עתון 77

Iton 77


עתון 77 : הירחון לספרות ולתרבות / העורך המייסד - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות, תשע״ט-תש״פ, 2019)

גיליון 404 גיליון 405 גיליון 406 גיליון 407 גיליון 408 גיליון 409

עתון 77, גל׳ 404 (טבת-שבט תשע״ט, דצמבר 2018 - ינואר 2019) / עורכים - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
 

תוכן העניינים:


עתון 77, גל׳ 405 (אדר תשע״ט, פברואר-מארס  2019) / עורכים - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
גוף / ידע — גיליון מיוחד בעריכת אורית אילן

תוכן העניינים:


עתון 77, גל׳ 406 (ניסן-אייר תשע״ט, אפריל-מאי 2019)
.

תוכן העניינים:


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף