מאזנים

Moznaim


מאזנים : ירחון / יוצא על-ידי אגודת הסופרים העברים בא"י  / בעריכת יעקב פיכמן.
כרך אחד-עשר, חוברות א (נ"ז) - ו (ס"ב) (אייר ת"ש - תשרי תש"א)
 

חוב' א-ב חוב' ג-ד חוב' ה-ו

מאזנים, כרך י"א, חוב' א-ב (נ"ז-נ"ח) (אייר-סיון ת"ש) *

תוכן העניינים: - כולל קישורים ל-JSTOR


מאזנים, כרך י"א, חוב' ג-ד (נ"ט-ס') (תמוז-אב ת"ש)
חוברת פולין

תוכן העניינים:

 • יעקב פיכמן: בשער (עמ' 161־162)
 • ב. דינבורג [ב. דינור]: דרכה ההיסטורית של יהדות פולין (עמ' 163־171)
 • ש. א. הורודצקי: היהדות הפולנית (עמ' 171־184)
 • שמחה אסף: החיים הפנימיים של יהודי פולין <לפני תקופת ההשכלה> (עמ' 184־199)
 • מ. בובר: ראשיתה של החסידות (עמ' 200־214)
 • יוסף קלוזנר: שלושת המרכזים של הספרות העברית החדשה בפולניה (עמ' 214־223)
 • משה קליינמן: גליציה מלפני שלושים וחמש שנים <פרקי זכרונות> (עמ' 223־240) <המשך יבוא>
 • י. גרינבוים: ערכו ההיסטורי של המרכז היהודי שבפולין (עמ' 240־243)
 • יעקב שטיינברג: ורשה (עמ' 244־246)
 • ר' בנימין: זבורוב, עיר מולדתי <פתיחה לספר> (עמ' 246־253)
 • אשר ברש: רגלים מקוצצות (עמ' 254־259)
 • ש. שלום: ילדות בגולה <פרק>  (עמ' 260־265)
 • ישראל כהן: באספקלריה של עיר אחת (עמ' 265־270)
 • בנציון בנשלום: אנו הולכים לוילנא (עמ' 271־280)
 • א. ז. אשכולי: שרטוטי לודז (עמ' 280־288)
 • דוד רוקח: ימים <שיר> (עמ' 288־289)
 • דב שטוק [סדן]: הנושא: פולין <סעיפים בפרטיכל של חויה> (עמ' 290־298)
 • פינחס לנדר: בני גילי <שיר> (עמ' 298־300)
 • אברהם רייזן: סחר-סחר! <שיר. מיידיש - א. גרינשפן> (עמ' 300)
 • יעקב פיכמן: נוסח פולין <פתיחה למסה> (עמ' 301־304)
 • צבי קארל: אנשי-מדינה ביהודי פולין (עמ' 305־308)
 • שלמה מימון: דברי הקדשה למלך הפולני <תרגמו: ה. ברגמן ונ. רוטנשטרייך> (עמ' 308־310)
 • נתן גרינבלט [גורן]: פרץ-פרישמן (עמ' 310־312)
 • ש. י. פינלס [פנואלי]: התקופה האחרונה ביצירה העברית (עמ' 312־316)
 • נתן גרינבלט [גורן]: שלושה ספרים על חורבן פולין (עמ' 316־319)

  רשימות
 • ר' בנימין: משהו (עמ' 320־325)
 • ש. צמח: ח. נ. ביאליק (עמ' 325־327)
 • פלאי: בשולי-היריעה (עמ' 327־329)

  ספרים
 • שלום קרמר: הרוקם <על "וילאות", ספר שירים מאת דב חומסקי> (עמ' 330־331)
 • י. סערוני: בשבי הזכרון <על ספרו של אברהם נחתומי "בצל הדורות"> (עמ' 331־332)
 • עמנואל בן-גריון: עם סיומם של "דברי ימי עם עולם" <על מפעלו ההיסטורי של דובנוב> (עמ' 333־334)
   
 • ספרים חדשים שנתקבלו למערכת (עמ' 334־336)
 • ידיעות ועד אגודת הסופרים (עמ' 336)

מאזנים, כרך י"א, חוב' ה-ו (ס"א-ס"ב) (אלול ת"ש-תשרי תש"א)

תוכן העניינים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף