עתון 77

Iton 77


עתון 77 : הירחון לספרות ולתרבות / העורך המייסד - יעקב בסר (תל אביב : אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות, תשע-תשע"ט, 2018)

גיליון 398 גיליון 399 גיליון 400 גיליון 401 גיליון 402 גיליון 403

עתון 77, גל' 398 (טבת-שבט תשע"ח, דצמבר 2017 - ינואר 2018) / עורכים - מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד
 

תוכן העניינים:


עתון 77, גל' 399 (אדר-ניסן תשע"ח, פברואר-מארס 2018)
.

תוכן העניינים:

  • תוכן העניינים (עמ' 3)
  • לפי שעה (עמ' 4)
עתון 77, גל' 400 (אייר-סיון תשע"ח, אפריל-מאי 2018)
העטיפה:  פרגים בשיכון, צילום – גלעד שי

תוכן העניינים:

  • תוכן העניינים (עמ' 3)
  • לפי שעה (עמ' 4)
עתון 77, גל' 401 (תמוז-אב תשע"ח, יוני-יולי 2018)
העטיפה:

תוכן העניינים:

  • תוכן העניינים (עמ' 3)
  • לפי שעה (עמ' 4)
עתון 77, גל' 402 (אלול תשע"ח-תשרי תשע"ט, אוגוסט-ספטמבר 2018)
העטיפה:

תוכן העניינים:

  • תוכן העניינים (עמ' 3)
  • לפי שעה (עמ' 4)
עתון 77, גל' 403 (חשון-כסלו תשע"ט, אוקטובר-נובמבר 2018)
העטיפה:

תוכן העניינים:

  • תוכן העניינים (עמ' 3)
  • לפי שעה (עמ' 4)
לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף