מאזנים

Moznaim


מאזנים : ירחון / יוצא על-ידי אגודת הסופרים העברים בא"י  / בעריכת פ. לחובר ויעקב פיכמן.
כרך ג', חוברות א (יג) - ו (יח) (תשרי תרצ"ה - אדר ב' תרצ"ה)
תוכן העניינים

חוב' א חוב' ב חוב' ג חוב' ד-ה חוב' ו

מאזנים, כרך ג, חוב' א (יג) (תשרי תרצ"ה)

תוכן העניינים:


מאזנים, כרך ג', חוב' ב' (        )

תוכן העניינים:


מאזנים, כרך ג', חוב' ג' (         )

תוכן העניינים:

מאזנים, כרך ג', חוב' ד-ה (טז-יז) (טבת-אדר א' תרצ"ה)
    לחג הרמב"ם : שמונה מאות שנה להולדתו

תוכן העניינים:

 • צבי דיזנדרוק: מורה לדורות <זכרון לרמב"ם> (עמ' 347־369)
 • ח. י. רות: "שלטון השכל"? (עמ' 370־380)
 • חיים טשרנוביץ: לו לא קם כמשה (עמ' 381־401)
 • חיים בראדי: מכתמים על הרמב"ם וספריו (עמ' 402־413)
 • שמחה אסף: יהודי מצרים בזמנו של הרמב"ם  (עמ' 414־432)
 • חיים שירמן: הרמב"ם והשירה העברית (עמ' 433־436)
 • יעקב כהן: ראשים <שירים. טור ראשון: שמואל הנגיד ● בן גבירול ● יהודה הלוי ● רש"י ● רמב"ם ● שלמה מולכו ● יהודה מודינה ● האר"י ● הגר"א ● הבעש"ט> (עמ' 437־440)
 • ש. א. הורדצקי: הרמב"ם בקבלה ובחסידות (עמ' 441־455)
 • נחום סוקולוב: תהלה למשה (עמ' 456־461)
 • צבי קארל: "ספר המצוות" להרמב"ם (עמ' 462־471)
 • ד. א. פרידמן: הרמב"ם כרופא (עמ' 472־482)
 • הוגו ברגמן: שלמה מימון ומשה בן מימון (עמ' 483־492)
 • שמעון ראבידוביץ: אדם ואלוה <פרקים בתורת האלוהות של הרמב"ם> (עמ' 493־526)
 • יהודה ברגמן: הרמב"ם המורה לעמו (עמ' 527־533)
 • אברהם יערי: הרמב"ם באגרותיו (עמ' 534־538)
 • פ. לחובר: הרמב"ם וההשכלה העברית בראשיתה (עמ' 539־546)
 • יעקב פיכמן: בשולי היריעה (עמ' 547־550)

מאזנים, כרך ג', חוב' ו' (   )

תוכן העניינים:


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף