ' 162־167)
 • ישורון קשת:  מכיתות (עמ' 168־173)
 • שלום קרמר: מפנה בפרוזה הארץ-ישראלית הצעירה <על "חדווה ואני" לאהרן מגד ו"מלך בשר ודם" למשה שמיר>(עמ' 174־182)
 • יוחנן טברסקי: הרומן במאה התשע-עשרה והעשרים (עמ' 182־185) <סוף>
 •  משה זלסקי: השירה העברית באמריקה (עמ' 186־189)
 • אביגדור המאירי: ברכב אליהו <על מותו של אלברט איינשטיין> (עמ' 190)
 • מאופק לאופק : סקירות וליקוטים מהספרות העתית העולמית <ליקט  י. ט.> (עמ' 191־192)
 • ספרים שנתקבלו במערכת (עמ' 192)
מאזנים, כרך א', חוב' ד' (אייר-סיון תשט"ו, מאי 1955)

תוכן העניינים:

 • יוסף קלוזנר: מדינת-ישראל ותפוצות-ישראל (עמ' 193־204)
 • זלמן שניאור: הכנון  <סיפור מתוך ספר סיפורים עממיים שעומד להופיע בהוצאת "עם עובד"> (עמ' 205־222)
 • אהרן צייטלין: למראה אור הצפון <שיר> (עמ' 222)
 • מרדכי רושוולד: חינוך להבנה בין-לאומית  <מסה> (עמ' 223־225)
 • ר' בנימין: על "דוקטור כהן" של נורדאו  (עמ' 226־231)
 • אפרים א. ליסיצקי: טריאולטים <שיר> (עמ' 232)
 • יהושע מנוח: אנו תועים בדרכי זמננו <לבעית הלוח העברי> (עמ' 233־241)
 • יצחק עוגן: שני שירים: עירי בלילה • לילה פלאי  (עמ' 241)
 • ב. י. מיכלי: פלפול ומליצה בבקורת (עמ' 242־245)
 • מרדכי עובדיהו: על פרוזה קטנה ועל כתיבה קצרה <גם על ספרו של אהרן קוה "חלוני רקיע"> (עמ' 245־247)
 • י. הר-אבן: נקודות-מגע (עמ' 247־250)
 • נתן גורן: על השירה בחינוכנו (עמ' 251)
 • א. מלמד: אדם באוהל <לזכרו של אהרן ניר> (עמ' 252)
 • אהרן ניר: "לבב הלבבות" <מעזבונו> (עמ' 252־253)
 • מאופק לאופק : סקירות וליקוטים מהספרות העתית העולמית (עמ' 254־256)
 • ספרים שנתקבלו במערכת (עמ' 256)
מאזנים, כרך א', חוב' ה' (תמוז תשט"ו, יוני-יולי 1955)

תוכן העניינים:

 • ד. שמעוני: בקור <שיר> (עמ' 257־258)
 • בן-ציון דינור: בעיות החינוך הגבוה במדינת ישראל <הרצאה בועידת הקורטוריון של הטכניון ביום 23.5.55 בחיפה> (עמ' 259־266)
 • ש. שלום: ענני, כי קראת לי ... <שיר> (עמ' 267)
 • אביגדור המאירי: מצדה : קרבן הפסח האחרון ביהודה <מחזה> (עמ' 268־283)
 • אברהם ברוידס: סנורים  <שיר> (עמ' 283)
 • אליעזר ליבנה: שרי רמקרישנא ובשורתו <הרצאה באוניברסיטה העברית מטעם החברה המזרחית הישראלית> (עמ' 284־294)
 • ישראל כהן: מרדפי אסמכתאות (עמ' 294־299)
 • ב. י. מיכלי: תמוהות וסתומות (עמ' 299־306)
 • אהרון גינוסר: נופים בארץ (עמ' 306־310)
 • ב. ינובר: משהו על תלמוד בבלי (עמ' 310־313)
 • צ. רודי: שביבים (עמ' 314־317)
 • נ. תרדיון: לזכר ברש <מתוך פנקס>  (עמ' 317־318)
   
 • מידיעות הועד המרכזי (עמ' 318)
 • ספרים שנתקבלו במערכת (עמ' 319)
מאזנים, כרך א', חוב' ו' (אב תשט"ו, אוגוסט 1955)

תוכן העניינים:


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף